Zające

Zające

Nauczyciele:

Natalia Urbańska

Natalia Jurkiewicz

Informacja o zadaniach realizowanych w Przedszkolu we wrześniu 2022

Tematyka kompleksowa: Witaj przedszkole!- integrowanie się z kolegami w przedszkolu, dzielenie się wrażeniami z wakacji, utworzenie kodeksu grupowego

Czas realizacji: 1.09.2022 – 16.09.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-pozna imiona nowych dzieci w grupie
– pozna zasady panujące w grupie
– poznanie nowej sali i kącików tematycznych – pozna nowe słowa oraz zwroty w języku angielskim: friends, good morning, good bye,  thank you, please, my name is
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– doskonalenie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi na dany temat
– kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
– kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce, wyrabianie wrażliwości muzycznej
doskonalenie umiejętności określania położenia i stosowania pojęć: u góry/  na dole
– doskonalenie umiejętności określania położenia i stosowanie pojęć: blisko, daleko
– rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych    
BUDOWANIE POSTAW– budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
– nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy  

Temat kompleksowy Przyszła do nas jesień- rozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni, poznanie ekoksystemu- park, wyrabianie poczucia odpowiedzialności na przyrodę

Czas realizacji: 19.09.2022 – 30.09.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– pozna i nazwie nową porę roku
– pozna charakterystyczne cechy jesieni
– pozna kolory charakterystyczne dla jesieni
– pozna nowy ekosystem –park
– pozna nowe słowa oraz utrwali wcześniej poznane słowa w języku angielskim: autumn, tree, lief, red, yellow, brown, green
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– kształtowanie umiejętności malowania farbami, wyklejania
– doskonalenie umiejętności poprawnego korzystania z nożyczek
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
– śpiewanie piosenek w różnym tempie i o różnym natężeniu dźwięku
– instrumentacja piosenek za pomocą poznanych instrumentów (bębenek, grzechotka)
– kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
– kształtowanie umiejętności korzystania z zasad zachowania się w parku
– doskonalenie umiejętności określanie odległości i stosowanie określeń: wysoko, nisko, dalej, bliżej
– kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych      
BUDOWANIE POSTAW– rozbudzanie zaciekawienia światem przyrody
– budzenie wrażliwości na piękno przyrody