Wiewiórki

Wiewiórki

Nauczyciele:

Małgorzata Sawala

Anna Dąbrowska

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – OPIEKUŃCZEJ
wrzesień 2022r.

Tematyka kompleksowa: Znów w przedszkolu!- integrowanie się z kolegami w przedszkolu, dzielenie się wrażeniami z wakacji, utworzenie kodeksu grupowego

Czas realizacji: 01- 14.09.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYZapoznanie z nową salą.
Budowanie dłuższych wypowiedzi, dzielenie się doświadczeniem- przeżyciami z wakacji.
Określanie różnic w wyglądzie swoim i kolegów
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie nawyków higienicznych: samodzielnie wykonywanie czynności dotyczących korzystanie z toalety.
Zapamiętywanie tekstu piosenki i wiersza, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: dzień dobry- hello”, „do widzenia- bye bye”, „dziękuję- thank you”, morze- sea, jezioro- lake, góry- mountain, głowa- head, ręka- hand, noga- leg, oko- eye,  nos- nose
    BUDOWANIE POSTAWTworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w Kodeksie Przedszkolaka.
Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
Stosowanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do dorosłych oraz rówieśników

Tematyka kompleksowa: Witamy jesień-rozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni

Czas realizacji: 19- 30.09.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYNazywanie cech charakterystycznych jesieni oraz poznanie ekosystemu- las.
Rozróżnianie kolorów podstawowych.
Określanie położenia przedmiotów: nad, pod, obok, za.
Określanie wielkości: mały, duży.
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce.
Wykorzystanie materiału przyrodniczego podczas zajęć dydaktycznych, do prac plastycznych.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: leaf- liść, forest- las, bye bye summer- żegnaj lato, welcome autumn- witamy jesień, girl- dziewczynka, boy- chłopiec.
    BUDOWANIE POSTAWKształtowanie zasad zachowania się w lesie.
Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych.