Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

3-LATKI

CzasForma aktywności
6.00 – 8.00Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
8.00 – 8.15Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
8.15 – 8.25Zabawa ruchowa
8.25 – 8.30Czynności higieniczno – porządkowe
8.30 – 9.00Śniadanie
9.00 – 9.30Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9.30 – 10.00Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna
10.00 – 11.15Zabawy i gry sportowe na powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze
11.15 – 11.30Czynności higieniczno – porządkowe
11.30 – 12.00Obiad
12.00 – 12.15Kwadrans na bajkę
12.15 – 13.45Wypoczynek na leżakach
13.45 – 14.00Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa
14.00 – 14.30Podwieczorek
14.30 – 14.45Zabawy dydaktyczne
14.45 – 15.30Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na ogrodzie
15.30 – 16.30Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

4-LATKI

CzasForma aktywności
6.00 – 8.00Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
8.00 – 8.15Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
8.15 – 8.25Zabawa ruchowa
8.25 – 8.30Czynności higieniczno – porządkowe
8.30 – 9.00Śniadanie
9.00 – 9.30Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9.30 – 10.00Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna
10.00 – 11.15Zabawy i gry sportowe na powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze
11.15 – 11.30Czynności higieniczno – porządkowe
11.30 – 12.00Obiad
12.00 – 12.15Kwadrans na bajkę
12.15 – 13.25Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań dzieci, zabawy  na  powietrzu
13.25 – 13.30Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa
13.30 – 14.00Podwieczorek
14.00 – 14.45Zabawy dydaktyczne
14.45 – 15.30Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na ogrodzie
15.30 – 16.30Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

5-6-LATKI

CzasForma aktywności
6.00 – 8.00Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
8.00 – 8.15Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
8.15 – 8.25Ćwiczenia poranne
8.25 – 8.30Czynności higieniczno – porządkowe
8.30 – 9.00Śniadanie
9.00 – 10.00Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10.00 – 11.15Zabawy i gry sportowe na powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze
11.15 – 11.30Czynności higieniczno – porządkowe
11.30 – 12.00Obiad
12.00 – 12.30Słuchanie literatury dziecięcej / bajkoterapia
12.30 – 13.00Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
13.00 – 13.25Zabawy swobodne na terenie – gry sportowe
13.25 – 13.30Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa
13.30 – 14.00Podwieczorek
14.00 – 15.30Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu według zainteresowań i upodobań dzieci, indywidualne wsparcie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym
15.30 – 16.30Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

Komentowanie niedostępne.