Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

MAJ 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Na wiejskim podwórku
 2. Moja rodzina

Zadania:

-Rozpoznawanie i nazywanie elementów przyrody- zwierzęta z wiejskiej zagrody.

-Dostarczanie wiedzy przystawanie do życia zwierząt wiejskich: kura, krowa, koń, świnia.  

-Rozpoznawanie i nazywanie swoich członków rodziny, nazywanie imieniem oraz stopień pokrewieństwa: mama, tata, brat, siostra.

-Nabywanie doświadczeń w zakresie malowania farbami nie tylko za pomocą pędzla, rysowania kredkami, posługiwania się klejem, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.

-Kształtowanie samodzielności w zakresie samoobsługi.

-Kształtowanie poczucia rytmu przy muzyce, śpiewania piosenek, gry na instrumentach.

-Wyrażanie siebie, swoich uczuć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.

-Kształtowanie umiejętności matematycznych.

-Budowanie poczucia przynależności do rodziny.

-Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

-Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się z językiem angielskim.

Tematyka kompleksowa: Na wiejskim podwórku– rozpoznawanie i nazywanie zwierząt z wiejskiej zagrody

Czas realizacji:04-13.05.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYRozpoznawanie i nazywanie zwierząt wiejskich: krowa, świnia, koń, kura, kaczka oraz ich przystosowanie do życia.
Poznanie figur geometrycznych- koło.
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce.
Wyrażanie siebie, swoich uczuć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: krowa- cow, świnia- pig, koń- horse, kura- hen, move like a…- poruszaj się jak (koń, kot, kaczka itp.), milk- mleko, eggs- jajka
    BUDOWANIE POSTAWDostrzeganie roli zwierząt w życiu ludzi, odpowiedzialności za zwierzęta (np. trzeba je karmić).
Wdrażanie dzieci do samodzielności w zakresie ubierania się.

Tematyka kompleksowa: Moja rodzinanazywanie członków najbliższej rodziny, okazywanie miłości swojej rodzinie

Czas realizacji: 16-27.05.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYRozpoznawanie i nazywanie swoich członków rodziny, nazywanie imieniem oraz stopień pokrewieństwa: mama, tata, brat, siostra.
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce.
Wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi.
Malowanie farbami, rysowanie kredkami- ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu kredki.
Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3 i 4, dodawania i odejmowania.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: mum- mama, dad- tata, I love you- kocham Cię, I love my mum/ dad- kocham moją mamę/ mojego tatę, big- duży, small- mały
  BUDOWANIE POSTAWBudowanie poczucia przynależności do rodziny, sposoby okazywania miłości swojej rodzinie

Piosenka

W chlewiku mieszka świnka

W chlewiku mieszka świnka,

I trąca ryjkiem drzwi.

Gdy niosę jej jedzenie,

To ona kwi kwi kwi!

Opodal chodzi kaczka,

Co Krzywe nóżki ma.

Ja mówię jej dzień dobry,

A ona kwa, kwa, kwa!

Przed budą trzy szczeniacki,

Podnoszą straszny gwałt.

Ja mówię cicho pieski,

A one hau, hau, hau!

Na drzewie siedzi wrona,

Od rana trochę zła.

Gdy pytam jak się miewasz?

To ona kra, kra, kra!

Wiersz

D. Gellner

Mamo!

Dam ci dziś piękny kwiatek

i wstążkę na dodatek.

Dam ci zloty pierścionek,

na górce mały domek,

ogródek malowany,

ławkę pod wielkim kasztanem.

Dam ci słonce nad domem,

słońce – złotą koronę.

I dam ci księżyc, wiesz?

I jeszcze… co tylko chcesz.

Bo jestem bardzo bogaty,

dostałem kredki od taty.

Piosenka

Coś Ci powiem na uszko

1. Coś Ci powiem na uszko,

coś Ci, Mamo, zaśpiewam:

kocham Cię tak bardzo,

jak las kocha drzewa.

Ref. Kocham Cię! Mamo, kocham Cię!

Moje serce o tym wie.

Kocham Cię! Mamo, kocham Cię!

Twoje serce też to wie. /2x

2. Coś Ci powiem w sekrecie,

coś Ci, Mamo, dziś wyznam:

kocham Cię tak bardzo,

jak łódka swą przystań.

