Nauczycielki: Bożena Żółtko i Żaneta Nieckarz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Bożena Żółtko, Żaneta Nieckarz

Tematy kompleksowe:

 1. Moje  przedszkole
 2. Dary jesieni

Zadania:

 1. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych życiowych i zadaniowych sytuacjach;
 2. Poznanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu  i na placu zabaw;
 3. Nabywanie umiejętności reagowania na polecenia nauczycielki kierowane   do całej grupy;
 4. Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie;
 5. Rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych
 6. Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania się.
 7. Kształtowanie zdolności wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych, oraz zwracania się wprost do rozmówcy;
 8. Zdobywanie doświadczenia z zakresie orientacji przestrzennej w odniesieniu do własnej osoby,
 9. Poznanie kierunków od osi ciała: lewa, prawa,  w lewo, w prawo, góra, dół, w górę, do dołu, przód, tył, do przodu, do tyłu     
 10. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na dużej powierzchni, rysowania kredkami, lepienia, wydzierania,
 11. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek
 12.  Podejmowanie gry na niektórych instrumentów perkusyjnych:  grzechotka, bębenek

Temat kompleksowy: Moje przedszkole

Czas realizacji: od 01.09.2021r. do 17.09.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-zapoznanie z cechami dobrego kolegi zapoznanie z przedszkolem: sala, łazienka, szatnia
– orientacja w schemacie własnego ciała
-odróżnianie strony prawej i lewej
-dostrzeganie możliwości wyrażania treści za pomocą symboli (logo przedszkola, piktogramy)
-zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw
Kształtowanie umiejętności-kształtowanie umiejętności korzystania z zabawek zgodnie z przeznaczeniem
-rozwijanie umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie rysowania, malowania, lepienia i wycinania
– osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: hello,  it’s me, my name is”,  thank you” bye-bye, head, hand,  leg itd
Budowanie postaw-przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka
-nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami
-kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
-stosowanie zwrotów grzecznościowych
-dbanie o porządek w miejscu pracy i zabawy -odróżnianie pozytywnych i negatywnych zachowań  
  środa 01.09.2021r.  Inauguracja nowego roku szkolnego- „Witajcie w przedszkolu”    
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie naśladowczej    
czwartek 02.09.2021r. Rysowanie kredkami  – „Mój znaczek” w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego „Maczek”         Osłuchanie z piosenką – „ Trampolinek i my    
  piątek 03.09.2021r.              Rozmowa na podstawie utworu  „Trzymaj się Kamil”  – W Chotomskiej    
Zestaw ćwiczeńgimnastycznychw formie naśladowczej
Poniedziałek 06.09.2021r Rozmowa na podstawie serii obrazków „Nasze umowy”      
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie naśladowczej
Wtorek 07.09.2021r.  Opowiadanie nauczycielki w oparciu o utwór D. Kręcisz – „Tak czy nie”      
Tworzenie kompozycji z gotowych elementów „Logo przedszkola”
Środa 08.09.2021rMalowanie farbami – „Moje przedszkole”     Zabawa ruchowa do piosenki –  Trampolinek i my  
Czwartek 09.09.2021r.  (Orientacja przestrzenna) – „Ja i moje otoczenie”            
Zabawa ilustracyjna do piosenki –„Trampolinek i my      
  Piątek 10.09.2021rZabawa tematyczna – „Dbamy o porządek” z wykorzystaniem utworu U. Piotrowskiej – „Gdzie jest piłka zajączka?”    
Rysowanie pastelami – „Mój kolega”
Poniedziałek 13.09.2021r.Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego – „Na przyjaciół można liczyć”        
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
Wtorek 14.09.2021r.Opowiadanie nauczycielki –  „Jesteśmy różni” – B. Szelągowskiej        
Konstruowanie z rolek i różnych materiałów plastycznych – „O to mój przyjaciel”
Środa 15.09.2021r.Instrumentacja piosenki – „Trampolinek i my  
Malowanie farbami akwarelowymi – „Moja ulubiona zabawka”
Czwartek 16.09.2021r.  (Orientacja przestrzenna) – „Ja w przestrzeni”      
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
Piątek 17.09.2021r.    Rozmowa na podstawie plansz edukacyjnych – „Zmysły”        
Wycinanie – „Moje oczy”

