Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Tematyka kompleksowa: Książka źródłem wiedzy i przyjemności-  zapoznanie z treścią bajek, ich bohaterami a także przybliżenie dzieciom wartości płynących z bajek

Czas realizacji: 30.01-10.02.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
  NABYWANIE WIEDZYPoznanie bajek z klasycznej literatury.  
Rozpoznawanie bohaterów bajek oraz wartości płynących z bajek.
Umiejętności matematyczne- rozdzielanie elementów, aby każdy miał tyle samo.
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIWypowiadanie się zdaniami pojedynczymi na temat najbliższego otoczenia.
Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie jej treści za pomocą ruchu.
Malowanie farbami, rysowanie kredkami – ćwiczenie prawidłowego chwytu pędzla, kredki.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: bajka- story, książka- book,  reading books- czytanie książek, my favourite charakter- mój ulubiony bohater (postać)
  BUDOWANIE POSTAWDostrzeganie wartości płynących z literatury.
Przestrzeganie zasad korzystania za książek (czyste ręce, nie rysujemy w książkach, nie wydzieramy kartek, odkładamy na półkę)

Tematyka kompleksowa: Toruńskimi ulicami idą dzieci z rodzicami- przybliżenie dzieciom piękna przyrody naszego miasta, ciekawych miejsc w Toruniu.

Czas realizacji: 13-17.02.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
  NABYWANIE WIEDZYRozpoznawanie i nazywanie wybranych miejsc w Toruniu- budynek przedszkola, teatr, pomnik Kopernika, rzeka Wisła).
Umiejętności matematyczne- porównywanie przedmiotów, obrazków, dostrzeganie podobieństw i różnic
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIWypowiadanie się zdaniami pojedynczymi na temat najbliższego otoczenia.
Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie jej treści za pomocą ruchu,
Malowanie farbami, rysowanie kredkami – ćwiczenie prawidłowego chwytu pędzla, kredki. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: my city- moje miasto, river- rzeka, I live in Toruń- mieszkam w Toruniu
  BUDOWANIE POSTAWBudowanie poczucia przynależności do grupy społecznej- mieszkańcy Torunia (patriotyzm lokalny).
Dostrzeganie piękna przyrody podczas wycieczki toruńskimi ulicami.

Tematyka kompleksowa: Witaminy– tematyka realizowana metodą projektu edukacyjnego

Czas realizacji: 20.02-03.03.2023

             ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
  NABYWANIE WIEDZY  Poznanie roli zawodu: lekarz.
Zapoznanie ze zdrowymi nawykami żywieniowymi.
Zdobywanie wiedzy na temat zdrowia, zasad dbałości o nie.
Poznanie instytucji użyteczności publicznej- gabinet lekarski.
Klasyfikowanie elementów.
      KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI    Określanie jej tempa i nastroju w piosence.
Przygotowanie sok owocowego z zachowaniem zasad higieny (cykl produkcyjny od owoców do soku).
Ćwiczenie umiejętności wycinania nożyczkami.
Stosowanie poprawności gramatycznej podczas wypowiedzi.
Osłuchiwanie z językiem angielskim: vitamin- witaminy, fruit- owoc, vegetable- warzywo, apple- jabłko, lemon- cytryna, orange- pomarańcza, tomato- pomidor, cucamber- ogórek, I like/ I don’t like, juice- sok
  BUDOWANIE POSTAW    Kształtowanie świadomości zdrowotnej.
Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych.
Przestrzeganie zakazu zażywania samodzielnego lekarstw.
Wyrabianie nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem.