Nauczycielki: Angelika Śniady i Żaneta Nieckarz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

MAJ 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Toruń- moje miasto
 2. Zwierzęta ze wsi
 3. Poznajemy zawód nauczyciela

Tematyka kompleksowa: „Toruń- moje miasto”- poznanie geograficznego położenia miejsca zamieszkania, rozpoznawanie obiektów i zabytków miasta, kształtowanie poczucia przywiązania do miejsca zamieszkania

Czas realizacji: 04.05.2022- 06.05.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY    -poznanie geograficznego położenia miejsca zamieszkania
-rozpoznawanie obiektów i zabytków miast
  KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI    -nazywanie  województw sąsiadujących z województwem kujawsko -pomorskim
-poznanie nazw większych miast znajdujących się w województwie kujawsko- pomorskim
-dostrzeganie kształtu mapy Polski, w jakim województwie znajduje się stolica polski
-nazywanie stolicy Polski
-odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych
-opowiadanie o swoim mieście uwzględniając w wypowiedzi nazwy zabytków i obiektów znajdujących się w mieście  
-obserwowanie i dostrzeganie, że wody jest więcej albo mniej
-ustalanie ilości płynu: za dużo, za mało, korygowanie poziomu wody: dolewanie, odlewanie, działanie z przedmiotem: butelką, obserwowanie, jak zachowuje się woda, gdy butelkę stawia się lub kładzie
-stosowanie w działaniu określenia: tyle samo
BUDOWANIE POSTAW-kształtowanie poczucia przywiązania do miejsca zamieszkania

Tematyka kompleksowa: „Zwierzęta na wsi”- wymienianie nazw zwierząt gospodarskich, poznanie przetworów z mleka, uzmysłowienie wartości płynących z picia mleka oraz spożywania produktów mlecznych.

Czas realizacji:09.05.2022-20.05.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY    -wymienianie nazw zwierząt gospodarskich, które dają mleko: krowa, koza
-poznanie warunków potrzebnych do prawidłowego rozwoju i wzrostu zwierząt
-poznanie cyklu powstawania mleka, zrozumienie dlaczego mleko jest białe
-dostrzeganie jakie przetwory można uzyskać z mleka np. ser, twaróg
-poznanie nowych słów w języku angielskim: cow- krowa, goat- koza, cheese- ser, cottage cheese- twaróg  
  KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI    -odczytywanie  napisów pod obrazkami
-wyjaśnianie dlaczego nabiał jest zdrowy i powinniśmy go jeść
-dostrzeganie zmian towarzyszących  przelewaniu wody: po dodaniu więcej, po odlaniu mniej
-rysowanie podziałki i wnioskowanie ile wody jest w butelce, uważne obserwowanie  i wyciąganie wniosków dotyczących zauważanych zmian
-układanie historyjek obrazkowych
-określanie kolejności występujących po sobie zdarzeń -dostrzeganie różnic między wsią, a miastem
-wymyślanie zagadek słownych do wylosowanego obrazka
-dostrzeganie różnych  pojemności opakowań płynów: pół litra, jedne litr, dwa litry -wnioskuje o stałości ilości wody przy zmianie jej położenia
-logicznie wnioskowanie na podstawie tego co się widzi
-odtwarzanie swojej wiedzy o świecie w formie plastycznej, ustnej -interpretowanie muzyki za pomocą form ruchowych  
BUDOWANIE POSTAW -uzmysłowienie wartości płynących z picia mleka oraz spożywania produktów mlecznych  
-wyjaśnianie dlaczego należy zachować ostrożność w kontakcie ze zwierzętami

Tematyka kompleksowa: „Poznanie zawodu nauczyciela”- poznanie instytucji szkoły i zawodów jakie wykonują pracownicy szkoły, ocenianie zachowań niewłaściwych i właściwych, kształtowanie postawy empatii wobec nauczycieli.

Czas realizacji:23.05.2022-27.05.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY    -poznanie budynku szkoły, nowej przestrzeni edukacyjnej
-poznanie zawodów jakie wykonują pracownicy szkoły
  KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI    -wymyślanie dalszego ciągu opowiadania
-zilustrowanie wybranego fragmentu opowiadania w formie rysunku
-wypowiadanie się na temat określonych treści
-zaobserwowanie zasad działania wagi
-formułowanie reguły prawidłowego ważenia, wykonywanie czynności związanych z ważeniem różnych przedmiotów
-zrozumienie, że ciężar przedmiotu nie zależy od jego wielkości
BUDOWANIE POSTAW -kształtuje postawę empatii wobec nauczycieli
-opisywanie uczuć innych

KWIECIEŃ 2022r.

Tematy kompleksowe:

1. „W koszyczku Wielkanocnym”

2. „Świat sam sobie nie da rady- dbamy o naszą planetę Ziemię”

Zadania:

-Poznanie symbolów i znaczeń pokarmów, które wkładamy do koszyka

-Wykonywanie zabaw badawczych z jajkiem surowym i ugotowanym

-Odkrywanie związków przyczynowo- skutkowych na podstawie działania

-Współdziałanie w małych grupach

-Wymienianie potraw do których wykorzystuje się jaja

-Poznanie powiedzeń o jajku  i ich interpretowanie w formie historyjek obrazkowych

-Układanie historyjek obrazkowych i wypowiadanie się na ich temat

-Poznanie wartości odżywczych jajek

-Robienie kanapek z wykorzystaniem ugotowanych jaj i warzyw

-Rozbudzanie własnej kreatywności w działaniu

-Dostrzeganie potrzeby dbania o środowisko

-Uzmysłowienie negatywne konsekwencje działań człowieka

-Wskazywanie źródeł dymów

-Poznanie sposobu uzyskiwania papieru

-Nazywanie niektórych skarbów wydobywanych z ziemi

-Wyjaśnianie znaczenia przyrody dla człowieka

-Rozwijanie mowy w zakresie czytania wyrazów i łączenia ich w zdania

-Czytanie prostych wyrazów, zdań i zapisywanie ich w liniaturze

-Utrwalanie zapisu graficznego poznanych liter w zabawach

-Porównywanie długości przez dokonywanie przekształceń

-Poznanie narzędzi do pomiaru długości: miarka krawiecka, linijka

– Kształtowanie umiejętności mierzenia oraz uświadamianie stałości długości

-Dostrzeganie różnych kształtów w otoczeniu i dokonywanie ich interpretacji

-Obserwowanie efektu lustrzanego odbicia

-Stwarzanie okazji do twórczej działalności plastycznej

-Rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej

Tematyka kompleksowa: „W koszyczku Wielkanocnym”-poznanie symbolów i znaczeń pokarmów, które wkładamy do koszyczka, wykonywanie zabaw badawczych z jajkiem surowym i ugotowanym, interpretowanie powiedzeń o jajku, poznanie wartości odżywczych jaj, kształtowanie przywiązania do rodzinnych tradycji

