Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

STYCZEŃ 2021r. Tematy kompleksowe: Zimowe zabawy – od 4.01.2021 do 8.01.2021 Babcia i Dziadek –  od 11.01.2021 do 22.01.2021 Poznajemy zawody: Woźna – od 25.01.2021 do 29.01.2021 Cele: -pozna rodzaje zabaw zimowych, -dowie się jaki bezpiecznie bawić się zimą, -kształtowanie nawyku dbania o porządek, czystość i punktualność, – poznawanie i obserwacja ludzi pracujących w różnych […]