Nauczycielki: Natalia Urbańska i Natalia Jurkieiwcz

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne

MAJ 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Majowa łąką – zapoznanie ekosystemu –łąka, rozpoznawanie i nazywanie mieszkańców łąki.
 2. Moja rodzina – nazywanie członków najbliższej rodziny, okazywanie miłości swojej rodzinie

Tematyka kompleksowa: Majowa łąką – zapoznanie kolejnego ekosystemu –łąki, rozpoznawanie i nazywanie mieszkańców łąki.

Czas realizacji: 2.05. 2022 r. – 13.05.2022 r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-dowie się, czym jest łąka
-dowie się , jakie kwiaty rosną na łące
-pozna owady, które można spotkać na łące: motyl, biedronka, pszczoła, ślimak
-pozna innych mieszkańców łąki: bocian, żaba
-pozna nowe słowa w języku angielskim: motyl – butterfly, pszczoła – bee, żaba – frog, bocian – stork, ślimak – snail  
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
-Rozwinięcie umiejętności wykonania pracy konstrukcyjnej na dany temat
-Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce, wyrabianie wrażliwości muzycznej
Nabycie umiejętności rozdzielania tak, aby każdy miał tyle samo
-Porówna przedmioty używając stwierdzeń : takie same, inne
-Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych    
BUDOWANIE POSTAW-Rozwijanie zainteresowania przyrodą
-Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy  

PIOSENKA

Temat kompleksowy: Moja rodzina – nazywanie członków najbliższej rodziny, okazywanie miłości swojej rodzinie

Czas realizacji: 16.05.2022 r. – 27.05.2022 r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-opowie o swojej rodzinie, jak mają na imię mama, tata i rodzeństwo
-pozna nowe słowa w języku angielskim: mom – mama , dad – tata, sister – siostra, brother – brat, family – rodzina  
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Kształtowanie umiejętności malowania farbami, wyklejania
-Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
-Śpiewanie piosenek w różnym tempie i o różnym natężeniu dźwięku -Instrumentacja piosenek za pomocą poznanych instrumentów (bębenek, grzechotka)
-Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
-Kształtowanie umiejętności porównywania przedmiotów) ożywając zwrotów : pasuje/ nie pasuje
-Klasyfikuje przedmioty ze względu na przeznaczenie    
BUDOWANIE POSTAW-Budowanie poczucia przynależności do rodziny

„Na majowej łące”

Na majowej łące”- piosenka zilustrowana tańcem.

I.Na majowej łące świerszcze dają koncert

Cyk, cyk, cyk, cyk

Nutkę taką samą zaśpiewamy mamom

Tak jak świerszcze zaśpiewamy mamom.

II.Na majowej łące żabki dają koncert

Kum, kum, kum, kum

Nutkę taką samą zaśpiewamy tatom

Tak jak żabki zaśpiewamy tatom.

III.Na majowej łące boćki dają koncert

Kle, kle, kle, kle

Nutkę taką samą zaśpiewamy mamom

Tak jak boćki zaśpiewamy mamom.

KWIECIEŃ 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Wielkanoc
 2. Mali ekolodzy

Zadania:

 • Nabycie wiedzy na temat zwyczajów Świąt Wielkanocnych
 • Poznanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi
 • Rozwinięcie zainteresowania kulturą
 • Kształtowanie postawy proekologicznej
 • Poznanie sposobów dbania o środowisko
 • Budzenie wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • Utrwali pojęcia pojęcia za mną, przede mną, pod, nad, obok
 • Utrwalenie wyodrębniania elementów do liczenia
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • Wzbogacanie doświadczeń w zakresie malowania farbami, rysowania kredkami, wydzierania, lepienia
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce, wyrabianie wrażliwości muzycznej
 • Kształtowanie umiejętności ilustrowania treści piosenki za pomocą ruchów, gestów i mimiki
 • Poznanie nowych słów w języku angielskim
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych

Tematyka kompleksowa: Wielkanoc

Czas realizacji: 04.04- 15.04.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZY-Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi
-Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: za mną, przede mną, pod, nad, obok
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Kształtowanie umiejętności ustawianie się w kole, marszu po odwodzie koła
-Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce
-Wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi
-Kształtowanie umiejętności posługiwania się pędzlem, właściwego gospodarowania farbą i wodą
-Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Easter, Easter bunny, Easter basket, Easter eggs
    BUDOWANIE POSTAW-Utrwalanie zasad zgodnej zabawy z kolegami
-Nazywanie emocji: radość towarzyszącym uroczystościom z okazji świąt

