Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

LIPIEC 2021r.

TYDZIEŃ 28.06.2021r. – 02.07.2021r.

Temat kompleksowy: „Podwórkowe zabawy”

28.06.2021r. – poniedziałek

Ulubiona zabawa” – rozmowa na podstawie ilustracji

29.06.2021r. – wtorek

Podwórkowa olimpiada” – zabawy ruchowe

30.06.2021r. – środa

Kolorowe lato” – malowanie farbami

01.07.2021r. – czwartek

Matematyczne potyczki” – gry i zabawy matematyczne

02.07.2021r. – piątek

Koncert przedszkolnych przebojów” – zabawy wokalno – muzyczne

TYDZIEŃ 05.07.2021r. – 09.07.2021r.

Temat kompleksowy: „Zabawy teatralne”

05.07.2021r. – poniedziałek

Witajcie w naszej bajce” – zabawy teatralne

06.07.2021r. – wtorek

Ulubiona postać z bajki” – rysowanie pastelami

07.07.2021r. – środa

Bajkowy zamek” – zabawy konstrukcyjne

08.07.2021r. – czwartek

Koncert bajkowych przebojów” – zabawy wokalno – muzyczne

09.07.2021r. – piątek

W świecie bajek” – kino w przedszkolu

TYDZIEŃ 12.07.2021r. – 16.07.2021r.

Temat kompleksowy: „W morskiej głębinie”

12.07.2021r. – poniedziałek

Opowieść o rybaku i złotej rybce” – rozmowa na podstawie bajki

13.07.2021r. – wtorek

Rekiny i rybki” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną

14.07.2021r. – środa

Czarodziejska rybka” – wydzieranka z kolorowego papieru

15.07.2021r. – czwartek

Podwodny świat” – zajęcia umuzykalniające

16.07.2021r. – piątek

Kolorowe rybki” – zabawy matematyczne

TYDZIEŃ 19.07.2021r. – 23.07.2021r.

Temat kompleksowy: „Nasze muzykowanie”

19.07.2021r. – poniedziałek

Na koncercie” – rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego

20.07.2021r. – wtorek

Kolorowa muzyka” – malowania farbami plakatowymi

21.07.2021r. – środa

Jeden, dwa, trzy…liczysz Ty” – zabawy matematyczne

22.07.2021r. – czwartek

Wesoła muzyka” – zabawy rytmiczne

23.07.2021r. – piątek

Moje i Twoje uczucia” – zabawy teatralne

TYDZIEŃ 26.07.2021r. – 30.07.2021r

Temat kompleksowy: „W zdrowym ciele zdrowy duch”

26.07.2021r. – poniedziałek

Chory kotek” – rozmowa o zdrowiu na podstawie wiersza Stanisława Jachowicza „Chory kotek”

27.07.2021r. – wtorek

Urodziny marchewki” – zabawa ruchowo – rytmiczna przy piosence „Urodziny marchewki”

28.07.2021r. – środa

Talerz zdrowia” – rysowanie kredkami

29.07.2021r. – czwartek

Bieg po zdrowie” – zabawy ruchowe

30.07.2021r. – piątek

Zdrowe i niezdrowe” – zabawy matematyczne (klasyfikowanie żywności według kategorii: zdrowe i niezdrowe)

CZERWIEC 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy zawody – Listonosz – 31.05.2021 – 4.06.2021
 2. Znamy pojazdy– 7.06.2021 – 11.06.2021
 3. To już lato! – 14.06.2021 – 25.06.2021

Cele:

 1. Rozwijanie zainteresowań światem technicznym: rozpoznawanie niektórych środków lokomocji –samochód, autobus, rower.
 2. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie typowych dla lata: kwitną kolorowe kwiaty
 3. Nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata: jest ciepło, często świeci słońce, pada ciepły deszcz, wieje ciepły wiatr
 4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.
 5. Przyjmowanie odpowiedniej postawy wobec świata roślin i zwierząt
 6. Podejmowanie wysiłku fizycznego i doskonalenie sprawności ruchowej na miarę własnych możliwości
 7. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania prostych zdań;
 8. Nabywanie umiejętności reagowania na polecenia nauczycielki kierowane do całej grupy;
 9. Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie;
 10. Doskonalenie percepcji wzrokowo – ruchowej
 11. Posługiwanie się określeniami czasu: teraz, najpierw, potem,
 12. Nazywanie pór dnia, i łączenie ich z wykonywanymi czynnościami, np. rano wstaje idzie do przedszkola, wieczorem ogląda dobranockę i kładzie się spać
 13. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek;
 14. Eksperymentowanie w trakcie używania różnych materiałów plastycznych

Temat kompleksowy: Poznajemy zawody – listonosz

Czas realizacji: od 31.05.2021r. do 4.06.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-pozna nowy zawód – listonosz
-dowie się jak należy zachowywać się na poczcie
-pozna wygląd i nazwę akcesoriów listonosza
Kształtowanie umiejętności-kształtowanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych w j. angielskim
-śpiewanie piosenek zbiorowo i indywidualnie
-doskonalenie prawidłowego budowania prostych zdań i wypowiadania się na określony temat
-ustalanie wyniku dodawania i odejmowania, liczenie przedmiotów
-kształtowanie poczucia rytmu
Budowanie postaw-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas podróży na pocztę
-wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
Data realizacji:Sytuacja edukacyjna
Poniedziałek 31.05.2021Opowiadanie dzieci w oparciu o bajkę „List” I. Salach
Zestaw zabaw ruchowych metodą C. Orffa
Wtorek 1.06.2021Kolorowanie kredkami świecowymi – „Listonosz”
Osłuchanie z piosenką „Lubię leżeć na trawie”
Środa 2.06.2021Rozmowa w oparciu o serię obrazków przedstawiających historyjkę obrazkową „List do dziadka”
Zestaw zabaw ruchowych metodą C. Orffa
Czwartek 3.06.2021Boże Ciało – dzień ustawowo wolny
Piątek 4.06.2021Wycieczka na pocztę – „Praca na poczcie”
Zabawa umuzykalniająca do piosenki „ Lubię leżeć w trawie”

Temat kompleksowy: Znamy pojazdy

Czas realizacji: od 7.06.2021r. do 11.06.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-Rozpoznawanie i nazywanie cech charakterystycznych dla lata
-Dowie się jak zmienia się przyroda
Kształtowanie umiejętności-kształtowanie poprawnego wypowiadania się
– zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
– rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów: kołatka, grzechotka
– kształcenie poczucia rytmu
– rozwijanie motoryki małej podczas wyklejania, wycinania, wydzierania
Budowanie postaw– zrozumienie, że można jechać samochodem siedząc w foteliku,
– przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego
-dbanie o przyrodę
Data realizacji:Sytuacja edukacyjna
Poniedziałek 7.06.2021Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „Pojazdy wokół nas”
Zestaw zabaw ruchowych C. Orffa
Wtorek 8.06.2021Malowanie farbami – „Autobus
Instrumentacja piosenki „Lubię leżeć w trawie”
Środa 9.06.2021Rozmowa w oparciu o prezentacje multimedialną „W fabryce samochodów”
Zestaw zabaw ruchowych metodą C. Orffa
Czwartek 10.06.2021Ćwiczenia odejmowania – „koła autobusu” (na palcach)”
Zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki „Lubię leżeć w trawie”
Piątek 11.06.2021Wyklejanie kolorowym papierem „Samolot”
Zestaw zabaw ruchowych metodą C. Orffa

Temat kompleksowy: To już lato!

Czas realizacji: od 14.06.2021r. do 25.06.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy– poznanie zjawisk atmosferycznych związanych z nową porą roku – lato
– nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących latem: świeci słońce, jest ciepło, wieje ciepły wiatr, burza, tęcza
– poznanie słówek w języku angielskim
Kształtowanie umiejętności– rozwiązywanie zagadek matematycznych w zakresie dodawania i odejmowania w zakresie 5
– praktykowanie czynnego wypoczynku na powietrzu
– uczestniczenie w zabawach mających charakter opowieści ruchowej
– rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy rytmiczno-ruchowe
– rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania
-doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
– zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
-rozwijanie sprawności manualnej w trakcie działalności plastycznej
Budowanie postaw– rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody
– rozumienie konieczności ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji
Poniedziałek 14.06.2021Rozmowa w oparciu o opowiadanie Urszuli Piotrowskiej „Trampolinek jedzie na wakacje”
Zestaw zabaw ruchowych metodą bezpośredniej celowości ruchu
Wtorek 15.06.2021Kolaż „Lemoniada”
Osłuchanie z piosenką „Złap lato za rękę”
Środa 16.06.2021Rozmowa inspirowana wierszem Urszuli Piotrowskiej „Gdzie nie spojrzę – wszędzie lato”
Zestaw zabaw ruchowych metodą bezpośredniej celowości ruchu
Czwartek 17.06.2021Wprowadzi do geometrii „Piłka plażowa”
Instrumentalizacja piosenki „Złap lato za rękę”
Piątek 18.06.2021Drukowanie stemplem „Wycieczka na morze”
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
Data realizacji:Sytuacja edukacyjna
Poniedziałek 21.06.2021Rozmowa nauczycielki na podstawie teatrzyku kukiełkowego – „Lato, lato, co ty na to” M. Terlikowskiej
Zestaw zabaw ruchowych metodą bezpośredniej celowości ruchu
Wtorek 22.06.2021
Kolaż „Żaglówka”
Zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki „Złap lato za rękę”
Środa 23.06.2021Słuchanie wiersza „Tato, czy już lato?”– B. Szelągowskiej z wykorzystaniem Teatrzyku kukiełkowego
Zestaw zabaw ruchowych metodą bezpośredniej celowości ruchu
Czwartek 24.06.2021Zabawa matematyczna „Letnie owoce” (wykonywanie prostych poleceń oznaczających kolejność)
Zabawa muzyczna do piosenki „Złap lato za rękę”
Piątek 25.06.2021Rysownie kredkami świecowymi „Wymarzony urlop”
Zestaw zabaw ruchowych metodą bezpośredniej celowości ruchu

LIST – I. Salach

Moja mama dziś dostała list od cioci Danki z Łodzi.
A ja siedzę i rozmyślam, kto do skrzynki liścik włożył?
Może przyniósł go gołąbek, albo pliszki go wrzuciły?
Nie, nie ptaki noszą listy, lecz listonosz bardzo miły.
Gdy napiszesz list lub kartkę, kolorowy dodasz znaczek,
wrzucasz go do skrzynki która, jest na poczcie, nie inaczej.

