Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Tematyka kompleksowa: Zielono na parapecie

Czas realizacji: 27.02 – 3.03.2023 r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZYPoznanie warunków potrzebnych do prawidłowego rozwoju roślin.
Poznanie różnicy między sianiem a sadzeniem.
Poznanie cyklu rozwoju roślin.
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie umiejętności używania poprawnych form fleksyjnych wypowiedzi. 
Kształtowanie poczucia rytmu.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów.
Rozwijanie sprawności manualnej w trakcie wyklejania.
BUDOWANIE POSTAWRozumienie, że należy ostrożnie obchodzić się z roślinami.
Kształtowanie postawy współpracy w grupie.

Tematyka kompleksowa: Dbamy o zdrowie

Czas realizacji: 6.03 – 17.03.2023 r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZYPoznanie zasad prawidłowego odżywiania się – segregowanie produktów ze względu na przynależność: zdrowe/niezdrowe.
Poznanie wpływu sportu na organizm.
Poznanie zawodu: dietetyk.
Poznanie numeru alarmowego 112.
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie umiejętności wzywania pomocy w razie wypadku.
Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Kształtowanie poczucia rytmu Rozwijanie sprawności manualnej w trakcie wyklejania.
BUDOWANIE POSTAWZrozumienie ważnej roli osób wykonujących zawody związane ze służbą zdrowia.
Przezwyciężenie niechęci do jedzenia potraw z owoców i warzyw,

 Tematyka kompleksowa: Witaj wiosno!

Czas realizacji: 20.03 – 31.03.2023 r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZYPoznanie oznak wiosny.
Poznanie zwierząt budzących się ze snu zimowego.
Poznanie ptaków wracających wiosną do polski.
Poznanie roślin chronionych.
Poznanie przysłów związanych z tematyką wiosny.
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie umiejętności wypowiadania na dany temat.
Kształtowanie poczucia rytmu.
Kształtowanie umiejętności orientacji przestrzennej.
Rozwijanie sprawności manualnej w trakcie malowania.
BUDOWANIE POSTAWRozumie zasady postępowania z roślinami pod ochroną. Pogłębienie zainteresowania światem przyrodniczym.

Komentowanie niedostępne.