Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

STYCZEŃ 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Zima w parku
 2. Prezenty dla Babci i Dziadka 
 3. Bal z Kopciuszkiem

Zadania:

 • Poznanie nowej pory roku: zima
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących zimą
 • Doświadczanie radości w sprawianiu przyjemności bliskim przez przygotowanie upominków
 • Odczuwanie więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania do najbliższych;
 • Poznawanie znaczenia wartości uniwersalnych w kontaktach społecznych;
 • Poznanie zwyczajów związanych z karnawałem
 • Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
 • Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie;
 • Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce            oraz śpiewanie piosenek;
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów

Plan opracowano w oparciu o Program wychowania przedszkolnego

 „W kręgu zabawy” – J. Pytlarczyk

Temat kompleksowy: Zima w parku

Czas realizacji: od 04.01.2021r. do 08.01.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z aktualną porą roku, zapoznanie z cechami zimowego krajobrazu, zapoznanie z typowymi zjawiskami atmosferycznymi związanymi z zimą: śnieg, szron  
Kształtowanie umiejętności  osłuchanie ze słownictwem w j. angielskim: warunki pogodowe: windy, cloudy, używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi, zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu, kształtowanie umiejętności liczenia obiektów, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie wydzierania, malowania farbami, odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawwyrabianie opiekuńczej postawy wobec ptaków, przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem

Temat kompleksowy: Prezent dla babci i dziadka

Czas realizacji: od 11.01.2021r. do 22.01.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z rolą w rodzinie różnych jej członków, wskazanie stopnia pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny  
Kształtowanie umiejętnościnazywanie członków swojej rodziny z uwzględnieniem stopnia pokrewieństwa, kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania własnych potrzeb, akceptowanie potrzeb innych, wskazywanie policzonych przedmiotów liczebnikiem, ustalanie  ile jest przeliczonych przedmiotów, zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchu, nabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkami, nabywanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – kołatka, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, wydzierania, wycinania
Budowanie postawokazywanie szacunku wobec osób starszych, sprawianie przyjemności bliskim poprzez przygotowanie niespodzianek, okazywanie miłości wobec rodziny i budowanie więzi emocjonalnej z rodziną

Temat kompleksowy: „Bal z Kopciuszkiem”

Czas realizacji: od 25.01.2021r. do 29.01.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie zwyczajów związanych z karnawałem, poznanie słownictwa związanego z karnawałem: bal, karnawał, kostium, maska  
Kształtowanie umiejętności uczestniczenie w działaniach związanych z kultywowaniem zwyczajów karnawałowych, nabywanie umiejętności opowiadania treści utworów prostymi zdaniami, ustalanie liczebności przeliczanych zabawek, doskonalenie umiejętności wykonywania obrotu wokół własnej osi i w małych kółeczkach, nabywanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – grzechotka, osłuchanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: happy, sad
Budowanie postawczerpanie radości z kultywowania zwyczajów karnawałowych, uczestniczenie w przygotowaniach do karnawałowego wystroju  sali  

                                                           Wiersz „Moja babcia”

Bożena Forma

Jestem sobie wnuczka mała.

moja babcia jest wspaniała.

Zna tuziny pięknych bajek,

których słucha się wspaniale.

Gry, zabawy, wyliczanki

różne wiersze, zgadywanki

Umie z klocków stawiać wieże,

dobrze gra na komputerze,

Zawsze zgrabnie piłkę łapie,

aż się na nią gapią gapie.

Zimą bierze mnie na narty.

Kocham babcię to nie żarty.

Piosenka: „Zabawa na sankach”

Słowa: Urszula Piotrowska,

Muzyka: Magdalena Melchnicka – Sypko

 1. Sanki ciągniesz Ty,

sanki ciągnę ja

Trudno wejść na górę,

Mocno trzymam sznurek

Sanki ciągniesz Ty

   Sanki ciągnę ja

 1. Z przodu siedzisz Ty 

         Z tyłu siedzę ja. 

            Z górki ja w sto koni,

         Nikt nas nie dogoni

      Z przodu siedzisz Ty

Z tyłu siedzę ja.

3. Zaspę widzisz ty.

Zaspę widzę ja.

Sanki w nią wjechały

Sanki w śniegu całe.

W zaspie leżysz ty

W zaspie leżę ja.

      4. Jak bałwanek ty.

jak bałwanek ja

W śniegu się turlamy

Śnieg otrzepią mamy

Jak bałwanek ty.

jak bałwanek ja

 Piosenka: „Święto babci i dziadka”

słowa i muzyka: Joanna Tylek – Bernat

1. Dzisiaj babcia święto swoje ma

Więc Ci babciu, serce swoje dam

i laurkę i czerwony kwiat

Żyj babuniu, zdrowa nam sto lat

i laurkę i czerwony kwiat

Żyj babuniu, zdrowa nam sto la

2. Dam Ci, Dziadku, rączki moje dwie

 A Ty mocno złap i trzymaj je

 i laurkę i czerwony kwiat.

