GŁÓWNY KIERUNEK

GŁÓWNY KIERUNEK

PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZEJ na rok szkolny 2018/2019

„Bajki dobre na wszystko”

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społeczno – przyrodniczym,

 ze szczególnym uwzględnieniem znajomości polskiej literatury dla dzieci i jej autorów.

Cele priorytetowe:

 1. Wspieranie dziecka w jego całościowym rozwoju tak, by było przygotowane, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą i samym sobą.
 2. Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku mających na celu poznanie tego, co je otacza, obserwowanie, wyjaśnianie,  eksperymentowanie, badanie i przeżywanie.
 3. Umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.
 4. Budowanie świata wartości poprzez obcowanie z bohaterami literackimi.
 5. Bogacenie czynnego słownictwa i pojęć związanych z poznawaniem przyrody.
 6. Tworzenie sytuacji edukacyjnych do wyzwalania zainteresowań pisaniem.
 7. Wszechstronny rozwój potencjału dziecka, umożliwienie mu zdobycia umiejętności koniecznych do podjęcia nauki w szkole.    

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie zdolności wielozmysłowego poznawania środowiska przyrodniczego.
 2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk w świecie przyrody, tworzenie warunków do ich wyjaśniania, eksperymentowania, badania i przeżywania.
 3. Inicjowanie samodzielnych działań dziecka w naturalnym środowisku  oraz w „laboratorium badawczym” i kąciku przyrody.
 4. Ukazywanie wpływu człowieka na przyrodę oraz znaczenia przyrody dla człowieka.
 5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu.
 6. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt z literaturą i sztuką.
 7. Wzbogacanie słownika dziecka o nowe pojęcia.
 8. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej w celu przygotowania  do nabywania sprawności pisania.
 9. Osiągnięcie gotowości szkolnej.

Komentowanie niedostępne.