Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

LISTOPAD 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy pracę bibliotekarz
 2.  Polska moja ojczyzna

      3.  Zimno, coraz zimniej – pamiętamy o zwierzętach

Zadania:

 • poznanie biblioteki i pracy bibliotekarza
 • rozbudzanie zainteresowania książką
 • poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego, dowiedzą się, że kraj, w którym mieszkają, to Polska i że są Polakami;
 • poznanie symboli narodowych: godło, flaga, hymn
 • udział  uroczystości z okazji Święta Niepodległości, będą wiedziały dlaczego to święto jest ważne dla Polaków
 • poznanie sposobów przygotowania niektórych zwierząt do zimy, poznanie zjawisk atmosferycznych, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie jesienią i ich wpływ na zachowanie zwierząt: odlot ptaków
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • doskonalenie mowy w zakresie płynności wypowiedzi i poprawności gramatycznej
 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji twórczej poprzez stosowanie różnych form aktywności plastycznej i muzycznej
 • dostrzeżenie przemienności  rytmu pór roku i dni tygodnia

Temat kompleksowy: Poznajemy pracę bibliotekarza

Czas realizacji: od 02.11.2021r. do 05.11.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z zasadami funkcjonowania biblioteki
nabywanie wiedzy na temat funkcji pełnionej przez bibliotekarza
poznanie zasady wypożyczania książek
poznanie etapów powstania książki
Kształtowanie umiejętnościosłucha się ze słownictwem  w j. angielskim: library, a book
utworzenie wspólnie z nauczycielką piktogramów mówiące o prawidłowym korzystaniu z książek
utworzenie własnej książeczki
zrozumie że w książce można znaleźć informacje na określony temat
nabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkami odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawzrozumie, że książek nie należy niszczyć tylko odpowiednio z nich korzystać: odwracać kolejne kartki bez ich zginania z odpowiednim uchwyceniem rogurozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci  
wtorek 02.11.2021r.Rozmowa na podstawie  filmu edukacyjnego „Jak powstaje książka”                                                                                                                                              
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie naśladowczej
środa 03.11.2021r. Osłuchanie z piosenką – „Moje książeczki      
Rysowanie kredkami – „Moja pierwsza książka”
  czwartek 04.11.2021r.        Opowiadanie nauczycielki na podstawie utworu literackiego pt.: „Na przyjaciół można liczyć” A. Szarek   Rysowanie pastelami – „Mój ulubiony bohater literacki”  
piątek 05.11.2021r.  Wycieczka do biblioteki – „Bibliotekarz to zawód dla pasjonatów”        

Temat kompleksowy: Polska moja ojczyzna

Czas realizacji: od 08.11.2021r. do 12.11.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie  nazwy ojczyzny i nazwy stolicy Polski
zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego
poznanie i rozróżnianie symboli narodowych: hymn, godło, flaga,
Kształtowanie umiejętnościosłuchanie się ze słownictwem  w j. angielskim: I live in Poland, Spring, Summer, Autumn, Winter
rozpoznawanie kształtu mapy Polski
przyjmowanie właściwej postawy podczas śpiewania hymnu
dostrzeganie przemienności i rytmu pór roku
rozpoznawanie w zabawach różnych elementów muzyki: tempa, natężenia i dynamiki,  kształtowanie pamięci przez osłuchiwanie się z treścią piosenek
Budowanie postawrozbudzanie zainteresowań swoim krajemodnoszenie się z szacunkiem do symboli narodowych
poniedziałek 08.11.2021rRozmowa na podstawie legendy – „O Lechu i białym orle” M. Orłonia i J. Tyszkiewicz    
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie naśladowczej    
wtorek 09.11.2021r.  Opowiadanie nauczycielki na podstawie historyjki obrazkowej- „Warszawa stolicą Polski”    
Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki – „Moje książeczki      
środa 10.11.2021r            „Mazurek Dąbrowskiego” – słuchanie hymnu          
Malowanie farbami – „Flaga Polski”
Czwartek 11.11.2021r.  Święto Niepodległości – dzień wolny
piątek 12.11.2021r(Rytmy i czas)– zabawa matematyczna „Pory roku”      
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową

Tematyka kompleksowa: Zimno, coraz zimniej- pamiętajmy o zwierzętach-poznanie sposobów przygotowania niektórych zwierząt do zimy, poznanie zjawisk atmosferycznych, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

Czas realizacji: 15.11.2021r-27.11.2021r

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 NABYWANIE WIEDZY-dostrzeganie zjawisk atmosferycznych i zmian w przyrodzie związanych z porą roku
-rozróżnianie i nazywanie ptaków odlatujących na zimę:  bociany, jaskółki, słowiki, czaple, żurawie, przylatujących na zimę: gile, jemiołuszki, zięby, zimujących: wróble, sikorki, sroki, łabędzie
-poznanie sposobów zwierząt na przetrwanie zimy
-zapoznanie ze sposobami dokarmiania ptaków i zwierząt leśnych
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-osłuchanie się ze słownictwem w języku angielskim: sleep, wake up, fly away,  today,  tomorrow
-nabieranie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie
-kształtowanie umiejętności dostrzegania przemienności i rytmu dni tygodnia
-układanie graficznego kalendarza
-liczenie elementów
-współpracowanie w małym zespole
-rozwijanie potencjału twórczego
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchu
-rozwijanie poczucia rytmu
-przybliżanie charakteru muzyki poważnej
-konstruuje z tworzywa przyrodniczego pokarm dla ptaków  
BUDOWANIE POSTAW-kształtowanie postawy troski o zwierzęta porą zimową
Data realizacji  Sytuacja edukacyjna
Poniedziałek 15.11Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „Sposoby zwierząt na przetrwanie zimy”                
Osłuchanie z piosenką „Ptaszki, ptaszki do karmnika”    
Wtorek 16.11Opowiadanie nauczycielki na podstawie serii obrazków„ Dużo krzyku przy karmniku”  
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
Środa 17.11Konstruowanie – „Zawieszki dla ptaków”      
Zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki „Ptaszki, ptaszki do karmnika”
Czwartek 18.11Rozmowa na podstawie opowiadania inscenizowanego teatrzykiem sylwet pt. „Jak kolczatek szukał mieszkania” H. Bechlerowej  
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową  
Piątek 19.11(Rytmy i czas) Zabawa matematyczna „Poniedziałek się zaczyna…”          
Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego-„Mój mały Kolczatek”        
Poniedziałek 22.11Rozmowa na podstawie utworu „Szaruga jesienna” Zbiór opowiadań razem ze słonkiem              
Zabawa ruchowa do utworu A. Vivaldi(„Presto”)    
Wtorek 23.11Rozmowa połączona z obserwacją świata przyrodniczego „Kto zamieszkuje las?- Tropem zwierząt”           Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody R. Labana
Środa 24.11Collage- „Odlatujące ptaki”        
Zabawa ruchowa do utworu Fryderyka Chopina „Preludium  Des-dur”        
Czwartek 25.11Opowiadanie dzieci na podstawie historyjki obrazkowej- „Karmnik”            
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody R. Labana
Piątek 26.11(Liczenie) Zabawa matematyczna „Ile jest zwierząt?”            
Wycinanie- „Sikorki”      

„Moje książeczki” – piosenka. Słowa I. Salach, muzyka R. Majewski

 1. Moje książeczki kolorowe

      stoją równo na półeczce.

      Myję ręce i oglądam

      Kartkę po karteczce.

Ref:

Czasem książki czyta mama

Bo ja nie potrafię sama

Z książek wiele się dowiecie

O szerokim, wielkim świecie

 • O roślinach i zwierzętach

o dalekich krajach też.

Wszystko w książce jest zamknięte

więc ją w ręce bierz.

Piosenka „Ptaszki, ptaszki do karmnika”

 1. Ptaszki, ptaszki przyszła zima

więc zapraszam do karmnika

tam jedzenie na was czeka.

Niech mi żaden nie ucieka

Ref: Zimą pomagamy, zimą dokarmiamy

My dla wszystkich ptaszków coś dobrego mamy

2. Ptaszki, ptaszki przybywajcie do karmnika zaglądajcie

W nim ziarenka i słoninka no i chlebka odrobinka.

