Nauczycielki: Bożena Żółtko i Żaneta Nieckarz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Maj 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy pracę strażaka
 2. Majowa łąka
 3. Święto Mamy i Taty

KWIECIEŃ 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Tradycje wielkanocne
 2. Mali strażnicy przyrody

Zadania:

-Poznanie tradycji wielkanocnych

-Poznanie znaczenie słowa przyroda

-Dostrzeganie obiegu wody w przyrodzie

-Zrozumienie konieczności ochrony środowiska

-Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi

-Poznanie aspektu porządkowego liczby

-Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie

-Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastyczne

-Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek;

Temat kompleksowy: „Tradycje wielkanocne”

Czas realizacji: od 04.04.2022r. do 15.04.2022r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie z tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi
wzbogacenie słownika o wyrażenia związane z Wielkanocą:  malowanie pisanek,  koszyczek wielkanocny, palemka, baba wielkanocna, baranek, kurczaczek, zajączek
poznanie słówek w języku angielskim: an Easter chick, an Easter Egg,an Easter Bunny,an Easter basket
Kształtowanie umiejętnościpoznanie aspektu porządkowego liczby
doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi 
zapamiętanie tekstu piosenki
ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów: kołatka, grzechotka
kształcenie poczucia rytmu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie działalności plastycznej
Budowanie postawbudowanie poczucia odpowiedzialności za utrzymanie ładu w sali
kultywowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi

Temat kompleksowy: „Mali strażnicy przyrody”

Czas realizacji: od 19.04.2022r. do 29.04.2022r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy poznanie znaczenie słowa przyroda
dostrzeganie i nazywanie elementów przyrody: drzewa, trawa, ptaki, kwiatki, krzewy, pies,
poznanie właściwości fizycznych wody: mokra , przeźroczysta, bezbarwna, bez smaku
poznanie zjawiska krążenia wody w przyrodzie  
Kształtowanie umiejętnościdoskonalenie prawidłowego budowania zdań i wypowiadania się na określony temat
poznanie aspektu porządkowego liczby
kształtowanie zachowań proekologicznych
poszerzanie wiedzy o oszczędzaniu wody
rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy rytmiczno-ruchowe
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania  
Budowanie postawrozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska  

LUTY 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy pracę lekarza
 2. Zwierzęta domowe i hodowlane
 3. Ogródek na parapecie

Zadania:

 • poznanie pracy lekarza
  • kształtowanie świadomości znaczenia zdrowia dla człowieka
  • wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej
  • kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia
  • poznanie zwierząt domowych i hodowlanych
  • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych i hodowlanych
  • dostrzeganie potencjalnych niebezpieczeństw w świecie zwierząt i ich skutków
  • poznanie sposobu hodowli roślin w okresie zimy
  • poznanie czynników niezbędnych do wzrostu roślin
  • poznanie zasad zdrowego żywienia
  • pogłębianie zainteresowania światem przyrodniczym i społecznym;
  •  nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk atmosferycznych
  • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
  • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany
  • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
  • nabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkami
  • kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek
  • podejmowanie gry na niektórych instrumentów perkusyjnych: kołatka, grzechotka

Temat kompleksowy: Poznajemy pracę lekarza

Czas realizacji: od 31.01.2022r. do 04.02.2022r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypozna pracę lekarza
pozna sposoby dbania o swoje zdrowie
pozna słowa w języku angielskim: a doctor, a nurse;  
Kształtowanie umiejętności używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi 
zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
klasyfikowanie obrazków i uzasadnianie, wg jakiego kryterium
osłuchanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: a doctor, a nurse
rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
kształcenie poczucia rytmu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie wydzierania, malowania farbami 
odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawwdrażanie do profilaktyki zdrowotnej 
wdrażanie do wyrabiania nawyków zdrowego trybu życia

Temat kompleksowy: „Zwierzęta domowe i hodowlane”

Czas realizacji: od 07.02.2022r. do 11.02.2022r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie i nazywanie zwierząt domowych i hodowlanych          
poznanie warunków potrzebnych do prawidłowego rozwoju i wzrostu zwierząt
poznanie zasad zachowania się w przypadku ataku psa
pozna nowe słowa w języku angielskim: kot- cat, pies- dog, koń – horse, krowa – cow
Kształtowanie umiejętnościnabywanie umiejętności opiekowania się zwierzętami domowym
kształtowanie umiejętności sprzyjających rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego
klasyfikowanie obrazków i uzasadnianie, wg jakiego kryterium
zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
kształtowanie pamięci przez powtarzanie fragmentów wierszy i piosenek
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: kot- cat, pies- dog, koń – horse, krowa – cow
Kształtowanie poczucia rytmu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania
Budowanie postawwyrabianie poczucia odpowiedzialności za zwierzątko i, opieka nad nim
przestrzeganie zakazu zbliżania się i zabawy z przypadkowo napotkanymi zwierzętami

Temat kompleksowy: „Ogródek na parapecie”

Czas realizacji: od 21.02.2022r. do 25.02.2022r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypozna sposoby hodowli roślin w okresie zimy
pozna czynniki niezbędne do wzrostu roślin
pozna rzeczy wykorzystywane podczas prac w kąciku przyrodniczym:  konewka, łopatka, doniczka, nasiona, cebulka, ziemia
pozna zasady zdrowego żywienia
Kształtowanie umiejętności(klasyfikacja) wymienianie nazw owoców i nazywanie tę grupy(klasyfikacja) wymienianie nazw warzyw i nazywanie tę grupy
przygotowanie i degustowanie kanapek
używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów
kształcenie poczucia rytmu
rozwijanie sprawności manualnej
Budowanie postawpielęgnowanie roślin w kąciku przyrodniczym
wdrażanie do nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych
kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia

STYCZEŃ 2022r.

