Nauczycielki: Natalia Urbańska i Natalia Jurkieiwcz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Natalia Urbańska, Natalia Jurkiewicz

Tematy kompleksowe:

 1. My jesteśmy przedszkolaki.
 2. Idzie do nas jesień.
 3. Magiczne słowa.

Zadania:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą poprzez wspólne zabawy
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
 • Wdrażanie i poznawanie zasad współżycia grupowego
 • Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z darami jesieni
 • Wyrażanie siebie i swoich uczuć w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową
 • Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Wyrabianie nawyków higienicznych
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach
Kształtowanie zasad zachowania się w lesie Orientacja w schemacie własnego ciała Nazywanie części ciała Określanie różnic w wyglądzie swoim i kolegów Określanie i porównywanie wielkości: duży i mały Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych

Tematyka kompleksowa: My jesteśmy przedszkolaki – integrowanie się z kolegami w przedszkolu, , utworzenie kodeksu grupowego

Czas realizacji: 1.09.2021 – 10.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZYzapoznanie z nową salą – poznanie znaczenia słowa koleżeński -poznanie sposobów radzenia sobie z tęsknotą za rodzicami -poznanie nazwy i symbolu grupy czterolatków -poznanie położenia zabawek w nowej sali
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem,reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki – nazywanie i wskazywanie części swojego ciała – utrwalenie umiejętność przedstawiania się imieniem i nazwiskiem – kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zagadek słownych
BUDOWANIE POSTAW– tworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka – wdrażanie do utrzymania porządku w nowej sali – kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej – nawiąznie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
1.09 śr„Tymek, Tomek i pierwszy dzień w przedszkolu“-rozmowa na podstawie opowiadania
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
2.09 czw„Zabawki w naszej sali“-zabawa dydaktyczna
„Hops czterolatek“-osłuchanie z piosenką
3.09 pt„To ja“-zabawa matematyczna z lustrem
„Hops czterolatek“-zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki
6.09 pon„ W szatni“-rozmowa na postawie zagadki słownej
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
7.09 wtMy jesteśmy wiewióreczki“-wyklejanie szablonu kawałkami krepy.
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
8.09 śrW przedszkolu jesteśmy grzeczni“-rozmowa na podstawie ilustracji(Kodeks przedszkolaka)
„Hops czterolatek“-instrumentacja piosenki
9.09 czw“Tu mam głowę, a tu ucho““-zabawa matematyczna na podstawie wiersza Bożeny Formy pt.“Części ciała“
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
10.09 pt„W przedszkolu jesteśmy grzeczni“-malowanie farbami
„Powitania nadszedł czas“-zabawa rytmiczno ruchowa

Tematyka kompleksowa: Idzie do nas jesieńrozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni

Czas realizacji: 13.09.2021 – 24.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– nazywanie cech charakterystycznych jesieni oraz poznanie ekosystemu – las
– nazywanie części ciała
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– kształtowanie umiejętności malowania farbami
– kształtowanie umiejętności odnajdowania takich samych obrazków
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
-śpiewanie piosenek w różnym tempie i o różnym natężeniu dźwięku
-instrumentacja piosenek za pomocą poznanych instrumentów (bębenek, grzechotka)
-kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
BUDOWANIE POSTAW– kształtowanie zasad zachowania się w lesie
– kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
13.09 pon„ Idzie jesień“ – wycieczka do lasu.
14.09 Wt„ Lato i jesień“- wyklejanie skrawkami papieru.
„ Idzie, idzie jesień“ – osłuchanie z piosenką.
15.09 Śr„Kolory jesieni” – rozmowa w oparciu o wiersz Agaty Dziechciaczyk. Zestaw zabaw ruchowych m. zabawowo- naśladowczą
16.09 czw„Idzie, idzie jesień“ – zabawa rytmiczno – ruchowa.
„Kolorowa jesień“- malowanie akwarelą na podkładzie z cukru
17.09 pt„ Na jesiennym spacerze“ – rozmowa połączona z działaniem.
Zestaw zabaw ruchowych m. zabawowo- naśladowczą
20.09 pon„ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka“- zabawy ruchowe.
21.09 wt„Jesienne liście“ – wyklejanie plasteliną.
„ Idzie, idzie jesień“ –instrumentacja piosenki
22.09 śr„Jesienne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych.
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.
23.09 czw„Taniec z listkami” – zabawa ilustracyjna
„Jesienna kompozycja” – tworzenie pracy metodą odciskania pomalowanych liści na kartonie.
24.09 pt„ Ja i Ty“ – Zabawa matematyczna
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.

Tematyka kompleksowa: Magiczne słowa – wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do używania słów kulturalno – grzecznościowych.

Czas realizacji: 27.09.2021 – 1.10.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– poznanie „magicznych słów” – proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia
– dowie się, w jakich sytuacjach używamy słów : proszę, dziękuję, przepraszam
– dowie się, co to znaczy być życzliwym
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
– kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
– kształtowanie umiejętności kolorowania bez wyjeżdżania poza kontur
– kształtowanie poprawnego trzymania kredki
BUDOWANIE POSTAW– wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
– wdrażanie do używania słów kulturalno – grzecznościowych,
27.09 pon„ Piękne zwyczaje“ – rozmowa na podstawie teatrzyku kukiełkowego w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową
28.09 wt„Czarodziej Dobre Słówko“ – Lepienie z plasteliny
„Grzeczne słówka „ – Zabawa ruchowa do piosenki
29.09 śr„ Proszę, dziękuję, przepraszam“- Rozmowa na postawie filmu edukacyjnego
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.
30.09 czw„ Order Życzliwości“- Kolorowanie kredkami świecowymi
„ Grzeczny przedszkolak“ – Opowieść ruchowa
1.10 pt„ Duży i mały“ – Zabawa matematyczna
Zestaw zabaw ruchowych m. zadaniowo- zabawową