Przedszkole Mały Światek
Dla dzieci do sześciu latek
Bo tu wszystko jest maleńkie
Tyciu, tyciu, tyciuteńkie
Integracja ze Środowiskiem PDF Drukuj Email
W naszej pracy podejmujemy szeroko rozumian? wsp??prac? ze ?rodowiskiem, traktuj?c j? jako wa?ne zadanie w wszechstronnym rozwoju i wychowaniu dzieci. • Wsp??pracujemy z zaprzyja?nionymi przedszkolami : Przedszkolem „Krasnal” i „Calineczka” w Toruniu
 • Szko?a Podstawow? Nr 24 i Nr 7 w Toruniu
 • Poradni? Pedagogiczno – Psychologiczn?
 • Muzeum Etnograficznym
 • Szko?? Le?n? na Barbarce
 • Ogrodem Zoobotanicznym
 • Schroniskiem dla zwierzat
 • Gospodarstwem rolnym w Elgiszewie
 • Teatrami Lalek „Va?ka”, „Zaczarowany ?wiat”, „MAG-MA”
 • Teatrami: „Baj Pomorski”, „W. Horzycy”
 • Toru?sk? Orkiestr? Kameraln? – koncerty w Dworze Artusa
 • Mini Oper? z Bydgoszczy
 • Stra?? Po?arn?
 • Komend? Policji
 • Planetarium
 • Muzeum drukarstwa i pi?miennictwa w Gr?bocinie
 • Ksi??nic? Miejsk?
 • Stacj? meteorologiczn?
 • „?ywym muzeum piernika”


 •