Czas realizacji: 04.04.2022- 15.04.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY    -wymienianie pokarmów jakie wkładamy do koszyczka (chleb, chrzan, sól, jajka i pisanki, kiełbasę i wędlinę, babkę wielkanocną, baranka)
-poznanie symboli i znaczenia ww. pokarmów(chleb- symbol Chrystusa, chrzan, który oznacza siłę, sól, która oznacza prawdę, jajka i pisanki symbolizujące nowe życie, kiełbasę i wędlinę jako oznakę dobrobytu, babkę wielkanocną- symbol doskonałości, baranka- symbol zwycięstwa dobra nad złem)
-poznanie słownictwa w języku angielskim: egg- jajko, hare- zając, Easter egg- pisanka, Easter- Wielkanoc, salt- sól
  KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI    -poznanie budowy jajka (skorupa, błona, skrętka, żółtko) -oglądanie jajka całego i rozbitego pod lupą, badanie twardości skorupki
-porównywanie jajka surowego i ugotowanego( potrząsa, porównuje dźwięki, wskazuje różnice)
-rozumienie dlaczego nie można jeść surowych jaj, dlaczego niektóre dzieci nie mogą jeść jajek
-nazywanie  zwierząt które wykluwają się z jajek (ptaki, węże, krokodyle, żółwie)
-poznanie  powiedzeń o jajku np. obchodzić się z kimś lub czymś jak z jajkiem, jajko mądrzejsze od kury, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, kukułcze jajo, kura znosząca złote jaja
-wybieranie powiedzenia i dokonywanie jego interpretacji
-interpretowanie powiedzenia w formie rysunku (historyjki obrazkowej)
-poznanie narzędzi do  pomiaru długości tj. linijka szkolna, miarka krawiecka, miarka stolarska, taśma miernicza
-posługiwanie się poznanymi narzędziami -porównywanie długości dwóch pasków, dwóch kawałków sznurka, dwóch kawałków papieru
-porównywanie  długości każdej takiej pary i ustalanie, że są takiej samej długości( jeżeli nie przycina nożyczkami)
BUDOWANIE POSTAW-kultywowanie tradycji „przygotowanie koszyczka do poświęcenia”
-kształtowanie wartości estetyczne, podczas układania produktów w koszyku  

Tematyka kompleksowa: „Świat sam sobie nie da rady- dbamy o naszą planetę Ziemię”- poznanie sposobów ochrony przyrody, pozna negatywne konsekwencje działań człowieka, dostrzega potrzebę dbania o przyrodę, rozwija potrzebę troski o środowisko

Czas realizacji:18.04.2022-29.04.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY    -dostrzeganie, że globus to pomniejszony model Ziemi
-uświadomienie sobie co oznaczają „ kolorowe plamy” na globusie (kontynenty, nazwy lądów, na których mieszkają ludzie i zwierzęta)
-wskazywanie na globusie kontynentu na którym mieszkamy i podawanie jego nazwy: Europa
-poznanie nowe słowa w języku angielskim: Earth- Ziemia, globe- globus- ocean- ocean, land- ląd  
  KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI    -nazywanie kolorów śmietników i pasujących do nich śmieci
-wyjaśnianie dlaczego należy segregować śmieci
-rozpoznawanie i nazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań człowieka wobec środowiska 
-oglądanie wzrokiem i palcami różnej wielkości i w rozmaitych kolorach klocków, piłek -rysowanie figur geometrycznych na tacce z kaszą manną przy pomocy patyczka
-przyglądanie się rozmaitym przedmiotom, aby dostrzec w nich figury geometryczne
-rysowanie wyobrażenia związanego z określoną figurą geometryczną na kartce papieru -pobudzanie inwencji twórczej
-obserwowanie efektów odbicia i mówienie o tym co się dostrzega
-wskazywanie różnych źródeł dymów
-poznanie konsekwencji szkodliwego działania smogu na środowisko
-poznanie procesu produkcji papieru (papier uzyskiwany jest przez przygotowanie masy papierniczej z: drzew, roślin jednorocznych, surowców wtórnych)
-dostrzeganie, że papier robi się z celulozy(rozdrobnionej masy drzewnej)
-zrozumienie, żeby móc oszczędzić wycinkę drzew, musimy oszczędzać papier
-nazywanie niektórych skarbów wydobywanych z ziemi: węgiel, sól, kreda, złoto, miedź
-dostrzeganie, że węgiel wydobywany jest z kopalni i ogrzewa nasze domy
-opisywanie warunków panujących pod ziemią  
BUDOWANIE POSTAW -wykazywanie proekologicznej postawy wobec dbania o naturę  

MARZEC 2022r.

Tematy kompleksowy:

 • ,,Ogród  w naszej sali”
 • ,,Kto leczy nasze zęby? – poznanie zawodu stomatologa”
 • ,,Nadchodzi Wiosna”

Zadania:

 • Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 • Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań złożonych
 • Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 • Współtworzenie i przestrzeganie umów grupowych.
 • Przestrzeganie zasad poruszania się w pomieszczeniach przedszkolnych, korzystania ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek
 • Poznanie znaku graficznej wielkiej i małej, drukowanej i pisanej literki ,,P”; ,,S”; ,,J”; ,,Ł”
 • Poznanie budowy roślin
 • Poznanie zawodu stomatologa oraz poznanie gabinetu stomatologicznego
 • Wdrażanie do postaw prozdrowotnych
 • Wdrażanie do zachowań proekologicznych – dbanie o przyrodę, sadzenie kwiatów w ogrodzie przedszkolnym oraz sadzenie ziarenek w sali przedszkolnej
 • Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na różnej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, lepienia z plasteliny
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 • Poznanie zapisu graficznego cyfry 10 i 0
 • Mierzenie długości za pomocą kroków, dłoni, sznurka i patyka
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.