*Urzędnicy posortują, (listy), karty, duże paczki,
dadzą stempel i odeślą całą pocztę wnet na stacje. 
Mkną pociągi w różne strony do miast i do wsi,
a znajomy pani listonosz stanie z listem u twych drzwi

 List trafić ma do adresata,
Choćby on mieszkał na końcu świata…
Gdzieś na biegunie albo na wyspie,
Bo poczta listy doręcza wszystkie.
Lecz nie adresuj, pisząc do cioci:

„Kochana ciocia,
Poczta Okocim”,

Bo listonoszowi trzeba dopomóc.
Podaj ulicę i numer domu,
Imię, nazwisko kochanej cioci.
By pan listonosz
No, pomyśl sama,
Nad twoim listem głowy nie łamał.

MAJ 2021r.

Tematy kompleksowe:

1. ,,Mój dom”

2. ,,Zielona łąka”

Zadania:

 • Poznanie nazwy miejscowości: Toruń i nazwy ojczyzny: Polska
 • Poznanie pomieszczeń znajdujących się w domu
 • Poznanie  i rozróżnianie budynków
 • Budowanie poczucia przynalezności do grupy przedszkolnej
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł współżycia grupowiego
 • Pozawanie najbliższego środowiska poprzez obserwacje budynków znajdujących się w okolicy przedszkola
 • Organizowanie róznych form interakcji z drugim człowiekiem w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji
 • Ustalenie i podporządkowanie się zasadom panującym w przedszkolu i w grupie
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania sie z  otoczeniem za pośrednictwem dostępnych metod komunikacji zgodnych z potrzebmi i możliwościami dziecka
 • Przybliżenie aspektu porządkowego liczby
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Wyrażanie siebie i swoich uczuć w  pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową
 • Wdrażnie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Wyrabianie nawyków higienicznych
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w trakcie zabaw i sytuacjach zadaniowych

Tematyka kompleksowa:  „Mój dom”- poznanie nazwy ojczyzny  – Polska, poznanie nazwy swojego miasta- Toruń, poznanie nazw budynków oraz pomieszczeń domowych, opisywanie własnego pokoju, poznanie nazw mebli domowych, posługiwanie się imionami swoich bliskich

Czas realizacji: 04.05.2021 – 14.05.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie nazwy miejscowości: Toruń i ojczyzny: Polska. poznanie nazwy i wyglądu budynków- domów: blok, wieżowiec, dom jednorodzinny
– poznanie nazwy ojczyzny
-poznanie nazwy swojego miasta
-rozróżnianie i nazywanie pomieszczeń domowych,
-posługiwanie się imionami swoich bliskich
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów
-wykonywanie prostych poleceń zgodnie z instrukcją -posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
-ustalanie liczby elementów w zbiorze
-kształtowanie umiejętności użycia poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
-ćwiczenie poprawnego chwytu kredki
BUDOWANIE POSTAW-budowanie poczucia przynależności- moja ojczyzna – Polska, moje miasto- Toruń, mój dom, mój pokój , moja rodzina
-odkrywanie potrzeby dbałości o ład i porządek w swoim domu
-wdrażanie do utrzymywania porządku w miejscu pracy    
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
04.05Rozmowa na podstawie ilustracji ,,Jakie mamy domy?”               Zestaw zabaw ruchowych z el. metody  naśladowczej
05.05  Malowanie kartoników przyklejanie ich do dużego kartonu ,,Domy duże i domy małe”              
Zestaw zabaw ruchowych z el. metody naśladowczej  
06.05  Rozmowa na podstawie teatrzyku kukiełkowego ,,Pomieszczenia w naszym domu”                            
Osłuchanie z  piosenką ,,My house”    
07.05  Zabawa matematyczna (Przybliżenie aspektu porządkowego liczby) ,,Filiżanki”          
Zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki ,,My house”      
10.05  Zabawa dydaktyczna ,,W moim pokoju”                      
Zestaw zabaw ruchowych z el metody naśladowczej
11.05  Wydzieranka z kolorowego papieru ,,Pokój”                
Zestaw zabaw ruchowych z el. metody  naśladowczej
12.05  Opowiadanie nauczycielki w oparciu o prezentację multimedialną ,,Kto mieszka w domu?              
Zabawa inscenizacyjna do piosenki ,,My house”  
13.05  Zabawa matematyczna (Przybliżenie aspektu porządkowego liczby) – ,,Od najmniejszego do największego”          
Zestaw zabaw ruchowych z el. metody naśladowczej
14.05  Przyklejanie gotowych elementów ,,Kwiaty dla mamy i taty”                       Instrumentacja piosenki ,,My house”

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody storyline

,,Zielona łąka”

Grupa II „Wiewiórka”

Data 17.05.2021 – 28.05.2021

Temat: „Zielona łąka”

Cele operacyjneObszar
-dz.pozna wygląd i nazyw roslin rosnących na łące (trawy, koniczyna, maki, kaczeńce)2.5
-dz. pozna nazwy i wygląd zwierzat zamieszkujących łąkę (motyl, biedronka, żaba)2.5
-dz. dowie się jak wygląda łąka2.5
-dz. układa kwiatki wg podanego prządku w serie: wg kolorów    2.6
-dz. użyje poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi2.4
-dz. pozna słowa i melodię piosenki2.7
-dz. opisze nastrój piosenki i jej tempo2.7
-dz. zareaguje odpowiednim ruchem na zmiany natężenia dzwięku2.7
-dz. podejmie próbę zbiorowego śpiewania piosenki2.7
-dz. wyklaszcze rytm piosenki2.7
-dz. nazwie wybrany instrument (grzechotka, bębenek, tamburyno)2.7
-dz. wspólnie z innymi dziećmi wykona akompaniament do utworu muzycznego2.7
-dz. zareaguje odpowiednim ruchem na zmiany dynamiki w podkładzie muzycznym2.7
-dz.przećwiczy maszerowanie w rytm muzyki2.7
-dz.zareaguje na pauzę w muzyce zmianą kierunku marszu2.7
-dz. ulepi kwiata z masy solnej2.7
-dz. opisze swoją pracę, nazwie wykonany kwiat2.4
-dz. pozna prawidłowy sposób stemplowania warzywami2.7
-dz- zaproponuje sposób wykonania żaby z otrzymanych artykułów2,7
-dz. wykona pracę według swojego pomysłu2.7
-dz. przećwiczy wydzieranie i przyklejanie elementów2.0
-dz. rozumie konieczność dbania o przyrodę2.5
-dz. jest odpowiedzialny za stan najbliższego środowiska2.5
-dz. zgłasza gotowośc do mówienia2.2
-dz.posprzata miejsce pracy2.1
-dz. uzyje poprawynych form fleksyjnych podczas wypowiedzi2.4

Epizod pierwszy „Wycieczka na łąkę” 17.05

Witajcie dzieci, nazywam się Skrzat Borówka.Mam młodszą siostrę Malinkę. Razem poznajemy świat. Niedawno odwiedziłem piękne miejsce. Tak bardzo mi się podobało, że zapomniałem jak się nazywa. Na szczęście nagrałem tam film. Czy obejrzycie go ze mną i przypomnie mi nazwę tego miejsca?

 Pytania kluczowe:

1. Dokąd wybrał się Skrzat?

2. Jak wygląda łąka?

Proponowane aktywności:

 • Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego ,,Wędrówki Skrzata Borówki – Łąka”
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Na łące”

Epizod drugi „Kolorowa łąka” 18.05

Witajcie Kochani, dziś przyszła ze mną Malinka. Powiedziałem jej, że to piękne miejsce nazywa się łąka. Czy pomożecie mi opowiedzieć Malince o łące? Jakiego koloru jest łąka? Może namalujecie łąkę i pokażecie swoje obrazki Malince?

Pytania kluczowe:

1. Jakie kolory znajdziemy na łace?

2. Jakiego koloru jest łąka?

Proponowane aktywności:

 • Malowanie palcami, wybór odpowiedniego koloru farby(zielony, zółty, czerwony) ,,Łąka pełna kolorów”
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Na łące”

Epizod trzeci „Kwiaty na łące” 19.05

Razem z Malinką oglądaliśmy Wasze prace. Łąka jest taka kolorowa, ale skąd te kolory? Czy to rośliny? Jakie rośliny rosną na łące?

Pytania kluczowe:

1. Jakie rośliny rosną na łace?

2. Jak wyglądają?

Proponowane aktywności:

 • Rozmowa na podstawie zdjęć z bajki edukacyjnej, opisanie kolorów i wyglądu roślin, poznanie ich nazw (trawa, koniczyna, kaczeńce, maki) ,,Łąka w naszej sali”
 • Osłuchanie z piosenką ,,W zieleni łąka majowa”

Epizod czwarty „Ile kwiatów rośnie na łące?” 20.05

Widzę, że w Waszej sali także zrobiło sie kolorowo. Na Waszej tablicy widzę dużo kwiatów. W jaki sposób zostały ułożone?

Pytania kluczowe

1. W jaki sposób zostały ułożone kwiaty?Ile jest kwiatów czerwonych, a ile niebieskich?

Proponowane aktywności

1. Zabawa matematyczna – dz. ułoży kwiatki wg podanego prządku w serie: wg kolorów

2. Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Na łące”

Epizod piąty „Lepimy kwiatki” 21.05

Kwiatki są takie piękne, ich zdjęcia też, ale może sami zrobimy kwiatka? Malinka bardzo lubi lepić różne rzeczy z masy solnej. Czy wy też? Może ulepimy wspólnie kwiatka, a potem pięknie go pomalujemy?