Ref. Kocham Cię!…….

KWIECIEŃ 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Strażnicy przyrody
 2. Tragedia Felicji, czyli gdzie podziały się pisanki- storyline
 3. Każdy ma swój dom
 • Zadania:
 • Rozpoznawanie i nazywanie elementów przyrody.
 • Dostarczanie wiedzy na temat cech charakterystycznych dla pory roku- wiosny.
 • Poznanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie budynków: dom, wieżowiec, przedszkole, sklep.
 • Nabywanie doświadczeń w zakresie malowania farbami nie tylko za pomocą pędzla, rysowania kredkami, posługiwania się klejem, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 • Kształtowanie samodzielności w zakresie samoobsługi.
 • Kształtowanie poczucia rytmu przy muzyce, śpiewania piosenek, gry na instrumentach.
 • Wyrażanie siebie, swoich uczuć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych.
 • Budowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę.
 • Budowanie poczucia przynależności do miejsca, grupy, rodziny.
 • Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się z językiem angielskim.

Tematyka kompleksowa: Strażnicy przyrody– podziwianie piękna otaczającej przyrody, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za przyrodę, dbanie o nią na miarę swoich możliwości.

Czas realizacji:  04-08.04.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZY  -rozpoznawanie i nazywanie elementów przyrody
-nabywanie umiejętności matematycznych- aspekt porządkowy liczby, określanie i porównywanie wielkości: mały, duży
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  -wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej
-ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce
-nabywanie doświadczeń malowania farbami na różnej powierzchni
-kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy muzyce
-osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: spring flowers, a tulip, green grass, leaves on the trees
    BUDOWANIE POSTAW  -rozróżnianie akceptowalnych i nieakceptowanych form zachowań w stosunku do świata przyrody
-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę

Tematyka kompleksowa: Tragedia Felicji, czyli gdzie podziały się pisanki- przybliżenie dzieciom tradycji związanymi ze świętami wielkanocnymi

Realizacja tematyki metodą storyline.

Czas realizacji: 11-15.04.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZY  -zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi
-poznanie elementów sztuki ludowej: pisanki
-umiejętności matematyczne- aspekt porządkowy liczby, określanie i porównywanie wielkości: mniejszy, większy; elementy kodowania
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  -wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi
-zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, odtwarzanie prostych rytmów
-włączenie technik plastycznych podczas wykonywania prac
-osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Easter, Easter Eggs, Easter Bunny, basket
  BUDOWANIE POSTAW    -czerpanie radości z przygotowań do świąt wielkanocnych

Tematyka kompleksowa: Każdy ma swój dom- uświadomienie dzieciom, że każdy ma swój dom, rozpoznawanie różnych budynków: przedszkole, sklep.

Czas realizacji: 19-29.04.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZY  -rozpoznawanie i nazywania budynków- domów: blok, wieżowiec, dom jednorodzinny, sklep
-umiejętności matematyczne- wprowadzenie do geometrii: dostrzeganie kształtów
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  -kształtowanie umiejętności posługiwania się pędzlem, właściwego gospodarowania farba i wodą
-zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą gestów
-budowanie kilkuwyrazowych i jednozdaniowych wypowiedzi
-osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: house, window, door, my house, my family, kindergarten, playground
  BUDOWANIE POSTAW  -budowanie poczucia przynależności- moje przedszkole, moje osiedle
-uświadomienie, że każdy ma swój dom

Piosenki

„Mały domek mam”

Mały domek mam malutki
tak, o tak

I dym z komina leci

Właśnie tak, o tak, o tak

A gdy chcę wejść do domu

Pukam w drzwi, o tak o tak

Potem czyszczę butki

O tak, o tak o tak

(coraz szybciej)

„Zając”

Zając długie uszy ma

trala la, trala la,

nosek słodki oczka dwa

hopsa, hopsa sa.

Każdy zając skacze: – hoP

HOP, HOP HOP

HOP HO[P HOP

Jeden skok,

drugi skok

Teraz wszyscy: HOP!

MARZEC 2022r.