Temat kompleksowy: Dary Jesieni

Czas realizacji: od 20.09.2021r. do 01.10.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-poznanie niektórych owoców i warzyw oraz ich wartości odżywczych
-rozróżnianie kolorów: żółty, czerwony, zielony
-poznanie nowych określeń dotyczących osób, zwierząt, rzeczy oraz stosowanie ich zgodnie ze znaczeniem  
Kształtowanie umiejętności– osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: how are you?, sit down, stand up, an apple, a pear, a carrot, a tomato, an onion
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchu
– nabywanie umiejętności wyznaczania kierunku w odniesieniu do osi swojego ciała
-rozpoznawanie w zabawach różnych elementów muzyki: tempa, dynamiki,
-kształtowanie pamięci przez osłuchiwanie się z treścią wierszy i piosenek
-nabywanie umiejętności sprawnego poruszania się w przestrzeni  
Budowanie postaw-przezwyciężanie niechęci do zjadania potraw z owoców i warzyw
-umiejętne zachowanie się przy stole w czasie posiłku  
Poniedziałek 20.09.2021r  Wycieczka do sadu – „Gdzie rosną owoce?”          
Wtorek 21.09.2021r.          Słuchanie wiersza „Entliczek – pentliczek” J. Brzechwy z wyk. teatrzyku sylwet      
Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej    
Środa 22.09.2021r.Osłuchanie z piosenką- „Owoce i warzywa”          
Konstruowanie z tworzywa przyrodniczego  – „Jabłuszkowe jeżyki”  
Czwartek 23.09.2021r.  (Orientacja przestrzenna) – „Czy jesteś do mnie podobny”        
Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Owoce i warzywa”    
Piątek 24.09.2021r            Rozmowa połączona z działaniem – „Sałatka owocowa”        
Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej  
Poniedziałek 27.09.2021r.Opowiadanie dzieci w oparciu o historyjkę obrazkową – „Chłopcy i dziewczynki jedzcie witaminki” Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej  
Wtorek 28.09.2021r.Słuchanie wiersza „Na straganie” J. Brzechwy z wyk. warzyw        
Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej    
Środa 29.09.2021r.Zabawa ilustracyjna do piosenki – „Owoce i warzywa”      
Lepienie z masy solnej – „Warzywa”  
Czwartek 30.09.2021r  (Orientacja przestrzenna) – „Od Kasi do przodu”      
Instrumentacja piosenki – „Owoce i warzywa”        
Piątek 01.10.2021r.Rozwiązywanie zagadek – „Witaminowe zagadki        
Drukowanie ziemniakiem – „Stempelki”  

Maczek

Cz. Janczarski

Przedszkolaczek jestem – proszę:

noszę torbę w niej bambosze.

Mam wyszyty na niej znaczek,

spójrz: czerwony polny maczek.

Jaś na torbie ma jaskółkę,

Krzyś motyla, Hania pszczółkę,

Wikcia wiśnie kolorowe…

Torbę swoją wieszam w szatni.

Znam swój wieszak  – przedostatni.

I wie każdy przedszkolaczek,

że ten znaczek to mój znaczek

Piosenka „Owoce i warzywa”    muzyka i słowa Michał Witecki

 1. Powiedział raz pomidor.

że arbuz to warzywo.

I tak przestraszył nać

Że chciała z grządki zwiać

Ref. A na drzewach gruszki

Opalają brzuszki

Huśtają się wiśnie,

Śliwki słodkie, pyszne

A tam w ziemi pory

Szczypior kalafiory

marzą o tym by

w zupie spędzać dni.

 • Upiera się marchewka:

Jam zdrowsza niż rzodkiewka

I jak donosi wieść

Mnie pierwszą trzeba jeść