Wykorzystanie           naturalnych     predyspozycji dziecka           do        rozwijania       umiejętności językowych

Tematyka kompleksowa ,,Ogród w naszej sali” – poznanie budowy roślin oraz ich użyteczności dla środowiska, sadzenie roślin w ogrodzie przedszkolnym i dbanie o ich wzrost

Czas realizacji: 28.02 -11.03.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-dowiedzenie się dlaczego rośliny odgrywają ważną rolę w środowisku
-poznanie budowy roślin oraz ich tego, czego potrzebują by wzrastać
-poznanie korzyści zdrowotnych różnych roślin
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-odczytywanie prostych wyrazów oraz tworzenie krótkich zdań
-pisanie liter, wyrazów, zdań w liniaturze
-wykonywanie poleceń zgodnie z podaną instrukcją
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi -sadzenie nasion oraz roślin  
BUDOWANIE POSTAW-wdrażanie do postaw proekologicznych
-zwracanie uwagi na dbałość o własne bezpieczeństwo

Tematyka kompleksowa ,,Kto dba o nasze zęby? – poznanie zawodu stomatologa” – poznanie gabinetu stomatologicznego oraz tego czym zajmuje się stomatolog, poznanie sposobów na dbanie o zęby

Czas realizacji: 14.03 – 18.03.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie zawodu stomatologa
-poznanie gabinetu stomatologicznego
-poznanie sprzętów jakich potrzebuje w swojej pracy dentysta
-poznanie sposobów na dbanie o zęby
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
– odczytywanie prostych wyrazów oraz tworzenie krótkich zdań
-pisanie liter, wyrazów, zdań w liniaturze
-wykonywanie poleceń zgodnie z podaną instrukcją
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi  
BUDOWANIE POSTAW-wdrażanie do postaw prozdrowotnych
-zwracanie uwagi na dbałość o własne bezpieczeństwo

Tematyka kompleksowa ,,Nadchodzi Wiosna” – zaobserwowanie zmian jakie zachodzą w przyrodzie wiosną, poznanie nazw ptaków powracających do Polski na wiosnę

Czas realizacji: 21.03 – 01.04.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie i zaobserwowanie zmian jakie zachodzą w przyrodzie wiosną
-poznanie nazw ptaków, które powracają do Polski na wiosnę
-poznanie słownictwa w j.angielskim związanego z wiosną: spring, flower, sun, sunshine, sky
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-odczytywanie prostych wyrazów oraz tworzenie krótkich zdań
-pisanie liter, wyrazów, zdań w liniaturze
-wykonywanie poleceń zgodnie z podaną instrukcją
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi
-zbieranie okazów do kącika przyrodniczego  
BUDOWANIE POSTAW-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki
-wdrażanie do postaw proekologicznych

Anna Motyka ,,Ząbki”

Wszyscy mamy ząbki w buzi, czy to mali czy to duzi .

Każdy ząbek chce z osobna czysto i pięknie wyglądać

Bardzo chce być szczotkowany , pastą wypielęgnowany .

Mleczne zęby wnet się smucą gdy Słodyczy jesz zbyt dużo ,

Mogą wtedy zachorować i się brzydko prezentować.

Żeby ząbki były zdrowe, jedz warzywa i owoce,

Nie zapomnij też o mleku, bo ma wapń mały człowieku .

Czyść je po każdym posiłku, ty chłopczyku i dziewczynko,

Lub minimum razy dwa, pucujemy w ciągu dnia.

Rano zawsze i wieczorem, żeby były całe zdrowe .

Będą wtedy się cieszyły, pięknie w twojej buzi lśniły!

LUTY 2022r.

Tematy kompleksowe:

1. „Prąd nie służy do zabawy”

2. „Eksperymenty wodne”

3.„Od buraka do lizaka, czyli skąd się bierze cukier”

Zadania:

-Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych oraz zasad zachowania w pobliżu urządzeń elektrycznych na powietrzu

-Rozpoznawanie przedmiotów działających na prąd

-Rozumienie, dlaczego należy oszczędzać prąd

-Przedstawienie sposobów oszczędzania prądu

-Poznanie stanów skupienia wody,

-Odkrywanie związków przyczynowo- skutkowych na podstawie działania,

-Badanie i opisywanie właściwości wody,

-Wyjaśnianie znaczenia przyrody dla człowieka

-Rozwijanie mowy w zakresie czytania wyrazów i łączenia ich w zdania

-Czytanie prostych zdań i zapisywanie ich w liniaturze

-Poznanie znaku graficznego wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery: „H”, „W”, „C”, „F”

-Poznanie zapisu graficznego cyfry 8 i 9

-Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na cechę: kształt

-Poznanie procesu technologicznego powstania cukru

-Opisanie etapów tworzenia cukierków, lizaków

-Akcentowanie konieczności ograniczenia spożywania słodyczy

-Stwarzanie okazji do twórczej działalności plastycznej

-Rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej

Tematyka kompleksowa: Prąd nie służy do zabawy –poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, rozróżnianie i nazywanie przedmiotów działających na prąd, rozumienie dlaczego należy oszczędzać prąd

Czas realizacji: 31.01.2022- 04.02.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY


-kształtowanie wiedzy na temat tego jak powstaje prąd i skąd bierzemy prąd
-poznanie znaczenia słów: świetlówka, turbiny
-poznanie zasad zachowania bezpieczeństwa w domu i w pobliżu urządzeń energet. na powietrzu
-określenie nawyków i zachowań świadczących o ekologicznym stylu życia( np. gaszenie światła po sobie, gdy wychodzi się z pomieszczeń na dłużej)
-poznanie litery H, h małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry „8”
-poznanie słownictwa w języku angielskim: Electricity is not for fun- Prąd nie służy do zabawy


KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI


-określanie jakie urządzania zasilane są prądem
-przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
-dokonywanie oceny zachowań w kategorii dobra i zła
-odtwarzanie rytmu za pomocą instrumentu
-reagowanie na zmianę tempa, dynamiki utworów
-rozwijanie mowy w zakresie czytania wyrazów i łączenia ich w zdania
-rozpoznawanie zapisu graficznego cyfr
-doskonalenie umiejętności określania ilości elementów w zakresie 8
BUDOWANIE POSTAW-rozumienie dlaczego należy oszczędzać prąd
-rozumienie zakazu obsługiwania urządzeń bez nadzoru osoby dorosłej
-rozumienie zasady bezpieczeństwa „ Nie pchaj palca do kontaktu, bowiem z prądem nie ma żartów”

ematyka kompleksowa: Eksperymenty wodne- poznanie stanów skupienia wody, odkrywanie związków przyczynowo- skutkowych na podstawie działania, badanie i opisywanie właściwości wody, wyjaśnia znaczenie przyrody dla człowieka

Czas realizacji: 07.01.2022- 11.02.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY


-poznanie stanów skupienia wody
-poznanie litery W, w małej i wielkiej, drukowanej i pisanej


KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI


-określanie jakie mamy stany skupienia wody: stały, ciekły, gazowy
-określanie kiedy woda jest cieczą ( np. w butelce), ciałem stałym (np. lodem), gazem (parą wodną)
-wskazywanie różnic w stanach skupienia wody
-dostrzeganie, że wodę w postaci cieczy- pijemy, myjemy się w niej, pływamy, widzimy w kranie, rzece lub morzu
-wskazywanie kiedy woda przybiera postać ciała stałego- kostki lodu w napoju, śnieg, sople zwisające z dachu
-określanie kiedy woda staje gazem, niewidoczną parą wodną w powietrzu,, którym oddychamy
-odkrywanie związków przyczynowo- skutkowych podczas eksperymentów z wodą
-badanie i opisywanie właściwości wody
-wymienianie skutków braku wody dla życia ludzi
-dostrzeganie co pływa, a co tonie
-odtwarzanie rytmu w dowolny sposób; klaskanie, uderzanie o uda, tupanie
-rozbudzanie własnej inwencji twórczej w formie plastycznej i muzycznej
-rozwijanie mowy w zakresie czytania wyrazów i łączenia ich w zdania
-klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kształt
BUDOWANIE POSTAW-rozbudzanie szacunku do natury

Tematyka kompleksowa: „Od buraka do lizaka, czyli skąd się bierze cukier?” – poznanie procesu technologicznego powstania cukru, opisanie etapów tworzenia cukierków, lizaków, rozumienie dlaczego cukier spożywany w nadmiarze szkodzi zdrowiu, akcentowanie konieczności ograniczenia spożywania słodyczy

Czas realizacji:14.02.2021-25.02.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY


-poznanie cyklu produkcji cukru
-poznanie etapy tworzenia cukierków/ lizaków
-poznanie właściwości leczniczych buraków
-poznanie litery C, c i F,f małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie obrazu graficznego cyfry 9
-pozna nowe słowa w języku angielskim: lollypop- lizak,sugar- cukier, sweet- słodki, I like sweet lollypop- Lubię słodkie lizaki


KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI


-określanie z jakich warzyw powstaje cukier
-poznanie odmian buraków
-określanie z jakich części składa się burak
-określanie z jakie składniki są potrzebne do produkcji cukierków/lizaków
-dostrzeganie z jakich roślin oprócz buraków można uzyskać cukier
-wskazywanie jakie kolory można uzyskać z produktów roślinnych np. z buraka
-układanie zagadek słownych do obrazka
-określanie jakie produkty i dania można otrzymać z wykorzystaniem buraka
-układanie historyjki obrazkowej z uwzględnieniem związku przyczynowo-skutkowego
-odtwarzanie rytmu fragmentów utworów muzycznych z wykorzystaniem instrumentów muzycznych
-rozbudzanie własnej inwencji twórczej w formie plastycznej i muzycznej
-układanie zdań z wyrazów i zapisywanie ich w liniaturze
-klasyfikowanie ze względu na wielkość, kolor, i kształt
BUDOWANIE POSTAW -akceptuje konieczność ograniczenia spożywania słodyczy

Słodka opowieść” A. Cholewa

Wpadłem na chwilę do Marty. Dostała nowe puzzle i nie mogła sobie poradzić z ich ułożeniem. Postanowiłem jej pomóc i z chwili zrobiła się godzina. Piliśmy herbatę owocową. Pachniała lasem i malinami. Właśnie kończyliśmy układanie kiedy do pokoju weszła mama Marty.
– Kto rozsypał cukier?– zapytała podchodząc do stołu i po chwili zaczęła zgarniać z obrusa białe kryształki. – No tak, jak zwykle nie ma winnego– mrugnęła do nas wesoło.
– Oj mamusiu, wysypało się – tłumaczyła Marta.
– No właśnie wysypało się – wtórowałem.
– Teraz cukier jest tani, ale kiedyś dawno temu, jedli go tylko bardzo bogaci ludzie – wtrąciła mama.
– Naprawdę? – zapytaliśmy prawie równocześnie.
– Dawano go też chorym, żeby szybciej wracali do zdrowia – uśmiechnąłem się do Marty i odezwałem się z nutką zazdrości w głosie.
– Ale ci chorzy mieli się dobrze. Ostatnio bolało mnie gardło jednak zamiast cukru musiałem zażywać gorzkawy syrop.
– Mamusiu, a z czego robi się cukier? – przerwała mi Marta.
– Otrzymuje się go z trzciny cukrowej i oczywiście z buraków cukrowych. Sok wyciśnięty z tych roślin gotuje się, aż powstaną z niego kryształki. Można je potem barwić farbami spożywczymi i różnie formować. Stąd w sklepach tyle cukierków, lizaków i draży.
– A czy wiesz Marcinku, czym słodzili potrawy twoi ukochani Indianie? – próbowałem sobie przypomnieć, jednak w końcu poddałem się i poprosiłem panią Olę o podpowiedź.
– Wiele roślin zawiera słodkie substancje. Indianie do produkcji syropu wykorzystywali sok z drzewa klonu. A teraz – zwróciła się do nas – zgadywanka.
– Kto mi powie, jak wygląda burak cukrowy? – Uniosłem do góry palec – ja, ja – zawołałem.
– Jest duży, ma biało – szarą głowę i wielkie zielone liście, acha – i rośnie na polu.
– A jak się nazywa fabryka, w której powstaje cukier? – tym razem Marta była pierwsza.
– To cukrownia. Tam ogromne samochody i ciągniki zwożą buraki z pól.
– Wspaniale – mama była bardzo zadowolona.
– W takim razie jeden do jednego. Nie ma pokonanych. Obydwoje zwyciężyliście. A oto wasza nagroda – mamusia Marty położyła na stole dwa duże kolorowe lizaki.
– Hurra, hurra – podskakiwaliśmy z Martą radośnie pokrzykując.
– Kiedy je zjecie nie zapomnijcie umyć zębów – poprosiła wychodząc z pokoju.

STYCZEŃ 2022r.

Tematy kompleksowy:

 • ,,Jak wygląda zima?”
 • ,,Kim jest aktor”

Zadania:

 • Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 • Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań złożonych
 • Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 • Współtworzenie i przestrzeganie umów grupowych.
 • Przestrzeganie zasad poruszania się w pomieszczeniach przedszkolnych, korzystania ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek
 • Poznanie znaku graficznej wielkiej i małej, drukowanej i pisanej literki ,,B”; ,,Z”; ,,R”; ,,G”
 • Poznanie historii powstania kinematografii oraz sposobu w jaki powstają filmu
 • Poznanie zawodu aktora oraz zawodów wykonywanych w kinie i w teatrze
 • Wdrażanie do postaw prozdrowotnych
 • Wdrażanie do zachowań proekologicznych – dbanie o przyrodę,
 • Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na różnej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, lepienia z plasteliny
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 • Poznanie zapisu graficznego cyfry 6 i 7
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na cechy
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.