Ref :Zimą pomagamy, zimą dokarmiamy.

My dla wszystkich ptaków coś dobrego mamy

3.Ptaszki, ptaszki jedzcie śmiało

dołożymy jeśli mało, a po zimie zaśpiewacie

wielki koncert dla nas dacie.

Ref :Zimą pomagamy, zimą dokarmiamy.

My dla wszystkich ptaków coś dobrego mamy

Opowiadanie „Jak Kolczatek szukał mieszkania”- Heleny Bechlerowej

W ogrodzie koło ścieżki stał sobie chochoł i rozmawiał z jesiennym wiatrem. Przyszedł do niego Kolczatek. Podniósł do góry nosek i popatrzył na słomianą osobę. Chochoł spojrzał z wysoka, potem ukłonił się miłemu gościowi.
– Czy mógłbym zamieszkać na zimę pod twoim słomianym dachem?- zapytał jeżyk.
– Zamieszkać u mnie?- zdziwił się chochoł- Nie. U mnie już ktoś mieszka.
Tego się jeżyk nie spodziewał. Kto może mieszkać pod chochołowym dachem?
– Ktoś bardzo piękny- powiedział chochoł. – Jeżeli zgadniesz, kto wie, może i dla ciebie znajdzie się miejsce.
– Ktoś bardzo piękny, mówisz. A jak ubrany?
– Latem ubiera się w czerwoną sukienkę. Ale teraz śpi, więc, proszę cię, mów ciszej.
– W czerwoną sukienkę, w czerwoną sukienkę….- powtarzał Kolczatek zamyślony.
– Nie chyba nie zgadnę. Powiedz coś więcej.
Chochoł pochylił się niżej i szepnął :
– Ona jest podobna do ciebie.
– Do mnie? Nigdy nie noszę czerwonej sukienki. Ani latem, ani zimą.
– Ale masz kolce. I ona też ma kolce.
Jeżyk usiadł i jedną łapką odliczył na pazurkach drugiej:
– Ma kolce, ma czerwoną sukienkę…. Nie wiem. Powiedz sam.
Ale chochoł nie chciał zdradzić tajemnicy. Powiedział tylko:
– Przyjdź do mnie w odwiedziny wiosną. Ona się obudzi.
I jeżyk odszedł. „Przyjdę wiosną i zobaczę, kto mieszka pod chochołowy dachem. Ale gdzie znajdę mieszkanie na zimę?”
Nad stawem stała wierzba. Była rozczochrana i trzęsła się na jesiennym wietrze. Trochę ze strachem zapytał ją Kolczatek, czy da mu na zimę mieszkanie pod swoimi konarami.
Wierzba poruszyła ciemnymi włosami i powiedziała:
– U mnie już ktoś mieszka. Widzę, że masz ciekawy nosek i pewnie chciałbyś wiedzieć, kto. Tego ci nie powiem.
– Powiedz, chociaż jak wygląda- prosił jeżyk.
– Ma płaszczyk zielony jak trawa. Poza tym umie grać.
– Ma płaszczyk zielony jak trawa i umie grać….- powtórzył jeżyk.- Czy na skrzypeczkach? Bo jeśli tak to może świerszczyk?
Ale wierzba odpowiedziała trochę niecierpliwie, bo wiatr targał ją za włosy:
– Za dużo chciałbyś wiedzieć, mój kolczasty gościu. Przyjdź wiosną, zobaczysz.
Jeżyk spuścił ciekawy nosek.
– Nie pozostaje mi nic innego jak wrócić do ogrodu: coraz silniejszy wiatr się zrywa.
W ogrodzie za klombem leżał duży kamień. Z jednej strony mech zwisał mu jak broda.
– Czy nie mógłbym znaleźć u ciebie zimowego mieszkania?- zapytał jeżyk grzecznie.
Kamień, który nigdy w życiu nie ruszył się z miejsca, odzywał się też bardzo niechętnie. Mruknął grubo, tak jakby i głos miał obrośnięty mchem:
– U mnie już ktoś mieszka.
– U ciebie też? Kto?
– Oho, powiem ci głośno, wiatr usłyszy, zawoła mróz, zamrożą mojego lokatora.
– Powiedz, chociaż jak wygląda – prosił jeżyk.
– Jak wygląda? Mały, złoty…
– Mały, złoty? I co jeszcze?
Ale kamień nie powiedział już nic. Milczał zwyczajem wszystkich kamieni, tylko przez chwilę jeszcze drżała mu na wietrze siwa broda.
Jeżyk odszedł na drugi koniec ogrodu. Rósł tam krzak berberysu. Liści tu było na ziemi dużo, brunatnych, szeleszczących.
– Czy mogę zamieszkać u ciebie berberysie?
– Dobrze – zgodził się berberys.- Miękko tu będzie i cicho.
Więc jeżyk zagrzebał się w liściach , zwinął się w kłębek i zasnął…

