Nauczycielki: Angelika Śniady i Żaneta Nieckarz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

STYCZEŃ 2022r.

Tematy kompleksowy:

 • ,,Jak wygląda zima?”
 • ,,Kim jest aktor”

Zadania:

 • Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 • Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań złożonych
 • Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 • Współtworzenie i przestrzeganie umów grupowych.
 • Przestrzeganie zasad poruszania się w pomieszczeniach przedszkolnych, korzystania ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek
 • Poznanie znaku graficznej wielkiej i małej, drukowanej i pisanej literki ,,B”; ,,Z”; ,,R”; ,,G”
 • Poznanie historii powstania kinematografii oraz sposobu w jaki powstają filmu
 • Poznanie zawodu aktora oraz zawodów wykonywanych w kinie i w teatrze
 • Wdrażanie do postaw prozdrowotnych
 • Wdrażanie do zachowań proekologicznych – dbanie o przyrodę,
 • Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na różnej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, lepienia z plasteliny
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 • Poznanie zapisu graficznego cyfry 6 i 7
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na cechy
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.

Wykorzystanie           naturalnych     predyspozycji dziecka           do        rozwijania       umiejętności językowych

Tematyka kompleksowa ,,Jak wygląda zima?” – dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w krajobrazie podczas zimy, wdrażanie do postaw proekologicznych

Czas realizacji: 03.01.2022- 14.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie krajobrazu występującego zimą
-poznanie litery B, Z małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 6
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-odczytywanie prostych wyrazów oraz tworzenie krótkich zdań
-pisanie liter, wyrazów, zdań w liniaturze
-wykonywanie poleceń zgodnie z podaną instrukcją
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi  
BUDOWANIE POSTAW-wdrażanie do postaw proekologicznych
-zwracanie uwagi na dbałość o własne zdrowie podczas pory roku – zima
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
03.01 poniedziałek  Spacer w okolicy przedszkola ,, Jak wygląda zima?”
                 
Malowanie farbami ,,Krajobraz zimowy”  
04.01 Wtorek      Lepienie ze sztucznego śniegu ”Bałwanek”
           
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. naśladowczą  
05.01 ŚrodaDokończenie opowiadania opowiadanego przez N. ,,Zimowy balon”
                 
Nauka piosenki ,,Dzieci zimy się nie boją”          
06.01 Czwartek  Dzień wolny od zajęć  
07.01 PiątekZabawa matematyczna , ,Poznajemy cyfrę 6”  
         
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. naśladowczą  
10.01 Poniedziałek    Opowiadanie nauczyciela ,,Mroźny dzień Zuzy”
                             
Instrumentacja piosenki ,,Dzieci zimy się nie boją”                  
11.01 Wtorek      Rysowanie węglem ,,Leśne choinki”  
               
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. naśladowczą
12.01 ŚrodaOpowiadanie dzieci na temat ,,Zimowe zabawy” inspirowane ilustracjami    
           
Swobodna ekspresja ruchowa do instrumentalnej wersji piosenki ,,Dzieci zimy się nie boją”
13.01 Czwartek  Układanie zagadek ,,Zimowe szaleństwo”
             
Rysowanie pastelami na wybrany przez dziecko temat
14.01 PiątekZabawa matematyczna Klasyfikacja ,,Kolorowe klocki”  
       
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m.naśladowczą

Tematyka kompleksowa ,,Kim jest aktor?” – poznanie zawodu aktora oraz instytucji kultury, w których pracuje aktor

Czas realizacji: 17.01.2022- 28.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie zawodu aktora oraz miejsc wykonywania tego zawodu (kino, teatr)
-poznanie sposobu w jaki powstaje film
-poznanie historii powstania filmu
-poznanie litery R, G małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 7
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-odczytywanie prostych wyrazów oraz tworzenie krótkich zdań
-pisanie liter, wyrazów, zdań w liniaturze
-prawidłowe chwytanie narzędzia pisarskiego (ołówek, kredka)
-wykonywanie poleceń zgodnie z podaną instrukcją
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi  
BUDOWANIE POSTAW-przestrzeganie norm grupowych
-wdrażanie do postaw przyjacielskich względem rówieśników
-przestrzeganie norm społecznych w sytuacji odwiedzania miejsc kultury (kino, teatr)
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
17.01 Poniedziałek    Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego ,,W teatrze”                            

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową
18.01 Wtorek      Rysowanie kredkami świecowymi ,,Scena teatralna”              

Nauka piosenki ,,Chmurkowy teatr Fruzi”
19.01 ŚrodaOpowiadanie nauczycielki ilustrowane pacynkami ,,Rower Romka”                  

Zabawa rytmiczno -ruchowa do piosenki ,,Chmurkowy teatr Fruzi”  
20.01 Czwartek  Wirtualna wycieczka do teatru ,,Jak wygląda scena?”                  

Praca konstrukcyjna ,,Pacynka”
21.01 PiątekZabawa matematyczna ,,Poznajmy cyfrę 7”      

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową
24.01 Poniedziałek    Rozmowa na podstawie ilustracji ,,W kinie”                        

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową    
25.01 Wtorek      Praca konstrukcyjna ,,Kukiełka”                  

Instrumentacja piosenki ,,Chmurkowy teatr Fruzi”
26.01 ŚrodaOpowiadanie nauczyciela w oparciu o ilustracje ,,Gawron odwiedził kino”                

Swobodna ekspresja ruchowa do melodii Vivaldiego ,,Cztery pory roku”
27.01 Czwartek  Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego ,,Jak zrobić film? – poradnik małego filmowca”              

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową
28.01 PiątekZabawa matematyczna Klasyfikacja              

Wyklejanie bibułą ,,Maska”

1. Fruzia często patrzy w chmury,

Lubi być w obłokach.

Mówi, że w nich można spotkać,

Księcia albo smoka.

Ref. Chmurkowy teatr

Najpiękniejszy na świecie.

W chmurkach zobaczycie

To co tylko chcecie.

Można w nich dojrzeć okręt,

okręt i zajączki,

wszystko to tworzą białe,

białe, małe obłoczki. (x2)

2. Fruzia widzi w białych chmurach

Bajkowe postacie,

Które z książek – tych dla dzieci,

Wszyscy dobrze znacie.

Ref.