Wykorzystanie           naturalnych     predyspozycji dziecka           do        rozwijania       umiejętności językowych

Tematyka kompleksowa ,,Jak wygląda zima?” – dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w krajobrazie podczas zimy, wdrażanie do postaw proekologicznych

Czas realizacji: 03.01.2022- 14.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie krajobrazu występującego zimą
-poznanie litery B, Z małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 6
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-odczytywanie prostych wyrazów oraz tworzenie krótkich zdań
-pisanie liter, wyrazów, zdań w liniaturze
-wykonywanie poleceń zgodnie z podaną instrukcją
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi  
BUDOWANIE POSTAW-wdrażanie do postaw proekologicznych
-zwracanie uwagi na dbałość o własne zdrowie podczas pory roku – zima

Tematyka kompleksowa ,,Kim jest aktor?” – poznanie zawodu aktora oraz instytucji kultury, w których pracuje aktor

Czas realizacji: 17.01.2022- 28.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie zawodu aktora oraz miejsc wykonywania tego zawodu (kino, teatr)
-poznanie sposobu w jaki powstaje film
-poznanie historii powstania filmu
-poznanie litery R, G małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 7
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-odczytywanie prostych wyrazów oraz tworzenie krótkich zdań
-pisanie liter, wyrazów, zdań w liniaturze
-prawidłowe chwytanie narzędzia pisarskiego (ołówek, kredka)
-wykonywanie poleceń zgodnie z podaną instrukcją
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi  
BUDOWANIE POSTAW-przestrzeganie norm grupowych
-wdrażanie do postaw przyjacielskich względem rówieśników
-przestrzeganie norm społecznych w sytuacji odwiedzania miejsc kultury (kino, teatr)

GRUDZIEŃ 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. My i nasze emocje
 2. Szacunek do przyrody- z ekologią warto żyć w przyjaźni
 3. W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia

Zadania:

-Nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, nazywanie emocji

-Ekspresyjne wyrażanie swoich uczuć, emocji i przeżyć

-Rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję ruchową

-Rozwijanie mowy w zakresie czytania sylab, wyrazów i łączenia ich w zdania

-Poznanie znaku graficznego wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery: U”, „K” „N”, „Y”

-Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozdzielania

-Stosowanie cyfr do oznaczania ilości

-Poznanie zapisu graficznego cyfry: 4 i 5

-Rozbudzenie ciekawości poznawczej i wytworzenie motywacji do działań przyjaznych przyrodzie

-Dostrzeganie różnic dotyczących odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii

-Poznanie czterech żywiołów i ich siły sprawczej

-Wzbogacenie wiedzy dotyczącej znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, roślin

-Dostrzeganie wartości ekologicznego stylu życia

-Rozbudzanie szacunku do środowiska naturalnego

-Poznanie przyczyn wyniszczania środowiska naturalnego i sposobów zapobiegawczych

-Wdrażanie do propagowania zasad segregacji i idei recyklingu

-Stworzenie kodeksu „małego ekologa”

-Poznanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

-Utrwalanie i śpiewanie kolęd bożonarodzeniowych

-Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami bożonarodzeniowymi

-Kształtowanie poczucia pomocy rodzicom w wykonywaniu obowiązków przedświątecznych

-Estetyczne wykonywanie prac plastycznych

-Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się z językiem angielskim

Tematyka kompleksowa: My i nasze emocje- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, nazywanie emocji

Czas realizacji: 29.11.2021- 03.12.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie niektórych emocji(radość, smutek, strach, złość)
-uświadomienie sobie, jak pielęgnować pozytywne emocje i w jaki sposób radzić sobie z negatywnymi
-poznanie znaczenia przysłowia „Strach ma wielkie oczy”
-poznanie znaczenia słowa „tolerancja”
-poznanie litery U, u małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 4
-poznanie nowych zwrotów w języku angielskim: I’m happy- Jestem szczęśliwy, I’m not happy- Jestem nieszczęśliwy, I’m sorry- Przepraszam, I’m scared- Boję się, I’m angry- Jestem zły, I’m sad- Jestem smutny
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-formułowanie oceny zachowań własnych i innych osób
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi
-wyrażanie własnych emocji w formie plastycznej
-zapamiętywanie tekstu piosenki
-odtworzenie rytmu za pomocą instrumentów
-rozbudzanie wrażliwości muzycznej
-doskonalenie umiejętności układania z rozsypanki literowej sylab z poznanych liter i ich czytania
-wyodrębnianie poznanych liter: a,o,m,t,e,l,d, i -w wyrazach
-kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
BUDOWANIE POSTAW

-okazywanie szacunku innym ludziom
-wdrażanie do postawy tolerancji wobec odmienności (dostrzeganie krzywdy innych, nie wyśmiewanie się z nich, pomaganie słabszym i potrzebującym pomocy)

Tematyka kompleksowa: Szacunek do przyrody- z ekologią warto żyć w przyjaźni- rozbudzanie zainteresowania przyrodą, wytworzenie związku emocjonalnego z przyrodą, rozbudzenie ciekawości poznawczej i wytworzenie motywacji do działań przyjaznych przyrodzie, poznanie wartości ekologicznego stylu życia

Czas realizacji: 06.12.2021-17.12.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie odnawialnych(energia słoneczna, wody, wiatru, wnętrza Ziemi) i nieodnawialnych źródeł energii( ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny)
-uświadomienie sobie znaczenia słów: energia, prąd, źródła energii
-poznanie znaczenia pojęć: ekologia, środowisko, segregacja, śmieci, recykling, odpady,
-poznanie żywiołów (woda, powietrze, ziemia, ogień) i ich znaczenia
-poznanie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, roślin
-poznanie litery N, n i K, k małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 5
-poznanie nowych słów w języku angielskim: water- woda, fire- ogień, Earth- Ziemia, air- powietrze
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-odróżnianie źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej
-dostrzeganie szkodliwego wpływu nieodnawialnych źródeł energii na środowisko
-wskazywanie zagrożeń wynikających z siły żywiołów
-uświadomienie sobie w jaki sposób dbać o planetę
-wskazywanie sposobów oszczędzania wody, energii
-dostrzeganie przyczyn zanieczyszczania wód
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi
-współdziałanie w małej grupie
-utworzenie kodeksu „małego ekologa”
-rozdzielanie po tyle samo
-zapamiętywanie tekstu piosenki
-odtworzenie rytmu za pomocą instrumentów
-rozbudzanie wrażliwości muzycznej
-czytanie globalne wyrazów
-łączenie wyrazów w zdania
BUDOWANIE POSTAW

-kształtowanie poczucia szacunku do sił natury
-rozumienie konieczności ograniczenia zużycia wody, energii, dbania o glebę,
-dostrzeganie konieczności zminimalizowania użycia wody, energii
-kształtowanie poczucia troski o środowisko

Tematyka kompleksowa: W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia- rozbudzanie zainteresowania tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, poznawanie korzeni wybranych tradycji, uwrażliwianie na ważność spędzania czasu z rodziną podczas świąt.

