Author Archives: Przedszkole

Szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci powyżej 5 r.ż.

Szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci powyżej 5 r.ż.

Zgodnie z rekomendacjami MEiN oraz MZ przekazuję Państwu komunikat dotyczący szczepienia dzieci przeciw COVID-19 dla dzieci powyżej 5 r.ż.

Warszawa, 13.12.2021r.

ZPŚ.641.1857.2021.JK

Komunikat nr 15 Ministra Zdrowia

w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci 5-11 lat

Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) od 16 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:

 1. w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
 2. w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
 3. po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
 4. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
 5. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
 6. zakażonych HIV,
 7. leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
 8. dializowanych z powodu niewydolności nerek.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Informacje dodatkowe

 • Skierowanie na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat jest wystawiane automatycznie przez system od dnia 12.12.2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5 r.ż.;
 • Do 14.12.2021 r. punkty szczepień powinny wystawić dedykowane terminy zewnętrzne w e-rejestracji (oznaczone: kwalifikacja lekarska oraz Pfizer 10 mcg – na tak oznaczone terminy możliwe jest zapisanie dzieci z grupy 5-11). Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie: 989, e-Rejestracja w tzw. krótkiej ścieżce (bez logowania Profilem Zaufanym dlatego też możliwy jest zapis tylko na 1 dawkę), punkty szczepień oraz kanały automatyczne (na 1 dawkę);
 • Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie p/COVID-19 należy posługiwać się niniejszą numeracją dawek:
 • w cyklu podstawowym: 1/2, 2/2,
 • w cyklu dodatkowym: 3/3 (po uprzednio skończonym cyklu podstawowym;
 • Obowiązkowy wpis w Karcie szczepień nie wymaga powielenia w karcie uodpornienia dziecka. Punkt szczepień nie wystawania dodatkowych zaświadczeń o wykonanym szczepieniu przeciw COVID-19 celem przedłożenia lekarzowi POZ;
 • Informację o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci widoczne będą w e-rejestracji;
 • Kwalifikację do szczepienia dzieci 5-15 lat wykonuje lekarz, z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19;
 • Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19;
 • Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat. Dwie dawki szczepionki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni;
 • Młodzież w wieku ≥12 lat powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 µg;
 • Jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie:

1) pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 µg w fiolce z pomarańczowym wieczkiem),

2) jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 µg w fiolce z fioletowym wieczkiem).,

 • Na podstawie CHPL szczepionki Comirnaty, osobom poniżej 18 lat nie podaje się dawki przypominającej;
 • Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych;
 • Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki;
 • W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek osoby szczepionej (ukończony 5 r.ż.);
 • Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz;
 • UCC w zakresie UE będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach;
 • Zgłaszanie działań niepożądanych:

– Niepożądany Odczyn Poszczepienny lekarz zgłasza za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu: gabinet.gov.pl.

– Niepożądane działania po szczepieniu należy zgłaszać do:

 • lekarza,
 • Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
 • Podmiotu odpowiedzialnego.

Z poważaniem

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik do komunikatu nr 15

Zasady szczepień w grupie 5-11 lat

SCHEMAT PODSTAWOWY
cykl dwudawkowy preparat pediatrycznywiek pacjentadopuszczone preparatypreparat i dawka kończąca cykl szczepieniaodstęp w dniach
Pfizer (2/2)5-11Pfizer dawka 10 µgPfizer dawka 10 µg lub 30 µg w zależności od wieku dziecka i terminu podania dawki 2.21

Zasady szczepień dla dawki dodatkowej

DAWKA DODATKOWA
cykl trzydawkowy preparat pediatrycznywiek pacjentadopuszczone preparatypreparat i dawka kończąca cykl szczepieniaodstęp w dniachnazwa dawki
Pfizer (3/3)5-11Pfizer dawka 10 µgPfizer dawka 10 µg lub 30 µg w zależności od wieku dziecka i terminu podania dawki 3.283z3

Narodowe Święto Niepodległości w naszym przedszkolu

Narodowe Święto Niepodległości w naszym przedszkolu

Pod hasłem: „Kocham Polskę” obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

10.11. (środa) odbył się uroczysty apel. W programie artystycznym dzieci z grupy „Pszczółek” opowiedziały historię Polski w okresie zaborów oraz walkę narodu polskiego o wolność.