GRUDZIEŃ 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. My i nasze emocje
 2. Szacunek do przyrody- z ekologią warto żyć w przyjaźni
 3. W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia

Zadania:

-Nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, nazywanie emocji

-Ekspresyjne wyrażanie swoich uczuć, emocji i przeżyć

-Rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję ruchową

-Rozwijanie mowy w zakresie czytania sylab, wyrazów i łączenia ich w zdania

-Poznanie znaku graficznego wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery: U”, „K” „N”, „Y”

-Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozdzielania

-Stosowanie cyfr do oznaczania ilości

-Poznanie zapisu graficznego cyfry: 4 i 5

-Rozbudzenie ciekawości poznawczej i wytworzenie motywacji do działań przyjaznych przyrodzie

-Dostrzeganie różnic dotyczących odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii

-Poznanie czterech żywiołów i ich siły sprawczej

-Wzbogacenie wiedzy dotyczącej znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, roślin

-Dostrzeganie wartości ekologicznego stylu życia

-Rozbudzanie szacunku do środowiska naturalnego

-Poznanie przyczyn wyniszczania środowiska naturalnego i sposobów zapobiegawczych

-Wdrażanie do propagowania zasad segregacji i idei recyklingu

-Stworzenie kodeksu „małego ekologa”

-Poznanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

-Utrwalanie i śpiewanie kolęd bożonarodzeniowych

-Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami bożonarodzeniowymi

-Kształtowanie poczucia pomocy rodzicom w wykonywaniu obowiązków przedświątecznych

-Estetyczne wykonywanie prac plastycznych

-Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się z językiem angielskim

Tematyka kompleksowa: My i nasze emocje- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, nazywanie emocji

Czas realizacji: 29.11.2021- 03.12.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie niektórych emocji(radość, smutek, strach, złość)
-uświadomienie sobie, jak pielęgnować pozytywne emocje i w jaki sposób radzić sobie z negatywnymi
-poznanie znaczenia przysłowia „Strach ma wielkie oczy”
-poznanie znaczenia słowa „tolerancja”
-poznanie litery U, u małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 4
-poznanie nowych zwrotów w języku angielskim: I’m happy- Jestem szczęśliwy, I’m not happy- Jestem nieszczęśliwy, I’m sorry- Przepraszam, I’m scared- Boję się, I’m angry- Jestem zły, I’m sad- Jestem smutny
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-formułowanie oceny zachowań własnych i innych osób
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi
-wyrażanie własnych emocji w formie plastycznej
-zapamiętywanie tekstu piosenki
-odtworzenie rytmu za pomocą instrumentów
-rozbudzanie wrażliwości muzycznej
-doskonalenie umiejętności układania z rozsypanki literowej sylab z poznanych liter i ich czytania
-wyodrębnianie poznanych liter: a,o,m,t,e,l,d, i -w wyrazach
-kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
BUDOWANIE POSTAW

-okazywanie szacunku innym ludziom
-wdrażanie do postawy tolerancji wobec odmienności (dostrzeganie krzywdy innych, nie wyśmiewanie się z nich, pomaganie słabszym i potrzebującym pomocy)
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
29.11 Poniedziałek
Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „Porozmawiajmy o emocjach”

Nauka piosenki „Każdy śmieje się inaczej”
30.11 Wtorek
Rysowanie kredkami świecowymi- „Mój strach”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
01.12 Środa
Opowiadanie nauczyciela „Ula i jej uczucia”

Instrumentacja piosenki „Każdy śmieje się inaczej”
02.12 Czwartek

Zabawa matematyczna „Co to za cyfra”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
03.12 PiątekRozmowa na podstawie filmu edukacyjnego- „Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji”

Wycinanie „Zegar emocji”

Tematyka kompleksowa: Szacunek do przyrody- z ekologią warto żyć w przyjaźni- rozbudzanie zainteresowania przyrodą, wytworzenie związku emocjonalnego z przyrodą, rozbudzenie ciekawości poznawczej i wytworzenie motywacji do działań przyjaznych przyrodzie, poznanie wartości ekologicznego stylu życia

Czas realizacji: 06.12.2021-17.12.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie odnawialnych(energia słoneczna, wody, wiatru, wnętrza Ziemi) i nieodnawialnych źródeł energii( ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny)
-uświadomienie sobie znaczenia słów: energia, prąd, źródła energii
-poznanie znaczenia pojęć: ekologia, środowisko, segregacja, śmieci, recykling, odpady,
-poznanie żywiołów (woda, powietrze, ziemia, ogień) i ich znaczenia
-poznanie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, roślin
-poznanie litery N, n i K, k małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 5
-poznanie nowych słów w języku angielskim: water- woda, fire- ogień, Earth- Ziemia, air- powietrze
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-odróżnianie źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej
-dostrzeganie szkodliwego wpływu nieodnawialnych źródeł energii na środowisko
-wskazywanie zagrożeń wynikających z siły żywiołów
-uświadomienie sobie w jaki sposób dbać o planetę
-wskazywanie sposobów oszczędzania wody, energii
-dostrzeganie przyczyn zanieczyszczania wód
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi
-współdziałanie w małej grupie
-utworzenie kodeksu „małego ekologa”
-rozdzielanie po tyle samo
-zapamiętywanie tekstu piosenki
-odtworzenie rytmu za pomocą instrumentów
-rozbudzanie wrażliwości muzycznej
-czytanie globalne wyrazów
-łączenie wyrazów w zdania
BUDOWANIE POSTAW

-kształtowanie poczucia szacunku do sił natury
-rozumienie konieczności ograniczenia zużycia wody, energii, dbania o glebę,
-dostrzeganie konieczności zminimalizowania użycia wody, energii
-kształtowanie poczucia troski o środowisko
Data realizacji
Sytuacja edukacyjna
06.12. Poniedziałek
Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „Cztery żywioły”

Zabawy muzyczno-ruchowe do muzyki poważnej Beethoven „Moonlight”
07.12 Wtorek
Konstruowanie „Muzyka ze śmietnika -eko instrumenty”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
08.12 Środa
Opowiadanie nauczyciela „Natalia podziwia nocą naturę”

Zabawy muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem piosenki „Każdy śmieje się inaczej”
09.12 Czwartek
Zabawa matematyczna Rozdzielanie „Każdy ma dostać tyle samo”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
10.12 Piątek
Rozmowa na podstawie wiersza „Odnawialne źródła energii”

Malowanie farbą plakatową „ Żywioły”
13.12 Poniedziałek
Opowiadanie nauczycielki „Co to jest ekologia?”

Nauka piosenki „Zielony dom”
14.12 Wtorek
Collage „Mandala ekologiczna” (Rytmiczne rysowanie kreski- edukacja przez ruch wg. D. Dziamskiej)

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody W.Sherborne
15.12 ŚrodaRozmowa na podstawie historyjki obrazkowej„ Kolorowe gazety Karola”

Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „Zielony dom”
16.12 CzwartekZabawa matematyczna „Co to za cyfra?”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody W.Sherborne
17.12 PiątekRozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „Niezwykła podróż kropelka

Wycinanie „Kropelka”

Tematyka kompleksowa: W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia- rozbudzanie zainteresowania tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, poznawanie korzeni wybranych tradycji, uwrażliwianie na ważność spędzania czasu z rodziną podczas świąt.