Spał, spał, aż przyszła wiosna, a z nią wszystkie wesołe wietrzyki. Jeden z nich obudził wierzbę nad stawem, drugo szepnął coś chochołowi do ucha, a trzeci rozwichrzył siwą brodę kamienia. Ostatni dmuchnął w posłanie jeżyka.
Wygrzebał się Kolczatek spod liści i poszedł do chochoła. Ale chochoła nie było przy ścieżce. Stał oparty o płot, słomiany płaszcz miał rozpięty i potargany. Na jego miejscu czerwona róża otrząsała rosę z pąków.
– Witaj! To ty mieszkałaś całą zimę pod słomianym dachem chochoła. Jesteś piękna!
Róża schyliła głowę. Kropelka rosy z jej płatka spadła jeżykowi na nos.
Pobiegł do wierzby. Nie była już czarna i rozczochrana, nie. Miała piękne, jasnozielone włosy, miękkie i pachnące wiosną.
– Kto mieszkał pod jej korzeniami? – przypomniał sobie jeżyk. – Aha! Ktoś kto ma płaszczyk zielony i umie grać.
– To ja – odezwała się zielona żabka, która właśnie siedziała pod wierzbą.
– Czy naprawdę umiesz grać? – zapytał jeżyk, przyglądając się jej białej kamizelce i rękawiczkom.
– Umiem. Przyjdź nad staw wieczorem, posłuchasz koncertu.
– Przyjdę. A teraz śpieszę się, bo muszę zajrzeć pod kamień.
– Muszę zobaczyć, kto to jest ten „mały, złoty”?! – myślał jeżyk.
Przyszedł w samą porę: właśnie spod kamienia wybiegła okrągła kuleczka, błyszcząca w słońcu jak drogocenny kamyczek.
– Stój, stój, kto ty jesteś, „mały, złoty”?! – wołał jeżyk, bo kuleczka już znikała pod młodą trawką.
– Ja? Żuczek. Jestem żuczek.
Jeżyk chwilę patrzył za nim.
– Wszyscy opuścili swoje zimowe mieszkania. Wiosna! Pójdę do róży, zaproszę żuczka i wieczorem posłuchamy razem koncertu żabek nad stawem.

PAŹDZIERNIK 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Bezpieczni na drodze.
 2. Zdrowe przysmaki jesieni.

Zadania:

 • Poznawanie zawodu policjanta
 • Poznawanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej
 • Poznawanie zasad przechodzenia przez ulicę – z sygnalizacją świetlną oraz bez niej
 • Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z darami jesieni
 • Wyrażanie siebie i swoich uczuć w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową
 • Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach
Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych Poznawanie określeń: za mną, przede mną, do przodu, do tyłu Orientuje się w kierunkach: strona prawa, strona lewa Zrozumienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących na drodze

Temat kompleksowy: Bezpieczni na drodze

Czas realizacji : 4.10.2021 r, – 15.10.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyDowie się, na czym polega praca policjanta Poznanie wybranych znaków drogowych Poznanie sygnalizacji świetlnej Poznanie sposobów poruszania się po ulicy i drodze
Kształtowanie umiejętnościZapamiętywanie tekstu piosenki i wiersza Ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu Reagowanie na przerwę w muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami : za mną, przede mną, do przodu, do tyłu
Budowanie postawZrozumienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących na drodze
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
4.10 ponRozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „Jesteśmy bezpieczni na drodze“

Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
5.10 wtZabawa matematyczna „Auta na ulicy“

Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
6.10 śrWyklejanie plasteliną „Sygnalizator“

Osłuchanie z piosenką „Dzieci i światła“
7.10 czwRozmowa na podstawie wiersza K.Wiśniewskiego oraz ilustracji „Znaki drogowe“.

Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
8.10 ptZabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Dzieci i światła“

Rysowanie kredkami świecowymi „Mój znak“
11.10 ponWycieczka na skrzyżowanie

Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
12.10 wtRozwiązywanie zagadek „Na drodze“

Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
13.10 śrTworzenie kompozycji z gotowych elementów „Auta“

Instrumentacja piosenki „Dzieci i światła“
14.10 czwZabawa rytmiczno –ruchowa „Kierowcy“

Malowanie na folii „Zebra“
15.10 ptZabawa matematyczna „Ruch uliczny“

Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą

Temat kompleksowy: Dary jesieni

Czas realizacji : 18.10.2021 r. – 29.10.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyPoznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z darami jesieni Poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez poznawanie zasad grzybobrania
Kształtowanie umiejętnościWyrażanie siebie i swoich uczuć w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach Orientowanie się w kierunkach: strona prawa, strona lewa
Budowanie postawKształtowanie nawyku dbania o przyrodę Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
18.10 ponRozmowa w oparciu o opowiadanie Doroty Kluski „Pani Jesień”. Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
19.10 wtWyklejanie szablonu kawałkami bibuły- „Kolorowe owoce“

Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
20.10 śrRozmowa z oparciu o wiersz Doroty Kossakowskiej „W naszym ogródeczku“

Osłuchanie z piosenką „Jabłka w sadzie”
21.10 czwZabawa matematyczna „Prawa i lewa strona“

Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Jabłka w sadzie“
22.10 ptCollage „Jabłko na drzewie“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.
25.10 ponRozmowa na podstawie ilustracji i zgromadzonych owoców „Jesienne owoce i warzywa“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
26.10 wtInstrumentacja piosenki – „Jabłka w sadzie“

Praca konstrukcyjna „Dynia“
27.10 śrNauka wierszyka „Owoce“

Zabawa ilustracyjna do piosenki „Jabłka w sadzie“
28.10 czwZabawa matematyczna „Misiek“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.
29.10 ptWykonanie sałatki owocowej „Jesienne witaminki na talerzu“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Natalia Urbańska, Natalia Jurkiewicz

Tematy kompleksowe:

 1. My jesteśmy przedszkolaki.
 2. Idzie do nas jesień.
 3. Magiczne słowa.

Zadania:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą poprzez wspólne zabawy
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
 • Wdrażanie i poznawanie zasad współżycia grupowego
 • Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z darami jesieni
 • Wyrażanie siebie i swoich uczuć w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową
 • Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Wyrabianie nawyków higienicznych
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach
Kształtowanie zasad zachowania się w lesie Orientacja w schemacie własnego ciała Nazywanie części ciała Określanie różnic w wyglądzie swoim i kolegów Określanie i porównywanie wielkości: duży i mały Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych

Tematyka kompleksowa: My jesteśmy przedszkolaki – integrowanie się z kolegami w przedszkolu, , utworzenie kodeksu grupowego