Na zakończenie uroczystości odśpiewaliśmy wszystkie 4 zwrotki naszego hymnu.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne

STYCZEŃ 2022r.

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta domowe.
 2. Moja babcia i mój dziadek.
 3. Zimowe zabawy.

Zadania:

 • Poznanie znaczenia pojęcia: zwierzęta domowe
 • Poznanie podsatwowych zwierząt domowych
 • Poznanie zawodu weterynarza
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
 • poznanie znaczenia pojęcia przodek
 • poznanie znaczenia babci i dziadka w życiu codziennym
 • dowie się, jak bezpiecznie bawić się zimą na powietrzu
 • ustali zasady bezpiecznej zabawy na śniegu
 • zrozumie, że należy przestrzegać zasad korzystania ze sprzętu do zabaw na śniegu
 • poznanie i nazywanie zabaw na śniegu rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana, zjeżdżanie na sankach
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zimowych zabaw
 • nabywanie umiejętności bezpiecznej zabawy zimą
 • zachęcenie do spędzania czasu na świeżym powietrzu
 • dostrzeganie, że po dodaniu jest więcej
 • ustalanie wyniku dodawania i odejmowania na przedmiotach
 • rozdzielanie tak, aby każdy miał tyle samo
 • porównywanie przedmiotów, używanie pojęć : takie samo, inne
 • doskonalenie prawidłowego budowania zdań i wypowiadania się na określony temat
 • określanie skąd dochodzą dźwięki
 • osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: kot- cat, pies- dog, chomik- hamster, rybka- fish , świnka morska – quinea pig, żółw – turtle, papuga – parrot, babcia- grandmother, dziadek – grandfather, sanki – sledge, śnieg – snow, śnieżki – snowball, bałwan – snowman
 • kształcenie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania

Tematyka kompleksowa: Zwierzęta domowe – poznanie zwierząt domowych, kształtowanie opikuńczej postawy wobec zwierząt domowych.

Czas realizacji: 3.01.2022 r. – 14.01.2022 r.

Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
3.01 ponOpowiadanie nauczycielki na podstawie ilustracji „Zwierzęta domowe“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.

4.01 wtLepienie z plasteliny „Pies“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.

5.01 śrWyklejanie konturów wełną „Kotek“

Osłuchanie z piosenką „Popatrzcie na jamniczka“

6.01 czwDzień wolny od zajęć
7.01 ptZabawa matematyczna „Ile jest zwierząt?“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.

10.01 ponRozmowa na podstawie prezentacji multimedialnej „Moje kochane zwierzątko“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zabawowo –naśladowczą.

11.01 wtRozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „U weterynarza“.

Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Popatrzcie na jamniczka“

12.01 śrPraca konstrukcyjna „Papuga“

Instrumentacja piosenki „Popatrzcie na jamniczka“

13.01 czwZabawa matematyczna „Odejmujemy“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zabawowo -naśladowczą

14.01 ptCollage „Akwarium“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zabawowo -naśladowczą

Temat kompleksowy: Moja babcia i mój dziadek – poznanie więzów rodzinnych i znaczenia rodziny w życiu człowieka.

Czas realizacji: 17.01.2022 r. – 21.01.2022 r.

Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
17.01 ponOpowiadanie ilustrowane pacynkami na podstawie utworu M.Mazan „Super babcia i super dziadek“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zabawowo -naśladowczą
18.01 wtKolorowanie kredkami świecowymi „Portret babci i dziadka“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zabawowo – naśladowczą.
19.01 śrWyklejanie kolorową bibułą „Ramka dla dziadków“

Osłuchanie z piosenką „Święto babci i dziadka“
20.01 czwRozmowa połączona z działaniem „Ciasteczko dla dziadków“

Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Święto babci i dziadka“
21.01 ptZabawa matematyczna „Prezent dla babci i dziadka“

Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Spacer z babcią i dziadkiem“

Temat kompleksowy: Bezpieczne zabawy zimowe – pozna zasady i miejsca bezpiecznych zabaw zimowych, zrozumie konieczność  wybierania bezpiecznych miejsc do zabaw (wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych).

Czas realizacji: 24.01.2022 r. – 28.01.2022 r.

Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
24.01 ponRozmowa na podstawie serii obrazków „Zimowe sporty”

Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Jazda na nartach“
25.01 wtCollage „Jazda na sankach“

Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „ Hop z górki“
26.01 śrRysowanie kredą „Bałwan“

Instrumentacja piosenki „Święto babci i dziadka“
27.01 czwOpowiadanie dzieci na podstawie historyjki obrazkowej „Zimowe zabawy“

Zabawa rytmiczno –ruchowa do utworu A.Vivaldiego „Taniec figurowy na lodzie“
28.01 ptZabawa matematyczna „Takie same czy inne? „

Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „ Zima i jej zabawy“

GRUDZIEŃ 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Na poczcie.
 2. Świeta Bożego Narodzenia.
 3. Eksperymenty wodne.

Zadania:

 • Poznawanie pracy listonosza.
 • Poznanie drogi listu.
 • Poznanie historii o Świętym Mikołaju.
 • Poznanie tradycji Bożonarodzeniowych.
 • Uczestniczenie w strojeniu choinki Bożonarodzeniowej.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • Pogłebianie zainteresowania światem społecznym i przyrodniczym.
 • Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie.
 • Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej.
 • Poznanie różnych stanów skupienia wody.
 • Wyodrębnianie elementów do liczenia, leczenia na palcach.
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek

Tematyka kompleksowa: Na poczcie- pozna zawód listonosza i instytucję poczty.

Czas realizacji: 29.11.2021 r.- 10.12.2021 r.

29.11 ponRozmowa na podstawie filmu edukacyjnego “Listonosz Pat“

Zestaw zabaw ruchowych – zestaw nr 1
30.11 wtRozmowa na podstawie wiersza „Na poczcie“

Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 1
1.12 śrOsłuchanie się z piosenką „List do Św. Mikołaja“

Rysowanie kredkami „Mój znaczek pocztowy“
2.12 czwZabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „List do Św. Mikołaja“

Praca konstrukcyjna z kartonu „Skrzynka na listy”
3.12 ptZabawa matematyczna „Sortujemy znaczki“ (Liczenie)

Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 1
6.12 ponRozmowa na podstawie historyjki obrazkowej „Droga listu“

Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 1
7.12 wtSkładanie kartki papieru „Koperta“

Zabawa ilustracyjna do piosenki „List do Św. Mikołaja“
8.12 śrInstrumentacja do piosenki „List do Św. Mikołaja“

Collage „List do Św. Mikołaja“
9.12 czwRozwiązywanie zagadek słownych „Na poczcie“

Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 1
10.12 ptZabawa matematyczna „Pocztówki“ (Liczenie)

Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 1

Temat kompleksowy: Święta Bożego Narodzenia – pozna historię Św. Mikołaja oraz tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

Czas realizacji : 13.12.2021 r. – 24.12.2021 r.

