Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

KWIECIEŃ 2021r. Tematy kompleksowe: 1. „ Praca rolnika” 2. ,,Pani Marchewka ” – projekt edukacyjny Zadania: –  Pogłębianie zainteresowania światem społecznym i przyrodniczym –  Kształtowanie czynnej postawy zmierzającej do dbania o bezpieczeństwo      własne i innych –  Wdrażanie do przewidywania skutków działań własnych i innych – Nabywanie wiedzy na temat sposobów hodowania roślin – Zapoznanie […]