Płatności

Płatności

Miesięczny koszt uczęszczania dziecka do przedszkola wynosi:

  • 450 zł
  • w przypadku uczęszczania do przedszkola dwojga i więcej dzieci opłata za każde z nich wynosi 310 zł.

Stawka żywieniowa wynosi 5 zł.

Wpłaty dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry na podany numer konta:

07 1160 2202 0000 0000 5530 8720

Komentowanie niedostępne.