13.12 ponRozmowa w oparciu o film edukacyjny „Historia Św. Mikołaja” Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 2
14.12 wtRozmowa w oparciu o wiersz Agnieszki Borowieckiej „Magia Świąt“

Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 2
15.12 śrOsłuchanie się z piosenką „Kochany Mikołaj“

Praca plastyczna „Portret Mikołaja”
16.12 czwZabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Kochany Mikołaj“

Praca konstrukcyjna z rolki „Renifer“
17.12 ptZabawa matematyczna „Renifery“ (Liczenie)

Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 2
20.12 ponRozmowa w oparciu o ilustracje „Świąteczne potrawy“

Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 2
21.12 wtRozmowa połączona z działanie „Świąteczne drzewko“

Zestaw zabaw ruchowych- Zestaw nr 2
22.12 śrInstrumentacja do piosenki „Kochany Mikołaj“

Układanie z gotowych elementów „kartka świąteczna“
23.12 czwZabawa ilustracyjna do piosenki „Kochany Mikołaj“

Kolorowanie kredkami świecowymi „Bożonrodzeniowa Szopka“
24.12 ptZabawa matematyczna „Świąteczne prezenty“ (Liczenie)

Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 2

Temat kompleksowy: Eksperymenty wodne – pozna właściwości wody.

Czas realizacji : 27.12.2021 r. – 31.12.2021 r.

27.12 ponRozmowa na podstawie filmu edukacyjnego “Woda, wielka tajemnica“

Zestaw zabaw ruchowych – zestaw nr 3
28.12 wtRozmowa połączona z działaniem „Co pływa, a co tonie“

Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 3
29.12 śrOsłuchanie się z piosenką „Rap kropelek“

Malowanie kostkami lodu „Wodna przygoda“
30.12 czwZabawa ilustracyjna do piosenki „Rap kropelek“

Wyklejanie gotowymi elementami „Kropelkowy ludzik”
31.12 ptZabawa matematyczna „Kropelki“ (Dodawanie i odejmowanie, rozdzielanie)

Zestaw zabaw ruchowych – Zestaw nr 3

LISTOPAD 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Moje miasto – mój dom
 2. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę –storyline
 3. Misie i miśki z bajek.

Zadania:

 • Poznanie nazwy miejscowości, w której mieszka dziecko
 • Rozbudzanie zainteresowania miastem
 • Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego
 • Poznanie różnych domów (ludzi i zwierząt)
 • Poznanie historii powstania pluszowego misia
 • Poznanie najpopularniejszych misiów z bajek dziecięcych
 • Świętowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia
 • Dostrzeganie powtarzających się elementów i rytmiczne układanie wg podanego wzoru
 • Pogłębianie zainteresowania światem przyrodniczym i społecznym;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie
 • Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek

Temat kompleksowy: Moje miasto – mój dom

Czas realizacji : 1.11.2021 r. – 5.11.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyDowie się, jak nazywa się miasto, w którym mieszka
Dowie się, z jakich poziomów składa się dom (piwnica, parter, piętro)
Dowie się, że zwierzęta również mają swoje domki
Poszerzy słownictwo o nowe słowa w j.angielskim: house, window, door, roof
Kształtowanie umiejętnościRozpozna obiekty charakterystyczne dla swojej najbliższej okolicy
Zapamiętywanie tekstu piosenki
Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
Reagowanie na przerwę w muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych
Kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zagadek słownych
Dostrzeganie powtarzających się elementów i rytmiczne układanie wg podanego wzoru
Budowanie postawKształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego
Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
1.11 ponDzień wolny od zajęć dydaktycznych
2.11 wtWycieczka w pobliżu przedszkola „Moje miasto“
Zestaw zabaw ruchowych m. zabawowo- naśladowczą

3.11 śrRysowanie kredkami świecowymi „Mój dom“
Osłuchanie z piosenką „Zbudujemy domek mały“

4.11 czwRozmowa w oparciu o teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania A. Widzowskiej „Dom“
Praca konstrukcyjna z rolki po papierze „Mój domek“

5,11 ptZabawa matematyczna „Domy i domki“ (dostrzeganie powtarzających się elementów i rytmiczne układanie wg podanego wzoru)
Zestaw zabaw ruchowych metodą zabawowo – naśladowczą