Pytania kluczowe:

1. Jak ulepić kwiatka ?

2. Na jaki kolor pamalujemy kwiatka?

Proponowane aktywności:

 • Lepienie kwiata z masy solnej, malowanie kwiatka farbą używając pędzla ,,Kwiaty na łące”
 • Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki ,,W zieleni łąka majowa”

Epizod szósty „Kto mieszka na łące?” 24.05

 Ja i Malinka znamy dzięki Wam nazwy i wygląd roslin rosnących na łące. To trawy, koniczyna, kaczeńce i maki. Na łące widziałem jednak nie tylko rośliny, ale także zwierzęta. Nie znam ich nazw, ale znalazłem ciekawe książeczki o łące. Może wspólnie je pooglądamy i opiszemy wygląd tych zwierząt?

Pytania kluczowe:

1. Kto mieszka na łące?

2. Jak wygląda motyl, biedronka i żaba?

Proponowane aktywności:

 • Opowiadanie nauczycielki w oparciu o plansze edukacyjne – dz. opisze wygląd i kolor motyli, pozna wygląd biedronki  i żaby
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Na łące”

Epizod siódmy „Motyle” 25.05

Motyle, motyle…takie piękne.Jak Waszym zdaniem wygląda najpiękniejszy motyl? Napewno spodobałby się Malince,pomożecie mi go dla niej przygotować? Jak wykonamy motylka? Mam tu różne warzywa. Jak możemy ich użyć?

Pytania kluczowe:

1. Jak wygląda najpiękniejszy motyl?

2. Jak pomalować skrzydła motyla za pomocą kawałków warzyw?

 Proponowane aktywności:

 • Stemplowanie szablonu motyla kawałkami warzyw(kapusta, marchew, sałata, ziemniak) tworzenie różnych wzorów i kształtów ,,Motylek”
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Na łące”

Epizod ósmy ” Kropki biedronki” 26.05

Piękne te Wasze motyle, ale co to za czarne kropki? Może to prezent dla przyjaciółki motylka-biedronki. Czy w waszej sali jest biedronka? Poszukajcie.

Ile kropek ma biedronka? Widzicie kropki na biedronce, są takie same?

Pytania kluczowe:

1. Ile kropek ma biedronka?

2. Czy kropki na biedronce są tej samej wielkości?

Proponowane aktywności

1. Zabawa matematyczna – dz. utworzy zbiory kropek wg. określonej cechy – wielkość, przeliczy ile kropek ma biedronka, wskaże różnice między poszczególnymi kropkami

2. Zabawa rytmiczna do piosenki ,,Wzieleni łąka majowa”

Epizod dziewiąty „Zielona żabka” 27.05

Mam coś dla Was, zobaczcie Malinka dała mi te rzeczy i poprosiła abyście wykonali dla niej zwierzątko, które mieszka na łące. Pamiętacie? Jest ono zielone, lubi skakać i wydaje śmieszny odgłos: kum, kum.Co to za zwierze? Jak wykonać żabę z tych rzeczy?

Pytania kluczowe:

1. Jak wykonać żabkę z papieru?

Proponowane aktywności:

 • Wydzieranie i przyklejanie elementów do rolki papierze toaletowym – dzieci otrzymują rolkę oraz zielone kartki, proponują, wykonują pracę zgodnie z instrukcją nauczycielki ,,Zielona żabka”
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Na łące”

Epizod dziesiąty „Na pikniku?” 28.05

Witajcie dzieci, Ja i Malinka pojechaliśmy na piknik. Nie uwierzycie co zobaczyliśmy, kiedy pojechaliśmy na wycieczkę ? Jak myślicie co trzeba zrobić wracając z wycieczki. Czy pomożecie posprzątać polanę?

Pytania kluczowe:

1. Dokąd pojechali Skrzat Borówka i Malinka?

2. Co zobaczyli na wycieczce? Jak myślicie, co trzeba robić wracając z wycieczki?

Proponowane aktywności:

 • Rozmowa z wykorzystaniem serii obrazków “ Na pikniku”. Bardzo proszę porozmawiajcie na temat sprzątania po sobie i nieśmiecenia. Pamiętajcie o wyrzucaniu odpadków do kosza na śmieci lub zabierania ich ze sobą, aby wyrzucić do kosza w domu.
 • Instrumentacja piosenki ,,W zieleni łąka majowa”

Piosenka – “W zieleni łąka majowa”

 W zieleni łąka majowa

Gdzieś w trawie świerszczyk się chowa

Nastoił skrzypce maleńkie

Gra zielone piosenki

Ref. Dla mamy piosenki dla mamy

Dla mamy piosenki dla mamy

Dla mamy piosenki dla mamy

Dla mamy piosenki dla mamy

W kolorach łąka majowa

Już od stokrotek różowa

a od bławatków błękitna

bo wszystkie kwiaty zakwitły

ref. Dla mamy zakwitły dla mamy

Dla mamy zakwitły dla mamy

Dla mamy zakwitły dla mamy

Dla mamy zakwitły dla mamy.

Piosenka –  “My house”

Welcome to my house

Baby take control now

We can’t evenslow down

We don’t have to go out

Welcome to my house

Play that music too loud

Show me whatyou do now

We don’t have to go out

Welcome to my house

Welcome to my house

Przywitajmy się piosenką ,,Hello, hello”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Hello! Hello! Hello, how are you? 

I’m good! I’m great! I’m wonderful!

Hello! Hello! Hello, how are you? 

I’m tired. I’m hungry. I’m not so good. 

Hello! Hello! Hello, how are you?

Masażyk wg Beaty Gawrońskiej „Biedronka” do wiersza Marii Konopnickiej.

Zaproś do wspólnej zabawy mamę

„Biedronka”

Maria Konopnicka   

Spotkała się Kasia z biedronką,                Kroczenie palcami od brzegów pleców

                                                              w kierunku kręgosłupa.

obie wyszły do ogródka na słonko.          Kroczenie palcami od brzegów pleców

                                                                      w kierunku kręgosłupa.

Patrzy Kasia kręci głową, –                       Rysowanie palcami ślimaków po obu stronach  

                                                                     kręgosłupa.

ubrane są jednakowo:                                            Rysowanie palcami ślimaków po obu stronach 

                                                                      kręgosłupa.

obie mają sukieneczki                                             Stukanie palcami obu rąk po całych plecach

czerwone w czarne kropeczki.                   Stukanie palcami obu rąk po całych plecach

Dziecko naśladuje odgłosy żaby i bociana.

Idzie żaba – uła – kła, uła – kła „kum, kum, kum”; na spacerek uła – kła, uła – kła „kum, kum, kum”; gdzie słoneczko uła – kła, uła – kła „kum, kum, kum”; i wiaterek uła – kła, uła – kła „kum, kum kum”

Skacze żaba  – skik, skik, skik,!

Nie dorówna żabce nikt.

Idzie bocian – „kle, kle, kle,” na spacerek „kle, kle, kle,” gdzie słoneczko „kle, kle, kle,” i wiaterek „kle, kle, kle,”.

Mówi bocian: „kle, kle, kle,”!

Wszystkie żabki złapać chcę!

Siostro żabko, kto tu chodzi?

To pan bocian w trawie brodzi.

Uciekajmy – hyc, hyc, hyc,

Nie zobaczy bocian nic!

Próżno bocian żabek szuka, próżno długim dziobem stuka – stuk, stuk, stuk.

Choć tu żabek cały tłum, nic nie znajdziesz  – kum, kum kum!

Tu słyszałem gdzieś kumkanie, tutaj bocian was dostanie – kle, kle, kle.

Choć tu żabek cały tłum, nic nie znajdziesz  – kum, kum kum!

Nic nie znajdę. To ci los! Ze zmartwienia zwieszam nos – kle, kle, kle….

Animals on the meadow: ladybird, a frog, a stork, a butterfly, a spider

KWIECIEŃ 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Dzień i noc – od 5.04.2021 do 9.04.2021
 2. Nasze smaki – od 12.04.2021 do 23.04.2021
 3. U ogrodnika –  od 26.04.2021 do 30.04.2021

Zadania:

– wymienianie jeden do jednego

– dostrzeganie różnic w wyglądzie nieba podczas dnia i nocy

– doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi

-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu

– odróżnianie elementów fikcyjnych od realistycznych

– rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów: kołatka, grzechotka

– kształcenie poczucia rytmu rozwijanie sprawności manualnej w trakcie działalności plastycznej

– grupowanie obrazków według przyjętego kryterium

– poznanie pracy ogrodnika związanej z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin uprawnych i roślin ozdobnych oraz ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą

– podejmowanie aktywności usprawniających motorykę małą

– rozróżnianie owoców i warzyw

– rozwijanie spostrzegawczości

– rozwijanie logicznego myślenia, wzbogacenie słownictwa

Temat kompleksowy: Dzień i noc

Czas realizacji: od 5.04.2021r. do 9.04.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy– rozumienie stałego następstwa dnia i nocy,
– poznanie zwyczajów zwierząt aktywnych w nocy
– poznanie nowych słów w języku angielskim: day –dzień, night – noc, morning – ranek, evening – wieczór
Kształtowanie umiejętności– wymienianie jeden do jednego
– dostrzeganie różnic w wyglądzie nieba podczas dnia i nocy
– doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
– odróżnianie elementów fikcyjnych od realistycznych
– rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów: kołatka, grzechotka
– kształcenie poczucia rytmu
– rozwijanie sprawności manualnej w trakcie działalności plastycznej
– grupowanie obrazków według przyjętego kryterium
Budowanie postaw– rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody  
Data realizacji:Sytuacja edukacyjna
Poniedziałek 5.04.2021Słuchanie opowiadania Doroty Geller „Dzień i noc”                   Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
Wtorek 6.04.2021Wyklejanie – „Sowa”                    
Osłuchanie w piosenką „Zdrowym być”    
Środa 7.04.2021Rozmowa w oparciu o serię obrazków przedstawiających różne gatunki zwierząt                
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
Czwartek 8.04.2021Ćwiczenia matematyczne- wymiana jeden do jednego                 Zabawa umuzykalniająca do piosenki „Zdrowym być”
Piątek 9.04.2021Malowanie farbami na kleju – „Niebo nocą”                       Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą      