Żyj dziadziuniu, zdrowy nam sto lat

I laurkę i czerwony kwiat

Żyj dziadziuniu, zdrowy nam sto  lat                    

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy zwierzęta domowe 
 2. „Boże Narodzenie” – metoda storyline

Zadania:

 • Poznanie zwierząt domowych
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.
 • Dostrzeganie potencjalnych niebezpieczeństw w świecie zwierząt i ich skutków
 • Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego narodzenia
 • Doświadczanie radości w sprawianiu przyjemności bliskim przez przygotowanie upominków
 • Poznawanie znaczenia wartości uniwersalnych w kontaktach społecznych;
 • Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
 • Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie;
 • Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania cech obiektów i ich klasyfikowania

Temat kompleksowy: „Poznajemy zwierzęta domowe”

Czas realizacji: od 30.11.2020r. do 11.12.2020r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie i nazywanie zwierząt domowych pies, kot – poznanie sposobów opiekowania się nimi, poznanie zasad zachowania się w przypadku ataku psa,poznanie wyglądu i sposobu poruszania i odżywiania psa, kota,pozna nowe słowa w języku angielskim: kot- cat, pies- dog,  
Kształtowanie umiejętnościnabywanie umiejętności opiekowania się zwierzętami domowym,kształtowanie umiejętności sprzyjających rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego, składanie obrazków w całość, zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu, kształtowanie pamięci przez powtarzanie fragmentów wierszy i piosenek. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: kot- cat, pies- dog, Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania
Budowanie postawwyrabianie poczucia odpowiedzialności za zwierzątko i opieka nad nim, przestrzeganie zakazu zbliżania się i zabawy z przypadkowo napotkanymi zwierzętami

Temat kompleksowy: „Boże Narodzenie  – storyline”

Czas realizacji: od 14.12.2020r. do 18.12.2020r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi, poznanie nazw i wygląd potraw przygotowywanych podczas świąt, pozna nowe słowa w języku angielskim – snowflake, christmas, snowman, Merry Christmas, Santa Claus
Kształtowanie umiejętnościużywanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi, kształtowanie umiejętności liczenia obiektów zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu, kształtowanie pamięci przez powtarzanie fragmentów piosenek, osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: snowflake, christmas, snowman, Merry Christmas, Santa Claus, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie wydzierania i przyklejania  
Budowanie postawzachęcenie do pomagania domownikom w przygotowaniach do świąt, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
Pastorałka – Była noc                

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła

Była noc, ciemna noc, Ona szła

Dokąd idziesz Panienko?

Taka krucha jak szkiełko

Do Betlejem Panienka szła.

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła

Była noc, ciemna noc, Ona szła

Szła przez ciemność, zawieję

Niosła ludziom nadzieję

Świt nowego lepszego dnia

Pastorałka – „Grajmy Panu”

Księżyc jasny tak jak słońce doczekał wesela

Dzisiaj zagra koncert niebiańska kapela

Anioł harfę nastroił a trąbki gwiazdeczki

Wiatr na trąbkach dzwonił i brzęczą skrzypeczki.

Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Wielką radość, dajmy Panu, dajmy

 Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Na wiek wieków, właśnie tak kochajmy

Tańczą święci na niebie a ludzie na ziemi

Rozweselić Ciebie my także umiemy

Wyśpiewamy Ci miłość najprościej jak dzieci

Nie pytając ktoś Ty wyjdziemy naprzeciw.

Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Wielką radość, dajmy Panu, dajmy

 Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Na wiek wieków, właśnie tak kochajmy

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy pracę lekarza
 2. W co się bawić, gdy na dworze pluch?
 3. Święto Pluszowego misia

Zadania:

 • poznanie pracy lekarza
  • kształtowanie świadomości znaczenia zdrowia dla człowieka
  • wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej
  • kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia
  • pogłębianie zainteresowania światem przyrodniczym i społecznym;
  •  nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk atmosferycznych
  • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
  • zapoznanie z różnymi stanami emocjonalnymi: radość, smutek, gniew, strach
  • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany
  • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
  • nabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkami
  • kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek
  • podejmowanie gry na niektórych instrumentów perkusyjnych: kołatka, grzechotka

Informacja o zadaniach realizowanych w przedszkolu

Temat kompleksowy: Poznajemy pracę lekarza

Czas realizacji: od 02.11.2020r. do 06.11.2020r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypozna pracę lekarzapozna sposoby dbania o swoje zdrowiepozna słowa w języku angielskim: a doctor, a nurse;  
Kształtowanie umiejętności używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchuosłuchanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: a doctor, a nurse rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowegokształcenie poczucia rytmurozwijanie sprawności manualnej w trakcie wydzierania, malowania farbami odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawwdrażanie do profilaktyki zdrowotnej wdrażanie do wyrabiania nawyków zdrowego trybu życia

Informacja o zadaniach realizowanych w przedszkolu

Temat kompleksowy: W co się bawić, gdy na dworze plucha?