Czas realizacji: 20.12.2021- 31.12.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY

-poznanie zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych obowiązujących w różnych regionach Polski (Podhale, Śląsk, Warmia i Mazury, Wielkopolska, Pomorze i Kaszuby)
-zapoznanie z symbolami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia
-poznanie litery Y, y małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie nowych słów w języku angielskim: Santa Claus- Święty Mikołaj , bells- dzwonki, Christmas tree- choinka, presents- prezenty

KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI

-śpiewanie znanych kolęd
-kształtowanie umiejętności wypowiadania się zdaniami złożonymi
-odtwarzanie rytmu za pomocą ruchu
-reagowanie na zmianę tempa, dynamiki utworów
-rozbudzanie wrażliwości muzycznej
-rozwijanie umiejętności czytania sylab z poznanymi literami: a,o,e,l,m,t,d,n,u,k,y
-czytanie globalne wyrazów z poznanymi literami
-łączenie wyrazów w zdania
-rozpoznawanie zapisu graficznego znanych cyfr: 1,2,3,4,5
-rozdziela przedmioty
-doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 7


BUDOWANIE POSTAW
-uwrażliwianie na ważność spędzania czasu z rodziną podczas świąt
-kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
20.12 PoniedziałekRozmowa na podstawie prezentacji multimedialnej „Boże Narodzenie w różnych regionach Polski”

Indywidualne i zbiorowe śpiewanie wybranych kolęd- „Pachnie świętami”
21.12 wtorek

Wycinanie z kolorowego papieru „Wesołych świąt- Kartka świąteczna”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody W. Sherborne
22.12 środa
Wprowadzenie liter y na podstawie opowiadania nauczycielki „Wielkie domy małych ludzi”

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss do utworu Moment Musicale- Fr. Szubert
23.12 czwartekZabawa matematyczna Rozdzielanie „Ile dodano? Ile odjęto?”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody W.Sherborne
24.12 Piątek
Wigilia
27.12 Poniedziałek
Opowiadanie nauczyciela na podstawie literatury „Magia Świąt. Opowieści, ciekawostki, zwyczaje o Świętach Bożego Narodzenia obchodzonych na całym świecie”

Zabawa ruchowa wysnuta z treści piosenki
28.12 Wtorek
Malowanie pędzlem „Brokatowe bombki z żarówek”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
29.12 środaWycieczka na starówkę – „Szopka bożonarodzeniowa”
30.12 czwartekZabawa matematyczna Rozdzielanie „Ile cyfr już znam?”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
31.12 piątekSylwester

Piosenka „Każdy śmieje się inaczej”

 1. Każdy śmieje się inaczej

mama z tatą na „a” raczej

babcia z dziadkiem tak na „e”:

e, he, he

e, he ,he.

 1. Każdy śmieje się inaczej

ciocia z wujkiem na „i” raczej.

A kuzynka tak na „o”:

o, ho ho

o, ho, ho

 1. Każdy śmieje się inaczej

przyjaciele na „u” raczej.

A ja śmieję się na „y”.

A jak Ty?

A jak Ty?

 1. Ja się śmieje tak na zdrowie

kto nie wierzy niech się dowie, że

śmiech lepszy jest niż lęk

śmiejmy się, śmiejmy się.

Wiersz „Odnawialne źródła energii” I. Barankiewicz

Cała planeta Ziemia

Z kłopotem się boryka.

Groźny dwutlenek węgla

Atmosferę przenika.

Z kopalni i kominów, ze spalin

samochodów,

Otacza nas wciąż chmura

Niebezpiecznego smogu.

Gdy smog nas gryzie w oczy,

Dym niszczy środowisko,

Co my możemy zrobić by ocalić środowisko?

Ochroni nas jedynie

Postępowa, specjalna,

nasza nowa nadzieja-

energia odnawialna!

Nie z paliwa ma siłę,

lecz czerpie ją z natury!

Z wiatru, słońca i ziemi

nawet śmieci niektórych!

W procesach oczyszczania

Ścieków i środowiska

Można też biopaliwa

Naturalne uzyskać.

Także z wody, fal, prądów,

Można czerpać zasoby.

Są na to technologie,

nowoczesne sposoby.

A co w tym najważniejsze:

Zasoby odnawialne nie dość, że są zdrowe –

są niewyczerpywalne!

Oznacza to, że zawsze

wykorzystać możemy energię odnawialną –

a spalin już nie chcemy!

Piosenka „Zielony dom”

 1. Rekin mieszka w oceanie,

pszczoły dbają o swój ul,

dzięcioł w dziupli ma mieszkanie,

na sawannie lew to król!

Na planecie naszej Ziemi

Ty też miejsce swoje masz…

I to nigdy się nie zmieni

jeśli dobrze o nią dbasz!

Ref:

O nasz wspólny dom zadbamy!

Będzie miał zielone ściany,

bo znajdziemy zawsze czas,

by posprzątać razem las!

Nad szumiącą czystą rzeką

sam zrozumiesz, co jest „eko”!

Z ekologią za pan brat,

taki piękny jest nasz świat!

2.Jak się troszczyć o przyrodę?

Nic trudnego, przecież wiesz!

Oszczędzajmy prąd i wodę,

segregujmy śmieci też.

Z auta wskoczmy na rowery,

by spalinom krzyknąć: stop!

I zadbajmy o maniery wobec Ziemi

cały rok!

Ref:

O nasz wspólny dom zadbamy!

Będzie miał zielone ściany,

bo znajdziemy zawsze czas,

by posprzątać razem las!

Nad szumiącą czystą rzeką

sam zrozumiesz, co jest „eko”!

Z ekologią za pan brat,

taki piękny jest nasz świat!

3.Na planecie naszej Ziemi

Ty też miejsce swoje masz

I to nigdy się nie zmieni,

jeśli dobrze o nią dbasz!

Ref:

O nasz wspólny dom zadbamy!

Będzie miał zielone ściany,

bo znajdziemy zawsze czas,

by posprzątać razem las!

Nad szumiącą czystą rzeką

sam zrozumiesz, co jest „eko”!

Z ekologią za pan brat,

taki piękny jest nasz świat!

LISTOPAD 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Polska niepodległa
 2. Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy
 3. Kim jest i czym się zajmuje fotograf?

Zadania:

 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań złożonych
 3. Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 4. Współtworzenie i przestrzeganie umów grupowych.
 5. Przestrzeganie zasad poruszania się w pomieszczeniach przedszkolnych oraz korzystania ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego.
 6. Poznanie znaku graficznej wielkiej i małej, drukowanej i pisanej literki ,,L’’ ; ,,E’’; ,,D’’ ,,I’’
 7. Poznanie historii Polski związanej ze Świętem Niepodległości
 8. Wdrażanie do postaw patriotycznych
 9. Poznanie zawodu fotografa oraz zakładu fotograficznego
 10. Wdrażanie do zachowań proekologicznych – dbanie o przyrodę, dokarmianie zwierząt w zimę
 11. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na różnej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, lepienia z plasteliny
 12. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 13. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w pamięci w zakresie do 7
 14. Poznanie zapisu graficznego cyfry 2 i 3
 15. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 16. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych

Tematyka kompleksowa Polska niepodległa – poznanie historii powrotu Polski na mapę świata, wdrażanie do postaw patriotycznych, przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Niepodległości

Czas realizacji: 01.11 – 12.11.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie legendy o powstaniu Warszawy (Wars i Sawa)
-poznanie historii odzyskania przez Polskę niepodległości
-poznanie litery E oraz L małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 2
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-zapamiętywanie wierszy, tekstów piosenek i kroków tanecznych podczas występu z okazji Dnia Niepodległości
-wykonywanie poleceń zgodnie z podaną instrukcją
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi
-kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
BUDOWANIE POSTAW-okazywanie szacunku do kultury Polski
-przestrzeganie norm grupowych
-wdrażanie do postaw patriotycznych
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
01.11 Poniedziałek

Wszystkich Świętych- dzień wolny
02.11 Wtorek


Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego ,,Mój kraj – moja ojczyzna’’
Malowanie palcami ,,Flaga Polski’’
03.11 ŚrodaOpowiadanie nauczyciela- Poznajemy literę E
Nauka piosenki ,,Niepodległość’’
04.11 Czwartek
Rozmowa na podstawie historyjki obrazkowej ,,Niepodległość’’
Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki ,,Niepodległość’’
05.11 PiątekZabawa matematyczna ,,Co to za cyfra?’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową
08.11 Poniedziałek

Opowiadanie nauczycielki w oparciu o legendę ,,Lena wyjechała do Warszawy’’
Swobodna ekspresja ruchowa do melodii
09.11 Wtorek


Rysowanie pastelami ,,Krajobraz Polski’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową
10.11 ŚrodaWystęp teatralny z okazji Święta Niepodległości
11.11 Czwartek
Święto Niepodległości – dzień wolny
12.10 PiątekZabawa matematyczna Dodawanie ,,Kotyliony’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową

Tematyka kompleksowa Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy – poznanie sposobów przygotowywania się ludzi i zwierząt do zimy – zapasy/przetwory

Czas realizacji: 15.11- 19.11.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie sposobów przygotowywania się ludzi i zwierząt do zimy
– zbieranie zapasów, robienie przetworów
-poznanie nazw leśnych zwierząt w j. angielskim – jeż – hedgehog, wiewiórka – squirrel, niedźwiedź – bear,
-poznanie litery D małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
-poznanie zapisu graficznego cyfry 3
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-wykonywanie poleceń zgodnie z podaną instrukcją
-kształtowanie umiejętności wypowiadania zdaniami złożonymi
-kształtowanie umiejętności czytania sylab złożonych z poznanych liter – ma, mo, am, om, do, da, ad, od, la, lo, ol, al, me, de, le, em, el, ed
-kształtowanie umiejętności czytania krótkich wyrazów – mama, dom, mamo, lala, molo, dal, medal
BUDOWANIE POSTAW-wdrażanie do postaw proekologicznych
-wzmacnianie poczucia opiekuńczości i wrażliwości w stosunku do zwierząt
-przestrzeganie kodeksu przedszkolaka
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
15.11 Poniedziałek

Rozmowa na podstawie prezentacji multimedialnej ,,Przygotowania do zimy’’
Stemplowanie ,,Jesienne owoce’’
16.11 Wtorek


Konstruowanie ,,Jeż’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. naśladowczą
17.11 ŚrodaOpowiadanie nauczycielki w oparciu o ilustracje ,, Darek przygotowuje przetwory’’
Instrumentacja piosenki ,,Niepodległość’’
18.11 Czwartek
Zabawa inscenizacyjna z elementami dramy w oparciu o wiersz B. Formy ,,Ptasia stołówka’’
Nauka piosenki ,,Świat w naszych rękach – eko piosenka’’
19.11 PiątekZabawa matematyczna ,,Co to za cyfra?’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. naśladowczą

Tematyka kompleksowa Kim jest i czym się zajmuje fotograf? – poznanie zawodu fotografa oraz miejsca jego pracy, poznanie historii powstania fotografii

Czas realizacji: 22.11 – 26.11.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie zawodu fotografa (photographer)
-poznanie historii powstania fotografii
-poznanie wyglądu starych aparatów
-poznanie litery I wielkiej i małej, drukowanej i pisanej
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek, odtworzenie rytmu za pomocą ruchu,
-kształtowanie umiejętności wypowiadania się używając techniki żywego słowa (stosując odpowiednią mimikę, natężenie głosu)
-kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w pamięci do 7
-rozpoznawanie na ilustracji cyfry 1, 2, 3 oraz dopasowanie ich do odpowiednich zbiorów
BUDOWANIE POSTAW-okazywanie szacunku do poznanego zawodu
-rozwiązywanie konfliktów za pomocą rozmowy i wyjaśniania
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
22.11 Poniedziałek

Rozmowa z fotografem(online),,Kim jest fotograf?’’
Zabawa rytmiczno – ruchowa ,,Świat w naszych rękach – eko piosenka’’
23.11 Wtorek


Kolaż utworzony ze zdjęć
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. naśladowczą
24.11 ŚrodaOpowiadanie nauczyciela ,,Irena lubi robić zdjęcia’’
Instrumentacja piosenki ,,Świat w naszych rękach – eko piosenka’’
25.11 Czwartek
Wycieczka do zakładu fotograficznego
Malowanie farbami na wybrany przez dziecko temat
26.11 PiątekZabawa matematyczna Odejmowanie ,,Ile jest fotografii?
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. naśladowczą

B. Forma ,,Ptasia stołówka’’

Przyleciała chuda wrona
i stado wróbelków.
Stuku, puku w okieneczko
pod rzędem sopelków.
Mamo, mamo, daj mi kaszy,
okruszków, słoninki.
Zrobię zaraz stołóweczkę
dla ptasiej rodzinki.
Już za oknem jest wesoło,
a dziobków stukanie
mówi: stuk, puk,
dziękujemy i tobie i mamie.

Zozi ,,Co to jest niepodległość’’

Kiedyś Rosja Austria i Prusy
Na Polskę mieli chytre zakusy
Niestety w końcu im się udało
I zagrabili Polskę całą

Przez długie 123 lata
Nie było nas na mapie świata
I jak to czasem mówią dorośli
Wtedy nie było niepodległości

Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

Zaraz po I wojnie światowej
Powstały piękne mapy już nowe
Tak właśnie nasza historia biegła
Że Polska dzisiaj jest niepodległa

Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze
Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze

Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

Zozi ,,Świat w naszych rękach – eko piosenka’’

Ci co lubią segregację
Otóż oni mają rację
Gdy w osobne pojemniki
Lecą papier szkło plastiki

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

A recykling trudne słowo
Chodzi o to by na nowo
Z naszych śmieci zrobić coś
Papier plastik albo szkło

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

Więc dorośli oraz dzieci
Posłuchajcie
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś
Żeby jutro dobrze żyć

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

PAŹDZIERNIK 2021r.

Tematykompleksowy:

 1. Fryderyk Chopin – pianista, kompozytor
 2. Zwierzęta domowe
 3. Przetwory – wykorzystywanie warzyw i owoców

Zadania:

 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań złożonych
 3. Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 4. Współtworzenie i przestrzeganie umów grupowych.
 5. Przestrzeganie zasad poruszania się w pomieszczeniach przedszkolnych oraz korzystania ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego.
 6. Poznanie znaku graficznej wielkiej i małej, drukowanej i pisanej literki ,,A’’ ; ,,O’’; ,,M’’
 7. Poznanie twórczości znanego kompozytora F. Chopina
 8. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych
 9. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na różnej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, lepienia z plasteliny
 10. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 11. Posługiwanie się określeniami jutro, pojutrze, wczoraj, dziś, przedwczoraj
 12. Liczenie na konkretach w zakresie do 7
 13. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 14. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Data realizacji : 04.10 – 15.10. 2021

Temat: „Fryderyk Chopin – pianista, kompozytor’’