Tematyka kompleksowa:  Mali ekolodzy

Czas realizacji: 18.04- 29.04.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZY-Nabywanie wiedzy na temat segregacji śmieci
-Poznanie sposobów dbania o przyrodę
-Wyodrębnianie elementów do liczenia
-Poznanie wybranych roślin ogrodowych – bratki  
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, określanie nastroju piosenki
-Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: tree, plants, nature
-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
-Malowanie farbami – ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu pędzla
    BUDOWANIE POSTAW-Kształtowanie postawy proekologicznej
-Rozumienie konieczności podlewania kwiatów
-Pomaganie nauczycielce w opiekowaniu się roślinami w sali

MARZEC 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Kukiełki, pacynki, czyli słów kilka o teatrze.
 2. Wiosna już jest blisko!
 3. Dbamy o zdrowie.

Zadania:

 • Nabycie wiadomości na temat teatru i pracy aktora
 • Poznanie różnych rodzajów lalek wykorzystywanych w teatrze
 • Rozwinięcie zainteresowania sztuką
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej,
 • Poznanie korzyści płynących z aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania,
 • Budzenie wrażliwości na piekno przyrody,
 • Nabywanie wiedzy na temat zwiastunów wiosny
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • Doskonalenie umiejętności wymiany jednego elementu za inny element
 • Nabycie umiejętności określenia wielkości używając pojęcia: duży, mały, większy, mniejszy,
 • Dostrzeganie kształtów
 • Rozpoznawanie i nazywanie koła
 • Wzbogacanie doświadczeń w zakresie malowania farbami, rysowania kredkami, wydzierania, lepienia
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce, wyrabianie wrażliwości muzycznej
 • Kształtowanie umiejętności ilustrowania treści piosenki za pomocą ruchów, gestów i mimiki
 • Poznanie nowych słów w języku angielskim
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych

ematyka kompleksowa: Kukiełki, pacynki, czyli słów kilka o teatrze – poznanie różnych rodzajów lalek wykorzystywanych w teatrze, rozwinięcie zainteresowania sztuką.

Czas realizacji: 28.02.2022 r. – 4.03.2022 r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Dowie, się czym jest teatr – Pozna pracę aktora – Dowie się, w jakie rodzaje lalek możemy spotkać w teatrze – Pozna nowe słowa w języku angielskim: : teatr –theater, aktor -actor
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem – Rozwinięcie umiejętności wykonania pracy konstrukcyjnej na dany temat – Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce, wyrabianie wrażliwości muzycznej Nabycie umiejętności wymiany jednego elementu za inny element – Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych

BUDOWANIE POSTAW– Rozwijanie zainteresowania sztuką – Kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w teatrze – Nawiąznie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy

Temat kompleksowy: Wiosna jest już blisko! – poznanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, rozwinięcie wrażliwości na piękno przyrody.

Czas realizacji: 7.03.2022 r. – 18.03.2022 r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– Poznanie nowej pory roku: wiosny – Poznanie zwiastunów wiosny – Poznanie nowych słów w języku angielskim : wiosna – spring, słońce –sun, kwiaty – flower, motyl – butterfly, biedronka – ladybird, tęcza – rainbow
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– Kształtowanie umiejętności malowania farbami, wyklejania – Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie – Śpiewanie piosenek w różnym tempie i o różnym natężeniu dźwięku -Instrumentacja piosenek za pomocą poznanych instrumentów (bębenek, grzechotka) -Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się – Nabycie umiejętności określenia wielkości używając pojęcia: duży, mały, większy, mniejszy,

BUDOWANIE POSTAW– Rozbudzanie zaciekawienia światem przyrody – Budzenie wrażliwości na piekno przyrody,

emat kompleksowy: Dbamy o zdrowie – kształtowanie postawy prozdrowotnej, poznanie korzyści płynących z aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

Czas realizacji: 21.03.2022 r. – 1.04.2022 r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– Poznanie sposobów dbania o zdrowie – Poznanie piramidy zdrowego odżywiania’ – Poznanie zawodu pielęgniarki – Poznanie nowych słów w języku angielskim : warzywa – vegetables, owoce –fruit, zdrowie – health, witaminy – vitamins
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie umiejętności ilustrowania treści piosenki za pomocą ruchów, gestów i mimiki – Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych i obrzkowych – Doskonalenie kreatywności dzieci poprzez różnorodną aktywność plastyczną – Zapamiętywanie tekstu piosenki , ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych – Dostrzeganie kształtów – Rozpoznawanie i nazywanie koła
BUDOWANIE POSTAW– Rozbudzanie zaciekawienia światem przyrody – Budzenie wrażliwości na piekno przyrody,