Temat kompleksowy: Nasze smaki

Czas realizacji: od 12.04.2021r. do 23.04.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy– poznanie podstawowych smaków
– rozumienie potrzeby zdrowego odżywiania i spożywania witamin
– poznanie nowych słów w języku angielskim – jabłko – apple , banan – banana, pomarańcza – orange, marchew – carrot , pomidor – tomato , gruszka – pear
Kształtowanie umiejętności– podejmowanie aktywności usprawniających motorykę małą
– rozróżnianie owoców i warzyw
– rozwijanie spostrzegawczości
– rozwijanie logicznego myślenia, wzbogacenie słownictwa
– doskonalenie umiejętności przeliczania
– poruszanie się przy muzyce i do muzyki
– przygotowywanie i nakrywanie do stołu
– śpiewanie piosenek w grupie lub indywidualnie
– uczestniczenie w rozmowie, odpowiadanie na pytania  
Budowanie postaw– wyrażanie szacunku wobec innych osób
– rozumienie konieczności używania zwrotów grzecznościowych
– kulturalne zachowanie podczas posiłku  

Temat kompleksowy: Nasze smaki

Czas realizacji: od 12.04.2021r. do 23.04.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy– poznanie podstawowych smaków
– rozumienie potrzeby zdrowego odżywiania i spożywania witamin
– poznanie nowych słów w języku angielskim – jabłko – apple , banan – banana, pomarańcza – orange, marchew – carrot , pomidor – tomato , gruszka – pear
Kształtowanie umiejętności– podejmowanie aktywności usprawniających motorykę małą
– rozróżnianie owoców i warzyw
– rozwijanie spostrzegawczości
– rozwijanie logicznego myślenia, wzbogacenie słownictwa
– doskonalenie umiejętności przeliczania
– poruszanie się przy muzyce i do muzyki
– przygotowywanie i nakrywanie do stołu
– śpiewanie piosenek w grupie lub indywidualnie
– uczestniczenie w rozmowie, odpowiadanie na pytania  
Budowanie postaw– wyrażanie szacunku wobec innych osób
– rozumienie konieczności używania zwrotów grzecznościowych
– kulturalne zachowanie podczas posiłku  
Data realizacji:Sytuacja edukacyjna
Poniedziałek 12.04.2021Rozmowa na podstawie opowiadania Doroty Geller „Czekoladki dla sąsiadki” Dzień czekolady              
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą  
Wtorek 13.04.2021Drukowanie stemplem – „Kraina czekolady”                 Instrumentacja piosenki „Zdrowym być”
Środa 14.04.2021Opowiadanie dzieci na podstawie serii obrazków przedstawiających różne produkty spożywcze                 Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej
Czwartek 15.04.2021Ćwiczenia matematyczne – równoliczność w sytuacjach życiowych „Obiad”              
Zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki „Zdrowym być”
Piątek 16.04.2021Lepienie z plasteliny – „Wymarzony posiłek”                   Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej
Poniedziałek 19.04.2021Opowiadanie nauczycielki na podstawie utworu Urszuli Piotrowskiej „O Psotasiu i dobrym zachowaniu”                       Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej
Wtorek 20.04.2021Rysowanie mazakami- „Owoc czy warzywo?”                     Osłuchanie z piosenką „Wiosna się spóźnia”
Środa 21.04.2021Rozmowa tematyczna na temat witamin w oparciu o serię obrazków przedstawiających owoce i warzywa                           Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej
Czwartek 22.04.2021Ćwiczenia matematyczne – różnoliczność w zabawach – „Budujemy mosty”              
Instrumentalizacja piosenki „Wiosna się spóźnia”    
Piątek 23.04.2021Wydzieranie z kolorowego papieru – „Kosz pełen witamin”           Zestaw zabaw ruchowych metodą R. Labana

Temat kompleksowy: „U Ogrodnika”

Czas realizacji: od 26.04.2021r. do 30.04.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy– pozna pracę ogrodnika
– pozna prace związane za zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin uprawnych i roślin ozdobnych
– pozna prace związane ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą
-pozna narzędzia i maszyny: łopata, sekator, ciągnik  
Kształtowanie umiejętności  – układanie historyjki obrazkowej
– kształtowanie postawy ekologicznej dzieci
– używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi 
– zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
– rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów
– kształcenie poczucia rytmu
– rozwijanie sprawności manualnej
Budowanie postaw  wdrażanie do nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych
– kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia
  poniedziałek 26.04.2021r.Rozmowa na podstawie  filmu edukacyjnego „U ogrodnika”              
Zestaw zabaw ruchowych z el. m.  R. Labana
wtorek 27.04.2021r.  Opowiadanie N na podstawie historyjki obrazkowej „Od buraka do lizaka”    
Zestaw zabaw ruchowych z el. m.  R. Labana
Środa 28.04.2021r.Wyklejanie  kolorowym papierem – „Lizaki    
Zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki „Wiosna się spóźnia   
czwartek 29.04.2021r.Zestaw zabaw ruchowych metoda R. Labana          Tworzenie kompozycji z gotowych elementów – „Traktor”      
piątek 30.04.2021r.  Klasyfikacja;  – „Trójkąty i kwadraty”  
Zabawa umuzykalniająca do piosenki – „Wiosna się spóźnia  

Język angielski

Sun, moon, stars – Song

Up there in space, I see the sun, It’s hot and bright, at night’s it’s gone.

I put my helmet on, I take my rocket ship, I want to fly up high, so I can say:

Hello sun, hello moon, hello stars – I just want to say Hi!

Up there in space, I see the moon, in different shapes, crescent or full.

I put my moon boots on, I take my rocket ship, I want to fly up high, so I can say:

Hello sun, hello moon, hello stars – I just want to say Hi!

MARZEC 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Od nasionka do jedzonka
 2. Nadchodzi wiosna – metoda storyline
 3. Wielkanoc 

Zadania:

 • Poznanie sposobu hodowli roślin w okresie zimy
  • Poznanie czynników niezbędnych do wzrostu roślin
  • Poznanie zasad zdrowego żywienia
  • Poznanie nowej pory roku
  • Poznanie charakterystycznych cech wiosny
  • Poznanie nazw, pierwszych wiosennych kwiatów
  • Poznanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych, kojarząc je z pogodą: pada deszcz, świeci słońce
  • Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
  • Zapoznanie  się ze zwyczajami i tradycjami świąt wielkanocnych
  • Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie;
  • Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastyczne
  • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce            oraz śpiewanie piosenek;
  • Klasyfikowanie obiektów

Temat kompleksowy: „Od nasionka do jedzonka”

Czas realizacji: od 01.03.2021r. do 05.03.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypozna sposoby hodowli roślin w okresie zimy, pozna czynniki niezbędne do wzrostu roślin, pozna rzeczy wykorzystywane podczas prac w kąciku przyrodniczym:  konewka, łopatka, doniczka, nasiona, cebulka, ziemia, pozna zasady zdrowego żywienia
Kształtowanie umiejętnościrozdzielanie przedmiotów tak, aby każdy miał tyle samo, tak aby każdy miał po dwa, określanie liczebności przedmiotów na oko, posługiwanie się liczebnikiem głównym jeden, dwa, posługiwanie się liczebnikami w j. angielskim: one, two, przygotowanie i degustowanie kanapek, używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu, rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej
Budowanie postawpielęgnowanie roślin w kąciku przyrodniczym, wdrażanie do nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych, kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia
  poniedziałek 01.03.2021r.Rozmowa na podstawie  filmu edukacyjnego „Słońce, woda, ziemia”    
Zestaw zabaw ruchowych z el. m.  R. Labana
wtorek 02.03.2021r.  Rozmowa połączona z działaniem „Zakładamy zielony ogródek”
Zestaw zabaw ruchowych z el. m.  R. Labana
Środa 03.03.2021r.Wyklejanie  kolorowym papierem – „Szczypiorek z cebulką    
Osłuchanie z piosenką – „Ogrodniczka   
czwartek 04.03.2021r.Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Ogrodniczka          Malowanie farbami – „Tulipan w doniczce”      
piątek 05.03.2021r.  Klasyfikacja;  – „Co nie pasuje”  
Zabawa ruchowa do piosenki – „Ogrodniczka  

Temat kompleksowy: „Nadchodzi wiosna”

Czas realizacji: od 08.03.2021r. do 19.03.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie nowej pory roku, poznanie charakterystycznych cech wiosny, poznanie nazw, pierwszych wiosennych kwiatów, poznanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych, kojarząc je z pogodą:  świeci słońce, pada deszcz – sun, rain  
Kształtowanie umiejętnościdostrzeganie  i porównywanie zgromadzonych przedmiotów, dostrzeganie różnic i podobieństw, nabywanie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie, utworzenie zbioru obiektów wg określonych cech: wielkości i koloru w zakresie 4, zapoznanie z nową techniką plastyczną  – drukowanie gąbką, doskonalenie prawidłowego budowania zdań i wypowiadania się na określony temat, rozróżnianie i nazywanie elementów ubioru wiosennego, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania  
Budowanie postawzachowanie się odpowiednio do pogody, zrozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody,

Epizod 1 Nowy przyjaciel 08.03

Witajcie dzieci! Nazywam się Krasnal i mieszkam w  ogrodzie. Przed chwilą widziałem całą Waszą grupę na spacerze. Zaglądaliście do przydomowych ogrodów. Obserwowałem was i zastanawiałem się co tam zobaczyliście?

Pytania kluczowe:

1. Co zauważyliśmy w ogródkach przydomowych?

Proponowane aktywności:

 1. Rozmowa na podstawie obserwacji przyrodniczych – oglądanie przydomowych ogródków ,,Spacer po ogrodzie”
 2. Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Wiosenny spacer”

Epizod 2 Pani Wiosna 09.03

Kochane dzieci, niedługo przybędzie do nas ważny gość-Pani Wiosna. Jeszcze nigdy jej nie widziałem. Czy wiecie jak wygląda Pani Wiosna?

Pytania Kluczowe:

1. Na kogo czeka Krasnal?

2. Jak wygląda Pani Wiosna?

Proponowane aktywności:

 1. Malowanie farbami plakatowymi, przyklejanie gotowych elementów – praca na dużym arkuszu w grupkach ,,Pani Wiosna”
 2. Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Wiosenny spacer”

Epizod 3: Duże i małe kwiatki 10.03

Kochane dzieci, przez okno waszej sali widziałem portrety Pani Wiosny. Już teraz wiem jak wygląda. Cieszę się, że możemy się razem spotkać. Bardzo podobają mi się kwiaty  na sukience Pani wiosny. Czy możecie pogrupować kwiatki na  niebieskie i na czerwone?, Jakiego koloru są kwiatki  duże, a jakiego małe?

