Blog Archives

Płatności

Płatności

Miesięczny koszt uczęszczania dziecka do przedszkola wynosi: 450 zł w przypadku uczęszczania do przedszkola dwojga i więcej dzieci opłata za każde z nich wynosi 310 zł. Stawka żywieniowa wynosi 5 zł. Wpłaty dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry na podany numer konta: 07 1160 2202 0000 0000 5530 8720