Nauczycielki: Małgorzata Sawala i Natalia Jurkiewicz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

WRZESIEŃ 2021r.

 • Nauczyciele: Małgorzata Sawala, Natalia Jurkiewicz
 • Tematy kompleksowe:
 1. Chodzę już do Przedszkola
 2. Witamy jesień!
 • Zadania:
 1. Poznanie placówki, pomieszczeń, personelu.
 2. Nawiązywanie przyjaznych kontaktów z kolegami- adaptacja.
 3. Budowanie więzi w grupie przedszkolnej.
 4. Tworzenie i przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie grupowym.
 5. Kształtowanie samodzielności w zakresie samoobsługi.
 6. Dostarczenie wiedzy na temat cech charakterystycznych dla jesieni.
 7. Nabywanie doświadczeń w zakresie malowania farbami na dużej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, posługiwania się klejem, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 8. Kształtowanie poczucia rytmu przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 9. Orientowanie się w schemacie własnego ciała, nazywanie części ciała.
 10. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 11. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 12. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 13. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Tematyka kompleksowa: Chodzę już do Przedszkola

Czas realizacji: 01- 17.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY
Zapoznanie z Przedszkolem: sala, łazienka, szatnia. Orientacja w schemacie własnego ciała, nazywanie części ciała. Rozróżnianie kolorów: żółty. Określanie i porównywanie wielkości: mały, duży

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Kształtowanie nawyków higienicznych: samodzielnie wykonywanie czynności dotyczących korzystanie z toalety, Zapamiętywanie tekstu piosenki i wiersza, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na sygnały słowne. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: hello, bye-bye, small- big, yellow; części ciała: głowa- head, oko- eye, nos- nose, ręka- hand, noga- leg

BUDOWANIE POSTAW
Tworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w Kodeksie Przedszkolaka. Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenia w zabawach integracyjnych. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do dorosłych oraz rówieśników
DataSytuacja edukacyjna
01.09.21 (śr.)

Zabawy integracyjne przy muzyce Moja grupa
02.09.21 (czw.)

Rozmowa połączona z działaniem Moje przedszkole
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
03.09.21
(pt.)


Rysowanie kredkami ołówkowymi Mały Światek
Słuchanie piosenki Biegnę do przedszkola
06.09.21 (pon.)

Opowiadanie nauczyciela z wykorzystaniem wiersza Cz. Janczarskiego Kto misiowi urwał ucho
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
07.09.21 (wt.)

Zabawa ilustracyjna przy piosence Biegnę do przedszkola
Malowanie farbami Kurczaki to my
08.09.21 (śr.)


Rozmowa w oparciu o obrazki Nasze zasady (Kodeks grupowy)
Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniowo- zabawową
09.09.21 (czw.)

Konstrukcja z rolki papieru Kurczaki – nasza grupa
Instrumentacja piosenki Biegnę do przedszkola
10.09.21 (pt.)

Zabawa dydaktyczna Moja okrągła buzia (orientacja przestrzenna)
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
13.09.21 (pon.)

Rozmowa połączona z obserwacją W ogrodzie przedszkolnym
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
14.09.21 (wt.)

Zabawa rytmiczna Biegnę do przedszkola
Rysowanie pastelami Moja ulubiona zabawka
15.09.21
(śr.)

Słuchanie wiersza I. Salach Idę do przedszkola
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
16.09.21 (czw.)Śpiewanie piosenki Biegnę do przedszkola
Wyklejanie gotowymi elementami Ja i przedszkole
17.09.21 (pt.)
Zabawa dydaktyczna Nasze zabawki
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą

Tematyka kompleksowa: Witamy jesień!

Czas realizacji: 20.09-01.10.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY
Nazywanie cech charakterystycznych jesieni: spadające kolorowe liście, kasztany, żołędzie. Rozróżnianie kolorów: czerwony. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Nabywanie umiejętności składania obrazka z 2 części w całość. Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, reagowanie na sygnały dźwiękowe. Odpowiadanie na proste pytania. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: leaf, red, sit down, stand up;

BUDOWANIE POSTAW
Przestrzeganie zasad niezbliżania się do nieznanych zwierząt: wiewiórka, jeż. Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych
DataSytuacja edukacyjna
20.09.21 (pn.)

Zabawy ruchowe przy muzyce Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
21.09.21 (wt.)

Spacer po ogrodzie Szukamy jesieni
Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody C. Orffa
22.09.21 (śr.)

Rozmowa z wykorzystaniem ilustracji Wszystko jesienne
Drukowanie stemplem Jesienny liść
23.09.21 (czw.)

Osłuchanie z piosenką Kolorowe listki
Lepienie w plastelinie Jesienne stworki
24.09.21 (pt.)

Zabawa matematyczna Gdzie są kasztany? (orientacja przestrzenna)
Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody C. Orffa
27.09.21 (pn.)

Opowiadanie n-lki na podstawie utworu L. Krzemienieckiej Jesienny spacer Oli
Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody C. Orffa
28.09.21 (wt.)

Wyklejanie skrawkami papieru Sukienka Pani Jesieni
Nauka piosenki Kolorowe liście
29.09.21 (śr.)

Rozmowa w oparciu o serię obrazków Kogo spotkał Trampolinek
Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody C. Orffa
30.09.21 (czw.)Zabawa rytmiczno- ruchowa przy piosence Kolorowe listki
Układanie kompozycji z darów jesieni Jesienny obrazek
01.10.21 (pt.)

Zabawa matematyczna Gdzie jest koszyk? (orientacja przestrzenna)
Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody C. Orffa

Piosenka

Biegnę do przedszkola

 1. Choć na niebie słońce

śpi na białych chmurkach,

wyskakuję z łóżka,

jak z dziupli wiewiórka.

Ref. I chociaż wczesna pora,

ja biegnę do przedszkola.

I chociaż wczesna pora,

ja bardzo cieszę się!

 1. Auta śpią w garażach,

a ptaszki na drzewach,

idę do przedszkola

i wesoło śpiewam.

Ref. I chociaż wczesna pora,

ja biegnę do przedszkola.

I chociaż wczesna pora,

ja bardzo cieszę się!

Wiersz I.Salach

Idę do przedszkola 

Kiedy idę do przedszkola,

mocno trzymam rękę mamy.

Przedszkolaki po ulicy

Nigdy nie wędrują sami.

Zawsze z mamą albo z tatą

Piotruś idzie do przedszkola.

Nie przechodzi przez ulicę

Nawet mała siostra Ola.

Piosenka

Kolorowe listki

1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło

szu, szu , szu wirowały w koło. / bis

2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

hop, hop, hop, w koło wirowały. / bis

3. Kolorowe listki spadły już na trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref. Cicho, sza, listki zasypiają,

cicho, sza, oczka zamykają. / bis

English song

Knock knock hello!

Hello! (Hello!)

Hello! (Hello!)

Come in.

Let’s sing.

Let’s play.

Hello! (Hello!)

Hello! (Hello!)

Knock, knock, knock.

Come on in!

Let’s sing.

And play.

And learn together.

Knock, knock!