Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Tematyka kompleksowa: Zwierzęta domowe i hodowlane

Czas realizacji:30.01-10.02.2023r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYPoznanie nazw młodych osobników
Poznanie sposobów dbania o zwierzęta
Poznanie zasad zachowania się podczas kontaktów z nieznajomymi zwierzętami
Poznanie nowych słów w jęz. angielskim
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie umiejętności używania poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
Kształtowanie poczucia rytmu
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów
Rozwijanie sprawności manualnej w trakcie malowania, wydzierania
    BUDOWANIE POSTAWKształtowanie postawy szacunku w stosunku do zwierząt
Kształtowanie postawy szacunku, miłości

Tematyka kompleksowa: Toruń – moje miasto

Czas realizacji: 13.02-24.02.2023r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYRozbudzanie zainteresowania Toruniem
Poznanie zabytków Torunia
Poznanie geograficznego położenia Torunia
Przedstawienie postaci Mikołaja Kopernika
Poznanie legend dotyczących Torunia
Poznanie nowych słów w jęz. ang.
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
Kształtowanie pozytywnej postawy wobec znanych Polaków
Kształtowanie umiejętności używania poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
Kształtowanie poczucia rytmu
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów
Rozwijanie sprawności manualnej w trakcie malowania, wydzierania
    BUDOWANIE POSTAWKształtowanie poczucia patriotyzmu
Kształtowanie postawy szacunku, miłości, ciepła