Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami

Rodzice dla nas są:

 • partnerami
 • uczestnikami
 • współtwórcami
 • najważniejszymi podmiotami w wychowaniu dzieci

Realizujemy różnorodne formy współpracy z rodzicami

 • zebrania ogólne i grupowe z udziałem specjalistów np.: logopedy, psychologa, lekarza.
 • zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców
 • dni adaptacyjne
 • dni konsultacji indywidualnych
 • imprezy środowiskowe
 • gazetka „Przedszkolny ELF”
 • udział w akcjach prowadzonych przez Przedszkole
 • udział w realizacji ośrodków tematycznych – prezentacja własnych zawodów
 • czytanie dzieciom bajek na terenie przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom.

Organizacja przedszkola

Organizacja przedszkola
Organizacja przedszkola
 1. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w wieku 2,5 do 7 lat.
 2. W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały przedszkolne:
  Oddział I – Kurczaki
  Oddział II – Wiewiórki
  Oddział III – Zające
  Oddział IV – Pszczółki
 3. Przedszkole pracuje:
   Pięć dni w tygodniu(od poniedziałku do piątku włącznie), z wyjątkiem dni świątecznych;
   W ciągu tygodnia od godz. 6.00 do godz. 16.30.
 4. Posiadamy własną kuchnię. Dzieci otrzymują 3 posiłki w ciągu dnia, wg norm opracowanych na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia
   śniadanie
   obiad
  • podwieczorek

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017 r poz. 356 ), która realizowana jest w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu wg. organizacji ustalonej w ramowym rozkładzie dnia. Realizujemy ją poprzez:

Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk

Programy własne:

„Lubię tu przychodzić” – program adaptacyjny
„W magicznym świecie bajek” – program edukacji literackiej

 

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu:

1. logopedia
2. religia
4. rytmika
5. taniec towarzyski
6. zajęcia z ceramiki i malarstwa