Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Tematyka kompleksowa: Wróbelek

Czas realizacji: 5.12.-9.12.2022 r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZYRozpoznawanie i nazywanie ptaków: wróbel ( sparrow)
Dostrzeganie przemienności i rytmu dnia i nocy.  
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie umiejętności ustawiania się w kole, marszu po obwodzie koła.
Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce.
Wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi.
Rysowanie kredkami – ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu kredki.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: wróbel- sparrow, stop go
BUDOWANIE POSTAWKształtowanie zachowań wobec ptaków zimą – spadł śnieg- dokarmiamy zwierzęta.

Tematyka kompleksowa: Witaj Święty Mikołaju

Czas realizacji: 12-23.12.2022 r.

Temat realizowany metodą storyline

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZYRozpoznawanie postaci Świętego Mikołaja, Elfów
Poznanie niektórych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: Mikołaj daje prezenty, ubieramy choinkę.
Wyodrębnianie elementów do liczenia, szacowanie mało, dużo
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, określanie nastroju piosenki.
Prawidłowe posługiwanie się pędzlem, klejem
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Santa Claus, Reindeer, Christmas tree, go, stop
BUDOWANIE POSTAWKształtowanie pozytywnych zachowań- dzielenie się prezentami, składanie życzeń
Odróżnianie zachowań dobrych od złych.

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Tematyka kompleksowa: Czyste powietrze wokół Nas

Czas realizacji: 5-9.12.2022r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZY Poznanie różnych źródeł dymu
Poznanie skutków palenia papierosów
Poznanie sposobów dbania o zdrowie
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których ludzie pala papierosy
Usystematyzowanie wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego
Kształtowanie poczucia rytmu
Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów
Zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika, gdyż określa on także liczbę przeliczonych elementów
Rozwijanie sprawności manualnej w trakcie malowania, wydzierania
    BUDOWANIE POSTAW Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie
Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego

Tematyka kompleksowa: Boże Narodzenie

Czas realizacji: 12-23.12.2022r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZY Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi
Poznanie nazw i wyglądu potraw przygotowywanych podczas świat
Poznanie nowych słów w języku angielskim
Rozpoznawanie i nazywanie uczuć: miłość
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie umiejętności liczenia obiektów
Zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
Kształtowanie pamięci przez powtarzanie fragmentów piosenek
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: christmas, Merry Christmas, Santa Claus
Kształtowanie poczucia rytmu
Rozwijanie sprawności manualnej
Kształtowanie umiejętności okazywania szacunku i życzliwości członkom rodziny
Rozwijanie umiejętności współpracy (wspólne przygotowania do świąt, podział obowiązków)
Rozwijanie świadomości znaczenia celebrowania i świętowania dla podtrzymywania relacji i związków
    BUDOWANIE POSTAWUtrwalanie zasad zgodnej zabawy z kolegami
Zachęcanie do pomagania domownikom w przygotowaniach do świąt
Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
Przestrzeganie zasad zachowania się przy stole podczas uroczystego obiadu wigilijnego
Odczuwanie przynależności do rodziny
Kształtowanie postawy gotowości do świętowania w gronie innych osób

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie
  • Tematyka kompleksowa:  Opiekuję się roślinami- rośliny doniczkowe: fikus

Czas realizacji: 05 – 09.12.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE
WIEDZY  
Poznawanie wybranych roślin doniczkowych- fikus.
Nabywanie umiejętności przeliczania elementów
    KSZTAŁTOWANIE
UMIEJĘTNOŚCI          
Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce.
Wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi.
Wyklejanie papierem gazetowym, rysowanie kredkami- ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu kredki.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: roślina- plant, leaf- liść, woda- water, white- biały, green- zielony; przeliczanie: one, two, three
 
  BUDOWANIE POSTAW    
Rozumienie konieczności podlewania kwiatów.
Pomaganie nauczycielce w opiekowaniu się roślinami w sali.
  • Tematyka kompleksowa: Pachnie świętami, czyli przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

Czas realizacji: 12-23.12.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE
WIEDZY      
Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
Dostrzeganie rolę ostatniego liczebnika oznaczającego liczbę policzonych przedmiotów; liczenie palców.
    KSZTAŁTOWANIE
UMIEJĘTNOŚCI              
Kształtowanie umiejętności posługiwania się pędzlem, właściwego gospodarowania farbą i wodą.
Zapamiętywanie tekstu piosenki i wiersza, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Boże Narodzenie- Christmas, Mikołaj- Santa, choinka- Christmas tree, prezenty- presents, pierniki- Gingerbreads, Wesołych Świąt- Merry Christmas,
   
BUDOWANIE
POSTAW      
Przestrzeganie zasad zachowania się przy stole podczas uroczystego obiadu wigilijnego.
Nazywanie emocji: radość towarzyszącym uroczystościom z okazji Świąt.