Czas realizacji: 20.12.2021- 31.12.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY

-poznanie zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych obowiązujących w różnych regionach Polski (Podhale, Śląsk, Warmia i Mazury, Wielkopolska, Pomorze i Kaszuby)
-zapoznanie z symbolami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia
-poznanie litery Y, y małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie nowych słów w języku angielskim: Santa Claus- Święty Mikołaj , bells- dzwonki, Christmas tree- choinka, presents- prezenty

KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI

-śpiewanie znanych kolęd
-kształtowanie umiejętności wypowiadania się zdaniami złożonymi
-odtwarzanie rytmu za pomocą ruchu
-reagowanie na zmianę tempa, dynamiki utworów
-rozbudzanie wrażliwości muzycznej
-rozwijanie umiejętności czytania sylab z poznanymi literami: a,o,e,l,m,t,d,n,u,k,y
-czytanie globalne wyrazów z poznanymi literami
-łączenie wyrazów w zdania
-rozpoznawanie zapisu graficznego znanych cyfr: 1,2,3,4,5
-rozdziela przedmioty
-doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 7


BUDOWANIE POSTAW
-uwrażliwianie na ważność spędzania czasu z rodziną podczas świąt
-kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami

Piosenka „Każdy śmieje się inaczej”

 1. Każdy śmieje się inaczej

mama z tatą na „a” raczej

babcia z dziadkiem tak na „e”:

e, he, he

e, he ,he.

 1. Każdy śmieje się inaczej

ciocia z wujkiem na „i” raczej.

A kuzynka tak na „o”:

o, ho ho

o, ho, ho

 1. Każdy śmieje się inaczej

przyjaciele na „u” raczej.

A ja śmieję się na „y”.

A jak Ty?

A jak Ty?

 1. Ja się śmieje tak na zdrowie

kto nie wierzy niech się dowie, że

śmiech lepszy jest niż lęk

śmiejmy się, śmiejmy się.

LISTOPAD 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Polska niepodległa
 2. Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy
 3. Kim jest i czym się zajmuje fotograf?

Zadania:

 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań złożonych
 3. Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 4. Współtworzenie i przestrzeganie umów grupowych.
 5. Przestrzeganie zasad poruszania się w pomieszczeniach przedszkolnych oraz korzystania ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego.
 6. Poznanie znaku graficznej wielkiej i małej, drukowanej i pisanej literki ,,L’’ ; ,,E’’; ,,D’’ ,,I’’
 7. Poznanie historii Polski związanej ze Świętem Niepodległości
 8. Wdrażanie do postaw patriotycznych
 9. Poznanie zawodu fotografa oraz zakładu fotograficznego
 10. Wdrażanie do zachowań proekologicznych – dbanie o przyrodę, dokarmianie zwierząt w zimę
 11. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na różnej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, lepienia z plasteliny
 12. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 13. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w pamięci w zakresie do 7
 14. Poznanie zapisu graficznego cyfry 2 i 3
 15. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 16. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych

Tematyka kompleksowa Polska niepodległa – poznanie historii powrotu Polski na mapę świata, wdrażanie do postaw patriotycznych, przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Niepodległości

Czas realizacji: 01.11 – 12.11.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie legendy o powstaniu Warszawy (Wars i Sawa)
-poznanie historii odzyskania przez Polskę niepodległości
-poznanie litery E oraz L małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 2
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-zapamiętywanie wierszy, tekstów piosenek i kroków tanecznych podczas występu z okazji Dnia Niepodległości
-wykonywanie poleceń zgodnie z podaną instrukcją
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi
-kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
BUDOWANIE POSTAW-okazywanie szacunku do kultury Polski
-przestrzeganie norm grupowych
-wdrażanie do postaw patriotycznych

Tematyka kompleksowa Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy – poznanie sposobów przygotowywania się ludzi i zwierząt do zimy – zapasy/przetwory

Czas realizacji: 15.11- 19.11.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie sposobów przygotowywania się ludzi i zwierząt do zimy
– zbieranie zapasów, robienie przetworów
-poznanie nazw leśnych zwierząt w j. angielskim – jeż – hedgehog, wiewiórka – squirrel, niedźwiedź – bear,
-poznanie litery D małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 3
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-wykonywanie poleceń zgodnie z podaną instrukcją
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi
-kształtowanie umiejętności czytania sylab złożonych z poznanych liter – ma, mo, am, om, do, da, ad, od, la, lo, ol, al, me, de, le, em, el, ed
-kształtowanie umiejętności czytania krótkich wyrazów – mama, dom, mamo, lala, molo, dal, medal
BUDOWANIE POSTAW-wdrażanie do postaw proekologicznych
-wzmacnianie poczucia opiekuńczości i wrażliwości w stosunku do zwierząt
-przestrzeganie kodeksu przedszkolaka

Tematyka kompleksowa Kim jest i czym się zajmuje fotograf? – poznanie zawodu fotografa oraz miejsca jego pracy, poznanie historii powstania fotografii

Czas realizacji: 22.11 – 26.11.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie zawodu fotografa (photographer)
-poznanie historii powstania fotografii
-poznanie wyglądu starych aparatów
-poznanie litery I wielkiej i małej, drukowanej i pisanej
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-kształtowanie umiejętności wypowiadania się używając techniki żywego słowa (stosując odpowiednią mimikę, natężenie głosu)
-kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w pamięci do 7
-rozpoznawanie na ilustracji cyfry 1, 2, 3 oraz dopasowanie ich do odpowiednich zbiorów
BUDOWANIE POSTAW-okazywanie szacunku do poznanego zawodu
-rozwiązywanie konfliktów za pomocą rozmowy i wyjaśniania

B. Forma ,,Ptasia stołówka’’

Przyleciała chuda wrona
i stado wróbelków.
Stuku, puku w okieneczko
pod rzędem sopelków.
Mamo, mamo, daj mi kaszy,
okruszków, słoninki.
Zrobię zaraz stołóweczkę
dla ptasiej rodzinki.
Już za oknem jest wesoło,
a dziobków stukanie
mówi: stuk, puk,
dziękujemy i tobie i mamie.