Cele operacyjneObszar
Dz. Dowie się kim był Fryderyk Chopin2.3
Dz. Pozna znane utwory Fryderyka Chopina2.7
Dz. Dowie się kim jest kompozytor2.7
Dz. Pozna znak graficzny Wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery ,,A’’ i ,,O’’2.4
Dz. Dowie się, że literki ,,a’’ i ,,o’’ są samogłoskami i w schemacie określamy je kolorem czerwonym2.4
Dz. Nakreśli na śladzie literkę A, a oraz O, o2.4
Dz. Przegłoskuje wyrazy – Ala, artysta,2.4
Dz. Zaśpiewa piosenkę zbiorowo, indywidualnie, głośno, cicho2.7
Dz. Pozna tekst i melodię piosenki2.7
Dz. Dostrzeże upływ czasu, orientuje się w określeniach dzisiaj, jutro, pojutrze, przedwczoraj2.6
Dz. Poprawnie użyje spójników łącznych ‘’i’’, ‘’oraz’’ podczas wypowiedzi2.4
Dz. Stworzy instrument za pomocą gotowych elementów – grzechotka2.7
Dz. Wykona pracę według własnego pomysłu, rozwijając wyobraźnię2.7
Dz. Namaluje palcami pracę w rytm słuchanej melodii ,,Spring Waltz’’ autorstwa F. Chopina2.7
Dz. Zadba o porządek w miejscu pracy2.1
Dz. Okaże szacunek do postaci Fryderyka Chopina oraz do jego twórczości2.2
Dz. Pozna nowe słowa w j.angielskim – piano, guitar, drum, play, like, don’t like, movie, watch,2.8
Dz. Wypowie krótkie zdania w j.angielskim – play the guitar, play the piano, I love this song, I don’t like it, I’m watching the movie2.8

Epizod 1 ,,Kim jest Fryderyk Chopin?’’

Witajcie kochane dzieci, nazywam się Bolek. Zauważyłem, że lubi śpiewać, tańczyć i grać do różnych piosenek. Chciałbym zostać z Wami na trochę i wprowadzić Was w świat muzyki, co Wy na to? Poznajcie Fryderyka Chopina, słyszeliście kiedyś o nim?

Pytania kluczowe

 1. Kto nas odwiedził?
 2. Kim jest Fryderyk Chopin?
 3. Czy wiecie na jakim instrumencie grał Fryderyk?
 4. Czy znacie kogoś, kto gra na pianinie lub fortepianie?
 5. Jaka jest różnica pomiędzy pianinem a fortepianem?

Proponowane aktywności

 • Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego ,,O Chopinie słów kilka’’ – dowie się kim był Fryderyk Chopin, posłuży się spójnikami łącznymi ‘’i, oraz’’ podczas wypowiedzi, wypowie się o filmie w języku angielskim (I’m watching the movie, I like this movie, I don’t like this movie)
 • Malowanie palcami do melodii Spring Waltz -pozna piosenkę Fryderyka Chopina (melody), namaluje pracę w rytm piosenki, rozwinie wyobraźnię malując według własnego pomysłu, zachowa porządek w miejscu pracy

Epizod 2 ,,Żelazowa wola’’

Jejku! Ale podobają mi się Wasze prace, jesteście prawdziwymi artystami! Posłuchajcie i spróbujcie nauczyć się dziś bardzo ciekawego wiersza, zostawiam go Waszej Pani, miłej zabawy

Pytanie kluczowe

 1. Kto urodził się w Żelazowej Woli?
 2. Kto z kim rozmawia w wierszu?
 3. Które słowa z wiersza są dla ciebie niezrozumiałe?
 4. Jakie zwierzęta są wymienione w wierszu?
 5. Czy podobał Ci się wiersz? Dlaczego?

Proponowane aktywności

 • Rozmowa na podstawie wiersza ,,W Żelazowej Woli’’ – pozna miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, dowie się czym jest wers w wierszu, powtórzy za nauczycielką wersy wiersza, zastosuje określenia dotyczące czasu przeszłego (wtedy, było, był, urodził), wzbogaci słownik o nowe słowa – malwy, żniwiarz, dwór
 • Nauka piosenki ,,Gdy Chopin grał’’ – pozna tekst piosenki, zaśpiewa zbiorowo refren piosenki, maszeruje po obwodzie koła w rytm melodii

Epizod 3 ,,Grzechotki’’

Macie naprawdę świetną pamięć! Prawda, że ten wiersz był poruszający? Bardzo go lubię. Wpadłem na pewien pomysł, może stworzymy wspólnie instrument, wiecie czym są grzechotki? No jasne, że tak, jesteście tacy mądrzy, to co, bierzemy się do pracy?

Pytania kluczowe

 1. Czym jest grzechotka?
 2. Jaki dźwięk wydaje grzechotka?
 3. Jakie elementy będą nam potrzebne do zrobienia grzechotki?
 4. W jaki sposób wykonać grzechotkę?

Proponowane aktywności

 • Konstruowanie grzechotki -wykona prosty instrument – grzechotkę – wykorzystując rolkę po papierze, wykona czynności wg instrukcji nauczyciela, zadba o porządek w miejscu pracy
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową – wzmocni mięśnie nóg, wykona czworakowanie w przód i w tył, ustawi się w szeregu

Epizod 4 ,,Literka A’’

Wow! Wasze instrumenty wyglądają i brzmią cudownie, jestem pod ogromnym wrażeniem. Dziś chciałbym, abyście poznali pierwszą literkę w alfabecie, jaką jest A jak artysta, a przecież nasz Fryderyk Chopin był Artystą, tak jak moja koleżanka Ala

Pytania kluczowe

 1. Na jaką głoskę rozpoczyna się i kończy wyraz Ala, artysta?
 2. Potrafisz przegłoskować wyraz Ala?
 3. Ile głosek A znajduje się w wyrazach Ala, artysta?
 4. Jak wygląda wielka, mała, drukowana i pisana literka A? Czy dostrzegasz różnicę między nimi?

Proponowane aktywności

 • Opowiadanie nauczycielki ,,Poznajemy literę A’’ – pozna znak graficzny małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery ,,A’’, wskaże słowa, w których słychać głoskę ,,a’’ w nagłosie i wygłosie, dowie się, że głoska ,,a’’ jest samogłoską i oznaczamy ją w schemacie kolorem czerwonym
 • Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki ,,Gdy Chopin grał’’– odtworzy fragment przebiegu rytmicznego piosenki przy użyciu wstążek, zareaguje ruchem na zmianę rytmu, nakreśli dłoniami w powietrzu granie na pianinie

Epizod 5 ,,Jutro i dziś’’

Bardzo dobrze Wam poszło, jestem z Was bardzo dumny. Mam do Was pytanie, czy Wy wiecie co oznacza słowo jutro i dziś? Mi się bardzo mieszają te słowa, pomożecie mi ustalić co one oznaczają?

Pytania kluczowe

 1. Co ciekawego dziś robiłeś?
 2. Jakie masz plany na jutro?
 3. Czym różni się dziś od jutra?

Proponowane aktywności

 • Rytmy i czas. Zabawa matematyczna ,,Dziś i jutro’’ – dowie się co oznaczają słowa dziś, jutro, pojutrze, dostrzeże upływ czasu, wykorzysta w prostych zdania określenia czasu dziś, jutro (today, tomorrow)
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową – wzmocni mięśnie rąk, rzuci woreczkiem do celu, ustawi się w rzędzie

Epizod 6 ,,Kim jest kompozytor?’’