 • Tematy kompleksowe:
 1. Co mnie złości- poznajemy emocje.
 2. Idzie wiosna- historia pewnej kropli deszczu
 3. Kto nam bułki sprzedaje?
 • Zadania:
 1. Rozpoznawanie i nazywanie emocji- złość, sposoby radzenia sobie ze złością.
 2. Dostarczanie wiedzy na temat cech charakterystycznych dla pory roku- wiosny.
 3. Poznanie roli zawodu- sprzedawca oraz instytucji- sklep (piekarnia).
 4. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych- pieczywo.
 5. Nabywanie doświadczeń w zakresie malowania farbami nie tylko za pomocą pędzla, rysowania kredkami, posługiwania się klejem, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 6. Kształtowanie samodzielności w zakresie samoobsługi.
 7. Kształtowanie poczucia rytmu przy muzyce, śpiewania piosenek, gry na instrumentach.
 8. Wyrażanie siebie, swoich uczuć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 9. Kształtowanie umiejętności klasyfikacji wg konkretnego kryterium- kolor.
 10. Kształtowanie umiejętności matematycznych- wymiana jeden element za inny element.
 11. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.
 12. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się z językiem angielskim.

Tematyka kompleksowa: Co mnie złości – poznajemy emocje, jak sobie poradzić ze złością.

Czas realizacji: 28.02 – 04.03.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

Rozpoznawanie i nazywanie emocji: radość, smutek Nabywanie umiejętności

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej. Nabywanie doświadczeń malowania farbami na różnej powierzchni Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy muzyce. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: emocje- happy, sad, angry

BUDOWANIE POSTAW

Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem złości. Szukanie wsparcia u nauczyciela w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Tematyka kompleksowa: Idzie wiosna- historia pewnej kropli deszczu- przybliżenie dzieciom cech charakterystycznych dla nadchodzącej wiosny.

Czas realizacji: 07- 18.03.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

Nazywanie cech charakterystycznych dla wiosny: pąki na gałęziach, topniejący śnieg/ brak śniegu, opady deszczu, pierwsze kwiaty- krokusy, robi się coraz cieplej. Nabywanie umiejętności obserwowanie zjawisk pogodowych – słonecznie, pochmurno, deszczowo. Klasyfikowanie przedmiotów wg cech.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Wyrażanie siebie, swoich uczuć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, odtwarzanie prostych rytmów Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: wiosna- spring, woda- water, wiosenne kwiaty- spring flowers, krokus- crocus, ptaki- birds, bocian- stork, trawa- grass, – it’ s cloudy, słonecznie- it’s sunny, deszczowe- it’s rainy

BUDOWANIE POSTAW
Budowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę, znaczenie wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin. Czerpanie radości z budzącej się po zimie przyrody

Tematyka kompleksowa: Kto nam bułki sprzedaje?- poznanie z zawodem sprzedawcy oraz zapoznanie z rodzajem pieczywa- chleb, bułki.

Czas realizacji: 21.03- 01.04.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

Poznanie zawodu- sprzedawca w piekarni. Rozróżnianie i nazywanie pieczywa: chleb, bułki. Umiejętności matematyczne: określanie wielkości: mały, duży

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kształtowanie umiejętności posługiwania się pędzlem, właściwego gospodarowania farba i wodą Ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce. Wyrażanie siebie, swoich uczuć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: chleb- bread, bułki- rolls; formy grzecznościowe: Dzień dobry- Good morning, Do widzenia- Goodbye, dziękuję- thank you

BUDOWANIE POSTAW
Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki do sklepu oraz używania form grzecznościowych

Piosenka

Śpiewające Brzdące – Deszczowa piosenka

1. Deszczyk kapie,

z chmurki spada

i na ziemi opowiada,

że tak z góry na nas leci,

by urosły wszystkie dzieci.

Ref. Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł.

Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł. (2x)

2. Deszczyk kapie,

z chmurki spada

i po drodze opowiada,

że na ziemi go potrzeba,

by urosły kwiaty, drzewa.

Ref. Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł.

Kap, kap, kap,

Deszczyk z nieba spadł. (2x)

LUTY 2022r.