Zozi ,,Co to jest niepodległość’’

Kiedyś Rosja Austria i Prusy
Na Polskę mieli chytre zakusy
Niestety w końcu im się udało
I zagrabili Polskę całą

Przez długie 123 lata
Nie było nas na mapie świata
I jak to czasem mówią dorośli
Wtedy nie było niepodległości

Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

Zaraz po I wojnie światowej
Powstały piękne mapy już nowe
Tak właśnie nasza historia biegła
Że Polska dzisiaj jest niepodległa

Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze
Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze

Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

PAŹDZIERNIK 2021r.

Tematykompleksowy:

 1. Fryderyk Chopin – pianista, kompozytor
 2. Zwierzęta domowe
 3. Przetwory – wykorzystywanie warzyw i owoców

Zadania:

 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań złożonych
 3. Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 4. Współtworzenie i przestrzeganie umów grupowych.
 5. Przestrzeganie zasad poruszania się w pomieszczeniach przedszkolnych oraz korzystania ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego.
 6. Poznanie znaku graficznej wielkiej i małej, drukowanej i pisanej literki ,,A’’ ; ,,O’’; ,,M’’
 7. Poznanie twórczości znanego kompozytora F. Chopina
 8. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych
 9. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na różnej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, lepienia z plasteliny
 10. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 11. Posługiwanie się określeniami jutro, pojutrze, wczoraj, dziś, przedwczoraj
 12. Liczenie na konkretach w zakresie do 7
 13. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 14. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Tematyka kompleksowa: Zwierzęta domowe– poznanie zwierząt domowych wraz z ich charakterystyką, kształtowanie poczucia troski i rozbudzanie postawy odpowiedzialności za zwierzę.

Czas realizacji: 18.10. 2021r – 22.10.2021r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt domowych, -poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych -poznanie nowych słów w języku angielskim: pies- dog, kot-cat, mysz- mouse, ryba- fish, chomik-hamster, papuga- parrot
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki -stosowanie się do wizualnych sygnałów dźwiękowych -rozwijanie poczucia rytmu -rozbudzanie wrażliwości muzycznej -kształtowanie mowy komunikatywnej -wyodrębnianie poznanych głosek: a, o w wyrazach, -głoskowanie nowo poznanych wyrazów: kot, mysz, ryba -poznanie literę m, M wielkiej i małej, drukowanej i pisanej – tworzenie wyrazów z sylabą: ma, mo, am, om -poznanie cyfry 1
BUDOWANIE POSTAW– kształtowanie poczucia troski – rozbudzanie postawy odpowiedzialności za zwierzę

Tematyka kompleksowa:Przetwory- wykorzystanie owoców i warzyw– poznanie sposobów przetwarzania i przechowywania przez człowieka darów pochodzących ze środowiska naturalnego, budowanie motywacji do przyjęcia zdrowego stylu życia.

 • Czas realizacji: 25.10.2021r. – 29.10.2021r.
ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie sposobów przetwarzania i przechowywania owoców i warzyw na przetwory -poznanie nowych słów w języku angielskim: What’s are you doing?- Co Ty robisz?. I’m drawing- Rysuję, Do you like dance?- Lubisz tańczyć?, Yes- Tak,
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-budowanie zdań w języku angielskim -interpretowanie muzyki za pomocą form ruchowych -kształtowanie mowy komunikatywnej -wyodrębnianie poznanych głosek: a, o, m w wyrazach -poznanie litery t, T wielkiej i małej, drukowanej i pisanej -tworzenie wyrazów z sylabą to, ta ,tam -współpracowanie w małym zespole -kojarzenie ilości wyrażonej za pomocą liczebnika
BUDOWANIE POSTAW-wdrażanie do przyjęcia zdrowego stylu życia -akceptuje konieczność ograniczania spożywania słodyczy

Wiersz Jan Brzechwa ,,Jak rozmawiać trzeba z psem?”

Wy nie wiecie, a ja wiem,

Jak rozmawiać trzeba z psem,

Bo poznałem język psi,

Gdy mieszkałem w pewnej wsi.

A więc wołam: – Do mnie, psie!

I już pies odzywa się.

Potem wołam: – Hop-sa-sa!

I już mam przy sobie psa.

A gdy powiem: – Cicho leż!

Leżę ja i pies mój też.

Kiedy dłoń wyciągam doń,

Grzecznie liże moją dłoń.

I zabawnie szczerzy kły,

Choć nie bywa nigdy zły.

Gdy psu kość dam – pies ją ssie,

Bo to są zwyczaje psie.

Gdy pisałem wierszyk ten,

Pies u nóg mych zapadł w sen,

Potem wstał, wyprężył grzbiet,

Żebym z nim na spacer szedł.

Szliśmy razem – ja i on,

Pies postraszył stado wron,

Potem biegł zwyczajem psim,

A ja biegłem razem z nim.

On ujadał. A ja nie.

Pies i tak rozumie mnie,

Pies rozumie, bo ja wiem,

Jak rozmawiać trzeba z psem.

Piosenka „Zwierzaki”

1. Mamo tato chce mieć pieska

Niech ten piesek ze mną mieszka,

dam na obiad mu kosteczkę i pójdziemy na wycieczkę.

Poda łapkę gdy poproszę i wywęszy wszystko nosem, będzie ze mną wszędzie biegał i obroni kiedy trzeba.

Ref: To najlepsi przyjaciele

Kochają je dzieciaki

Tyle szczęścia i radości

Dają im zwierzaki/x2

2. Kotek psotek figle płata mama złości się i tata,

A ja z kotkiem figle lubię

Choć pazurki ma dość długie

Łapię nimi kłębek włóczki i

Na płotku robi sztuczki,

Gdy zabawą się zmęczymy to do siebie się tulimy.

Ref: To najlepsi przyjaciele

Kochają je dzieciaki

Tyle szczęścia i radości

Dają im zwierzaki/x2

3. Żółwie wodne i lądowe,

Rybki akwariowe

Różne ptaszki i chomiki

Lubią małe bzyki/ X2

Ref: To najlepsi przyjaciele

Kochają je dzieciaki

Tyle szczęścia i radości

Dają im zwierzaki/x2

Wiersz M. Kownackiej  „W spiżarni

W spiżarni na półkach

zapasy bez liku.

