O nas

O nas

Przedszkole mieści się w budynku willowym, co nadaje mu charakteru domowego ciepła. Pomieszczenia budynku zostały dostosowane i wyposażone w taki sposób, aby spełnić potrzeby dziecka. W przedszkolu są cztery sale, artystycznie wymalowane przez plastyka, w których dzieci mogą do woli korzystać z zabawek i różnorodnych pomocy.

Czytaj dalej

Historia

Historia

Przedszkole „Mały Światek” powstało 1 maja 1992 roku na bazie Państwowego Przedszkola Nr 2. Nazwa Przedszkola została wybrana w drodze konkursu, ogłoszonego wśród samych zainteresowanych – „ dzieci”. Zwyciężyła propozycja czteroletniej – Kasi Lewandowskiej.

Przedszkolem „Mały Światek”  od początku powstania po dzień dzisiejszy kieruje dyrektor mgr Bożena Szwarocka

Kontakt

Kontakt

Przedszkole Prywatne „Mały Światek”

ul. Szosa Chełmińska 40

87-100 Toruń

tel./ fax: 56 622 25 57

E-mail: przedszkole@malyswiatek.eu

Właściciel i organ prowadzący:

mgr Bożena Szwarocka

Dyrektor przedszkola:

mgr Bożena Szwarocka


Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

 Tematyka kompleksowa: Prąd nie służy do zabawy – poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących z korzystania z urządzeń elektrycznych oraz zasad zachowania się w pobliżu urządzeń elektrycznych na powietrzu. Rozpoznawanie przedmiotów działających na prąd. Rozumienie dlaczego należy oszczędzać prąd.

Termin realizacji: 30.01 – 03.02.2023r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA  
NABYWANIE WIEDZY  -zdobywanie wiedzy na temat jak powstaje prąd i skąd bierzemy prąd
-poznanie znaczenie słów świetlówka i panele słoneczne
-poznanie zasady zachowania bezpieczeństwa w domu i pobliży urządzeń energetycznych na powietrzu
-poznanie słownictwo w języku angielskim: Electricity is not for fun – Prąd nie służy do zabawy
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  -określenie jakie urządzenia zasilane są na prąd
-przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych dokonanie oceny zachowań w kategorii dobra i zła
-dokonywanie właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji
-liczenie dokładając i zabierając elementy
-ocenianie zachowań bohaterów inscenizacji
-rozumienie związków przyczynowo – skutkowych
-uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych, odzwierciedlanie ruchem treść piosenki
-aktywizowanie się społecznie przez współdziałanie
BUDOWANIE POSTAW    -rozumienie dlaczego należy oszczędzać prąd
-rozumienie zakazu obsługiwania urządzeń bez nadzoru osoby dorosłej
-zrozumie zasadę bezpieczeństwa: „Nie pchaj palca do kontaktu, bowiem z prądem nie ma żartów”  

Tematyka kompleksowa: W  zdrowym ciele zdrowy duch – wdrażanie dzieci do profilaktyki zdrowotnej

Czas realizacji: 06.02.2023- 10.02.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA  
NABYWANIE WIEDZY  -nabywanie orientacji w zasadach zdrowego odżywiania się
-poznanie produkty są szczególnie potrzebne dla zachowania zdrowia
-podejmuje próby globalnego czytania w powiązaniu z obrazkiem
-segregowanie produktów ze względu na przynależność: zdrowe i niezdrowe
-pozna zasady prawidłowego odżywiania się
-nazywa produkty, które są odżywcze i potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  -zrozumienie konieczności racjonalnego odżywiania się
-układanie produktów żywnościowych zgodnie z piramidą zdrowego żywienia stosowanie się do zasad zdrowego odżywiania
-używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
-rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości na zmianę tempa, dynamikę  i wysokość oraz barwę dźwięku
BUDOWANIE POSTAW-przezwyciężanie niechęci do zjadania potraw z owoców i warzyw
-umiejętne zachowanie się przy stole w czasie posiłku

Tematyka kompleksowa: Śladami Mikołaja Kopernika – przybliżanie historii własnej miejscowości, dostrzeganie jej piękna i znaczenia dla kultury

Czas realizacji: 20.02.2023- 24.02.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA  
NABYWANIE WIEDZY  -zdobywanie informacji na temat czym zajmuje się astronom
-zademonstrowanie ruchem, na czym polegało odkrycie Mikołaja Kopernik
-zrozumienie istoty odkrycia  jakiego dokonał Kopernik -wyjaśnienie powiedzenia „Wstrzymał słońce. Ruszył Ziemię polskie go zrodziło plemię”
-poznanie nazw planet układu słonecznego
-poznanie litery k, K, z, Z  wielkiej i małej, drukowanej i pisanej
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  -zwiedzanie domu Kopernika- jego wystrój: belkowane stropy i malowidła ścienne
-obserwowanie makiety dawnego Torunia przy którym prezentowany jest spektakl światło – dźwięk poświęcony młodości toruńskiego astronoma i historii miasta
-rozróżnianie i nazywanie nazw instrumentów za pomocą których Kopernik badał kosmos
-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
-kształtowanie pozytywnej postawy wobec znanych Polaków
-rozwijanie kreatywności twórczej w formie plastycznej
-zrozumienie wartości odkrycia dla nauki
-dostosowywanie ruchów do zmiany tempa i dynamiki
-odzwierciedlanie emocji i przeżyć w improwizacji ruchowej
BUDOWANIE POSTAW    -pogłębianie zainteresowania światem społecznym i technicznym
-kształtowanie patriotyzmu lokalnego

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Tematyka kompleksowa: Zwierzęta domowe i hodowlane

Czas realizacji:30.01-10.02.2023r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYPoznanie nazw młodych osobników
Poznanie sposobów dbania o zwierzęta
Poznanie zasad zachowania się podczas kontaktów z nieznajomymi zwierzętami
Poznanie nowych słów w jęz. angielskim
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie umiejętności używania poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
Kształtowanie poczucia rytmu
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów
Rozwijanie sprawności manualnej w trakcie malowania, wydzierania
    BUDOWANIE POSTAWKształtowanie postawy szacunku w stosunku do zwierząt
Kształtowanie postawy szacunku, miłości

Tematyka kompleksowa: Toruń – moje miasto

Czas realizacji: 13.02-24.02.2023r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYRozbudzanie zainteresowania Toruniem
Poznanie zabytków Torunia
Poznanie geograficznego położenia Torunia
Przedstawienie postaci Mikołaja Kopernika
Poznanie legend dotyczących Torunia
Poznanie nowych słów w jęz. ang.
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
Kształtowanie pozytywnej postawy wobec znanych Polaków
Kształtowanie umiejętności używania poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
Kształtowanie poczucia rytmu
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów
Rozwijanie sprawności manualnej w trakcie malowania, wydzierania
    BUDOWANIE POSTAWKształtowanie poczucia patriotyzmu
Kształtowanie postawy szacunku, miłości, ciepła