Czas realizacji: 1.09.2021 – 10.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZYzapoznanie z nową salą – poznanie znaczenia słowa koleżeński -poznanie sposobów radzenia sobie z tęsknotą za rodzicami -poznanie nazwy i symbolu grupy czterolatków -poznanie położenia zabawek w nowej sali
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem,reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki – nazywanie i wskazywanie części swojego ciała – utrwalenie umiejętność przedstawiania się imieniem i nazwiskiem – kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zagadek słownych
BUDOWANIE POSTAW– tworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka – wdrażanie do utrzymania porządku w nowej sali – kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej – nawiąznie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
1.09 śr„Tymek, Tomek i pierwszy dzień w przedszkolu“-rozmowa na podstawie opowiadania
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
2.09 czw„Zabawki w naszej sali“-zabawa dydaktyczna
„Hops czterolatek“-osłuchanie z piosenką
3.09 pt„To ja“-zabawa matematyczna z lustrem
„Hops czterolatek“-zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki
6.09 pon„ W szatni“-rozmowa na postawie zagadki słownej
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
7.09 wtMy jesteśmy wiewióreczki“-wyklejanie szablonu kawałkami krepy.
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
8.09 śrW przedszkolu jesteśmy grzeczni“-rozmowa na podstawie ilustracji(Kodeks przedszkolaka)
„Hops czterolatek“-instrumentacja piosenki
9.09 czw“Tu mam głowę, a tu ucho““-zabawa matematyczna na podstawie wiersza Bożeny Formy pt.“Części ciała“
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
10.09 pt„W przedszkolu jesteśmy grzeczni“-malowanie farbami
„Powitania nadszedł czas“-zabawa rytmiczno ruchowa

Tematyka kompleksowa: Idzie do nas jesieńrozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni

Czas realizacji: 13.09.2021 – 24.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– nazywanie cech charakterystycznych jesieni oraz poznanie ekosystemu – las
– nazywanie części ciała
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– kształtowanie umiejętności malowania farbami
– kształtowanie umiejętności odnajdowania takich samych obrazków
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
-śpiewanie piosenek w różnym tempie i o różnym natężeniu dźwięku
-instrumentacja piosenek za pomocą poznanych instrumentów (bębenek, grzechotka)
-kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
BUDOWANIE POSTAW– kształtowanie zasad zachowania się w lesie
– kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
13.09 pon„ Idzie jesień“ – wycieczka do lasu.
14.09 Wt„ Lato i jesień“- wyklejanie skrawkami papieru.
„ Idzie, idzie jesień“ – osłuchanie z piosenką.
15.09 Śr„Kolory jesieni” – rozmowa w oparciu o wiersz Agaty Dziechciaczyk. Zestaw zabaw ruchowych m. zabawowo- naśladowczą
16.09 czw„Idzie, idzie jesień“ – zabawa rytmiczno – ruchowa.
„Kolorowa jesień“- malowanie akwarelą na podkładzie z cukru
17.09 pt„ Na jesiennym spacerze“ – rozmowa połączona z działaniem.
Zestaw zabaw ruchowych m. zabawowo- naśladowczą
20.09 pon„ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka“- zabawy ruchowe.
21.09 wt„Jesienne liście“ – wyklejanie plasteliną.
„ Idzie, idzie jesień“ –instrumentacja piosenki
22.09 śr„Jesienne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych.
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.
23.09 czw„Taniec z listkami” – zabawa ilustracyjna
„Jesienna kompozycja” – tworzenie pracy metodą odciskania pomalowanych liści na kartonie.
24.09 pt„ Ja i Ty“ – Zabawa matematyczna
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.

Tematyka kompleksowa: Magiczne słowa – wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do używania słów kulturalno – grzecznościowych.

Czas realizacji: 27.09.2021 – 1.10.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– poznanie „magicznych słów” – proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia
– dowie się, w jakich sytuacjach używamy słów : proszę, dziękuję, przepraszam
– dowie się, co to znaczy być życzliwym
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
– kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
– kształtowanie umiejętności kolorowania bez wyjeżdżania poza kontur
– kształtowanie poprawnego trzymania kredki
BUDOWANIE POSTAW– wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
– wdrażanie do używania słów kulturalno – grzecznościowych,
27.09 pon„ Piękne zwyczaje“ – rozmowa na podstawie teatrzyku kukiełkowego w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową
28.09 wt„Czarodziej Dobre Słówko“ – Lepienie z plasteliny
„Grzeczne słówka „ – Zabawa ruchowa do piosenki
29.09 śr„ Proszę, dziękuję, przepraszam“- Rozmowa na postawie filmu edukacyjnego
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.
30.09 czw„ Order Życzliwości“- Kolorowanie kredkami świecowymi
„ Grzeczny przedszkolak“ – Opowieść ruchowa
1.10 pt„ Duży i mały“ – Zabawa matematyczna
Zestaw zabaw ruchowych m. zadaniowo- zabawową

Komentowanie niedostępne.