Tematy kompleksowe:

1. Pada śnieg, pada śnieg wszędzie jest już biało

2. Młodsi i starsi

3. W Karnawale bal nad bale

Zadania:

-Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

-Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: opady śniegu, szron, zawieje śnieżne, mróz

-Poznanie sposobów dbania o zdrowie zimą

-Rozpoznawanie i nazywanie wybranych sportów zimowych oraz sprzętów potrzebnych do ich uprawiania;

-Poznanie zasad bezpiecznych zabaw zimowych;

-Układanie historyjek obrazkowych i formułowanie dłuższych wypowiedzi na ich podstawie

-Rozumienie związków przyczynowo – skutkowych

-Uczestniczenie w zabawach muzyczno –  ruchowych, odzwierciedlanie ruchem treść piosenki,  

-Liczenie dołożonych i zabranych obiektów

-Rozwijanie kreatywności przez stwarzanie okazji do samodzielnej inwencji twórczej w formie plastycznej, językowej

-Poznanie genealogii rodzinnej(stworzenie prostego drzewa genealogicznego)

-Kształtowanie postawy szacunku, miłości, ciepła wobec babci i dziadka

-Zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodami karnawału w Polsce,

-Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu

Tematyka kompleksowa: Pada śnieg, pada śnieg wszędzie jest już biało – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, poznanie sposobów dbania o zdrowie zimą ,poznanie zasad bezpiecznych zabaw zimowych

Czas realizacji: 03.01.2022- 14.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY
-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
-poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: opady śniegu, szron, zawieje śnieżne, mróz
-poznanie sposobów dbania o zdrowie zimą
-rozpoznawanie i nazywanie wybranych sportów zimowych oraz sprzętów potrzebnych do ich uprawiania;
-poznanie zasad bezpiecznych zabaw zimowych
-poznanie nowych słów w języku angielskim: Winter- Zima, ice- lód, snow- śnieg, snowflake- płatek śniegu, cold- zimno
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
-nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących zimą: pada śnieg, śnieg z deszczem, wieje silny wiatr, jest mróz
-określanie, kiedy pada śnieg (gdy jest mróz i temperatura spada poniżej zera stopni)
-dostrzeganie, jak powstaje szron i na czym się osadza (drzewa, krzewy, trawa, szyby samochodów)
-wskazywanie zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
-wymienianie sportów i zabaw zimowych
-dokonywanie właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji;
-odróżnianie bezpiecznych od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych
-wskazywanie w jaki sposób dbać o zdrowie, aby uniknąć choroby
-liczenie dokładając i zabierając elementy
-ocenianie zachowań bohaterów inscenizacji
-rozumienie związków przyczynowo – skutkowych
-uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych, odzwierciedlanie ruchem treść piosenki
-aktywizowanie się społecznie przez współdziałanie
BUDOWANIE POSTAW

-uświadomi sobie jak ważna jest konieczność dbania o zdrowie
-pozna rolę właściwego odżywiania dla zdrowia
-wyjaśnić potrzebę aktywnego wypoczynku zimą, jako źródła zdrowia

Tematyka kompleksowa: Młodsi i starsi- rozbudzanie zaciekawienia życiem przodków, poznanie genealogii rodzinnej, omówienie zabaw i sposobów spędzania wolnego czasu z babcią i dziadkiem, kształtowanie postawy szacunku, miłości, ciepła, kształtowanie postawy szacunku do osób starszych

Czas realizacji: 17.01.2022- 21.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY
-rozbudzanie zaciekawienia życiem przodków,
-poznanie genealogii rodzinnej
-omówienie zabaw i sposobów spędzania wolnego czasu z babcią i dziadkiem
-poznanie nowych słów w języku angielskim: mother- mama, father- tata, dougher- córka, son-syn
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
-określanie stopnia pokrewieństwa (mama/tata, ciocia/wujek, babcia/dziadek, siostra/brat, kuzyn/kuzynka) -konstruowanie drzewa genealogicznego
-formułowanie wypowiedzi o swoich krewnych
-używanie określeń opisujących cechy członków rodziny
-rozpoznawanie i docenianie wartości rodzinnych tj szacunek, miłość, odpowiedzialność, tolerancja
-rozwijanie aktywności poznawczej w zakresie form spędzania wolnego czasu z babcią i dziadkiem
-wyzwalanie swobody, naturalnej ekspresji w toku myślowym
-kształtowanie pozytywnej postawy wobec własnych dziadków
-wskazywanie sposobów okazywania wdzięczności za możliwość spędzania wolnego czasu z najbliższymi
-używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
-rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości na zmianę tempa, dynamikę i wysokość oraz barwę dźwięku
-tworzenie upominków dla babci i dziadka, jako wyraz okazywanej miłości, wdzięczności
BUDOWANIE POSTAW

-kształtowanie postawy szacunku, miłości, ciepła
-kształtowanie postawy szacunku do osób starszych

Tematyka kompleksowa: W karnawale bal nad bale –zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodami karnawału w Polsce, wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu.

Czas realizacji: 24.01.2022- 28.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY
-poznanie tradycji związanych z obchodami karnawału w Polsce
-poznanie nowych słów w języku angielskim: carnival-karnawał, celebrate- świętować, donut- pączek, dance-tańczyć, sing- spiewać
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
-poznanie tradycji karnawałowych (np. w Tłusty Czwartek spożywanie pączków, chruścików)
-rozumienie, że karnawał to czas świętowania
-wymienianie co można robić podczas karnawału(organizować kuligi, kolędować, organizować bale przebierańców, tańczyć)
-uświadomienie sobie kiedy rozpoczyna się karnawał, gdzie ludzie bawią się i tańczą w trakcie karnawału -wymienianie elementów karnawałowego przebrania np. maski, pióra, kokardki, muszki, kapelusze
-poprawne używanie w mowie spójników łącznych
-dokładanie ilości elementów po jednym, dwa i odejmowanie po jednym, dwa
-tworzenie elementu karnawałowego przebrania, zaproszenia na bal
-rozwijanie kreatywności twórczej w formie plastycznej
-dostosowywanie ruchów do zmiany tempa i dynamiki
-odzwierciedlanie emocji i przeżyć w improwizacji ruchowej
BUDOWANIE POSTAW

-wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu

Piosenka „Tupu ,tup po śniegu”

1.Przyszła zima biała

Śniegiem posypała

Zamroziła wodę

Staw przykryła lodem

Ref:Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka

Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka/x2

2.Kraczą głośno wrony kra kra

Marzną nam ogony kra kra

Mamy pusto w brzuszku

Dajcie nam okruszków

Ref. Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka

Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka/x2

3.Ciepłe rękawiczki

I wełniany szalik

Białej mroźnej zimy

Nie boję się wcale

Ref. Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka

Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka/ x2

Wiersz „Kocham Babcię i Dziadka” B. Forma

Kocham mocno babcię, dziadzia –

to nie żarty, moi mili,

dzisiaj im życzenia składam,

by sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnia

i wszystkiego mam już dosyć,

wtedy dziadziu mnie przytuli,

o to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,

wtedy babcia coś upiecze.

