Author Archives: Przedszkole

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

CZERWIEC 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Moje prawa i obowiązki
 2. Znamy różne pojazdy
 3. To już lato

Temat kompleksowy: „Moje prawa i obowiązki

Czas realizacji: od 30.05.2022r  do 10.06.2022r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
  NABYWANIE WIEDZYdowie się kim był Janusz Korczakpozna tytuły najpopularniejszych utworów J. Korczaka zrozumie znaczenia pojęcia prawoprzeczyta globalnie: prawa dzieckazapoznanie z prawami i obowiązkami dziecirozumie konieczność tworzenia praw i obowiązków  
      KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIpotrafi ułożyć w całość pocięty obrazek i dopasować do niego prawodoskonalenie własnych możliwości wokalnych dzieci; mierzenie i porównywanie wysokości: wysoki, niski, niższy, wyższy, najniższy, najwyższykształtowanie poczucia rytmu;wyrazi ekspresje twórczą poprzez działania plastyczne  
  BUDOWANIE POSTAWkorzysta ze swoich praw i respektuje prawa innychwdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań  

Temat kompleksowy: „Znamy różne pojazdy”

Czas realizacji: od 13.06.2022r. do 17.06.2022r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie nazw środków lokomocji: samochód, autobus, rower, samolotpoznanie  środków lokomocji którymi przemieszczano w dawnych czasach: kareta, dyliżans, dorożka, parowóz, bicykl, statekpoznanie słówek w języku angielskim: a bike, a car, a bus, a plane     
Kształtowanie umiejętnościmierzenie i porównywanie długości: długi , krótki, tak sam, dłuższy, krótszy, najdłuższy, najkrótszydoskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchurozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów: kołatka, grzechotkakształcenie poczucia rytmurozwijanie sprawności manualnej w trakcie działalności plastycznej
Budowanie postawzrozumienie że można jechać samochodem siedząc w foteliku,przestrzestrzeganie podstawowych zasad bazpieczeństwa komunikacyjnego    

Temat kompleksowy: „To już lato”

Czas realizacji: od 20.06.2022r. do 30.06.2022r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy  poznanie zjawisk atmosferycznych  związanych z nową porą roku – latonazywanie zjawisk atmosferycznych występujących latem: świeci słońce, jest ciepło, wieje ciepły wiatr, burza, tęczapoznanie słówek w języku angielskim: a sun, a rainbow    
Kształtowanie umiejętności  rozróżnianie cech charakterystycznych regionów Polskipraktykowanie  czynnego wypoczynku na powietrzu rozumienie, że należy prawidłowo się odżywiać stosując w diecie letnie owoce uczestniczenie w zabawach mających charakter opowieści ruchowejrozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy rytmiczno-ruchowe rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania  
Budowanie postawrozbudzanie wrażliwości na piękno przyrodyrozumie konieczności ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem  

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

CZERWIEC 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. „My dzieci- mamy swoje prawa”
 2. „Moja rodzina- moje korzenie”
 3. „A lato przyszło pieszo już łąki się nim cieszą”

Zadania:

-Uświadomienie dzieciom przysługujących im praw,

-Wdrażanie do nazywania swoich uczuć,

-Rozumienie wartości przyjaźń i szacunek

-Rozbudzanie zaciekawienia życiem przodków,

-Poznanie genealogii rodzinnej,

-Omówienie zabaw i sposobów spędzania wolnego czasu z rodziną

-Kształtowanie postawy szacunku, miłości, ciepła

-Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem

-Poznanie zwierząt i owadów zamieszkujących wybrane ekosystemy

-Uświadomienie bezpiecznych form wypoczynku podczas wakacyjnych wyjazdów

-Wdrażanie do układania i rozwiązywania zadań z treścią 

-Konstruowanie i rozgrywanie gier ściganek

-Odkrywanie związków przyczynowo- skutkowych na podstawie działania

-Współdziałanie w małych grupach

-Doskonalenie budowania dłuższych wypowiedzi na bliski dzieciom temat

-Układanie historyjek obrazkowych i wypowiadanie się na ich temat

-Ocenianie zachowań niewłaściwych i właściwych,

-Rozbudzanie własnej kreatywności w działaniu

-Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce, wyrabianie wrażliwości

-Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego

-Rozwijanie mowy w zakresie czytania wyrazów i łączenia ich w zdania

-Czytanie prostych wyrazów, zdań i zapisywanie ich w liniaturze

-Utrwalanie zapisu graficznego poznanych liter w zabawach

-Stwarzanie okazji do twórczej działalności plastycznej

-Rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

CZERWIEC 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Dzień dziecka
 2. Sport to zdrowie
 3. Niedługo wakacje

Zadania:

 1. Dostrzeganie różnorodności dzieci ( ze względu na kolor skóry)
 2. Rozpoznawanie i nazywanie sportów, które mogą uprawiać dzieci: piłka nożna, jazda na rowerze/ hulajnodze, bieganie.
 3. Dostarczanie wiedzy o zdrowych i niezdrowych dla sportowca produktach spożywczych.
 4. Nabywanie wiedzy dotyczącej roli sportu dla zdrowia człowieka.
 5. Rozpoznawanie i nazywanie cech charakterystycznych dla lata: jest bardzo ciepło – upalnie, kwitną kolorowe kwiaty.
 6. Dostarczanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa podczas wakacji.
 7. Budowanie poczucia bezpieczeństwa latem.
 8. Nabywanie doświadczeń w zakresie malowania farbami, rysowania kredkami, posługiwania się klejem, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowanie zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 9. Kształtowanie samodzielności w zakresie samoobsługi.
 10. Kształtowanie poczucia rytmu przy muzyce, śpiewania piosenek, gry na instrumentach
 11. Wyrażanie siebie, swoich uczuć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 12. Kształtowanie umiejętności matematycznych.
 13. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.
 14. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się z językiem angielskim.

Tematyka kompleksowa: Dzień Dziecka

Czas realizacji: 30.05-03.06.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYPoznanie dzieci różnych narodowości
Poznanie Praw Dziecka – Prawo do zabawy  
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, Reagowanie na przerwę w muzyce
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: kids- dzieci, play-bawić się, jump – skakać, stop!- zatrzymaj się  
    BUDOWANIE POSTAWDostrzeganie różnorodności dzieci (ze względu na kolor skóry) –budowanie postawy tolerancji
Wdrażanie dzieci do samodzielności w zakresie ubierania się  

Tematyka kompleksowa: Sport to zdrowie

Czas realizacji: 06.06-17.06.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYRozpoznawanie i nazywanie sportów, które mogą uprawiać dzieci: piłka nożna, jazda na rowerze/ hulajnodze, bieganie
Poznanie wyglądu roweru i rowerzysty
Rozpoznawanie zdrowych i niezdrowych dla sportowca produktów spożywczych
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki i wiersza, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu
Reagowanie na przerwę w muzyce,
Gra na instrumentach perkusyjnych
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: ball- piłka, helmet- kask, ride a bike- jeździć na rowerze, play a ball- grać w piłkę, , yes- tak, no- nie
    BUDOWANIE POSTAWDostrzeganie roli uprawniania sportu, gimnastykowania się w życiu człowieka- dla zdrowia
Wdrażanie dzieci do samodzielności w zakresie ubierania się  

Tematyka kompleksowa:  Niedługo wakacje

Czas realizacji: 20.06-01.07.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYRozpoznawanie i nazywania cech charakterystycznych dla lata: jest bardzo ciepło- upalnie, kwitną kolorowe kwiaty
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacji  
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki,
Ilustrowanie treści za pomocą ruchu
Odtwarzanie prostych rytmów
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: holiday- wakacje, summer –lato, sun- słońce, sea- morze, shell – muszelka,    
    BUDOWANIE POSTAWBudowanie poczucia bezpieczeństwa latem
Wdrażanie dzieci o troski o własne zdrowie- jak chronić się przed letnim słońcem