Jak Wam minął weekend, mam nadzieję, ze dobrze! Koniec odpoczynku, pora na naukę 😊 Przygotowałem dla Was parę ilustracji, jak zawsze powierzam je Waszej Pani, miłej zabawy

Pytania kluczowe

 1. Kim jest kompozytor?
 2. Na jakich instrumentach może grać kompozytor?
 3. Czy Fryderyk Chopin był kompozytorem?
 4. Czy w wyrazie kompozytor znajduje się literka A? Poszukaj jej
 5. Czy podobają Ci się utwory stworzone przez F. Chopina?

Proponowane aktywności

 • Rozmowa na podstawie ilustracji ,,Kim jest kompozytor?’’ – dowie się kim jest kompozytor, pozna utwory stworzone przez Fryderyka Chopinę, dowie się na jakich instrumentach może grać kompozytor pianino, gitara, bęben, (guitar, piano, drum) sprawdzi czy w wyrazie kompozytor znajduje się literka A, wskaże pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie kompozytor, podejmie próbę przegłoskowania wyrazu kompozytor,
 • Instrumentacja piosenki ,,Gdy Chopin grał’’ – wybierze instrument, na którym chciałby grać, zagra zgodnie z rytmem piosenki, zareaguje na sygnał nauczyciela

Epizod 7 ,,Kolorowe instrumenty’’

Brawo! Wczoraj dowiedzieliście się kim jest kompozytor, kto z Was chciałby nim być jak dorośnie? Postarajcie się dziś narysować swój ulubiony instrument, jestem bardzo ciekawy co lubicie.

Pytania kluczowe

 1. Czy chciałbyś zostać kompozytorem?
 2. Na jakim instrumencie chciałbyś grać?
 3. Jaki jest Twój ulubiony instrument i dlaczego?
 4. Jakich kolorów użyjesz do narysowania swojego instrumentu? Jak te kolory nazywają się w j. angielskim?

Proponowane aktywności

 • Rysowanie pastelami ,,Mój ulubiony instrument’’ – wybierze swój ulubiony instrument i uzasadni swój wybór, zachowa proporcje podczas rysowania instrumentu, nazwie instrument oraz kolory, których użył do rysowania w j.angielskim, posprząta swoje miejsce pracy
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową – wzmocni mięśnie grzbietu, prawidłowo wykona skłony, maszeruje po obwodzie koła

Epizod 8 ,,Literka O’’

Widzę, że lubicie bardzo różne instrumenty, super może stworzymy swoją orkiestrę. Mam koleżankę Olę, która gra w orkiestrze, prawda, że fajnie?

Pytania kluczowe

 1. Jak ma na imię koleżanka Bolka?
 2. Potrafisz przegłoskować jej imię?
 3. Jaka jest pierwsza głoska w wyrazie Ola?
 4. Jak wygląda wielka, mała, drukowana i pisana literka O?
 5. Czy w wyrazie Ola mamy jeszcze jakieś inne samogłoski? Jakim kolorem je oznaczymy?

Proponowane aktywności

 • Rozmowa na podstawie ilustracji ,,Poznajemy literę O’’ – pozna znak graficzny wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery ,,O’’, wskaże słowa, w których słychać głoskę ,,o’’ w nagłosie i wygłosie, dowie się, że głoska ,,o’’ jest samogłoską i oznaczamy ją w schemacie kolorem czerwonym
 • Swobodna ekspresja ruchowa do piosenki ,,Spring Waltz’’ – porusza się zgodnie z rytmem melodii, wybierze rekwizyt, z którym chciałby się poruszać – wstążki, chusteczki, określi nastrój melodii

Epizod 9 ,,Quiz’’

Nasza przygoda powoli dobiega końca, dlatego chciałbym przeprowadzić mały quiz, żeby zobaczyć ile się nauczyliście, jesteście gotowi?

Pytania kluczowe

 1. Co oznacza słowo quiz?
 2. Czego dowiedziałeś się o Fryderyku Chopinie?
 3. Jak ułożyć zagadkę?

Proponowane aktywności

 • Rozwiązywanie zagadek ,,Co wiesz o Chopinie?’’ – rozwiąże zagadki na temat życia Fryderyka Chopina, stworzy zespół 3 osobowy, ułoży zagadki dla kolegów, dowie się czym jest zdrowa rywalizacja, nauczy się przegrywać, podczas quizu posłuży się technologiami informatycznymi – tablica interaktywna
 • Lepienie z plasteliny na wybrany przez dziecko temat – rozwinie wyobraźnie, stworzy pracę wg własnego pomysłu, opowie o swojej pracy posługując się zdaniami złożonymi

Epizod 10 ,,Pożegnanie’’

Dziś musimy się pożegnać, cieszę się bardzo, że tyle już wiecie. Pojutrze wybieram się w podróż do innego przedszkola. Czy wiecie kiedy będzie pojutrze?

Pytania kluczowe

 1. Co oznacza słowo pojutrze, wczoraj?
 2. W jaki dzień tygodnia Bolek odwiedzi inne przedszkole?
 3. Co robiłeś wczoraj?

Proponowane aktywności

 • Rytmy i czas. Zabawa matematyczna ,,Wczoraj, pojutrze’’ – dowie się co oznaczają słowa wczoraj, pojutrze, dostrzeże upływ czasu, odróżni wczoraj od dziś, jutro od pojutrze, wypowie zdania z wykorzystaniem określeń wczoraj, pojutrze
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową – wzmocni mięśnie nóg, wykona skoki w przód i w tył, ustawi się w rozsypce

Tematyka kompleksowa: Zwierzęta domowe– poznanie zwierząt domowych wraz z ich charakterystyką, kształtowanie poczucia troski i rozbudzanie postawy odpowiedzialności za zwierzę.

Czas realizacji: 18.10. 2021r – 22.10.2021r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt domowych, -poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych -poznanie nowych słów w języku angielskim: pies- dog, kot-cat, mysz- mouse, ryba- fish, chomik-hamster, papuga- parrot
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-zapamiętywanie tekstu piosenki -stosowanie się do wizualnych sygnałów dźwiękowych -rozwijanie poczucia rytmu -rozbudzanie wrażliwości muzycznej -kształtowanie mowy komunikatywnej -wyodrębnianie poznanych głosek: a, o w wyrazach, -głoskowanie nowo poznanych wyrazów: kot, mysz, ryba -poznanie literę m, M wielkiej i małej, drukowanej i pisanej – tworzenie wyrazów z sylabą: ma, mo, am, om -poznanie cyfry 1
BUDOWANIE POSTAW– kształtowanie poczucia troski – rozbudzanie postawy odpowiedzialności za zwierzę
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
18.10 Poniedziałek

Rozmowa na podstawie serii zdjęć „Nasi pupile”

Nauka piosenki „Zwierzaki”
19.10 Wtorek


Zabawa matematyczna ,,Co to za cyfra”

Zabawy rytmiczno-ruchowa do piosenki „Zwierzaki”
20.10 ŚrodaOpowiadanie nauczyciela- Poznajemy literę M, m

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody A.M. Kniessów
21.10 Czwartek
Collage- „Portret mojego pupila”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody A.M. Kniessów
22.10 PiątekRozmowa na podstawie wiersza „Jak rozmawiać trzeba z psem” autorstwa Jana Brzechwy

Wycinanie z papieru „Rozetkowe zwierzęta”

Tematyka kompleksowa:Przetwory- wykorzystanie owoców i warzyw– poznanie sposobów przetwarzania i przechowywania przez człowieka darów pochodzących ze środowiska naturalnego, budowanie motywacji do przyjęcia zdrowego stylu życia.