Muszę przyznać, te wypieki

są najlepsze na świecie.

Babcia z dziadziem w wolnych chwilach

przekazują wciąż wytrwale

swym kochanym wnukom, wnuczkom

rad życiowych całą gamę.

Piosenka „Pytania do babci i dziadka

1.Babciu powiedz jaka byłaś w swoich szkolnych latach

Czy wolałaś w szkole siedzieć czy na dworze ganiać

Czego bałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś

Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć, czy cichutka byłaś

Czy dostałaś kiedyś lalkę, albo może misie

Czy wolałaś czekoladę, landrynki czy ptysie

Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś

I czy można cofnąć czas by zobaczyć jaka byłaś?

Ref. Super by było tak wyczarować

By z małą babcią pospacerować

I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem

Na koniec świata iść górskim szlakiem

2.Dziadku przyznaj się czy dzieckiem raczej grzecznym byłeś

Procą, łukiem czy pukawką w lesie się bawiłeś

Czy zrywałeś kiedyś jabłka w sadzie od sąsiada

Czy biegałeś po kałużach, kiedy deszcz napadał

Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki

Czy to prawda, że z tornistra robiło się sanki

A czy w Indian i kowbojów bawić się lubiłeś

I czy można cofnąć czas, by zobaczyć jaki byłeś?

Ref. Super by było tak wyczarować

By z małą babcią pospacerować

I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem

Na koniec świata iść górskim szlakiem/ x2

Babciu, kocham Cię

Dziadku, kocham Cię

Babciu, kocham Cię

Dziadku, kocham Cię

Super by było tak wyczarować

By z małą babcią pospacerować

I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem

Na koniec świata iść górskim szlakiem

Babciu, kocham Cię

Dziadku, kocham Cię

Babciu, kocham Cię

Dziadku, kocham Cię


GRUDZIEŃ 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Czyste powietrze wokół nas
 2. Poznajemy zawód krawcowej
 3. „Boże Narodzenie” – metoda storyline

  Zadania:

 1. Uczestniczy w programie antynikotynowym „Czyste powietrze wokół nas” –   wskazanie różnych źródeł dymu, określenie przyczyn wydobywania się dymów, poszerzanie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 2. Poznanie sposobów dbania  o zdrowie
 3. Poznanie zawodu krawcowej
 4. Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 5. Doświadczanie radości w sprawianiu przyjemności bliskim przez przygotowanie upominków
 6. Poznawanie znaczenia wartości uniwersalnych w kontaktach społecznych;
 7. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
 8. Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 9. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce  oraz śpiewanie piosenek
 10. Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego
 11. Rozwijanie umiejętności liczenia obiektów

Temat kompleksowy: „Czyste powietrze wokół nas”

Czas realizacji: od 29.11.2021r. do 03.12.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie różnych źródeł dymu
poznanie skutków palenia papierosów
poznanie sposobów dbania o zdrowie                 
Kształtowanie umiejętnościkształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
kształtowanie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których ludzie palą papierosy
usystematyzowanie wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego
kształtowanie poczucia rytmu
przeliczanie obiektów
zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika, gdyż określa on także liczbę przeliczonych elementów
rozumienie znaczenia znaczka: „ Zakaz Palenia”  
rozumienie, że informacje można przedstawić w formie symbolicznego zapisu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania
Budowanie postawwyrabianie poczucia odpowiedzialności za  swoje zdrowie
radzenie sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy
zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego  

Temat kompleksowy: Poznajemy zawód krawcowej

Czas realizacji: od 06.12.2021r. do 10.12.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypozna pracę krawcowej
pozna urządzenia i przybory potrzebne do wykonywania  zawodu krawcowej: igła, nitka, nożyczki, guziki, miara krawiecka, naparstek, szablon, materiał, maszyna do szycia    
Kształtowanie umiejętności używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi 
zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
przeliczanie obiektów i pokazywanie na zbiorach zastępczych np.: na palcach
podejmowanie zabaw tematycznych
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie wydzierania, malowania farbami 
odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawwyrabianie szacunku do pracy ludzi różnych zawodów

Temat kompleksowy: „Boże Narodzenie  – storyline”

Czas realizacji: od 13.12.2021r. do 23.12.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi               
poznanie nazw i wyglądu potraw przygotowywanych podczas świąt
pozna nowe słowa w języku angielskim –  christmas, Merry Christmas, Santa Claus
Kształtowanie umiejętnościużywanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
kształtowanie umiejętności liczenia obiektów 
zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
kształtowanie pamięci przez powtarzanie fragmentów piosenek
osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Christmas, Merry Christmas, Santa Claus kształcenie poczucia rytmu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie wydzierania i wycinania  
Budowanie postawzachęcenie do pomagania domownikom w przygotowaniach do świąt
wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
Pastorałka – Była noc                

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła

Była noc, ciemna noc, Ona szła

Dokąd idziesz Panienko?

Taka krucha jak szkiełko

Do Betlejem Panienka szła.

