Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

STYCZEŃ 2021r. Tematy kompleksowy: ,,Skarby z ziemi’’ ,,Babcia i Dziadek’’ Zadania: Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań prostych i złożonych. Poznanie skarbów ziemi – węgiel, miedź, złoto, sól, kreda .Poznanie występujących związków w rodzinie – babcia, dziadek, wnuk, wnuczka, mama mojej mamy to moja […]