Roczny plan pracy

Roczny plan pracy

Główny kierunek pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej w roku szkolnym 2020/2021

„Ekologiczne zwyczaje przedszkolak poznaje” – kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań oraz postaw, wartości i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska.

„Przyroda wokół nas”

„Dbamy o ziemię” – chronimy powietrze, racjonalnie korzystamy z wody i energii

„Przedszkolak na tropie odpadów”

„Sport to zdrowie – niech każdy ekolog się o tym dowie”

„Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy”

„Nie lubimy hałasu – dbamy o nasze zmysły”

Cele priorytetowe:

 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez stosowanie atrakcyjnych dla nich form edukacji.
 2. Kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych w życiu codziennym.
 3. Wskazywanie wzajemnych, przyczynowo-skutkowych zależności w środowisku.
 4. Ukazywanie wpływu człowieka na przyrodę oraz znaczenie przyrody dla człowieka.
 5. Pokazanie konieczności oszczędzania zasobów przyrody i produktów naturalnego pochodzenia.
 6. promowanie zdrowego stylu życia w zdrowym środowisku.
 7. Wprowadzanie dzieci w świat wartości.
 8. Zaktywizowanie rodziców do działań na rzecz ochrony środowiska poprzez edukacje dzieci.
 9. Współpraca z placówkami edukacyjnymi i instytucjami w zakresie promowania edukacji ekologicznej.
 10. Skupienie działania na wspieraniu rozwoju mowy dzieci w zakresie doskonalenia wymowy i umiejętności porozumiewania się.
 11. Kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci w sytuacjach czynnościowych.
 12. Wszechstronny rozwój potencjału dziecka, umożliwienie mu zdobycia umiejętności koniecznych do podjęcia nauki w szkole.

Komentowanie niedostępne.