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła

Była noc, ciemna noc, Ona szła

Szła przez ciemność, zawieję

Niosła ludziom nadzieję

Świt nowego lepszego dnia

Pastorałka – „Grajmy Panu”

Księżyc jasny tak jak słońce doczekał wesela

Dzisiaj zagra koncert niebiańska kapela

Anioł harfę nastroił a trąbki gwiazdeczki

Wiatr na trąbkach dzwonił i brzęczą skrzypeczki.

Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Wielką radość, dajmy Panu, dajmy

 Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Na wiek wieków, właśnie tak kochajmy

Tańczą święci na niebie a ludzie na ziemi

Rozweselić Ciebie my także umiemy

Wyśpiewamy Ci miłość najprościej jak dzieci

Nie pytając ktoś Ty wyjdziemy naprzeciw.

Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Wielką radość, dajmy Panu, dajmy

 Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Na wiek wieków, właśnie tak kochajmy

Piosenka – „Drogi Mikołaju

 1. Jadą wielkie sanie

po gwieździstym niebie

a w nich worek z podarkami

dla mnie i dla ciebie

a w nich worek z podarkami

dla mnie i dla ciebie

 1. Siedzą w worku lale,

Misie i zające

Trzeba zawieźć je do dzieci

Zanim wstanie słońce.

Trzeba zawieźć je do dzieci

Zanim wstanie słońce.

 • Biegną renifery

Lecą skry spod kopyt

Bo Mikołaj bardzo dużo

Dzisiaj ma roboty

Bo Mikołaj bardzo dużo

Dzisiaj ma roboty.

 • Drogi Mikołaju

Chcemy ci przypomnieć

Żebyś czasem w tym pośpiechu

Nie zapomniał o mnie.

Żebyś czasem w tym pośpiechu

Nie zapomniał o mnie.

Wiersz – Wieczór wigilijny T Kubiak

Biały obrus lśni na stole

pod obrusem siano

Płoną świeczki na choince

 co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem

karp ja księżyc srebrny

Zasiadają wokół stołu

dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili

opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim

moc serdecznych życzeń.

Kiedy mama się dzieliła

ze mną tym opłatkiem

miała w oczach łzy, widziałem

otarła ukradkiem.

Nie wiem co też mama chciała

szepnąć mi do ucha:

bym na drzewach nie darł spodni

pani w szkole słuchał.

Niedojrzałych jabłek nie jadł,

butów też nie brudził…

Nagle słyszę, mama szepce:

– Bądź dobry dla ludzi.

PAŹDZIERNIK 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w lesie metoda storyline
 2. Bezpieczna droga do przedszkola
 3. Toruń moje miasto

Zadania:

 • przyjmowanie odpowiedniej postawy wobec świata roślin i zwierząt;
 • pogłębianie zainteresowania światem przyrodniczym i społecznym;
 •  nabywanie umiejętności obserwowania przyrody jesienią
 • poznawanie zasad bezpieczeństwa poza terenem przedszkola;
 • poznanie pracy policjanta;
 •  poznawanie podstawowych przepisów ruchu drogowego;
 • kształtowanie czynnych postaw zmierzających do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
 • rozbudzanie zainteresowań Toruniem i regionem
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu
 • kształtowanie umiejętności określania miejsca w szeregu: -przed, za
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania upływu czasu
 • kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek
 • podejmowanie gry na niektórych instrumentów perkusyjnych:  grzechotka,

Temat kompleksowy: Jesień w lesie

Czas realizacji: od 04.10.2021r. do 15.10.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni: kolorowe spadające liście, szyszki, mech., kora, jarzębina grzyby, rozróżnianie i nazywanie drzew: kasztanowiec, dąb, zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w lesie: jeż wiewiórka, nabywanie wiedzy na temat środowiska naturalnego jakim jest las    
Kształtowanie umiejętnościosłuchiwanie ze słownictwem w j. angielskim: autumn, leaves, hedgehog, squirrel, nabieranie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie kształtowanie umiejętności dostrzegania i układania rytmów, zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchu, nabywanie umiejętności gry na instrumentach nie melodycznych – żołędziowe grzechotki, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, wydzierania, wycinania  
Budowanie postawprzyjmowanie odpowiedniej postawy wobec świata roślin i zwierząt;  

Temat kompleksowy: Bezpieczna droga do przedszkola

Czas realizacji: od 18.10.2021r. do 22.10.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznymnabywanie wiedzy na temat funkcji pełnionej przez policjantapoznanie swoich danych – imię i nazwisko, adres zamieszkaniazapoznanie z oznakowaniem przejścia dla pieszych i rolą sygnalizatora świetlnego
Kształtowanie umiejętności osłucha się ze słownictwem  w j. angielskim: road signsnabywanie umiejętności rozpoznawania miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez ulicękształtowanie właściwych postaw zachowania się w sytuacjach zagrożeniaodczytywanie niektórych znaków drogowych: przejście dla pieszych, uwaga dziecinabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkami odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawwyrobienie pozytywnego nastawieni do funkcji policjanta jako osoby godnej zaufaniaprzestrzeganie obowiązujących zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym

Temat kompleksowy: Toruń moje miasto

Czas realizacji: od 25.10.2021r. do 29.10.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie nazwy regionu i jego tradycjizapoznanie z niektórymi legendami toruńskimipoznanie tradycji wypieku pierników  
Kształtowanie umiejętnościosłuchanie się ze słownictwem  w j. angielskim: I live in Toruń, kształtowanie umiejętności dostrzega upływu czasuorientowanie się w określeniach: rano, wieczórrozpoznawanie w zabawach różnych elementów muzyki: tempa, natężenia i dynamiki,  kształtowanie pamięci przez osłuchiwanie się z treścią piosenek
Budowanie postawrozbudzanie zainteresowań regionem, w którym mieszka

Jesienna wycieczka – piosenka

 1. Zabrał dziadek na wycieczkę

Tomka, Jasia i Haneczkę

Idą sobie leśną dróżką

A wiatr szepcze im na uszko

Ref:

Tak, tak, tak ,tak

Tak jesień wita nas

 Tak, tak, tak ,tak

Tak jesień wita nas

 • Nagle kasztan z drze a skoczył

W złote liście się potoczył

Za nim leci drugi, trzeci

Wprost pod nogi naszych dzieci

 • Woła Tomek – mam jednego

Już znalazłem następnego

Do kieszonki schowam sobie

I ludzika w domu zrobię.