 • Tematy kompleksowe:
 1. U fryzjera
 2. Zwierzęta domowe
 3. Zdrowie na parapecie – sianie rzeżuchy
 • Zadania:
 1. Zapoznanie z pracą i rolą zawodu – fryzjer.
 2. Poznanie zwierząt domowych: kot, pies, rybki.
 3. Dostarczanie wiedzy na temat sposobu opiekowania się zwierzętami domowymi.
 4. Poznanie jadalnej rośliny – rzeżucha. Pomaganie nauczycielce w opiekowaniu się roślinami w sali.
 5. Nabywanie doświadczeń w zakresie malowania farbami nie tylko za pomocą pędzla, rysowania kredkami, posługiwania się klejem, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 6. Kształtowanie samodzielności w zakresie samoobsługi.
 7. Kształtowanie poczucia rytmu przy muzyce, śpiewania piosenek, gry na instrumentach.
 8. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się z językiem angielskim.
 9. Wyrażanie siebie, swoich uczuć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 10. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.
 11. Kształtowanie umiejętności klasyfikacji (pasuje, nie pasuje).

Tematyka kompleksowa: U fryzjera

Czas realizacji: 31.01- 4.02.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

Zapoznanie z pracą fryzjera oraz poznanie instytucji użyteczności publicznej- salon fryzjerski. Umiejętności matematyczne: rozdzielanie tak, aby każdy miał tyle samo.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kształtowanie umiejętności ustawiania się w kole, marszu po odwodzie koła
Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce
Wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi
Rysowanie kredkami – ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu kredki.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: hairdresse- fryzjer, hair- włosy, wash your hair- umyj swoje włosy, brush your hair- wyczesz swoje włosy, cut your hair- obetnij swoje włosy

BUDOWANIE POSTAW

Utrwalanie zasad zgodnej zabawy z kolegami
Kształtowanie poczucia szacunku do innych osób
Akceptowanie faktu, ze każdy wygląda inaczej, ma inną fryzurę

Tematyka kompleksowa: Zwierzęta domowe

Czas realizacji: 7.02- 18.02.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych: pies, kot, rybki
Poznanie sposobu prawidłowej opieki nad zwierzętami
Umiejętności matematyczne: porównywanie przedmiotów/ obrazków: takie same, inne, pasuje, nie pasuje.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Wyrażanie siebie, swoich uczuć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej
Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy muzyce
Nabywanie doświadczeń formowania w masie papierowej
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: dog- pies, cat- kot, fish- rybka

BUDOWANIE POSTAW

Budowanie poczucia odpowiedzialności za zwierzątko domowe: opiekowanie się nim, karmienie Nazywanie emocji związanych z posiadaniem zwierzątka

Tematyka kompleksowa: Zdrowie na parapecie – rzeżucha

Czas realizacji: 21.02- 25.02.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY
Poznanie wybranych jadalnych roślin – rzeżucha
Umiejętności matematyczne: gromadzenie przedmiotów/ obrazków ze względu na miejsce, gdzie zwykle się znajdują

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Kształtowanie umiejętności posługiwania się pędzlem, właściwego gospodarowania farba i wodą Ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce.
Wyrażanie siebie, swoich uczuć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: warzywo- vegetable, roślina- plant, ziarno- seed, woda- water

BUDOWANIE POSTAW
Kształtowanie poczucia dbania o zdrowe odżywianie.
Rozumienie konieczności dbania o rośliny
Pomaganie nauczycielce w opiekowaniu się roślinami w sali.

Piosenka

Kotek Puszek

Kotek Puszek z czarną łatką

Dziś w przedszkolu był z Agatką,

A z kieszeni u fartuszka

Wyglądały małe uszka.

Nagle ruszył się fartuszek,

Na podłogę skoczył Puszek,

Teraz, kotku, będziesz z nami,

My już ciebie nie oddamy!

Wiersz

Psie smutki

Na brzegu błękitnej rzeczki
Mieszkają małe smuteczki.

Ten pierwszy jest z tego powodu,
Że nie wolno wchodzić do ogrodu,
Drugi – że woda nie chce być sucha,
Trzeci – że mucha wleciała do ucha,
A jeszcze, że kot musi drapać,
Że kura nie daje się złapać,
Że nie można gryźć w nogę sąsiada
I że z nieba kiełbasa nie spada,
A ostatni smuteczek jest o to,
Że człowiek jedzie, a piesek musi biec piechotą.

Lecz wystarczy pieskowi dać mleczko
I już nie ma smuteczków nad rzeczką.

STYCZEŃ 2022r.