LUTY 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Jak powstaje książka?
 2. Zielony ogródek na parapecie

Zadania:

 • Dowie, się czym jest bibiloteka
 • Pozna pracę bibliotekarki
 • Dowie się, w jaki sposób powstaje książka
 • Pozna zawody związane z procesem powstawania książki : pisarz – autor, ilustrator, wydawca
 • Rozwinie zainteresowanie książką i czytelnictwem
 • Dowie się, jakie są etapy powstawania książki
 • Dowie się, czym jest księgarnia
 • Pozna różnice między biblioteką a księgarnią
 • Dowie się na czym polega praca ogrodnika
 • Dowie się jakie narzędzia są potrzebne ogrodnikowi do pracy
 • Dowie się, co można kupić w sklepie ogrodniczym
 • Dowie się, co potrzebuje roślina, aby rosnąć
 • Pozna sposoby dbania o rośliny
 • Zrozumie znaczenie roślin w życiu człowieka
 • Dokona porównania przedmiotów używając sformułowań: pasuje/nie pasuje
 • Zgromadzi obrazki oraz przedmioty uwzględniając ich przeznaczenie
 • Klasyfikuje przedmioty wg jakiegoś kryterium
 • Rozwinie słuch muzyczny, udoskonali umiejętność śpiewania i grania na instrumetach
 • Wyrazi siebie i swoje uczucia w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową

Tematyka kompleksowa: Jak powstaje książka? –poznanie etapów powstawania książki,

Rozwinięcie zainteresowania literaturą

Czas realizacji: 31.01.2022 -11.02.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Dowie, się czym jest biblioteka
– Pozna pracę bibliotekarki
– Dowie się, w jaki sposób powstaje książka
– Pozna zawody związane z procesem powstawania książki : pisarz – autor, ilustrator, wydawca
– Dowie się czym jest księgarnia
– Pozna różnice między biblioteką a księgarnią
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
– Zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
– Rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów
– Kształcenie poczucia rytmu
– Rozwijanie sprawności manualnej w trakcie rysowania, lepienia z plasteliny
– Dokonanie porównania przedmiotów używając sformułowań: pasuje/nie pasuje
– Zgromadzi obrazki uwzględniając ich przeznaczenie
BUDOWANIE POSTAW– Rozwijanie zainteresowania literaturą i czytelnictwem
– Kształtowanie nawyku szanowania książek i odpowiedniego korzystania z nich
– Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy

Tematyka kompleksowa: Zielony ogródek na parapecie – rozbudzanie zaciekawienia światem przyrody oraz wyrabianie zachowań przyjaznych przyrodzie

Czas realizacji: 14.02.2022 -26.02.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– Poznanie sposobów hodowli roślin w okresie zimy
– Poznanie zawodu ogrodnika
– Poznanie czynników niezbędne do wzrostu roślin
– Poznanie rzeczy wykorzystywane podczas prac w kąciku przyrodniczym: konewka, łopatka, doniczka, nasiona, cebulka, ziemia
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– Kształtowanie umiejętności malowania farbami
– Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
– Śpiewanie piosenek w różnym tempie i o różnym natężeniu dźwięku
-Instrumentacja piosenek za pomocą poznanych instrumentów (bębenek, grzechotka)
-Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
– Zgromadzi przedmioty uwzględniając ich przeznaczenie
– Gromadzenie przedmiotów wg ustalonego kryterium
BUDOWANIE POSTAW– Rozbudzanie zaciekawienia światem przyrody
– Wyrabianie zachowań przyjaznych przyrodzie

STYCZEŃ 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta domowe.
 2. Moja babcia i mój dziadek.
 3. Zimowe zabawy.

Zadania:

 • Poznanie znaczenia pojęcia: zwierzęta domowe
 • Poznanie podsatwowych zwierząt domowych
 • Poznanie zawodu weterynarza
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
 • poznanie znaczenia pojęcia przodek
 • poznanie znaczenia babci i dziadka w życiu codziennym
 • dowie się, jak bezpiecznie bawić się zimą na powietrzu
 • ustali zasady bezpiecznej zabawy na śniegu
 • zrozumie, że należy przestrzegać zasad korzystania ze sprzętu do zabaw na śniegu
 • poznanie i nazywanie zabaw na śniegu rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana, zjeżdżanie na sankach
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zimowych zabaw
 • nabywanie umiejętności bezpiecznej zabawy zimą
 • zachęcenie do spędzania czasu na świeżym powietrzu
 • dostrzeganie, że po dodaniu jest więcej
 • ustalanie wyniku dodawania i odejmowania na przedmiotach
 • rozdzielanie tak, aby każdy miał tyle samo
 • porównywanie przedmiotów, używanie pojęć : takie samo, inne
 • doskonalenie prawidłowego budowania zdań i wypowiadania się na określony temat
 • określanie skąd dochodzą dźwięki
 • osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: kot- cat, pies- dog, chomik- hamster, rybka- fish , świnka morska – quinea pig, żółw – turtle, papuga – parrot, babcia- grandmother, dziadek – grandfather, sanki – sledge, śnieg – snow, śnieżki – snowball, bałwan – snowman
 • kształcenie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania

GRUDZIEŃ 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Na poczcie.
 2. Świeta Bożego Narodzenia.
 3. Eksperymenty wodne.

Zadania:

 • Poznawanie pracy listonosza.
 • Poznanie drogi listu.
 • Poznanie historii o Świętym Mikołaju.
 • Poznanie tradycji Bożonarodzeniowych.
 • Uczestniczenie w strojeniu choinki Bożonarodzeniowej.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • Pogłębianie zainteresowania światem społecznym i przyrodniczym.
 • Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie.
 • Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej.
 • Poznanie różnych stanów skupienia wody.
 • Wyodrębnianie elementów do liczenia, leczenia na palcach.
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek

LISTOPAD 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Moje miasto – mój dom
 2. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę –storyline
 3. Misie i miśki z bajek.

Zadania:

 • Poznanie nazwy miejscowości, w której mieszka dziecko
 • Rozbudzanie zainteresowania miastem
 • Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego
 • Poznanie różnych domów (ludzi i zwierząt)
 • Poznanie historii powstania pluszowego misia
 • Poznanie najpopularniejszych misiów z bajek dziecięcych
 • Świętowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia
 • Dostrzeganie powtarzających się elementów i rytmiczne układanie wg podanego wzoru
 • Pogłębianie zainteresowania światem przyrodniczym i społecznym;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie
 • Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek

Temat kompleksowy: Moje miasto – mój dom

Czas realizacji : 1.11.2021 r. – 5.11.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyDowie się, jak nazywa się miasto, w którym mieszka
Dowie się, z jakich poziomów składa się dom (piwnica, parter, piętro)
Dowie się, że zwierzęta również mają swoje domki
Poszerzy słownictwo o nowe słowa w j.angielskim: house, window, door, roof
Kształtowanie umiejętnościRozpozna obiekty charakterystyczne dla swojej najbliższej okolicy
Zapamiętywanie tekstu piosenki
Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
Reagowanie na przerwę w muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych
Kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zagadek słownych
Dostrzeganie powtarzających się elementów i rytmiczne układanie wg podanego wzoru
Budowanie postawKształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego
Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych

Temat kompleksowy: Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

Czas realizacji : 8.11.2021 r. – 19.11.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyPozna wygląd i nazwę leśnych zwierząt (jeż, wiewiórka, dzik, sarna) oraz ptaków (jaskółka, wróbel)
Pozna nazwy ptaków, które odlatują na zimę i tych, które zostają
Dowie się jak nazywają się domki wybranych zwierząt
Dowie się, które zwierzęta zapadają w sen zimowy Dowie się, które zwierzęta gromadzą zapasy na zimę
Kształtowanie umiejętnościZareaguje na pauzę w muzyce zmianą kierunku marszu
Ćwiczy maszerowanie w rytm muzyki
Zareaguje odpowiednim ruchem na zmiany dynamiki w podkładzie muzycznym
Nazwie wybrany instrument (grzechotka, bębenek, tamburyno)
Wyklaszcze rytm piosenki
Podejmie próbę indywidualnego śpiewania piosenki
Dostrzeże powtarzające się elementy i rytmicznie układa wg podanego wzoru
Budowanie postawKształtowanie opiekuńczej postawy w stosunku do zwierząt
Kształtowanie nawyku sprzątania po zakończonej zabawie

Temat kompleksowy: Misie i miśki z bajek

Czas realizacji : 22.11.2021 r. – 26.11.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyPozna historię pluszowego misia
Pozna sławne misie z książek, bajek
Dowie się, czym jest portret
Dowie się, czym jest noc i dzień
Kształtowanie umiejętnościRozbudzi potrzebę obcowania z książką
Porówna wygląd zaprezentowanych misiów
Odgadnie nazwę bajki o misiu po fragmencie piosenki tytułowej
Rozwinie pamięć i logiczne myślenie
Dostrzeże przemienność dnia i nocy
Zobrazuje następstwo dnia i nocy
Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek
Budowanie postawKształtowanie szacunku do książki i dbania o jej wygląd