„Michaś i toruńskie pierniki” – A. Tarasiewicz

     Przy rynku Starego miasta w Toruniu naprzeciwko zabytkowego ratusza jest sklep. Sprzedają tu toruńskie pierniki. Najlepsze na świecie.

Najsmaczniejsze są piernikowe serca oblane czekoladą i schowane w pudełku kamieniczce. Michaś nie mógł już się doczekać, kiedy spróbuje tych smakołyków, Na razie podziwiał dwa ogromne pierniki o niezwykłych kształtach stojące na półce. Jeden z nich przedstawiał bramę miejską z trzema wieżyczkami, którą obejmowała jakaś postać. Od taty Michaś dowiedział się, że to anioł. Teraz dopiero chłopiec zobaczył jego wielkie skrzydła.

 – T herb Torunia – powiedział tata – z Aniołem stającym na straży miasta. Brama ma jedną połówkę wrót zamkniętą, a drugą otwartą. Zamknięta dla wrogów, otwartą dla przyjaciół. Takich bram w Toruniu kiedyś było bardzo dużo. Wjeżdżało się przez nie do miasta otoczonego potężnymi murami obronnymi, z których do dziś pozostały już tylko resztki.

    Obok stała wspaniała, piernikowa kareta. Wydawało się, że zaraz ruszy. Konik już uniósł przednią nogę. Michaś chętnie by się przejechał taką pachnącą karetą z piernika starymi uliczkami Torunia między pięknymi kolorowymi kamieniczkami, wyglądającymi jak polukrowane ciasteczka. Przeniósłby się wówczas w dawne wieki. Widziałby przekupki zachwalające krajowe i zagraniczne towary, żeglarzy ze statków docierających tu Wisłą, flisaków spławiających tratwy ze zbożem, mnichów wychodzących z okazałej katedry św. Janów., mieszczan śpieszących gdzieś w swoich interesach, bawiące się dzieci. A wśród nich może małego Mikołaja Kopernika, późniejszego sławnego , polskiego astronoma, badającego gwiazdy, o którym będą mówić, że „wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię”.

 – Spójrz Michasiu, tu w tej wysokiej, wąskiej kamieniczce urodził się Mikołaj Kopernik. Dziś mieści tu Muzeum Mikołaja Kopernika. Imię słynnego astronoma noszą także zakłady produkujące wspaniałe, toruńskie pierniki. Stamtąd pochodzi ta piękna, piernikowa kareta, którą trzymasz w ręku.  

„Kto w Toruniu mieszka” – piosenka

 1. Kto w Toruniu mieszka

Wesoło się śmieje

Je toruński piernik

Dobrze mu się dzieje.

Wszyscy się częstują

W Toruniu piernikiem

A więc słodko temu

kto jest Toruńczykiem

 • Śliczny stary Toruń

To miasta pamiątek

Piękne tutaj domy

Piękny każdy kątek

Mieszkał tu Kopernik

Chodził tu do szkoły

Małym chłopcem będąc

 był jak my wesoły.

 • Tutaj wiatr na wiosną

radośnie nam śpiewał

tutaj w parku szumią

tak przyjemnie drzewa

Miło biegać w parku

Po złocistych ścieżkach

Miło żyć w Toruniu

Dobrze tutaj mieszkać.

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Bożena Żółtko, Żaneta Nieckarz

Tematy kompleksowe:

 1. Moje  przedszkole
 2. Dary jesieni

Zadania:

 1. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych życiowych i zadaniowych sytuacjach;
 2. Poznanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu  i na placu zabaw;
 3. Nabywanie umiejętności reagowania na polecenia nauczycielki kierowane   do całej grupy;
 4. Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie;
 5. Rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych
 6. Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania się.
 7. Kształtowanie zdolności wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych, oraz zwracania się wprost do rozmówcy;
 8. Zdobywanie doświadczenia z zakresie orientacji przestrzennej w odniesieniu do własnej osoby,
 9. Poznanie kierunków od osi ciała: lewa, prawa,  w lewo, w prawo, góra, dół, w górę, do dołu, przód, tył, do przodu, do tyłu     
 10. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na dużej powierzchni, rysowania kredkami, lepienia, wydzierania,
 11. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek
 12.  Podejmowanie gry na niektórych instrumentów perkusyjnych:  grzechotka, bębenek

Temat kompleksowy: Moje przedszkole

Czas realizacji: od 01.09.2021r. do 17.09.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-zapoznanie z cechami dobrego kolegi zapoznanie z przedszkolem: sala, łazienka, szatnia
– orientacja w schemacie własnego ciała
-odróżnianie strony prawej i lewej
-dostrzeganie możliwości wyrażania treści za pomocą symboli (logo przedszkola, piktogramy)
-zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw
Kształtowanie umiejętności-kształtowanie umiejętności korzystania z zabawek zgodnie z przeznaczeniem
-rozwijanie umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie rysowania, malowania, lepienia i wycinania
– osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: hello,  it’s me, my name is”,  thank you” bye-bye, head, hand,  leg itd
Budowanie postaw-przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka
-nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami
-kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
-stosowanie zwrotów grzecznościowych
-dbanie o porządek w miejscu pracy i zabawy -odróżnianie pozytywnych i negatywnych zachowań  

Temat kompleksowy: Dary Jesieni

Czas realizacji: od 20.09.2021r. do 01.10.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-poznanie niektórych owoców i warzyw oraz ich wartości odżywczych
-rozróżnianie kolorów: żółty, czerwony, zielony
-poznanie nowych określeń dotyczących osób, zwierząt, rzeczy oraz stosowanie ich zgodnie ze znaczeniem  
Kształtowanie umiejętności– osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: how are you?, sit down, stand up, an apple, a pear, a carrot, a tomato, an onion
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchu
– nabywanie umiejętności wyznaczania kierunku w odniesieniu do osi swojego ciała
-rozpoznawanie w zabawach różnych elementów muzyki: tempa, dynamiki,
-kształtowanie pamięci przez osłuchiwanie się z treścią wierszy i piosenek
-nabywanie umiejętności sprawnego poruszania się w przestrzeni  
Budowanie postaw-przezwyciężanie niechęci do zjadania potraw z owoców i warzyw
-umiejętne zachowanie się przy stole w czasie posiłku  

Cz. Janczarski

Przedszkolaczek jestem – proszę:

noszę torbę w niej bambosze.