Temat kompleksowy: Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

Czas realizacji : 8.11.2021 r. – 19.11.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyPozna wygląd i nazwę leśnych zwierząt (jeż, wiewiórka, dzik, sarna) oraz ptaków (jaskółka, wróbel)
Pozna nazwy ptaków, które odlatują na zimę i tych, które zostają
Dowie się jak nazywają się domki wybranych zwierząt
Dowie się, które zwierzęta zapadają w sen zimowy Dowie się, które zwierzęta gromadzą zapasy na zimę
Kształtowanie umiejętnościZareaguje na pauzę w muzyce zmianą kierunku marszu
Ćwiczy maszerowanie w rytm muzyki
Zareaguje odpowiednim ruchem na zmiany dynamiki w podkładzie muzycznym
Nazwie wybrany instrument (grzechotka, bębenek, tamburyno)
Wyklaszcze rytm piosenki
Podejmie próbę indywidualnego śpiewania piosenki
Dostrzeże powtarzające się elementy i rytmicznie układa wg podanego wzoru
Budowanie postawKształtowanie opiekuńczej postawy w stosunku do zwierząt
Kształtowanie nawyku sprzątania po zakończonej zabawie

8.11.2021 – Poniedziałek

Epizod 1 –Poznanie wiewióreczki Rudej Kity.

Witajcie Kochani! Jestem wiewióreczka Ruda Kita. Słyszałam, że Wasza grupa nazywa się „Wiewiórki“ , czyli należycie do mojej rodziny. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Jak pewnie zauważyliście na dworze robi się coraz chłodniej, a niebawem zapewne spadnie pierwszy śnieg – wielkimi krokami zbliża się do nas zima. Dlatego w imieniu moich wszystkich przyjaciół – mieszkańców lasu – proszę o pomoc w przygotowaniu się na zimową porę. Jesteście ciekawi co dla Was przygotowałam?

Pytania kluczowe:

 1. Jaka pora roku zbliża się do nas wielkimi krokami?
 2. Jak ma na imię wiewiórka?
 3. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
 4. Jak ludzie przygotowują się do zimy?

Proponowane aktywności:

 • Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „Przyjaciele lasu zimową porą?“ – dowie się, że nadchodzi kolejna pora roku-zima; pozna sposób przygotowania zwierząt i ludzi do zimy (robienie zapasów/przetworów); dowie się,że wsród zwierzat zapasy robi np. Wiewiórka.
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą zabawowo – naśladowczą – zareaguje odpowiednio na ustalony sygnał; będzie uczyć się stać na jednej nodze utrzymując równowagę.

9.11.2021 r. – wtorek

Epizod 2 –Zapasy wiewióreczki

Wiecie już w jaki sposób ja i moi przyjaciele zamieszkujący las przygotowujemy się do zimy. Wpadłam więc na pewien pomysł. Może pomożecie mi stworzyć zapasy na zimę? Potrzebna do tego Wam będzie masa solna. Do dzieła!

Pytania kluczowe:

 1. Jakie zadanie przygotowała dla nas wiewiórka Ruda Kita?
 2. Co będzie nam potrzebne do wykonania zadania?

Proponowane aktywności:

 • Lepienie z masy solnej „Orzechy dla wiewiórki“ – ulepimasy solnej kule – orzechy dla wiewiórki; pomaluje orzechy używając odpowiedniego koloru – brązowy; nazwie kolor orzechów w j. angielskim – brown; utrzyma porządek w miejscu pracy.
 • Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Zbudujemy domek mały“ – przedstawi rytm piosenki za pomocą gestów; zaśpiewa piosenkę indywidualnie; wykona rytmiczny marsz po obwodzie koła

10.11.2021 r. – środa

Epizod 3 – „Domki zwierząt leśnych“

Bardzo podobają mi się Wasze prace. Dziękuję za pomoc w gromadzeniu zapasów! W nagrodę napraszam Was do mojego domu, gdzie ukryłam wszystkie orzeszki. A czy Wy wiecie jak nazywa się mój domek? Wiecie jak nazywają się domki moich leśnych przyjaciół?

