Nauczycielki: Angelika Śniady i Żaneta Nieckarz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Angelika Śniady, Żaneta Nieckarz

Tematy kompleksowe:

 1. Jesteśmy ,,Pszczółkami’’
 2. Jesień za oknami
 3. Bezpieczeństwo na drodze

Zadania:

 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania dłuższych wypowiedzi.
 3. Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 4. Współtworzenie i przestrzeganie umów grupowych.
 5. Przestrzeganie zasad poruszania się w pomieszczeniach przedszkolnych oraz korzystania ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego.
 6. Przestrzeganie zasad poruszania się na drodze, przechodzenia przez ulicę.
 7. Rozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni, wyrabianie poczucia odpowiedzialności na przyrodę
 8. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na różnej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, wycinania nożyczkami z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 9. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 10. Poznanie znaczenia podstawowych przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych. Utrwalanie znajomości telefonu alarmowego 112
 11. Orientacja w schemacie własnego ciała
 12. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 13. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Tematyka kompleksowa: Jesteśmy ,,Pszczółkami’’-integrowanie się z kolegami w przedszkolu, zapoznanie z zasadami higieny i bezpieczeństwa, utworzenie kodeksu grupowego

Czas realizacji: 01.09 – 10.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie zasad higieny i bezpieczeństwa
-Poznanie zasad panujących w grupie przedszkolnej
-Poznanie nazwy i symboli grupy sześciolatków
-Poznanie położenia zabawek w nowej sali
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Ustalanie kierunków osi ciała drugiej osoby
-Utrwalenie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem
-Budowanie dłuższych wypowiedzi
BUDOWANIE POSTAW-Tworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka
-Wdrażanie do utrzymania porządku w nowej sali
-Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
-Nawiązywanie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy
01.09 (środa)Rozpoczęcie roku szkolnego Witajcie w zerówce!
Rysowanie kredkami Pszczółka- symbol naszej grupy
02.09 (czwartek)Rozmowa w oparciu o opowiadanie B. Formy ,,Pierwszy dzień w przedszkolu’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowo- zabawową
03.09.21 (piątek)Zabawa matematyczna. Orientacja przestrzenna ,,Ja i moi koledzy’’
Nauka piosenki ,,Dzień dobry’’
06.09 (pon.)Zabawa dydaktyczna ,,Nasz dzień w przedszkolu’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowo- zabawową
07.09 (wtorek)Konstruowanie z materiałów przemysłowych nt. ,,Pszczółka’’
Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki ,,Dzień dobry’’
08.09 (śr.)Rozmowa w oparciu o wiersz D. Gellner „Zły humorek”- Nasze emocje
Malowanie akwarelą ,,Moi koledzy i ja w przedszkolu’’
09.09 (czw.)Opowiadanie dzieci na podstawie serii obrazków,, Kodeks przedszkolaka’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowo- zabawową
10.09 (pt.)Zabawa matematyczna. Orientacja przestrzenna ,,Co widzi mój kolega?’’
Zabawa ilustracyjna ze śpiewem ,,Dzień dobry’’

Tematyka kompleksowa: Jesień za oknami – rozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za przyrodę

Czas realizacji 13.09 – 27.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie darów jesieni – owoce, grzyby
-Poznanie warunków atmosferycznych występujących jesienią
-Poznanie nowych słów w języku angielskim
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Budowanie zdań w języku angielskim
-Prawidłowe posługiwanie się sztućcami
– Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Wytycza kierunki od obranego przedmiotu
-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny pod względem gramatycznym
-Prawidłowe chwytanie przedmiotów – kredek, ołówków, pędzli
BUDOWANIE POSTAW-Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za przyrodę
-Przestrzeganie zasad zawartych w kodeksie przedszkolnym
-Zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
13.09 (pon.)Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego z serii „Wędrówki Skrzata Borówki” Jesień w parku i ogrodzie
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. m. C. Orffa
14.09 (wtorek)Kolaż ,,Świat w jesiennej szacie’’
Instrumentacja piosenki ,,Dzień dobry’’
15.09 (środa)Rozmowa w oparciu o ilustracje ,,Jesienna pogoda’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. metody C. Orffa
16.09 (czwartek)Rozmowa połączona z działaniem ,,Sałatka z jesiennych owoców’’
Nauka piosenki ,,Tańcowała jesień’’
17.09 (piątek)Zabawa matematyczna Orientacja przestrzenna ,,Jabłko i koszyk’’
Konstruowanie z papierowych kubeczków ,,Jesiennelampiony’’
20.09 (pn.)Nauka wiersza na pamięć ,,Jesień u fryzjera’’ D. Gellner
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. m. C. Orffa
21.09 (wtorek)Malowanie palcami ,,Jesień za oknami’’
Zabawa rytmiczno- ruchowa przy piosence Tańcowałajesień
22.09 (środa)Opowiadanie dzieci w oparciu o historyjkę obrazkową ,,Grzybobranie’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. m. C. Orffa
23.09 (czwartek)Rozwiązywanie zagadek ,,Jesienna pora’’
Swobodna ekspresja ruchowa do piosenki ,,Tańcowała jesień’’
24.09 (piątek)Zabawa matematyczna. Orientacja przestrzenna ,,Grzyby w lesie’’
Praca techniczna z rolek po papierze toaletowym ,,Muchomor’’

Tematykakompleksowa: Bezpieczeństwo na drodze kształtowanie świadomości zachowywania zasad bezpieczeństwa na drodze oraz reakcji na zaistniałe zagrożenie

Czas realizacji: 27.09 – 01.10. 2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie sposobów w jaki należy zachowywać się na jezdni – spokojnie przechodzić przez pasy, przechodzimy tylko na zielonym świetle, rozglądamy się w lewo, prawo i lewo
-Poznanie sytuacji zagrożenia na jezdni oraz pozna sposoby radzenia sobie z tym zagrożeniem
-Poznanie numeru alarmowego – 112
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach
– Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Dostrzega przemienność i rytm miesięcy
-Kształtowanie umiejętności czytania globalnego prostych wyrazów oraz dzielenie wyrazów na sylaby i wyodrębniania z nich pierwszych i ostatnich głosek
BUDOWANIE POSTAW-Wdrażanie do zachowywania bezpieczeństwa w okolicy jezdni oraz na drodze
-Uwrażliwianie na sytuacje, w których należy powiadomić służby ratunkowe
-Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki na przejście dla pieszych
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
27.09 (pon)Wycieczka w okolicy przedszkola ,,Przejście dla pieszych’’
28.09 (wtorek)
Instrumentacja piosenki ,,Tańcowała jesień’’
Rysowanie pastelami Bezpieczni na drodze
29.09 (środa)Rozmowa w oparciu o opowiadanie ,,Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę”
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą naśladowczą
30.09 (czwartek)Zabawa dramowa w oparciu o wiersz ,,Bezpieczeństwo na drodze’’
Rysowanie kredkami na wybrany przez dziecko temat
01.10 (piątek)Zabawa matematyczna. Rytmy i czas. ,,Miesiące’’
Zestaw ćwiceń gimnastycznych metodą naśladowczą