 • Czas realizacji: 25.10.2021r. – 29.10.2021r.
ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-poznanie sposobów przetwarzania i przechowywania owoców i warzyw na przetwory -poznanie nowych słów w języku angielskim: What’s are you doing?- Co Ty robisz?. I’m drawing- Rysuję, Do you like dance?- Lubisz tańczyć?, Yes- Tak,
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-budowanie zdań w języku angielskim -interpretowanie muzyki za pomocą form ruchowych -kształtowanie mowy komunikatywnej -wyodrębnianie poznanych głosek: a, o, m w wyrazach -poznanie litery t, T wielkiej i małej, drukowanej i pisanej -tworzenie wyrazów z sylabą to, ta ,tam -współpracowanie w małym zespole -kojarzenie ilości wyrażonej za pomocą liczebnika
BUDOWANIE POSTAW-wdrażanie do przyjęcia zdrowego stylu życia -akceptuje konieczność ograniczania spożywania słodyczy
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
25.10 Poniedziałek

Rozmowa na podstawie ilustracji „W spiżarni”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody A.M. Kniessów


26.10 Wtorek


Rysowanie kredkami „Słodkie przetwory”

Improwizacja ruchowa do piosenki „Zwierzaki”
27.10 Środa

Opowiadanie nauczyciela- Poznajemy literę T

Malowanie farbami „Koszyk pełen owoców i warzyw”
28.10 Czwartek


Inscenizacja wiersza J. Brzechwy „Na straganie” z wykorzystaniem teatrzyku sylwet

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody A.M. Kniessów
29.10 Piątek


Zabawa matematyczna Liczenie „Witaminowe liczenie”

Instrumentacja piosenki „Zwierzaki”

Wiersz Jan Brzechwa ,,Jak rozmawiać trzeba z psem?”

Wy nie wiecie, a ja wiem,

Jak rozmawiać trzeba z psem,

Bo poznałem język psi,

Gdy mieszkałem w pewnej wsi.

A więc wołam: – Do mnie, psie!

I już pies odzywa się.

Potem wołam: – Hop-sa-sa!

I już mam przy sobie psa.

A gdy powiem: – Cicho leż!

Leżę ja i pies mój też.

Kiedy dłoń wyciągam doń,

Grzecznie liże moją dłoń.

I zabawnie szczerzy kły,

Choć nie bywa nigdy zły.

Gdy psu kość dam – pies ją ssie,

Bo to są zwyczaje psie.

Gdy pisałem wierszyk ten,

Pies u nóg mych zapadł w sen,

Potem wstał, wyprężył grzbiet,

Żebym z nim na spacer szedł.

Szliśmy razem – ja i on,

Pies postraszył stado wron,

Potem biegł zwyczajem psim,

A ja biegłem razem z nim.

On ujadał. A ja nie.

Pies i tak rozumie mnie,

Pies rozumie, bo ja wiem,

Jak rozmawiać trzeba z psem.

Piosenka „Zwierzaki”

1. Mamo tato chce mieć pieska

Niech ten piesek ze mną mieszka,

dam na obiad mu kosteczkę i pójdziemy na wycieczkę.

Poda łapkę gdy poproszę i wywęszy wszystko nosem, będzie ze mną wszędzie biegał i obroni kiedy trzeba.

Ref: To najlepsi przyjaciele

Kochają je dzieciaki

Tyle szczęścia i radości

Dają im zwierzaki/x2

2. Kotek psotek figle płata mama złości się i tata,

A ja z kotkiem figle lubię

Choć pazurki ma dość długie

Łapię nimi kłębek włóczki i

Na płotku robi sztuczki,

Gdy zabawą się zmęczymy to do siebie się tulimy.

Ref: To najlepsi przyjaciele

Kochają je dzieciaki

Tyle szczęścia i radości

Dają im zwierzaki/x2

3. Żółwie wodne i lądowe,

Rybki akwariowe

Różne ptaszki i chomiki

Lubią małe bzyki/ X2

Ref: To najlepsi przyjaciele

Kochają je dzieciaki

Tyle szczęścia i radości

Dają im zwierzaki/x2

Wiersz M. Kownackiej  „W spiżarni

W spiżarni na półkach

zapasy bez liku.

Są dżemy, kompoty

złoty miód w słoiku.

I cebula w wianuszku

i grzybki suszone

są główki kapusty

ogórki kwaszone.

A gdy będzie w zimie

tęgi mróz na dworze,

zapachnie nam lato,

gdy słoik otworzę.

 Piosenka ” Zapasy na zimę”

1. Kiedy jesień już nadchodzi

Mama łapie się za głowę

Tyle warzyw i owoców

Z działki co ja teraz z nimi zrobię

Ref. No jak to co ?

No jak to co ?

Przetwory zrób na zimę

A chętni są i zjedzą je

Tata, córka ,synek./x2

2. Już słoików pełne półki

Z kompotami, sałatkami

Na ich widok ślinka

Zaraz cieknie tak nas kuszą kolorami.

Ref. No jak to co?

No jak to co?

Przetwory zima zjemy,

A chętni są i o tym wiesz

Wspomną o jesieni

Piosenka ,,Gdy Chopin grał’’

 1. A gdyby jak Chopin umieć
  szept zagrać, co wpada w wiatr
  na pięciolinię nut strumień przelać za kluczem – ot taak.
  Słyczeć w ce-mollach, des-durach
  walce, mazurki i śnić
  o blaskach jezior i górach,
  by chwilę później tam być!

  Ref.:Gdy Chopin grał,
  to każdy stał,
  oczarowany
  i zasłychany,
  gdy dłońmi wbiegł
  na biały brzeg
  pełen klawiszy-
  czy Ty to słyszysz?…

  2.A gdyby tak jak Fryderyk
  wciąż w sobie coś z Frycka mieć
  wariacje robić z opery,
  fantazje w ballady wpleść.
  Na głowie mieć burzę włosów,
  pod nimi preludiów sto,
  w muzyce na zycie sposób
  w wierzbe, by pod nią siąść.

  Ref.: Gdy Chopin grał…

Wiersz ,, W Żelazowej Woli’’ W. Chotomskiej
W Żelazowej Woli drzewa wysokie,
w Żelazowej Woli malwy u okien,
biały dworek stoi nad rzeczką.
– Czy to tutaj ?
– Tutaj, córeczko.
Tu śpiewała lipowa kołyska,
tutaj wiatr grał piosenki na listkach,
tutaj malwy nuciły niebiesko.
– Tak jak teraz ?
– Tak jak teraz córeczko.

W Żelazowej Woli śpiewanie takie,
jakby cały ogród był jednym ptakiem,
A tutaj jeszcze grają
świerszcze nad rzeką,
a za wodą w łąkach
bocianów klekot
i żniwiarzy w pole wola przepiórka
cała ziemia tutaj śpiewa mazurka.