Pytanie kluczowe:

 1. Jak nazywają się domki zwierząt leśnych?

Proponowane aktywności:

 • Rozmowa na podstawie ilustracji „Domki zwierząt leśnych“ – dowie się, jak nazywają się domki wybranych zwierząt leśnych; pozna znaczenie słów: gawra, dziupla, nora, gniazdo; rozpozna domy i przyporządkuje je do danego zwierzęcia; wypowie się na temat prezentowanych ilustracji.
 • Zabawa słowna w języku angielskim ,,Forest animals” – nazwie zwierzęta przedstawione na obrazkach posługując się słowami w j. angielskim ( jeż – hedgehog, wiewiórka – squirrel, niedźwiedź – bear, ptak – bird)
 • Zabawa ruchowa metodą opowieści ruchowej „ W lesie“ – maszeruje po kole; wysłucha i odtworzy odgłosy lasu; odtworzy ruchem swojego ciała ruchy wskazane przez nauczycielkę.

11.11.2021 r. – czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.11.2021 r. – piątek

Epizod 4 – „Pomieszane zapasy “

Świetnie! Dzięki Wam wszyscy mieszkańcy lasu odnaleźli swoje domki. Ale nie uwierzycie co się dziś wydarzyło Zwierzęta postanowiły zorganizować wielki koncert . Ale jak zapewne wiecie, w lesie nie można hałasować. Dlatego zrezygnujmy z instrumentów, a leśną melodię wystukajmy naszymi nóżkami i wyklaszczmy naszymi rączkami. Poproście Waszą Panią, aby została Waszym dyrygentem, czyli kimś, kto dowodzi orkiestrą. Gotowi? A więc zaczynamy!

Pytania kluczowe:

 1. Jaki zadanie przygotowała dla nas wiewiórka?
 2. Co zamiast instrumentów posłuży nam do gry w czasie koncertu?

Proponowane aktywności:

 • Zabawa matematyczna „Leśny koncert“ (odtworzy rytm w ruchach i gestach) – wyklaszcze i wytupie rytm podany przez nauczycielkę, wcieli się w postać członka leśnej orkiestry.
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej „Zbieramy zapasy“ – wcieli się w postać wiewiórki; posłuży się w czasie zabawy ruchem i gestem; zastosuje się do ustalonych wcześniej reguł zabawy.

15.11.2021 r. – poniedziałek

Epizod 5 – „Mój przyjaciel Jeż“

Świetnie radzicie sobie z wykonaniem wszystkich zadań. Opowiedziałam o Was mojemu przyjacielowi jeżowi Jerzykowi, który też bardzo chce Was poznać. Postanowił Was dziś odwiedzić.

Pytanie kluczowe:

 1. Jakie zwierzątko leśne postanowiło nas odwiedzić?
 2. Jak ma na imię jeż?

Proponowane aktywności:

 • Rozmowa na podstawie wiersza I.Salach „Jeż“ przedstawionego z wykorzystaniem pacynki – dowie się, że niektóre zwierzęta np. jeż zapadają w sen zimowy; odpowie na proste pytania dotyczące wiersza(Gdzie jeż spędza zimę? Co robi zimą?Czy jez je jabłka? Czym żywi się jeż?); pokoloruje ilustracje przedstawiające zwierze, które także zapadają w sen zimowy.
 • Zestaw zabaw ruchowych opowieści ruchowej „ Jeż“- wcieli się w postać jeża, poprawnie wykona czworakowanie; zareaguje na umówiony sygnał dźwiękowy.

16.11.2021 r – wtorek

Epizod 6– „Gdzie zimą śpi jeż?“

Jerzyk bardzo się cieszy, że mógł Was poznać. Bardzo Was polubił. Mam nadzieję, że wy jego też? Jeż ma niedługo urodziny i chciałabym zrobić mu niespodziankę i wykonać małe jeżyki z ziemniaków. Na pewno zastanawiacie się jak to zrobić, jest to bardzo proste. Wystarczy włożyć wykałaczki do zmieniaka i gotowe! To jak, mogę liczyć na Waszą pomoc?

