GŁÓWNY KIERUNEK

GŁÓWNY KIERUNEK

PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZEJ na rok szkolny 2018/2019

„Bajki dobre na wszystko”

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społeczno – przyrodniczym,

 ze szczególnym uwzględnieniem znajomości polskiej literatury dla dzieci i jej autorów.

Cele priorytetowe:

 1. Wspieranie dziecka w jego całościowym rozwoju tak, by było przygotowane, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą i samym sobą.
 2. Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku mających na celu poznanie tego, co je otacza, obserwowanie, wyjaśnianie,  eksperymentowanie, badanie i przeżywanie.
 3. Umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.
 4. Budowanie świata wartości poprzez obcowanie z bohaterami literackimi.
 5. Bogacenie czynnego słownictwa i pojęć związanych z poznawaniem przyrody.
 6. Tworzenie sytuacji edukacyjnych do wyzwalania zainteresowań pisaniem.
 7. Wszechstronny rozwój potencjału dziecka, umożliwienie mu zdobycia umiejętności koniecznych do podjęcia nauki w szkole.    

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie zdolności wielozmysłowego poznawania środowiska przyrodniczego.
 2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk w świecie przyrody, tworzenie warunków do ich wyjaśniania, eksperymentowania, badania i przeżywania.
 3. Inicjowanie samodzielnych działań dziecka w naturalnym środowisku  oraz w „laboratorium badawczym” i kąciku przyrody.
 4. Ukazywanie wpływu człowieka na przyrodę oraz znaczenia przyrody dla człowieka.
 5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu.
 6. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt z literaturą i sztuką.
 7. Wzbogacanie słownika dziecka o nowe pojęcia.
 8. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej w celu przygotowania  do nabywania sprawności pisania.
 9. Osiągnięcie gotowości szkolnej.

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017 r poz. 356 ), która realizowana jest w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu wg. organizacji ustalonej w ramowym rozkładzie dnia. Realizujemy ją poprzez:

„Program wychowania przedszkolnego –Trampolina”  PWN autor : Elżbieta Kordos

Programy własne:

„Lubię tu przychodzić” – program adaptacyjny
„Ja i ty , to razem my” – program wychowawczo – profilaktyczny
„W magicznym świecie bajek” – program edukacji literackiej

Przedszkole prowadzi wczesną edukację przygotowującą dzieci do posługiwania się  językiem angielskim.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu:

1. logopedia
2. religia
4. rytmika
5. taniec towarzyski
6. zajęcia z ceramiki i malarstwa

W przedszkolu organizujemy

W przedszkolu organizujemy

imprezy i spotkania okolicznościowe, które integrują środowisko dzieci, rodziców i kadrę przedszkola, są to:

 • Dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
 • Rozpoczęcie roku przedszkolnego
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Świętujemy urodziny dzieci
 • Imprezy o charakterze ekologicznym – Sprzątanie Świata,
 • „Święto odzyskania Niepodległości”
 • Spotkania przy wigilijnym stole
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Powitanie wiosny
 • Dzień ziemi
 • „Święto mamy i taty”
 • Dzień dziecka
 • Zakończenie roku przedszkolnego