Z Żelazowej Woli za nutą nuta
w świat z Chopinem poszły,
by wrócić tutaj.
A wróciły nuty piękne nad podziw                                 
do tej ziemi, gdzie się Chopin urodził.

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Angelika Śniady, Żaneta Nieckarz

Tematy kompleksowe:

 1. Jesteśmy ,,Pszczółkami’’
 2. Jesień za oknami
 3. Bezpieczeństwo na drodze

Zadania:

 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania dłuższych wypowiedzi.
 3. Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 4. Współtworzenie i przestrzeganie umów grupowych.
 5. Przestrzeganie zasad poruszania się w pomieszczeniach przedszkolnych oraz korzystania ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego.
 6. Przestrzeganie zasad poruszania się na drodze, przechodzenia przez ulicę.
 7. Rozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni, wyrabianie poczucia odpowiedzialności na przyrodę
 8. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na różnej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, wycinania nożyczkami z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 9. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 10. Poznanie znaczenia podstawowych przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych. Utrwalanie znajomości telefonu alarmowego 112
 11. Orientacja w schemacie własnego ciała
 12. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 13. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Tematyka kompleksowa: Jesteśmy ,,Pszczółkami’’-integrowanie się z kolegami w przedszkolu, zapoznanie z zasadami higieny i bezpieczeństwa, utworzenie kodeksu grupowego

Czas realizacji: 01.09 – 10.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie zasad higieny i bezpieczeństwa
-Poznanie zasad panujących w grupie przedszkolnej
-Poznanie nazwy i symboli grupy sześciolatków
-Poznanie położenia zabawek w nowej sali
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Ustalanie kierunków osi ciała drugiej osoby
-Utrwalenie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem
-Budowanie dłuższych wypowiedzi
BUDOWANIE POSTAW-Tworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka
-Wdrażanie do utrzymania porządku w nowej sali
-Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
-Nawiązywanie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy
01.09 (środa)Rozpoczęcie roku szkolnego Witajcie w zerówce!
Rysowanie kredkami Pszczółka- symbol naszej grupy
02.09 (czwartek)Rozmowa w oparciu o opowiadanie B. Formy ,,Pierwszy dzień w przedszkolu’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowo- zabawową
03.09.21 (piątek)Zabawa matematyczna. Orientacja przestrzenna ,,Ja i moi koledzy’’
Nauka piosenki ,,Dzień dobry’’
06.09 (pon.)Zabawa dydaktyczna ,,Nasz dzień w przedszkolu’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowo- zabawową
07.09 (wtorek)Konstruowanie z materiałów przemysłowych nt. ,,Pszczółka’’
Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki ,,Dzień dobry’’
08.09 (śr.)Rozmowa w oparciu o wiersz D. Gellner „Zły humorek”- Nasze emocje
Malowanie akwarelą ,,Moi koledzy i ja w przedszkolu’’
09.09 (czw.)Opowiadanie dzieci na podstawie serii obrazków,, Kodeks przedszkolaka’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowo- zabawową
10.09 (pt.)Zabawa matematyczna. Orientacja przestrzenna ,,Co widzi mój kolega?’’
Zabawa ilustracyjna ze śpiewem ,,Dzień dobry’’

Tematyka kompleksowa: Jesień za oknami – rozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za przyrodę

Czas realizacji 13.09 – 27.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie darów jesieni – owoce, grzyby
-Poznanie warunków atmosferycznych występujących jesienią
-Poznanie nowych słów w języku angielskim
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Budowanie zdań w języku angielskim
-Prawidłowe posługiwanie się sztućcami
– Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Wytycza kierunki od obranego przedmiotu
-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny pod względem gramatycznym
-Prawidłowe chwytanie przedmiotów – kredek, ołówków, pędzli
BUDOWANIE POSTAW-Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za przyrodę
-Przestrzeganie zasad zawartych w kodeksie przedszkolnym
-Zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
13.09 (pon.)Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego z serii „Wędrówki Skrzata Borówki” Jesień w parku i ogrodzie
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. m. C. Orffa
14.09 (wtorek)Kolaż ,,Świat w jesiennej szacie’’
Instrumentacja piosenki ,,Dzień dobry’’
15.09 (środa)Rozmowa w oparciu o ilustracje ,,Jesienna pogoda’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. metody C. Orffa
16.09 (czwartek)Rozmowa połączona z działaniem ,,Sałatka z jesiennych owoców’’
Nauka piosenki ,,Tańcowała jesień’’
17.09 (piątek)Zabawa matematyczna Orientacja przestrzenna ,,Jabłko i koszyk’’
Konstruowanie z papierowych kubeczków ,,Jesiennelampiony’’
20.09 (pn.)Nauka wiersza na pamięć ,,Jesień u fryzjera’’ D. Gellner
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. m. C. Orffa
21.09 (wtorek)Malowanie palcami ,,Jesień za oknami’’
Zabawa rytmiczno- ruchowa przy piosence Tańcowałajesień
22.09 (środa)Opowiadanie dzieci w oparciu o historyjkę obrazkową ,,Grzybobranie’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. m. C. Orffa
23.09 (czwartek)Rozwiązywanie zagadek ,,Jesienna pora’’
Swobodna ekspresja ruchowa do piosenki ,,Tańcowała jesień’’
24.09 (piątek)Zabawa matematyczna. Orientacja przestrzenna ,,Grzyby w lesie’’
Praca techniczna z rolek po papierze toaletowym ,,Muchomor’’

Tematykakompleksowa: Bezpieczeństwo na drodze kształtowanie świadomości zachowywania zasad bezpieczeństwa na drodze oraz reakcji na zaistniałe zagrożenie

Czas realizacji: 27.09 – 01.10. 2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie sposobów w jaki należy zachowywać się na jezdni – spokojnie przechodzić przez pasy, przechodzimy tylko na zielonym świetle, rozglądamy się w lewo, prawo i lewo
-Poznanie sytuacji zagrożenia na jezdni oraz pozna sposoby radzenia sobie z tym zagrożeniem
-Poznanie numeru alarmowego – 112
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach
– Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Dostrzega przemienność i rytm miesięcy
-Kształtowanie umiejętności czytania globalnego prostych wyrazów oraz dzielenie wyrazów na sylaby i wyodrębniania z nich pierwszych i ostatnich głosek
BUDOWANIE POSTAW-Wdrażanie do zachowywania bezpieczeństwa w okolicy jezdni oraz na drodze
-Uwrażliwianie na sytuacje, w których należy powiadomić służby ratunkowe
-Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki na przejście dla pieszych
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
27.09 (pon)Wycieczka w okolicy przedszkola ,,Przejście dla pieszych’’
28.09 (wtorek)
Instrumentacja piosenki ,,Tańcowała jesień’’
Rysowanie pastelami Bezpieczni na drodze
29.09 (środa)Rozmowa w oparciu o opowiadanie ,,Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę”
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą naśladowczą
30.09 (czwartek)Zabawa dramowa w oparciu o wiersz ,,Bezpieczeństwo na drodze’’
Rysowanie kredkami na wybrany przez dziecko temat
01.10 (piątek)Zabawa matematyczna. Rytmy i czas. ,,Miesiące’’
Zestaw ćwiceń gimnastycznych metodą naśladowczą