Pytania kluczowe

 • Ile jest kwiatków w każdym zbiorze?
  • Ile jest kwiatków małych a ile dużych?

Proponowane aktywności

 1. Zabawa matematyczna (klasyfikacja) – dzieci utworzą zbiory obiektów wg określonych cech: wielkości w zakresie 4
 2. Zabawa ilustracyjna do piosenki ,,Maszeruje Wiosna”’

Epizod 4: Wiosenne kwiaty ogrodowe 11.03

Kochane dzieci, bardzo podobały mi się Wasze papierowe kwiaty, ale w ogrodzie widzieliście już te prawdziwe. Czy znacie ich nazwy? Jakie mają kolory?

Pytania kluczowe:

1. Jak nazywają się wiosenne kwiaty?

2. Jaki kolor mają kwiaty?

Proponowane aktywności:

 1. Opowiadanie dzieci na podstawie zdjęć ze spaceru (format A4) oraz  ilustracji w książkach, opisywanie wyglądu kwiatów wiosennych, poznanie ich nazw ,,Wiosenne Kwiaty”
 2. Instrumantacja piosenki ,,Maszeruje Wiosna””

Epizod 5. Prezent dla Pani Wiosny 12.03

Kochane dzieci, nadeszła Pani Wiosna. Rano znalazłem ją w ogrodzie. Pomyślałem, że pomożecie mi przygotować dla Wiosny powitalny prezent. Może wiosenny kwiatek?

Pytania kluczowe:

1. Jaki prezent możemy przygotować dla Pani Wiosny?

Proponowane aktywności:

 • Wypełnianie konturów kwiata za pomocą plasteliny – ,,Prezent dla Pani Wiosny”
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Wiosenny spacer”

Epizod 6 Wiosenny strój 15.03

Kochane kurczaki. Dziś wybrałem się na spacer, założyłem ciepłą kurtkę i buty, ocieplaną czapkę i rękawiczki. Jest mi bardzo ciepło. Czy to odpowiedni strój na ta pogodę? Pomóżcie mi wybrać ubrania na wiosenną pogodę.

 • Pytania kluczowe:

1. Jakie ubrania są odpowiednie na wiosenną pogodę? Czy któregoś elementu stroju brakuje Krasnalowi?

Proponowane aktywności:

 • Zabawa dydaktyczna – ubieranie postaci krasnala, nazywanie elementów stroju w języku polskim i angielskim ,,W co ubrać Krasnala?”
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Wiosenny spacer”

Epizod 7 Kolorowe chustki 16.03

Kochane dzieci, wczoraj zauważyliście, że w moim wiosennym stroju brakuje kolorowej wiosennej  chustki. Jest mi potrzebna. Czy pomożecie mi dla mnie zrobić?

Pytania kluczowe:

1. Czego brakuje w wiosennym stroju krasnala?

2. W jaki sposób możemy wykonać kolorową chustę dla Krasnala?

Proponowane aktywności:

 • Malowanie akwarelą za pomocą gąbek  ,,Kolorowe chustki”
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Wiosenny spacer”

Epizod 8 Czerwone koła, zielone koła 17.03

Kochane dzieci, dziękuję, że  pomogliście mi się odpowiednio ubrać na wiosenną pogodę i przygotowaliście dla mnie piękne kolorowe chustki. Czy pomożecie mi teraz  posegregować rzeczy ze względu na ich kolor? Czerwone rzeczy do czerwonego koła, zielone rzeczy do zielonego koła.

Pytania kluczowe

1. W jaki sposób posegregujemy ubrania?

Proponowane aktywności

 • Zabawa matematyczna – dzieci tworzą zbiory obiektów wg określonych cech: koloru w zakresie 4
 • Zabawa rytmiczna do melodii piosenki ,,Maszeruje Wiosna”

Epizod 9 Krasnal na spacerze 18.03

Kochane Kurczaczki, mam już wszystko, jestem gotowy na wiosenny spacer. Jest dziś ł ładna słoneczna pogoda. Jak wyobrażacie sobie mój wiosenny spacer, co zobaczę? Narysujcie proszę jak go sobie wyobrażacie.

Pytania kluczowe:

1. Jak wygląda krasnal  na wiosennym spacerze?

2. Jaka będzie pogoda na wiosennym spacerze krasnala?

Proponowane aktywności:

 • Rysowanie pastelami na dużym arkuszu papieru – praca w grupach ,,Krasnal na wiosennym spacerze”
 • Zabawa inscenizowana  ,,Cztery pory roku Vivaldiego”

Epizod 10 Wiosenne kwiaty w naszej sali 19.03

Kochane kurczaki,  bardzo dziękuje Wam za pomoc. Wiele się dzięki Wam nauczyłem. Bardzo cieszę się, że nadeszła już wiosna i rozgościła się w naszych ogrodach. Może czas by rozgościła się w waszej sali. Może zasadzimy kolorowe wiosenne kwiaty? Czego będziemy potrzebować?

Pytania kluczowe:

1. Czego potrzebujemy by zasadzić kwiaty?

2. Czego potrzebują rośliny, aby rosnąć?(woda, ziemia, słońce)

Proponowane aktywności:

 • Rozmowa na podstawie zdjęć połączona z działaniem ,,Sadzimy kwiatki” – dzieci odpowiadają na pytania, oglądają zdjęcia, wskazują i nazywają kwiaty. Wspólnie z nauczycielką sadzą cebule tulipanów w swojej sali
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej ,,Wiosenny spacer”

Temat kompleksowy: „Wielkanoc”

Czas realizacji: od 22.03.2021r. do 02.4.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie z tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi, wzbogacenie słownika o wyrażenia związane z Wielkanocą:  malowanie pisanek,  koszyczek wielkanocny, palemka, baba wielkanocna, baranek, kurczaczek, zajączek, poznanie słówek w języku angielskim: an Easter chick, an Easter egg,an Easter bunny,an Easter basket
Kształtowanie umiejętnościpogrupowanie (rozdzielanie na kupki) przedmiotów ze względu na miejsce gdzie się zwykle znajdują, doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi, zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu, rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów: kołatka, grzechotka, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie działalności plastycznej
Budowanie postawbudowanie poczucia odpowiedzialności za utrzymanie ładu w sali, kultywowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi
poniedziałek 22.03.2021r.Rozmowa na podstawie plansz edukacyjnych „Wielkanocne tradycje”
Zestaw zabaw ruchowych m.  naśladowczą
wtorek 23.03.2021r.Opowiadanie N w oparciu o utwór „Piesek i święconka” D. Godosia połączona z przygotowaniem koszyczka wielkanocnego    
Osłuchanie z piosenką Kurka i pisanki”    
środa 24.03.2021r.Zabawa ruchowa do piosenki„Kurka i pisanki”         Wyklejanie bibułką ,,Pisanka”
Czwartek 25.03.2021r   Drukowanie korkiem – „Wielkanocne jajka ”      
Zabawa ilustracyjna do piosenki – Kurka i pisanki”    
Piątek 26.03.2021r.Klasyfikacja; „Pisanki”    
Zestaw zabaw ruchowych m. naśladowczą  
poniedziałek 29.03 2021rRozmowa na podstawie historyjki obrazkowej – „Przygoda zajączka”    
Zestaw zabaw ruchowych m. naśladowczą
  wtorek 30.03.2021rInstrumentacja piosenki – „Kurka i pisanki”       Malowanie palcami – „Zając z czekolady
    środa 31.03.2021r.  Słuchanie  wiersza – „Wielkanocne zajączki” – Małgorzaty Lewickiej      
Zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki „Kurka i pisanki”      
  czwartek 01.04.2021r.  Tworzenie kompozycji z gotowych elementów „Kurczątko”  
Zestaw zabaw ruchowych m. naśladowczą
  piątek 02.04.2021rKlasyfikacja – „Wielkanocne zwierzątka”    
Zestaw zabaw ruchowych m. naśladowczą

Zagadki słowne „Kto ma”

Kto ma wiele sióstr i braci

czarnych i czerwonych,

cały dzień pilnie pracuje

bo domek z igieł buduje.       /mrówka/

Kto ma zawsze dużo pracy

nektar w łapkach nosi,

bzyczy gdy leci do ula.

O miód się nie prosi.            /pszczoła/

Kto ma skrzydła kolorowe

piękne tak jak kwiaty.

Lubi latać ponad łąką

Kiedy świeci słonko          /motyl

Kto sukienkę ma czerwoną,

całą w czarne kropki.

I jest taka mała

Że na liściu mieści się cała       /biedronka/

Rozwiąż zagadki z wielkanocnego koszyczka.

Z wydmuszek robione , pięknie malowane,

w szlaczki kolorowe albo nakrapiane.                           /pisanki/

O cukrowym tym przysmaku każdy z nas pamięta,

 i go wkłada do koszyczka w wielkanocne święta.          /cukrowy baranek/

Jest mały i nosi mięciutki kubraczek.

Wśród pisanek leży żółciutki…                                         /kurczaczek/

Można zjeść mu ucho lub kawałek głowy,

bo pyszny jest bardzo i czekoladowy.                           /zajączek z czekolady/

Na stole wielkanocnym to ona króluje.

Polana słodkim lukrem każdemu smakuje                   /baba wielkanocna/

Zabawa paluszkowa  -Małgorzaty Barańskiej „Zajączki”

Pięć zajączków małych kica na polanie.        Dziecko trzyma otwartą dłoń pionowo

                                                                        i porusza wszystkimi palcami.

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?           Palcami drugiej dłoni zamyka i przytrzymuje

                                                                        kciuk – pierwszego zajączka, pozostałe cztery

                                                                  palce trzyma wyprostowane.

Pięć zajączków małych kica na polanie.        Ponownie porusza wszystkimi palcami

                                                                  dłoni wyprostowanej.

Gdy się dwa schowają, ile tu zostanie?          Palcami drugiej dłoni zamyka i przytrzymuje

                                                                  kciuk i palec wskazujący, pozostałe palce trzyma                                         

                                                                  wyprostowane.

Pięć zajączków małych kica na polanie.        Ponownie porusza wszystkimi palcami

                                                                 dłoni wyprostowanej.

Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie?          Palcami drugiej dłoni zamyka i przytrzymuje

                                                                  kciuk, palec wskazujący i środkowy,                          

                                                                  pozostałe palce trzyma wyprostowane.          

Pięć zajączków małych kica na polanie.        Ponownie porusza wszystkimi palcami

                                                                 dłoni wyprostowanej.

Gdy odejdą  cztery , ile tu zostanie?              Zamyka w dłoni cztery palce.

Pięć zajączków małych kica na polanie.        Ponownie porusza wszystkimi palcami

                                                                 dłoni wyprostowanej.

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie            Zamyka i przytrzymuje dłonią wszystkie palce.

Pięć zajączków małych już do mamy kica.    Ponownie porusza wszystkimi palcami

                                                                 dłoni wyprostowanej.

Kocha je ogromnie mama zajęczyca.             Zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze                                   

                                                                        splecionymi dłońmi.

Piosenka – „Kurka i pisanki”

 1. zniosła kurka dziesięć jaj,

co za kurka ajajaj.

Teraz głośno jajka liczy,

dziś nie będzie jajecznicy.

 • niespodziankę zrobić chce

i w pisanki zmieni je.

Już pędzelek kręci z piórka,

bo to bardzo sprytna kurka.

 • Macha pędzlem raz i dwa,

Wnet pisanki piękne ma.

Skrzydełkami zatrzepała,

tak się cieszy kurka mała

Piosenka „Maszeruje wiosna”

1.Tam daleko gdzie wysoka sosna

maszeruje drogą mała wiosna,

ma spódniczę mini sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło

Lecą i świergocą głośno i wesoło

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat

Gdy go w górę wznosi zielenieje świat!

2.Nosi wiosna dżinsową  kurteczkę

Na ramieniu małą torebeczkę

Chętnie żuję gumę i robi balony

A z nich każdy jest zielony

3.Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas

każda trawka chce być już zielona

gdybyś zapomniała inną drogą poszła

zima by została mroźna

LUTY 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Zimowe zabawy – od 1.02.2021 do 12.02.2021
 2. Ptasia stołówka –  od 15.02.2021 do 26.02.2021

Cele:

-pozna rodzaje zabaw zimowych,

-dowie się jak bezpiecznie bawić się zimą,

-kształtowanie poprawnego wypowiadania się i używania zwrotów grzecznościowych,

-śpiewanie piosenek grupowo oraz indywidualnie,

-doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowej,

-ustalanie wyniku dodawania i odejmowania, liczenie przedmiotów, rozdzielanie i rozdawanie,

-poznanie wyglądu i nazw ptaków pozostających na zimę w Polsce,

-poznawanie sposobów pomagania ptakom,

Temat kompleksowy: Zimowe zabawy

Czas realizacji: od 01.02.2021r. do 12.02.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-pozna rodzaje zabaw zimowych, -dowie się jak bezpiecznie bawić się zimą, -pozna wygląd i nazwę sprzętów zimowych oraz zasady korzystania
Kształtowanie umiejętności-kształtowanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się w j. angielskim -śpiewanie piosenek zbiorowo i indywidualnie -kształtowanie poprawnego wypowiadania się i używania zwrotów grzecznościowych -ustalanie wyniku dodawania i odejmowania, liczenie przedmiotów, rozdzielanie i rozdawanie – -kształcenie poczucia rytmu
Budowanie postaw-przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu do zabaw na śniegu -przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu -czerpanie radości z przebywania na świeżym powietrzu

Temat kompleksowy: Ptasia stołówka

Czas realizacji: od 15.02.2021r. do 26.02.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-poznanie wyglądu i nazw ptaków pozostających na zimę w Polsce, -poznawanie sposobów pomagania ptakom,  
Kształtowanie umiejętności-kształtowanie poprawnego wypowiadania się -kształtowanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się w j. angielskim -wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych -ustalanie wyniku dodawania i odejmowania, liczenie przedmiotów, rozdzielanie i rozdawanie -doskonalenie prawidłowego budowania zdań i wypowiadania się na określony temat -kształcenie poczucia rytmu -rozwijanie motoryki małej podczas wyklejania, wycinania, wydzierania
Budowanie postaw-dbanie o ptaki zimą -budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
Data realizacji:Sytuacja edukacyjna
Poniedziałek 1.02.2021Rozmowa w oparciu o serię obrazków przedstawiających dzieci bawiące się na śniegu              
Zestaw zabaw ruchowych metodą C. Orffa
Wtorek 2.02.2021Wyklejanie – „Wesoły bałwanek”                    
Osłuchanie w piosenką „Zima, zima, zima”    
Środa 3.02.2021Słuchanie opowiadania Agnieszki Frączek „Łyżwiarskie marzenia Hopsa”                  
Zestaw zabaw ruchowych metodą C. Orffa
Czwartek 4.02.2021Ćwiczenia dodawania – „Bałwanki”                  
Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej    
Piątek 5.02.2021Drukowanie stemplem – „Zimowe drzewo”                 Zabawa umuzykalniająca do piosenki „Zima, zima, zima”
Data realizacji:Sytuacja edukacyjna
Poniedziałek 8.02.2021Zabawa dydaktyczna „regulamin bezpiecznej zabawy zimą”                          
Zestaw zabaw ruchowych C. Orffa  
Wtorek 9.02.2021Wyklejanie – „Rękawiczki”                    
Instrumentacja piosenki „Zima, zima, zima”
Środa 10.02.2021Rozmowa na podstawie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Trampolinek na feriach”                
  Zestaw zabaw ruchowych metodą R. Labana        
Czwartek 11.02.2021Ćwiczenia odejmowania – „Zagubione klocki” (na palcach)”   Zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki „Zima, zima, zima”
Piątek 12.02.2021Kolaż – „Zimowy krajobraz”                      
Zestaw zabaw ruchowych metodą R. Labana
Poniedziałek 15.02.2021Opowiadanie E. Stadtmüller „Ptasia stołówka”.                   Zestaw zabaw ruchowych metodą R. Labana
Wtorek 16.02.2021Praca plastyczno-techniczna z figur geometrycznych – „Karmnik dla ptaków”                      
Osłuchanie z piosenką „Wróbelek stempelek”
Środa 17.02.2021Opowiadanie dzieci w oparciu o obrazki „Zimowe ptaszki”            
Zestaw zabaw ruchowych metodą R. Labana
Czwartek 18.01.2021Rozdawanie po kilka- „Obiadek Wróbelka”               Instrumentalizacja piosenki „Wróbelek stempelek”    
Piątek 19.01.2021Lepienie z plasteliny „Ptaszek”            
Zestaw zabaw ruchowych metodą R. Labana
Data realizacji:Sytuacja edukacyjna
Poniedziałek 22.02.2021Inscenizacja oparta na wierszu T. Fiutowskiej „Karmimy ptaki”              
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
Wtorek 23.02.2021  Praca techniczno-plastyczna- „Niespodzianka dla ptaków” Zabawa rytmiczno-ruchowych do piosenki „Wróbelek stempelek”
Środa 24.02.2021Zabawa w teatr- „Fruwające ptaszki”                  
Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej
Czwartek 25.02.2021Rozdzielanie po kilka- „Ptasie przyjęcie”              
Zabawa muzyczna do piosenki „Wróbelek stempelek”
Piątek 26.02.2021Drukowanie stemplem – „Ślady na śniegu”
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą  

E. Stadtmüller Ptasia stołówka.

Na obiecaną sobotę u dziadków Olek z Adą czekali z utęsknieniem. Dlaczego? Bo tam zawsze działo się

coś wartego uwagi. Ot, choćby przegląd karmników.

– Ptasia stołówka ruszy, gdy tylko spadnie śnieg – tłumaczył dziadzio. – Wcześniej nie ma sensu, bo

w ogrodzie jest pełno jedzenia. Nie na darmo posadziłem jarzębinę, kalinę, głóg, berberys i jałowiec. Co

innego karmniki. Ten na jabłonce wymaga generalnego remontu. Trzeba mu załatać dach, bo inaczej

śnieg będzie sypał na głowy naszym skrzydlatym gościom. Kolejne zadanie to zgromadzenie zapasów.

– To ja przyniosę suchy chlebek – ofiarowała się natychmiast Ada.

– Chlebek nie jest najlepszym pokarmem dla ptaków – ostudził jej zapał dziadzio. – Od czasu do czasu

wróbelki czy sikorki mogą skubnąć kilka okruszków, ale tak naprawdę powinny jeść ziarna zbóż, rozdrobnione orzechy, suszone owoce drzew i krzewów.

– To po to suszyłeś jarzębinę i dziki bez! – olśniło Olka.

– No pewnie – uśmiechnął się dziadzio. – Zawsze warto mieć zapasy na troszeczkę gorsze czasy.

– A powiesimy słoninkę dla sikorek? – upomniała się Ada.

– Słoniny skórki pójdą na sznurki – zrymowało się dziadziowi – a na święta powiesimy jeszcze specjalne

jadalne bombki na naszej ogrodowej choince.

– Jadalne bombki? – zdziwił się Olek.

– Zatopimy w tłuszczyku najpyszniejsze ziarenka, dodamy parę rodzynek na okrasę i… smacznego. Jak

przyjdziecie w sobotę, to wam pokażę, jak to się robi.

Niestety, sobotę Olek powitał w łóżku z zawiniętym gardłem i termometrem pod pachą.

– Przez ciebie nie będziemy oglądać ptaszków – złościła się Ada.

Na szczęście dziadzio pamiętał o obietnicy złożonej wnukom i zaraz po obiedzie zjawił się z malutkim

karmnikiem i torebką ziarenek.

– Widzę, że zamierzasz założyć u nas filię swojej ptasiej stołówki – zażartował tato.

– Ty się nie śmiej, bo to bardzo poważna sprawa – przywołał go do porządku dziadzio, ustawiając karmnik na parapecie okna, tuż przy łóżku Olka. – Ptaki bardzo szybko przyzwyczajają się do takich miejsc

i będą przylatywać z nadzieją, że nikt o nich nie zapomniał.

– Ja bym nigdy nie zapomniała… – chlipnęła Ada. – A nie mam karmnika, tylko Olek.

Tato z dziadziem bezradnie popatrzyli na siebie.