Są dżemy, kompoty

złoty miód w słoiku.

I cebula w wianuszku

i grzybki suszone

są główki kapusty

ogórki kwaszone.

A gdy będzie w zimie

tęgi mróz na dworze,

zapachnie nam lato,

gdy słoik otworzę.

 Piosenka ” Zapasy na zimę”

1. Kiedy jesień już nadchodzi

Mama łapie się za głowę

Tyle warzyw i owoców

Z działki co ja teraz z nimi zrobię

Ref. No jak to co ?

No jak to co ?

Przetwory zrób na zimę

A chętni są i zjedzą je

Tata, córka ,synek./x2

2. Już słoików pełne półki

Z kompotami, sałatkami

Na ich widok ślinka

Zaraz cieknie tak nas kuszą kolorami.

Ref. No jak to co?

No jak to co?

Przetwory zima zjemy,

A chętni są i o tym wiesz

Wspomną o jesieni

Piosenka ,,Gdy Chopin grał’’

 1. A gdyby jak Chopin umieć
  szept zagrać, co wpada w wiatr
  na pięciolinię nut strumień przelać za kluczem – ot taak.
  Słyczeć w ce-mollach, des-durach
  walce, mazurki i śnić
  o blaskach jezior i górach,
  by chwilę później tam być!

  Ref.:Gdy Chopin grał,
  to każdy stał,
  oczarowany
  i zasłychany,
  gdy dłońmi wbiegł
  na biały brzeg
  pełen klawiszy-
  czy Ty to słyszysz?…

  2.A gdyby tak jak Fryderyk
  wciąż w sobie coś z Frycka mieć
  wariacje robić z opery,
  fantazje w ballady wpleść.
  Na głowie mieć burzę włosów,
  pod nimi preludiów sto,
  w muzyce na zycie sposób
  w wierzbe, by pod nią siąść.

  Ref.: Gdy Chopin grał…

Wiersz ,, W Żelazowej Woli’’ W. Chotomskiej
W Żelazowej Woli drzewa wysokie,
w Żelazowej Woli malwy u okien,
biały dworek stoi nad rzeczką.
– Czy to tutaj ?
– Tutaj, córeczko.
Tu śpiewała lipowa kołyska,
tutaj wiatr grał piosenki na listkach,
tutaj malwy nuciły niebiesko.
– Tak jak teraz ?
– Tak jak teraz córeczko.

W Żelazowej Woli śpiewanie takie,
jakby cały ogród był jednym ptakiem,
A tutaj jeszcze grają
świerszcze nad rzeką,
a za wodą w łąkach
bocianów klekot
i żniwiarzy w pole wola przepiórka
cała ziemia tutaj śpiewa mazurka.

Z Żelazowej Woli za nutą nuta
w świat z Chopinem poszły,
by wrócić tutaj.
A wróciły nuty piękne nad podziw                                 
do tej ziemi, gdzie się Chopin urodził.

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Angelika Śniady, Żaneta Nieckarz

Tematy kompleksowe:

 1. Jesteśmy ,,Pszczółkami’’
 2. Jesień za oknami
 3. Bezpieczeństwo na drodze

Zadania:

 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania dłuższych wypowiedzi.
 3. Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 4. Współtworzenie i przestrzeganie umów grupowych.
 5. Przestrzeganie zasad poruszania się w pomieszczeniach przedszkolnych oraz korzystania ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego.
 6. Przestrzeganie zasad poruszania się na drodze, przechodzenia przez ulicę.
 7. Rozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni, wyrabianie poczucia odpowiedzialności na przyrodę
 8. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na różnej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, wycinania nożyczkami z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 9. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 10. Poznanie znaczenia podstawowych przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych. Utrwalanie znajomości telefonu alarmowego 112
 11. Orientacja w schemacie własnego ciała
 12. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 13. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Tematyka kompleksowa: Jesteśmy ,,Pszczółkami’’-integrowanie się z kolegami w przedszkolu, zapoznanie z zasadami higieny i bezpieczeństwa, utworzenie kodeksu grupowego

Czas realizacji: 01.09 – 10.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie zasad higieny i bezpieczeństwa
-Poznanie zasad panujących w grupie przedszkolnej
-Poznanie nazwy i symboli grupy sześciolatków
-Poznanie położenia zabawek w nowej sali
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Ustalanie kierunków osi ciała drugiej osoby
-Utrwalenie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem
-Budowanie dłuższych wypowiedzi
BUDOWANIE POSTAW-Tworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka
-Wdrażanie do utrzymania porządku w nowej sali
-Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
-Nawiązywanie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy

Tematyka kompleksowa: Jesień za oknami – rozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za przyrodę

Czas realizacji 13.09 – 27.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie darów jesieni – owoce, grzyby
-Poznanie warunków atmosferycznych występujących jesienią
-Poznanie nowych słów w języku angielskim
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Budowanie zdań w języku angielskim
-Prawidłowe posługiwanie się sztućcami
– Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Wytycza kierunki od obranego przedmiotu
-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny pod względem gramatycznym
-Prawidłowe chwytanie przedmiotów – kredek, ołówków, pędzli
BUDOWANIE POSTAW-Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za przyrodę
-Przestrzeganie zasad zawartych w kodeksie przedszkolnym
-Zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy

Tematykakompleksowa: Bezpieczeństwo na drodze kształtowanie świadomości zachowywania zasad bezpieczeństwa na drodze oraz reakcji na zaistniałe zagrożenie

Czas realizacji: 27.09 – 01.10. 2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie sposobów w jaki należy zachowywać się na jezdni – spokojnie przechodzić przez pasy, przechodzimy tylko na zielonym świetle, rozglądamy się w lewo, prawo i lewo
-Poznanie sytuacji zagrożenia na jezdni oraz pozna sposoby radzenia sobie z tym zagrożeniem
-Poznanie numeru alarmowego – 112
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach
– Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Dostrzega przemienność i rytm miesięcy
-Kształtowanie umiejętności czytania globalnego prostych wyrazów oraz dzielenie wyrazów na sylaby i wyodrębniania z nich pierwszych i ostatnich głosek
BUDOWANIE POSTAW-Wdrażanie do zachowywania bezpieczeństwa w okolicy jezdni oraz na drodze
-Uwrażliwianie na sytuacje, w których należy powiadomić służby ratunkowe
-Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki na przejście dla pieszych