Mam wyszyty na niej znaczek,

spójrz: czerwony polny maczek.

Jaś na torbie ma jaskółkę,

Krzyś motyla, Hania pszczółkę,

Wikcia wiśnie kolorowe…

Torbę swoją wieszam w szatni.

Znam swój wieszak  – przedostatni.

I wie każdy przedszkolaczek,

że ten znaczek to mój znaczek

Piosenka „Owoce i warzywa”    muzyka i słowa Michał Witecki

 1. Powiedział raz pomidor.

że arbuz to warzywo.

I tak przestraszył nać

Że chciała z grządki zwiać

Ref. A na drzewach gruszki

Opalają brzuszki

Huśtają się wiśnie,

Śliwki słodkie, pyszne

A tam w ziemi pory

Szczypior kalafiory

marzą o tym by

w zupie spędzać dni.

 • Upiera się marchewka:

Jam zdrowsza niż rzodkiewka

I jak donosi wieść

Mnie pierwszą trzeba jeść

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

LISTOPAD 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy pracę bibliotekarz
 2.  Polska moja ojczyzna

      3.  Zimno, coraz zimniej – pamiętamy o zwierzętach

Zadania:

 • poznanie biblioteki i pracy bibliotekarza
 • rozbudzanie zainteresowania książką
 • poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego, dowiedzą się, że kraj, w którym mieszkają, to Polska i że są Polakami;
 • poznanie symboli narodowych: godło, flaga, hymn
 • udział  uroczystości z okazji Święta Niepodległości, będą wiedziały dlaczego to święto jest ważne dla Polaków
 • poznanie sposobów przygotowania niektórych zwierząt do zimy, poznanie zjawisk atmosferycznych, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie jesienią i ich wpływ na zachowanie zwierząt: odlot ptaków
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • doskonalenie mowy w zakresie płynności wypowiedzi i poprawności gramatycznej
 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji twórczej poprzez stosowanie różnych form aktywności plastycznej i muzycznej
 • dostrzeżenie przemienności  rytmu pór roku i dni tygodnia

Temat kompleksowy: Poznajemy pracę bibliotekarza

Czas realizacji: od 02.11.2021r. do 05.11.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z zasadami funkcjonowania biblioteki
nabywanie wiedzy na temat funkcji pełnionej przez bibliotekarza
poznanie zasady wypożyczania książek
poznanie etapów powstania książki
Kształtowanie umiejętnościosłucha się ze słownictwem  w j. angielskim: library, a book
utworzenie wspólnie z nauczycielką piktogramów mówiące o prawidłowym korzystaniu z książek
utworzenie własnej książeczki
zrozumie że w książce można znaleźć informacje na określony temat
nabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkami odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawzrozumie, że książek nie należy niszczyć tylko odpowiednio z nich korzystać: odwracać kolejne kartki bez ich zginania z odpowiednim uchwyceniem rogurozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci  

Temat kompleksowy: Polska moja ojczyzna

Czas realizacji: od 08.11.2021r. do 12.11.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie  nazwy ojczyzny i nazwy stolicy Polski
zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego
poznanie i rozróżnianie symboli narodowych: hymn, godło, flaga,
Kształtowanie umiejętnościosłuchanie się ze słownictwem  w j. angielskim: I live in Poland, Spring, Summer, Autumn, Winter
rozpoznawanie kształtu mapy Polski
przyjmowanie właściwej postawy podczas śpiewania hymnu
dostrzeganie przemienności i rytmu pór roku
rozpoznawanie w zabawach różnych elementów muzyki: tempa, natężenia i dynamiki,  kształtowanie pamięci przez osłuchiwanie się z treścią piosenek
Budowanie postawrozbudzanie zainteresowań swoim krajemodnoszenie się z szacunkiem do symboli narodowych

Tematyka kompleksowa: Zimno, coraz zimniej- pamiętajmy o zwierzętach-poznanie sposobów przygotowania niektórych zwierząt do zimy, poznanie zjawisk atmosferycznych, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

Czas realizacji: 15.11.2021r-27.11.2021r

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 NABYWANIE WIEDZY-dostrzeganie zjawisk atmosferycznych i zmian w przyrodzie związanych z porą roku
-rozróżnianie i nazywanie ptaków odlatujących na zimę:  bociany, jaskółki, słowiki, czaple, żurawie, przylatujących na zimę: gile, jemiołuszki, zięby, zimujących: wróble, sikorki, sroki, łabędzie
-poznanie sposobów zwierząt na przetrwanie zimy
-zapoznanie ze sposobami dokarmiania ptaków i zwierząt leśnych
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-osłuchanie się ze słownictwem w języku angielskim: sleep, wake up, fly away,  today,  tomorrow
-nabieranie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie
-kształtowanie umiejętności dostrzegania przemienności i rytmu dni tygodnia
-układanie graficznego kalendarza
-liczenie elementów
-współpracowanie w małym zespole
-rozwijanie potencjału twórczego
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchu
-rozwijanie poczucia rytmu
-przybliżanie charakteru muzyki poważnej
-konstruuje z tworzywa przyrodniczego pokarm dla ptaków  
BUDOWANIE POSTAW-kształtowanie postawy troski o zwierzęta porą zimową

„Moje książeczki” – piosenka. Słowa I. Salach, muzyka R. Majewski

 1. Moje książeczki kolorowe

      stoją równo na półeczce.

      Myję ręce i oglądam

      Kartkę po karteczce.