 • Tematy kompleksowe:
 1. Co się dzieje w ogrodzie przedszkolnym zimą?
 2. Moja babcia kucharka
 • Zadania:
 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania krótkich wypowiedzi.
 3. Obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym zimą, nazywanie jej cech charakterystycznych.
 4. Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w ogrodzie przedszkolnym- ptaki: wróbel, sikorka.
 5. Uświadamianie konieczności dokarmiania ptaków zimą.
 6. Poznanie zawodu: kucharka.
 7. Sprawianie radości innym (babci i dziadkowi) poprzez przygotowanie upominków i uroczystości.
 8. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 9. Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dziecku.
 10. Nabywanie doświadczeń w zakresie malowania farbami na dużej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, posługiwania się klejem, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 11. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 12. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Tematyka kompleksowa: Co się dzieje w ogrodzie przedszkolnym zimą?- obserwacje przyrodnicze, dokarmianie ptaków, zabawy na śniegu.

Czas realizacji: 03-14.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY
Rozpoznawanie i nazywanie cech charakterystycznych dla zimy.
Poznawanie wybranych zwierząt- ptaki zimą- wróbel, sikorka.
Nabywanie umiejętności dostrzegania, że po dodaniu jest więcej, a po odjęciu (zabraniu) jest mniej.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚC

Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce Wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi.
Malowanie farbami, rysowanie kredkami- ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu kredki. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: zima- winter, śnieg- snow, bałwan- snowman, wróbel- sparrow, ptaki- birds, czapka- hat, szalik- scarf

BUDOWANIE POSTAW

Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
Badanie właściwości śniegu, czy śnieg jest czysty.
 • Tematyka kompleksowa: Moja babcia kucharka – poznanie zawodu kucharz / kucharka, budowanie więzi rodzinnych- z babcią i dziadkiem

Czas realizacji: 17-28.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY
Zapoznanie z pracą kucharki.
Nazywanie czynności, jakie wykonujemy w kuchni.
Rozpoznawanie i nazywa urządzeń i sprzętu w kuchni. Nazywanie imionami swoich dziadków. Nabywanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania na przedmiotach (w zakresie 3)

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce Wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi.
Malowanie farbami, rysowanie kredkami- ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu kredki. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: kuchnia- kitchen, kucharka- cook, gotowanie- cooking, łyżka- spoon, kubek- cup, obiad- dinner

BUDOWANIE POSTAW
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w kuchni.
Kształtowanie poczucia szacunku do pracy kucharza/ kucharki.

Wiersz

Goście w karmniku

Bożena Forma

Będzie wielka uczta

przyleciały ptaki.

Ziarnem wypełniły

karmnik przedszkolaki.

Cieszą się sikorki,

wróbelki ćwierkają.

Ze smakiem z karmnika

wszystko zjadają.

Chociaż śnieg przysypał

wszystko dookoła,

zawsze można liczyć

na dzieci z przedszkola.

GRUDZIEŃ 2021r.

 • Tematy kompleksowe:
 1. Opiekuję się roślinami- rośliny doniczkowe: paproć
 2. Kiedy jestem wesoły a kiedy smutny
 3. Zakręcony Mikołaj, czyli przygotowania do świąt Bożego Narodzenia – poznanie symboli świątecznych
 • Zadania:
 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania krótkich wypowiedzi.
 3. Poznawanie wybranych roślin doniczkowych- paproć. Pomaganie nauczycielce w opiekowaniu się roślinami w sali.
 4. Rozpoznawanie i nazywanie emocji: radość, smutek.
 5. Przybliżenie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia: ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem, przygotowanie stołu wigilijnego, składanie życzeń świątecznych.
 6. Sprawianie radości innym poprzez przygotowanie upominków i uroczystości.
 7. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 8. Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dziecku.
 9. Nabywanie doświadczeń w zakresie malowania farbami na dużej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, posługiwania się klejem, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 10. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 11. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

ematyka kompleksowa: Opiekuję się roślinami- rośliny doniczkowe: paproć

Czas realizacji: 29.11 – 03.12.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY
Poznawanie wybranych roślin doniczkowych- paproć. Nabywanie umiejętności przeliczania elementów


KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce Wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi. Malowanie farbami, rysowanie kredkami- ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu kredki. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: roślina- plant, woda- water: przeliczanie: one, two, three

BUDOWANIE POSTAW
Rozumienie konieczności podlewania kwiatów. Pomaganie nauczycielce w opiekowaniu się roślinami w sali.

