Blog Archives

Płatności

Płatności

Miesięczny koszt uczęszczania dziecka do przedszkola wynosi: Opłata za przedszkole obejmuje: Stawka żywieniowa wynosi 5 zł. i jest odliczana, jeżeli nastąpi 5-cio dniowa ciągła nieobecność dziecka w przedszkolu. Naliczoną opłatę pomniejsza się w następnym miesiącu. Wpłaty dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry na podany numer konta: 07 1160 2202 0000 […]