Misja i wizja

Misja i wizja

„Wszystko co najważniejsze w życiu człowieka
zdarza się w jego pierwszych sześciu latach”

(Vico)

Misja Przedszkola

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym,
twórczym rozwoju każdego dziecka,
poprzez tworzenie warunków umożliwiających bezpośredni kontakt
z literaturą, sztuką i teatrem.
W naszym przedszkolu każde dziecko jest ważne, czuje się akceptowane
i bezpieczne, ma stworzone warunki do harmonijnego rozwoju;
emocjonalnego, społecznego, poznawczego i zdrowotnego.
Jesteśmy otwarci na potrzeby i zainteresowania dziecka.
Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią, otwarte, posiadające wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w szkole.

Wizja Przedszkola

1. Jesteśmy przedszkolem o profilu literackim, tworzącym warunki do rozwoju: emocjonalnego, społecznego, poznawczego i zdrowotnego, poprzez stwarzanie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach
2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska
3. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, i jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości
4. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi
5. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania
6. Rodzice są współuczestnikami życia przedszkola
7. Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu.

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 17 czerwca 2016r. (Dz.U. z dnia 23 czerwca 2016 r poz. 895 ), która realizowana jest w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu wg. organizacji ustalonej w ramowym rozkładzie dnia. Realizujemy ją poprzez:

„Program wychowania przedszkolnego” PWN Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała
„Program dla dzieci 6-letnich” PWN Elżbiety Kordos

Programy własne:

„Lubię tu przychodzić” – program adaptacyjny
„Ja i ty , to razem my” – program wychowawczy
„W magicznym świecie bajek” – program edukacji literackiej

Przedszkole prowadzi wczesną edukację przygotowującą dzieci do posługiwania się językiem angielskim.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu:

1. logopedia
2. religia
3. język angielski
4. rytmika
5. taniec towarzyski
6. zajęcia z ceramiki i malarstwa

Kalendarz imprez przedszkolnych

Kalendarz imprez przedszkolnych

W przedszkolu organizujemy imprezy i spotkania okolicznościowe, które integrują środowisko dzieci, rodziców i kadrę przedszkola , są to:

 • Dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
 • Rozpoczęcie roku przedszkolnego
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Świętujemy urodziny dzieci
 • Imprezy o charakterze ekologicznym – Sprzątanie Świata,
 • Andrzejkowe wróżby
 • Spotkania przy wigilijnym stole

Czytaj dalej

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami

Rodzice dla nas są:

 • partnerami
 • uczestnikami
 • współtwórcami
 • najważniejszymi podmiotami w wychowaniu dzieci

Realizujemy różnorodne formy współpracy z rodzicami

 • zebrania ogólne i grupowe z udziałem specjalistów np.: logopedy, psychologa, lekarza.
 • zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców
 • dni adaptacyjne
 • dni konsultacji indywidualnych
 • imprezy środowiskowe
 • kącik dla rodziców
 • gazetka „Przedszkolny ELF”
 • udział w akcjach prowadzonych przez Przedszkole
 • udział w realizacji ośrodków tematycznych – prezentacja własnych zawodów
 • czytanie dzieciom bajek na terenie przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom.
 • skrzynkę życzeń i pomysłów

Organizacja przedszkola

Organizacja przedszkola
Organizacja przedszkola
 1. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w wieku 2,5 do 6 lat.
 2. W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały przedszkolne:
  Oddział I – Kurczaki
  Oddział II – Wiewiórki
  Oddział III – Zające
  Oddział IV – Pszczółki
 3. Przedszkole pracuje:
   Pięć dni w tygodniu(od poniedziałku do piątku włącznie), z wyjątkiem dni świątecznych;
   W ciągu tygodnia od godz. 6.00 do godz. 16.30.
 4. Posiadamy własną kuchnię. Dzieci otrzymują 3 posiłki w ciągu dnia, wg norm opracowanych na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia
   śniadanie
  • obiad
   podwieczorek