Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Tematyka kompleksowa: Witaminy– tematyka realizowana metodą projektu edukacyjnego

Czas realizacji: 20.02-03.03.2023

             ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
  NABYWANIE WIEDZY  Poznanie roli zawodu: lekarz.
Zapoznanie ze zdrowymi nawykami żywieniowymi.
Zdobywanie wiedzy na temat zdrowia, zasad dbałości o nie.
Poznanie instytucji użyteczności publicznej- gabinet lekarski.
Klasyfikowanie elementów.
      KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI    Określanie jej tempa i nastroju w piosence.
Przygotowanie sok owocowego z zachowaniem zasad higieny (cykl produkcyjny od owoców do soku).
Ćwiczenie umiejętności wycinania nożyczkami.
Stosowanie poprawności gramatycznej podczas wypowiedzi.
Osłuchiwanie z językiem angielskim: vitamin- witaminy, fruit- owoc, vegetable- warzywo, apple- jabłko, lemon- cytryna, orange- pomarańcza, tomato- pomidor, cucamber- ogórek, I like/ I don’t like, juice- sok
  BUDOWANIE POSTAW    Kształtowanie świadomości zdrowotnej.
Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych.
Przestrzeganie zakazu zażywania samodzielnego lekarstw.
Wyrabianie nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem.

Tematyka kompleksowa: Jak się czujemy- rozpoznawanie emocji, sposoby radzenia sobie z przeżywaniem emocji.

Czas realizacji: 06-10.03.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
  NABYWANIE WIEDZYRozpoznawanie i nazywanie emocji: radość, smutek, złość.
Nabywanie umiejętności matematycznych- klasyfikowanie elementów wg danych cech.
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIWyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
Nabywanie doświadczeń malowania farbami na różnej powierzchni.
Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy muzyce.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: emocje- happy, sad, angry.
  BUDOWANIE POSTAWĆwiczenie umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem emocji.
Szukanie wsparcia u nauczyciela w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Tematyka kompleksowa: Marzec czarodziej – przygotowanie do nadchodzącej wiosny, rozpoznawanie pierwszych oznak wiosny, poznanie zawodu- ogrodnik

Czas realizacji: 13-24.03.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
  NABYWANIE WIEDZYNazywanie cech charakterystycznych dla przedwiośnia: topniejący śnieg, pierwsze kwiaty: przebiśniegi, krokusy, bazie kotki, pąki na gałązkach.
Nabywanie umiejętności obserwowanie zjawisk- jak zmienia się przyroda, gdy robi się coraz cieplej.
Poznanie zawodu – ogrodnik.
Klasyfikowanie przedmiotów wg różnych cech.
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, odtwarzanie prostych rytmów.
Wycinanie nożyczkami po linii.
Wypowiadanie się całymi zdaniami.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: świeci słońce – the sun is shining, śnieg topnieje – snow is melting, wiosna- spring, kwiaty- flowers, trawa- grass.
  BUDOWANIE POSTAWBudowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę: nie deptać i zrywać kwiatów.
Nazywanie emocji związanych z budzącą się do życia przyrodą.

Tematyka kompleksowa: Savoir vivre przy stole – kształtowanie prawidłowych zasad- manier zachowania się przy stole.

Czas realizacji: 27-31.03.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
  NABYWANIE WIEDZYZapoznanie zasad savoir vivre przy stole.
Wdrażanie do wykonywania określonych czynności zgodnie z podaną kolejnością.
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki, reagowanie na przerwę w muzyce.
Uczestniczenie w zabawach ze śpiewem.
Rysowanie pastelami na małym i dużym formacie.
Odpowiadanie na pytania dotyczące treści utworu literackiego.
Osłuchiwanie ze słownictwem w języku angielskim: talerz- plate, łyżka- spoon, widelec- fork, cup -kubek; zwroty grzecznościowe: dziękuję – thank you, proszę- please.
  BUDOWANIE POSTAWWyrabianie umiejętności nakrywania do stołu.
Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny podczas przygotowania posiłku i w trakcie jego spożywania.

Komentowanie niedostępne.