Płatności

Płatności

Miesięczny koszt uczęszczania dziecka do przedszkola wynosi:

  • 530 zł
  • w przypadku uczęszczania do przedszkola dwojga i więcej dzieci opłata za każde z nich wynosi 350 zł.

Opłata za przedszkole obejmuje:

  • pełne wyżywienie dziecka,
  • zajęcia dodatkowe,
  • organizowane na terenie przedszkola imprezy,
  • wyjazdy, wycieczki,
  • wyprawkę,
  • stałe koszty utrzymania.

Stawka żywieniowa wynosi 5 zł. i jest odliczana, jeżeli nastąpi 5-cio dniowa ciągła nieobecność dziecka w przedszkolu. Naliczoną opłatę pomniejsza się w następnym miesiącu.

Wpłaty dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry na podany numer konta:

07 1160 2202 0000 0000 5530 8720

Komentowanie niedostępne.