– Jeśli zaraz przestaniesz płakać, to coś na to poradzimy – uśmiechnęła się tajemniczo mama, która właśnie zamierzała wyrzucić pięciolitrową plastikową butelkę po wodzie mineralnej. – Zobacz, tutaj wytniemy otwór – na tyle duży, aby ptaszki mogły wlecieć do środka. Tu wysypiemy ziarenka, a karmnik umieścimy na balkonie – tam, gdzie w lecie stały donice z kwiatami.

Ada dokładnie obejrzała nietypową ptasią stołówkę, po czym wyciągnęła spod łóżka stary abażur w motylki i nałożyła na czubek butelki.

– Teraz wygląda trochę jak ul – zauważył Olek.

– Ptaszkom będzie w nim cieplutko – stwierdziła zadowolona Ada i poszła na balkon wybrać najlepsze miejsce na swój karmnik.

T. Fiutowskiej Karmimy ptak

Narrator:

Spadł śnieg i mróz srogi dookoła,

za oknem cisza, lecz czasem słychać,

jak głodny wróbel coś woła.

Wróbel:

Ćwir, ćwir, przedszkolaki,

na waszą pomoc czekają ptaki.

Gil i gołąb:

Szykujcie ziarna,

bo już za chwilę

przyfruną tutaj gołębie i gile.

Sikorka:

Przynieście także, chłopcy, dziewczynki,

dla sikoreczki skórkę słoninki.

Dzieci:

(chłopiec i dziewczynka)

Nam tego nie trzeba przypominać,

bo gdy sroga zima,

wszystkie dzielne przedszkolaki

z chęcią karmią ptaki,

co dzień rano się szykują,

śnieg z karmnika otrzepują,

a potem pożywne jedzonko podsypują

Fruwające ptaszki– zabawa logopedyczna

Fruwające ptaszki – dzieci unoszą język do góry, w stronę nosa (ptaszki fruwają), a następnie opuszczają język w stronę brody (ptaszki lądują na ziemi).

Rozkładanie skrzydeł – ptaki szeroko rozkładają skrzydła – dzieci przesuwają językiem od jednego kącika ust do drugiego.

Ptaki w karmniku – unoszą język za górne zęby i stukają nim o podniebienie, naśladując wybieranie ziarenek z karmnika.

Ptasi dziobek – dzieci mocno ściągają wargi w dziobek, opuszczają żuchwę i unoszą do góry, naśladując pisklęta, które szeroko otwierają dziobki, gdy są karmione przez rodziców.

Odgłosy ptaków – dzieci naśladują odgłosy piskląt na sylabie pi, pi, pi.

Piosenka „Zima, zima, zima”

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zasypane pola – w śniegu cały świat 
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Śpiewające Brzdące – Wróbelek stempelek

 1. Zobaczył wróbelek, Na śniegu stempelek, I pomyślał sobie – Też stempelek zrobię.

Ref. Cieszy się wróbelek ćwir, ćwir, ćwir, Że ma swój stempelek ćwir, ćwir, ćwir, Podskakuje żwawo ćwir, ćwir, ćwir, Na lewo i prawo! Ćwir!

 • Zawołał sąsiadów, Bo więcej chciał śladów, Wróble nadleciały, Skwer ostemplowały.

Ref. Cieszy się wróbelek ćwir, ćwir, ćwir, Że ma swój stempelek ćwir, ćwir, ćwir, Podskakuje żwawo ćwir, ćwir, ćwir, Na lewo i prawo! Ćwir! (2x)

Język angielski

Winter song – Song

Wow! Look out the window It’s snowing Wow! it’s snowing What fun! Happy winter How about we all make a snowman together? Winter is fun! Winter is happy! I want to make the biggest snowman! Winter is fun! Winter is happy! La-la-lala-la Winter is now La-la-lala-la So much fun La-la-lala-la I love winter La-la-lala-la Let’s sing, sing, sing! There are skates and a sled over there Want to go for a ride? Yeah, let’s go! Whee! Happy winter Let’s have fun Winter is fun! Winter is happy! Ho, ho, ho Winter is fun! Winter is happy! La-la-lala-la Winter is now La-la-lala-la So much fun La-la-lala-la I love winter La-la-lala-la Let’s sing, sing, sing Ouch! Oh! Are you ok? I want to play little bit more Happy winter Let’s make a snow angel Winter is fun! Winter is happy! It’s a wonderful winter Winter is fun! Winter is happy! La-la-lala-la Winter is now La-la-lala-la So much fun La-la-lala-la I love winter La-la-lala-la Let’s sing, sing, sing!

Sing along Shapes – Song

Shapes, Shapes, shapes are everywhere. Tringles and circles, rectangles and squares.

Shapes, Shapes, shapes are everywhere. Tringles and circles, rectangles and squares.

A circle is round, like the moon in the sky, or wheel or a clock or the iris of your eye

A circle is forever no beginning and no end, Can you spot the circle? Spot the circle now my friend.

Circle… Where’s the circle ?

Shapes, Shapes, shapes are everywhere. Tringles and circles, rectangles and squares.

Shapes, Shapes, shapes are everywhere. Tringles and circles, rectangles and squares.

A square is a shape with four straight sides, every side the same and every angle right.

Like a box, or a table, or the seat, of a chair, but where i sit hiding?

Tell me, can you spot the square?

Square… Where’s the square?

This is a tringle, here for you to see,Can you count the sides up? Ready? 1,2,3 !

Like a wadge or the face of an ancien pyrimid, A tringle is in there tell me, can you find it kids?

Triangle… Where’s the tringle?

Shapes, Shapes, shapes are everywhere. Tringles and circles, rectangles and squares.

Shapes, Shapes, shapes are everywhere. Tringles and circles, rectangles and squares.

A rectangle’s a shape like a woodblock or a door, Every side a straight line Count tchem.. there are four, A picture frame, computer screen, a book, to name a few,

A rectangle is in there playing hide and seek with you!

Rectangle..Where’s the ractangle?

Shapes, Shapes, shapes are everywhere. Tringles and circles, rectangles and squares.

Shapes, Shapes, shapes are everywhere. Tringles and circles, rectangles and squares.

STYCZEŃ 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Zima w parku
 2. Prezenty dla Babci i Dziadka 
 3. Bal z Kopciuszkiem

Zadania:

 • Poznanie nowej pory roku: zima
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących zimą
 • Doświadczanie radości w sprawianiu przyjemności bliskim przez przygotowanie upominków
 • Odczuwanie więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania do najbliższych;
 • Poznawanie znaczenia wartości uniwersalnych w kontaktach społecznych;
 • Poznanie zwyczajów związanych z karnawałem
 • Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
 • Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie;
 • Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce            oraz śpiewanie piosenek;
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów

Plan opracowano w oparciu o Program wychowania przedszkolnego

 „W kręgu zabawy” – J. Pytlarczyk

Temat kompleksowy: Zima w parku

Czas realizacji: od 04.01.2021r. do 08.01.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z aktualną porą roku, zapoznanie z cechami zimowego krajobrazu, zapoznanie z typowymi zjawiskami atmosferycznymi związanymi z zimą: śnieg, szron  
Kształtowanie umiejętności  osłuchanie ze słownictwem w j. angielskim: warunki pogodowe: windy, cloudy, używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi, zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu, kształtowanie umiejętności liczenia obiektów, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie wydzierania, malowania farbami, odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawwyrabianie opiekuńczej postawy wobec ptaków, przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem

Temat kompleksowy: Prezent dla babci i dziadka

Czas realizacji: od 11.01.2021r. do 22.01.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z rolą w rodzinie różnych jej członków, wskazanie stopnia pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny  
Kształtowanie umiejętnościnazywanie członków swojej rodziny z uwzględnieniem stopnia pokrewieństwa, kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania własnych potrzeb, akceptowanie potrzeb innych, wskazywanie policzonych przedmiotów liczebnikiem, ustalanie  ile jest przeliczonych przedmiotów, zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchu, nabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkami, nabywanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – kołatka, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, wydzierania, wycinania
Budowanie postawokazywanie szacunku wobec osób starszych, sprawianie przyjemności bliskim poprzez przygotowanie niespodzianek, okazywanie miłości wobec rodziny i budowanie więzi emocjonalnej z rodziną

Temat kompleksowy: „Bal z Kopciuszkiem”

Czas realizacji: od 25.01.2021r. do 29.01.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie zwyczajów związanych z karnawałem, poznanie słownictwa związanego z karnawałem: bal, karnawał, kostium, maska  
Kształtowanie umiejętności uczestniczenie w działaniach związanych z kultywowaniem zwyczajów karnawałowych, nabywanie umiejętności opowiadania treści utworów prostymi zdaniami, ustalanie liczebności przeliczanych zabawek, doskonalenie umiejętności wykonywania obrotu wokół własnej osi i w małych kółeczkach, nabywanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – grzechotka, osłuchanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: happy, sad
Budowanie postawczerpanie radości z kultywowania zwyczajów karnawałowych, uczestniczenie w przygotowaniach do karnawałowego wystroju  sali  

                                                           Wiersz „Moja babcia”

Bożena Forma

Jestem sobie wnuczka mała.

moja babcia jest wspaniała.

Zna tuziny pięknych bajek,

których słucha się wspaniale.

Gry, zabawy, wyliczanki

różne wiersze, zgadywanki

Umie z klocków stawiać wieże,

dobrze gra na komputerze,

Zawsze zgrabnie piłkę łapie,

aż się na nią gapią gapie.

Zimą bierze mnie na narty.

Kocham babcię to nie żarty.

Piosenka: „Zabawa na sankach”

Słowa: Urszula Piotrowska,

Muzyka: Magdalena Melchnicka – Sypko

 1. Sanki ciągniesz Ty,

sanki ciągnę ja

Trudno wejść na górę,

Mocno trzymam sznurek

Sanki ciągniesz Ty

   Sanki ciągnę ja

 1. Z przodu siedzisz Ty 

         Z tyłu siedzę ja. 

            Z górki ja w sto koni,

         Nikt nas nie dogoni

      Z przodu siedzisz Ty

Z tyłu siedzę ja.

3. Zaspę widzisz ty.

Zaspę widzę ja.

Sanki w nią wjechały

Sanki w śniegu całe.