Czas realizacji: od 09.11.2020r. do 20.11.2020r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z typowymi zjawiskami atmosferycznymi związanymi z  późną jesienią – zapoznanie z różnymi stanami emocjonalnymi: radość, smutek, gniew, strach
Kształtowanie umiejętnościosłuchanie ze słownictwem w j. angielskim: warunki pogodowe: rainy, windy, cloudkształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania własnych potrzeb, akceptowanie potrzeb innychobserwowanie skutków i ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które takimi nie sązapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchunabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkaminabywanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – kołatkarozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, wydzierania, wycinania
Budowanie postawrozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany

Informacja o zadaniach realizowanych w przedszkolu

Temat kompleksowy: „Święto pluszowego misia”

Czas realizacji: od 23.11.2019r. do 27.11.2019r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie historii pluszowego misiapoznanie sławnych misiów z książek i bajekpoznanie wartości: przyjaźń  
Kształtowanie umiejętnościnabywanie umiejętności  obcowania z książkąnabywanie umiejętności opowiadania treści utworów prostymi zdaniamiobserwowanie skutków i ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które takimi nie sądoskonalenie umiejętności wykonywania obrotu wokół własnej osi i w małych kółeczkachnabywanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – grzechotkaosłuchanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: book, teddy bear, happy, sad
Budowanie postawczerpanie radości z odczuwania dowodów przyjaźni na co dzieńszanowanie  zabawekuczestniczenie we wspólnym porządkowaniu zabawek w sali

Piosenka „Wdech i wydech”

1. Wdech i wydech zawsze w zgodzie,

   i od święta, i na co dzień.

   Razem w lesie, razem w polu,

   razem bawią się w przedszkolu.

Ref.: Wdech to ja,

         wydech – ty,

        raz i dwa,

      raz, dwa, trzy

2. Wdech się śpieszy, wydech za nim.

   Nie wierzycie? – Sprawdźcie sami.

   Wdech i wydech, dwaj bliźniacy,

   Razem trudzą się przy pracy.

Ref.: Wdech to ja,

         wydech – ty,

        raz i dwa,

      raz, dwa, trzy

Piosenka „Co kto lubi”

 1. Jabłka w cieście lubi Grześ

A ja wolę budyń jeść,

każdy przecież co innego

ma ulubionego

 • Grzesiek lubi gonić psa,

ja za piłką hopsa – sa,

każdy przecież co innego

ma ulubionego.

 • Ja coś lubię, a ty nie

ty coś wolisz, a ja nie,

każdy przecież co innego

ma ulubionego.

D. Gellner „Zły  humorek” – wiersz do słuchania

Jestem dzisiaj zła jak osa!

Złość mam w oczach i we włosach!

Złość  wyłazi  mi  uszami

I rozmawiać nie chcę z wami!

A dlaczego?

Nie wiem sama

Nie wie tata, nie wie mama…

Tupię nogą, drzwiami trzaskam

I pod włos kocura głaskam.

Jak tupnęłam lewą nogą,

Nadepnęłam psu na ogon.

Nawet go nie przeprosiłam

Taka zła okropnie byłam.

Mysz wyjrzała z mysiej nory:

Co to znowu za humory?

Zawołałam: – Moja sprawa!

Jesteś chyba zbyt ciekawa.

Potrąciłam stół i krzesło,

co mam zrobić, by mi przeszło?!

Wyszłam z domu na podwórze,

Wpakowałam się w kałużę.

Widać, że mi złość nie służy,

Skoro wpadłam do kałuży.

Siedzę w błocie, patrzę wkoło,

Wcale nie jest mi wesoło…

Nagle co to?

Ktoś przystaje

Patrzcie! Rękę mi podaje!

To ktoś mały, tam ktoś duży –

Wyciągają mnie z kałuży.

Przyszedł pies i siadł koło mnie

Kocur się przytulił do mnie,

Mysz podała mi chusteczkę:

Pobrudziłaś się troszeczkę!

Widzę, że się pobrudziłam,

Ale za to złość zgubiłam

Pewnie w błocie gdzieś została.

Nie będę jej szukała!

Wierszyk – „Deszczyk” M. Strzalowska  – usprawnianie narządów mowy poprzez naśladowanie odgłosów z otoczenia.

Śpiewa deszczyk

plum… plum… plum

kapie deszczyk

kap..kap…kap…

a ja sobie

tup! tup! tup!

przez kałużę

człap! człap! człap!

Chlupią rynny

chlup…chlup…chlup…

kapie deszczyk

kap..kap…kap…

a ja sobie

tup! tup! tup!

przez kałużę

chlap! chlap! chlap!

Komentowanie niedostępne.