Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami

Rodzice dla nas są:

 • partnerami
 • uczestnikami
 • współtwórcami
 • najważniejszymi podmiotami w wychowaniu dzieci

Realizujemy różnorodne formy współpracy z rodzicami

 • zebrania ogólne i grupowe z udziałem specjalistów np.: logopedy, psychologa, lekarza.
 • zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców
 • dni adaptacyjne
 • dni konsultacji indywidualnych
 • imprezy środowiskowe
 • gazetka „Przedszkolny ELF”
 • udział w akcjach prowadzonych przez Przedszkole
 • udział w realizacji ośrodków tematycznych – prezentacja własnych zawodów
 • czytanie dzieciom bajek na terenie przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom.

Komentowanie niedostępne.