Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

GRUDZIEŃ Tematy kompleksowe:• ” Zwierzęta domowe”• ” W świątecznym nastroju”Zadania:– Poznanie zwierząt domowych– Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.– Dostrzeganie potencjalnych niebezpieczeństw w świecie zwierząt i ich skutków– Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego narodzenia– Doświadczanie radości w sprawianiu przyjemności bliskim przez przygotowanie upominków– Poznawanie znaczenia wartości uniwersalnych w kontaktach społecznych;– Doskonalenie mowy w zakresie […]