Ref:

Czasem książki czyta mama

Bo ja nie potrafię sama

Z książek wiele się dowiecie

O szerokim, wielkim świecie

 • O roślinach i zwierzętach

o dalekich krajach też.

Wszystko w książce jest zamknięte

więc ją w ręce bierz.

Piosenka „Ptaszki, ptaszki do karmnika”

 1. Ptaszki, ptaszki przyszła zima

więc zapraszam do karmnika

tam jedzenie na was czeka.

Niech mi żaden nie ucieka

Ref: Zimą pomagamy, zimą dokarmiamy

My dla wszystkich ptaszków coś dobrego mamy

2. Ptaszki, ptaszki przybywajcie do karmnika zaglądajcie

W nim ziarenka i słoninka no i chlebka odrobinka.

Ref :Zimą pomagamy, zimą dokarmiamy.

My dla wszystkich ptaków coś dobrego mamy

3.Ptaszki, ptaszki jedzcie śmiało

dołożymy jeśli mało, a po zimie zaśpiewacie

wielki koncert dla nas dacie.

Ref :Zimą pomagamy, zimą dokarmiamy.

My dla wszystkich ptaków coś dobrego mamy

Opowiadanie „Jak Kolczatek szukał mieszkania”- Heleny Bechlerowej

W ogrodzie koło ścieżki stał sobie chochoł i rozmawiał z jesiennym wiatrem. Przyszedł do niego Kolczatek. Podniósł do góry nosek i popatrzył na słomianą osobę. Chochoł spojrzał z wysoka, potem ukłonił się miłemu gościowi.
– Czy mógłbym zamieszkać na zimę pod twoim słomianym dachem?- zapytał jeżyk.
– Zamieszkać u mnie?- zdziwił się chochoł- Nie. U mnie już ktoś mieszka.
Tego się jeżyk nie spodziewał. Kto może mieszkać pod chochołowym dachem?
– Ktoś bardzo piękny- powiedział chochoł. – Jeżeli zgadniesz, kto wie, może i dla ciebie znajdzie się miejsce.
– Ktoś bardzo piękny, mówisz. A jak ubrany?
– Latem ubiera się w czerwoną sukienkę. Ale teraz śpi, więc, proszę cię, mów ciszej.
– W czerwoną sukienkę, w czerwoną sukienkę….- powtarzał Kolczatek zamyślony.
– Nie chyba nie zgadnę. Powiedz coś więcej.
Chochoł pochylił się niżej i szepnął :
– Ona jest podobna do ciebie.
– Do mnie? Nigdy nie noszę czerwonej sukienki. Ani latem, ani zimą.
– Ale masz kolce. I ona też ma kolce.
Jeżyk usiadł i jedną łapką odliczył na pazurkach drugiej:
– Ma kolce, ma czerwoną sukienkę…. Nie wiem. Powiedz sam.
Ale chochoł nie chciał zdradzić tajemnicy. Powiedział tylko:
– Przyjdź do mnie w odwiedziny wiosną. Ona się obudzi.
I jeżyk odszedł. „Przyjdę wiosną i zobaczę, kto mieszka pod chochołowy dachem. Ale gdzie znajdę mieszkanie na zimę?”
Nad stawem stała wierzba. Była rozczochrana i trzęsła się na jesiennym wietrze. Trochę ze strachem zapytał ją Kolczatek, czy da mu na zimę mieszkanie pod swoimi konarami.
Wierzba poruszyła ciemnymi włosami i powiedziała:
– U mnie już ktoś mieszka. Widzę, że masz ciekawy nosek i pewnie chciałbyś wiedzieć, kto. Tego ci nie powiem.
– Powiedz, chociaż jak wygląda- prosił jeżyk.
– Ma płaszczyk zielony jak trawa. Poza tym umie grać.
– Ma płaszczyk zielony jak trawa i umie grać….- powtórzył jeżyk.- Czy na skrzypeczkach? Bo jeśli tak to może świerszczyk?
Ale wierzba odpowiedziała trochę niecierpliwie, bo wiatr targał ją za włosy:
– Za dużo chciałbyś wiedzieć, mój kolczasty gościu. Przyjdź wiosną, zobaczysz.
Jeżyk spuścił ciekawy nosek.
– Nie pozostaje mi nic innego jak wrócić do ogrodu: coraz silniejszy wiatr się zrywa.
W ogrodzie za klombem leżał duży kamień. Z jednej strony mech zwisał mu jak broda.
– Czy nie mógłbym znaleźć u ciebie zimowego mieszkania?- zapytał jeżyk grzecznie.
Kamień, który nigdy w życiu nie ruszył się z miejsca, odzywał się też bardzo niechętnie. Mruknął grubo, tak jakby i głos miał obrośnięty mchem:
– U mnie już ktoś mieszka.
– U ciebie też? Kto?
– Oho, powiem ci głośno, wiatr usłyszy, zawoła mróz, zamrożą mojego lokatora.
– Powiedz, chociaż jak wygląda – prosił jeżyk.
– Jak wygląda? Mały, złoty…
– Mały, złoty? I co jeszcze?
Ale kamień nie powiedział już nic. Milczał zwyczajem wszystkich kamieni, tylko przez chwilę jeszcze drżała mu na wietrze siwa broda.
Jeżyk odszedł na drugi koniec ogrodu. Rósł tam krzak berberysu. Liści tu było na ziemi dużo, brunatnych, szeleszczących.
– Czy mogę zamieszkać u ciebie berberysie?
– Dobrze – zgodził się berberys.- Miękko tu będzie i cicho.
Więc jeżyk zagrzebał się w liściach , zwinął się w kłębek i zasnął…