W zaspie leżysz ty

W zaspie leżę ja.

      4. Jak bałwanek ty.

jak bałwanek ja

W śniegu się turlamy

Śnieg otrzepią mamy

Jak bałwanek ty.

jak bałwanek ja

 Piosenka: „Święto babci i dziadka”

słowa i muzyka: Joanna Tylek – Bernat

1. Dzisiaj babcia święto swoje ma

Więc Ci babciu, serce swoje dam

i laurkę i czerwony kwiat

Żyj babuniu, zdrowa nam sto lat

i laurkę i czerwony kwiat

Żyj babuniu, zdrowa nam sto la

2. Dam Ci, Dziadku, rączki moje dwie

 A Ty mocno złap i trzymaj je

 i laurkę i czerwony kwiat.

Żyj dziadziuniu, zdrowy nam sto lat

I laurkę i czerwony kwiat

Żyj dziadziuniu, zdrowy nam sto  lat                    

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy zwierzęta domowe 
 2. „Boże Narodzenie” – metoda storyline

Zadania:

 • Poznanie zwierząt domowych
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.
 • Dostrzeganie potencjalnych niebezpieczeństw w świecie zwierząt i ich skutków
 • Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego narodzenia
 • Doświadczanie radości w sprawianiu przyjemności bliskim przez przygotowanie upominków
 • Poznawanie znaczenia wartości uniwersalnych w kontaktach społecznych;
 • Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
 • Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie;
 • Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania cech obiektów i ich klasyfikowania

Temat kompleksowy: „Poznajemy zwierzęta domowe”

Czas realizacji: od 30.11.2020r. do 11.12.2020r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie i nazywanie zwierząt domowych pies, kot – poznanie sposobów opiekowania się nimi, poznanie zasad zachowania się w przypadku ataku psa,poznanie wyglądu i sposobu poruszania i odżywiania psa, kota,pozna nowe słowa w języku angielskim: kot- cat, pies- dog,  
Kształtowanie umiejętnościnabywanie umiejętności opiekowania się zwierzętami domowym,kształtowanie umiejętności sprzyjających rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego, składanie obrazków w całość, zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu, kształtowanie pamięci przez powtarzanie fragmentów wierszy i piosenek. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: kot- cat, pies- dog, Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania
Budowanie postawwyrabianie poczucia odpowiedzialności za zwierzątko i opieka nad nim, przestrzeganie zakazu zbliżania się i zabawy z przypadkowo napotkanymi zwierzętami

Temat kompleksowy: „Boże Narodzenie  – storyline”

Czas realizacji: od 14.12.2020r. do 18.12.2020r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi, poznanie nazw i wygląd potraw przygotowywanych podczas świąt, pozna nowe słowa w języku angielskim – snowflake, christmas, snowman, Merry Christmas, Santa Claus
Kształtowanie umiejętnościużywanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi, kształtowanie umiejętności liczenia obiektów zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu, kształtowanie pamięci przez powtarzanie fragmentów piosenek, osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: snowflake, christmas, snowman, Merry Christmas, Santa Claus, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie wydzierania i przyklejania  
Budowanie postawzachęcenie do pomagania domownikom w przygotowaniach do świąt, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
Pastorałka – Była noc                

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła

Była noc, ciemna noc, Ona szła

Dokąd idziesz Panienko?

Taka krucha jak szkiełko

Do Betlejem Panienka szła.

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła

Była noc, ciemna noc, Ona szła

Szła przez ciemność, zawieję

Niosła ludziom nadzieję

Świt nowego lepszego dnia

Pastorałka – „Grajmy Panu”

Księżyc jasny tak jak słońce doczekał wesela

Dzisiaj zagra koncert niebiańska kapela

Anioł harfę nastroił a trąbki gwiazdeczki

Wiatr na trąbkach dzwonił i brzęczą skrzypeczki.

Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Wielką radość, dajmy Panu, dajmy

 Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Na wiek wieków, właśnie tak kochajmy

Tańczą święci na niebie a ludzie na ziemi

Rozweselić Ciebie my także umiemy

Wyśpiewamy Ci miłość najprościej jak dzieci

Nie pytając ktoś Ty wyjdziemy naprzeciw.

Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Wielką radość, dajmy Panu, dajmy

 Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Na wiek wieków, właśnie tak kochajmy

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy pracę lekarza
 2. W co się bawić, gdy na dworze pluch?
 3. Święto Pluszowego misia

Zadania:

 • poznanie pracy lekarza
  • kształtowanie świadomości znaczenia zdrowia dla człowieka
  • wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej
  • kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia
  • pogłębianie zainteresowania światem przyrodniczym i społecznym;
  •  nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk atmosferycznych
  • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
  • zapoznanie z różnymi stanami emocjonalnymi: radość, smutek, gniew, strach
  • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany
  • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
  • nabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkami
  • kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek
  • podejmowanie gry na niektórych instrumentów perkusyjnych: kołatka, grzechotka

Informacja o zadaniach realizowanych w przedszkolu

Temat kompleksowy: Poznajemy pracę lekarza

Czas realizacji: od 02.11.2020r. do 06.11.2020r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypozna pracę lekarzapozna sposoby dbania o swoje zdrowiepozna słowa w języku angielskim: a doctor, a nurse;  
Kształtowanie umiejętności używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchuosłuchanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: a doctor, a nurse rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowegokształcenie poczucia rytmurozwijanie sprawności manualnej w trakcie wydzierania, malowania farbami odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawwdrażanie do profilaktyki zdrowotnej wdrażanie do wyrabiania nawyków zdrowego trybu życia

Informacja o zadaniach realizowanych w przedszkolu

Temat kompleksowy: W co się bawić, gdy na dworze plucha?

Czas realizacji: od 09.11.2020r. do 20.11.2020r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z typowymi zjawiskami atmosferycznymi związanymi z  późną jesienią – zapoznanie z różnymi stanami emocjonalnymi: radość, smutek, gniew, strach
Kształtowanie umiejętnościosłuchanie ze słownictwem w j. angielskim: warunki pogodowe: rainy, windy, cloudkształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania własnych potrzeb, akceptowanie potrzeb innychobserwowanie skutków i ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które takimi nie sązapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchunabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkaminabywanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – kołatkarozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, wydzierania, wycinania
Budowanie postawrozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany

Informacja o zadaniach realizowanych w przedszkolu

Temat kompleksowy: „Święto pluszowego misia”

Czas realizacji: od 23.11.2019r. do 27.11.2019r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie historii pluszowego misiapoznanie sławnych misiów z książek i bajekpoznanie wartości: przyjaźń  
Kształtowanie umiejętnościnabywanie umiejętności  obcowania z książkąnabywanie umiejętności opowiadania treści utworów prostymi zdaniamiobserwowanie skutków i ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które takimi nie sądoskonalenie umiejętności wykonywania obrotu wokół własnej osi i w małych kółeczkachnabywanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – grzechotkaosłuchanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: book, teddy bear, happy, sad
Budowanie postawczerpanie radości z odczuwania dowodów przyjaźni na co dzieńszanowanie  zabawekuczestniczenie we wspólnym porządkowaniu zabawek w sali

Piosenka „Wdech i wydech”

1. Wdech i wydech zawsze w zgodzie,

   i od święta, i na co dzień.

   Razem w lesie, razem w polu,

   razem bawią się w przedszkolu.

Ref.: Wdech to ja,

         wydech – ty,

        raz i dwa,

      raz, dwa, trzy

2. Wdech się śpieszy, wydech za nim.

   Nie wierzycie? – Sprawdźcie sami.

   Wdech i wydech, dwaj bliźniacy,

   Razem trudzą się przy pracy.

Ref.: Wdech to ja,

         wydech – ty,

        raz i dwa,

      raz, dwa, trzy

Piosenka „Co kto lubi”

 1. Jabłka w cieście lubi Grześ

A ja wolę budyń jeść,

każdy przecież co innego

ma ulubionego

 • Grzesiek lubi gonić psa,

ja za piłką hopsa – sa,

każdy przecież co innego

ma ulubionego.

 • Ja coś lubię, a ty nie

ty coś wolisz, a ja nie,

każdy przecież co innego

ma ulubionego.

D. Gellner „Zły  humorek” – wiersz do słuchania

Jestem dzisiaj zła jak osa!

Złość mam w oczach i we włosach!

Złość  wyłazi  mi  uszami

I rozmawiać nie chcę z wami!

A dlaczego?

Nie wiem sama

Nie wie tata, nie wie mama…

Tupię nogą, drzwiami trzaskam

I pod włos kocura głaskam.

Jak tupnęłam lewą nogą,

Nadepnęłam psu na ogon.

Nawet go nie przeprosiłam

Taka zła okropnie byłam.

Mysz wyjrzała z mysiej nory:

Co to znowu za humory?

Zawołałam: – Moja sprawa!

Jesteś chyba zbyt ciekawa.

Potrąciłam stół i krzesło,

co mam zrobić, by mi przeszło?!

Wyszłam z domu na podwórze,

Wpakowałam się w kałużę.

Widać, że mi złość nie służy,

Skoro wpadłam do kałuży.

Siedzę w błocie, patrzę wkoło,

Wcale nie jest mi wesoło…

Nagle co to?

Ktoś przystaje

Patrzcie! Rękę mi podaje!

To ktoś mały, tam ktoś duży –

Wyciągają mnie z kałuży.

Przyszedł pies i siadł koło mnie

Kocur się przytulił do mnie,

Mysz podała mi chusteczkę:

Pobrudziłaś się troszeczkę!

Widzę, że się pobrudziłam,

Ale za to złość zgubiłam

Pewnie w błocie gdzieś została.

Nie będę jej szukała!

Wierszyk – „Deszczyk” M. Strzalowska  – usprawnianie narządów mowy poprzez naśladowanie odgłosów z otoczenia.

Śpiewa deszczyk

plum… plum… plum

kapie deszczyk

kap..kap…kap…

a ja sobie

tup! tup! tup!

przez kałużę

człap! człap! człap!

Chlupią rynny

chlup…chlup…chlup…

kapie deszczyk

kap..kap…kap…

a ja sobie

tup! tup! tup!

przez kałużę

chlap! chlap! chlap!

Komentowanie niedostępne.