Roczny plan pracy

Roczny plan pracy

GŁÓWNY  KIERUNEK  PRACY
WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZEJ
na rok szkolny 2023/2024

 

„Zdrowie, ruch i zabawa to ważna sprawa”

-tworzenie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia  oraz aktywne wprowadzenie dzieci w zagadnienie zdrowego odżywiania i harmonijnego rozwoju.

Cele priorytetowe:

 

  • Kształtowanie pożądanych umiejętności dzieci niezbędnych dla zachowania zdrowia i zachowań prozdrowotnych.
  • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
  • Zwiększenie świadomości dzieci i rodziców w zakresie zdrowego stylu życia; racjonalnego odżywiania, doskonalenie sprawności ruchowej oraz dbania o własne bezpieczeństwo.
  • Wspomaganie rozwoju mowy i wymowy dziecka poprzez różnorodny kontakt z literaturą i sztuką.
  • Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń  oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
  • Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci.
  • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
  • Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, doskonalenie systemu pracy zespołowej.
  • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

 

Komentowanie niedostępne.