Spał, spał, aż przyszła wiosna, a z nią wszystkie wesołe wietrzyki. Jeden z nich obudził wierzbę nad stawem, drugo szepnął coś chochołowi do ucha, a trzeci rozwichrzył siwą brodę kamienia. Ostatni dmuchnął w posłanie jeżyka.
Wygrzebał się Kolczatek spod liści i poszedł do chochoła. Ale chochoła nie było przy ścieżce. Stał oparty o płot, słomiany płaszcz miał rozpięty i potargany. Na jego miejscu czerwona róża otrząsała rosę z pąków.
– Witaj! To ty mieszkałaś całą zimę pod słomianym dachem chochoła. Jesteś piękna!
Róża schyliła głowę. Kropelka rosy z jej płatka spadła jeżykowi na nos.
Pobiegł do wierzby. Nie była już czarna i rozczochrana, nie. Miała piękne, jasnozielone włosy, miękkie i pachnące wiosną.
– Kto mieszkał pod jej korzeniami? – przypomniał sobie jeżyk. – Aha! Ktoś kto ma płaszczyk zielony i umie grać.
– To ja – odezwała się zielona żabka, która właśnie siedziała pod wierzbą.
– Czy naprawdę umiesz grać? – zapytał jeżyk, przyglądając się jej białej kamizelce i rękawiczkom.
– Umiem. Przyjdź nad staw wieczorem, posłuchasz koncertu.
– Przyjdę. A teraz śpieszę się, bo muszę zajrzeć pod kamień.
– Muszę zobaczyć, kto to jest ten „mały, złoty”?! – myślał jeżyk.
Przyszedł w samą porę: właśnie spod kamienia wybiegła okrągła kuleczka, błyszcząca w słońcu jak drogocenny kamyczek.
– Stój, stój, kto ty jesteś, „mały, złoty”?! – wołał jeżyk, bo kuleczka już znikała pod młodą trawką.
– Ja? Żuczek. Jestem żuczek.
Jeżyk chwilę patrzył za nim.
– Wszyscy opuścili swoje zimowe mieszkania. Wiosna! Pójdę do róży, zaproszę żuczka i wieczorem posłuchamy razem koncertu żabek nad stawem.

PAŹDZIERNIK 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Bezpieczni na drodze.
 2. Zdrowe przysmaki jesieni.

Zadania:

 • Poznawanie zawodu policjanta
 • Poznawanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej
 • Poznawanie zasad przechodzenia przez ulicę – z sygnalizacją świetlną oraz bez niej
 • Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z darami jesieni
 • Wyrażanie siebie i swoich uczuć w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową
 • Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach
Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych Poznawanie określeń: za mną, przede mną, do przodu, do tyłu Orientuje się w kierunkach: strona prawa, strona lewa Zrozumienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących na drodze

Temat kompleksowy: Bezpieczni na drodze

Czas realizacji : 4.10.2021 r, – 15.10.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyDowie się, na czym polega praca policjanta Poznanie wybranych znaków drogowych Poznanie sygnalizacji świetlnej Poznanie sposobów poruszania się po ulicy i drodze
Kształtowanie umiejętnościZapamiętywanie tekstu piosenki i wiersza Ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu Reagowanie na przerwę w muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami : za mną, przede mną, do przodu, do tyłu
Budowanie postawZrozumienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących na drodze

Temat kompleksowy: Dary jesieni

Czas realizacji : 18.10.2021 r. – 29.10.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyPoznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z darami jesieni Poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez poznawanie zasad grzybobrania
Kształtowanie umiejętnościWyrażanie siebie i swoich uczuć w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach Orientowanie się w kierunkach: strona prawa, strona lewa
Budowanie postawKształtowanie nawyku dbania o przyrodę Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Natalia Urbańska, Natalia Jurkiewicz

Tematy kompleksowe:

 1. My jesteśmy przedszkolaki.
 2. Idzie do nas jesień.
 3. Magiczne słowa.

Zadania:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą poprzez wspólne zabawy
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
 • Wdrażanie i poznawanie zasad współżycia grupowego
 • Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z darami jesieni
 • Wyrażanie siebie i swoich uczuć w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową
 • Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Wyrabianie nawyków higienicznych
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach
Kształtowanie zasad zachowania się w lesie Orientacja w schemacie własnego ciała Nazywanie części ciała Określanie różnic w wyglądzie swoim i kolegów Określanie i porównywanie wielkości: duży i mały Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych

Tematyka kompleksowa: My jesteśmy przedszkolaki – integrowanie się z kolegami w przedszkolu, , utworzenie kodeksu grupowego

Czas realizacji: 1.09.2021 – 10.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZYzapoznanie z nową salą – poznanie znaczenia słowa koleżeński -poznanie sposobów radzenia sobie z tęsknotą za rodzicami -poznanie nazwy i symbolu grupy czterolatków -poznanie położenia zabawek w nowej sali
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem,reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki – nazywanie i wskazywanie części swojego ciała – utrwalenie umiejętność przedstawiania się imieniem i nazwiskiem – kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zagadek słownych
BUDOWANIE POSTAW– tworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka – wdrażanie do utrzymania porządku w nowej sali – kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej – nawiąznie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy

Tematyka kompleksowa: Idzie do nas jesieńrozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni

Czas realizacji: 13.09.2021 – 24.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– nazywanie cech charakterystycznych jesieni oraz poznanie ekosystemu – las
– nazywanie części ciała
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– kształtowanie umiejętności malowania farbami
– kształtowanie umiejętności odnajdowania takich samych obrazków
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
-śpiewanie piosenek w różnym tempie i o różnym natężeniu dźwięku
-instrumentacja piosenek za pomocą poznanych instrumentów (bębenek, grzechotka)
-kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
BUDOWANIE POSTAW– kształtowanie zasad zachowania się w lesie
– kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych

Tematyka kompleksowa: Magiczne słowa – wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do używania słów kulturalno – grzecznościowych.

Czas realizacji: 27.09.2021 – 1.10.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– poznanie „magicznych słów” – proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia
– dowie się, w jakich sytuacjach używamy słów : proszę, dziękuję, przepraszam
– dowie się, co to znaczy być życzliwym
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
– kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
– kształtowanie umiejętności kolorowania bez wyjeżdżania poza kontur
– kształtowanie poprawnego trzymania kredki
BUDOWANIE POSTAW– wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
– wdrażanie do używania słów kulturalno – grzecznościowych,