Tematyka kompleksowa: Kiedy jestem wesoły a kiedy smutny

Czas realizacji: 06-10.12.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

Rozpoznawanie i nazywanie emocji: radość, smutek Nabywanie umiejętności liczenia palców


KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI


Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej. Nabywanie doświadczeń malowania farbami na różnej powierzchni Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy muzyce. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: jestem wesoły- I’ m happy, jestem smutny- I’ m sad; różowy- pink

BUDOWANIE POSTAW
Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem radości i smutku. Szukanie wsparcia u nauczyciela w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Tematyka kompleksowa: Zakręcony Mikołaj, czyli przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

Czas realizacji: 15- 23.12.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZY

Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia Nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 3, dostrzeganie, że po dodaniu elementu jest więcej
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Kształtowanie umiejętności posługiwania się pędzlem, właściwego gospodarowania farbą i wodą. Zapamiętywanie tekstu piosenki i wiersza, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, poznawanie instrumentów- dzwoneczki Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Boże Narodzenie- Christmas, Mikołaj- Santa, choinka- Christmas tree, prezenty- presents,
BUDOWANIE POSTAW

Przestrzeganie zasad zachowania się przy stole podczas uroczystego obiadu wigilijnego Nazywanie emocji: radość towarzyszącym uroczystościom z okazji Świąt

Wiersz

Choinka zielona

Anna Łada – Grodzicka

Choinka zielona

Przyszła dzisiaj do nas.

Kołysze bombkami,

Miga światełkami.

Pod choinką są prezenty

Dał nam je Mikołaj Święty.

LISTOPAD 2021r.

 • Tematy kompleksowe:
 1. Jesień za oknem
 2. Książka – mój najlepszy przyjaciel
 • Zadania:
 1. Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni.
 2. Poznanie kolorów: niebieski, czarny
 3. Zapoznanie z pracą i rolą zawodu – bibliotekarka.
 4. Dostarczanie wiedzy na temat sposobu ubierania się adekwatnie do jesiennej pogody.
 5. Nabywanie doświadczeń w zakresie malowania farbami nie tylko za pomocą pędzla, rysowania kredkami, posługiwania się klejem, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 6. Kształtowanie samodzielności w zakresie samoobsługi.
 7. Kształtowanie poczucia rytmu przy muzyce, śpiewania piosenek, gry na instrumentach.
 8. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się z językiem angielskim.
 9. Wyrażanie siebie, swoich uczuć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 10. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Tematyka kompleksowa: Jesień za oknem

Czas realizacji: 02.11- 12.11.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY
Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych: świecące słońce, deszcz, wiatr, zachmurzone niebo
Wyodrębnianie obiektów do liczenia, szacowanie: mało, dużo
Poznawanie kolorów: niebieski

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Kształtowanie umiejętności ustawianie się w kole, marszu po odwodzie koła
Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce
Wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi
Rysowanie kredkami – ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu kredki.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: sun- sunny, rain- rainy, cloud- cloudy, wind- windy;

BUDOWANIE POSTAW
Utrwalanie zasad zgodnej zabawy z kolegami
Samodzielne zakładanie niektórych ubrań- kapcie
Kształtowanie zachowań podczas różnej pogody- pada deszcz- zabieramy parasol, kalosze

Tematyka kompleksowa: Książka – mój najlepszy przyjaciel

Czas realizacji: 15.11- 26.11.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY
Rozpoznawanie bohaterów literatury dziecięcej: Franklin, Kubuś Puchatek, Tupcio Chrupcio Zapoznanie z pracą bibliotekarki
Poznanie kolorów: czarny

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, określanie nastroju piosenki
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: book, teddy bear, happy, sad

BUDOWANIE POSTAW
Przestrzeganie zasad korzystania za książek (czyste ręce, nie rysujemy w książkach, nie wydzieramy kartek, odkładamy na półkę)
Kształtowanie pozytywnych zachowań, rozróżnianie zachowań dobrych i złych
Nazywanie emocji: radość, smutek

Komentowanie niedostępne.