Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Tematyka kompleksowa: Wróbelek

Czas realizacji: 5.12.-9.12.2022 r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZYRozpoznawanie i nazywanie ptaków: wróbel ( sparrow)
Dostrzeganie przemienności i rytmu dnia i nocy.  
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKształtowanie umiejętności ustawiania się w kole, marszu po obwodzie koła.
Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce.
Wypowiadanie się zdaniami pojedynczymi.
Rysowanie kredkami – ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu kredki.
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: wróbel- sparrow, stop go
BUDOWANIE POSTAWKształtowanie zachowań wobec ptaków zimą – spadł śnieg- dokarmiamy zwierzęta.

Tematyka kompleksowa: Witaj Święty Mikołaju

Czas realizacji: 12-23.12.2022 r.

Temat realizowany metodą storyline

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZYRozpoznawanie postaci Świętego Mikołaja, Elfów
Poznanie niektórych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: Mikołaj daje prezenty, ubieramy choinkę.
Wyodrębnianie elementów do liczenia, szacowanie mało, dużo
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, określanie nastroju piosenki.
Prawidłowe posługiwanie się pędzlem, klejem
Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Santa Claus, Reindeer, Christmas tree, go, stop
BUDOWANIE POSTAWKształtowanie pozytywnych zachowań- dzielenie się prezentami, składanie życzeń
Odróżnianie zachowań dobrych od złych.

Komentowanie niedostępne.