PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017 r poz. 356 ), która realizowana jest w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu wg. organizacji ustalonej w ramowym rozkładzie dnia. Realizujemy ją poprzez:

„Program wychowania przedszkolnego –Trampolina”  PWN autor : Elżbieta Kordos

Programy własne:

„Lubię tu przychodzić” – program adaptacyjny
„Ja i ty , to razem my” – program wychowawczo – profilaktyczny
„W magicznym świecie bajek” – program edukacji literackiej

Przedszkole prowadzi wczesną edukację przygotowującą dzieci do posługiwania się  językiem angielskim.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu:

1. logopedia
2. religia
4. rytmika
5. taniec towarzyski
6. zajęcia z ceramiki i malarstwa

Komentowanie niedostępne.