Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Tematyka kompleksowa: Pani kucharka – poznanie zawodu: kucharka/kucharz.

Czas realizacji: 30.01-10.02.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZYZapoznanie z pracą kucharki.
Nazywanie czynności, jakie wykonujemy w kuchni.
Rozpoznawanie i nazywanie urządzeń, które znajdują się w kuchni.
Wyodrębnianie obiektów do liczenia, szacowanie (dużo, mało), liczenie wyodrębnionych przedmiotów z zastosowaniem liczebników w zakresie dostępnym dziecku.
Odtwarzanie rytmu w ruchach i gestach.
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIŚpiewanie piosenek, improwizacje swobodne przy muzyce.
Wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi.
Rozwijanie kreatywności dzieci podczas zajęć plastycznych.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: kuchnia – kitchen, gotowanie – cooking, kubek – cup, miska – spoon, ile – how many, smutny – sad, szczęśliwy – happy.
BUDOWANIE POSTAWZrozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w kuchni oraz stosowanie się do nich.
Kształtowanie poczucia szacunku do pracy kucharki/kucharza. 

Tematyka kompleksowa: Czworonożni przyjaciele – poznanie wybranych zwierząt domowych: kot i pies.

Czas realizacji: 13.02-24.02.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZYPoznanie wybranych zwierząt domowych – psa i kota.
Poznanie sposobów troszczenia się o zwierzęta domowe.
Dodawanie i odejmowanie– dostrzeganie, że po dodaniu jest więcej, po odjęciu jest mniej. 
Odtwarzanie rytmu w ruchach i gestach.
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie jej treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce.
Budowanie krótkich wypowiedzi.
Malowanie farbami, rysowanie kredkami – ćwiczenie prawidłowego chwytu pędzla, kredki.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: kot – cat, pies – dog, weterynarz – vet, wesoły – happy, smutny – sad.
BUDOWANIE POSTAWZrozumienie potrzeby troszczenia się o zwierzęta domowe – psa i kota.
Zachowanie ostrożności wobec nieznanych zwierząt.