Pytanie kluczowe:

 1. Jaką niespodziankę wykonamy dla jeża?
 2. Co nam będzie potrzebne do pracy:

Proponowane aktywności:

 • Praca konstrukcyjna „Jeż Jerzyk“ – wykona podobiznę jeża, wykorzystując do tego celu ziemniaka i wykałaczki ; pomaluje wykonaną pracę farbami; poprawnie posłuży się pędzlem; utrzyma porządek w miejscu pracy.
 • Osłuchanie z piosenką „ Ptaszek“ -powtrórzy za nauczycielką wybrane fragmenty tekstu piosenki cicho lub głośno; opisze nastrój piosenki(wesoły, smutny); zaśpiewa refren piosenki

17.11.2021 r. – środa

Epizod 7

Prezent wyszedł świetnie! Jeż był bardzo zadowolony. W ramach podziękowania zaprosił mnie na spacer po lesie. Nie zgadniecie kogo tam spotkaliśmy! Wróbelka i jaskółkę, którzy sprzeczali się o to, które z nich powinno szykować się do dalekiej podróży. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się pomóc ptakom. Co Wy na to?

Pytania kluczowe:

 1. Kogo spotkała wiewiórka na spacerze?
 2. O co sprzeczała się jaskółka z wróblem?

Proponowane aktywności:

 • Rozmowa na podstawie prezentacji multimedialnej „Ptaszki małe i duże, szykują swe podróże“ – dowie się, że niektóre ptaki w tym jaskółka odlatują na zime do ciepłych krajów, a niektóre zimują w Polsce np. Wróbel; pozna sposób pomocy ptakom w przetrwaniu zimy(budowanie karmników i wsypywanie do niego ziarna); pozna nazwy i wygląd ptaków; jaskółka, wróbel
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej „Ptaki odlatują na zimę“ – naśladuje ruchy ptaków (machanie rękami); wykona ćwiczenia wg poleceń nauczycielki; wymieni nazwy ptaków odlatujących na zimę.

18.11.2021 r. – czwartek

Drogie dzieci! Leśne zwierzęta organizują bal i zaprosiły mnie, ale mam kłopot, nie znam żadnej zabawy rytmiczno – ruchowej, a muszę ją zaprezentować na balu, znacie jakieś leśne zabawy do muzyki?

Epizod 8

 • Zabawa rytmiczno ruchowa do pioseki „Ptaszek“ – zilustruje tekst piosenki ruchem, zareaguje na proste sygnały dźwiękowe
 • Układanie z materiału przyrodniczego „Ziarenka dla ptaków“ – wykonana kule tłuszczowe z ziarnami dla ptaków ; ugniecie smalec i wymiesza go z ziarnami; umieści wykonane kule w torebkach z siateczki; zrozumie, dlaczego należy dbać o zwierzęta, posprząta swoje miejsce pracy.

19.10.2021 r. –piątek

Epizod 9 – „ Kiedy śpimy”

Kochane przedszkolaki, nasza leśna przygoda dobiega końca. Dzięki wam dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. Chciałabym podziękować Wam za wspólną zabawę. Teraz już wiem jak przygotować się do zimy. Ale mam do Was ostatnią prośbę. Jak wiecie niektóre zwierzęta zasypiają na zimę. A czy wiecie kiedy powinniśmy zasypiać? Czy wy też zasypiacie? Sowa Mądra Głowa opowiadała mi kiedyś o dniu i nocy, ale nic z tego nie pamiętam. Pomożecie mi przypomnieć sobie czym jest dzień, a czym jest noc?

Pytania kluczowe:

 1. Jakie zadanie na pożegnanie ma dla nas Wiewiórka?
 2. Czy ludzie też zasypiają?
 3. Czym jest dzień, a czym jest noc?

Proponowane aktywności :

 • Zabawa matematyczna „Dzień i noc“ – pozna cykl dnia i nocy; pozna umowny symbol dnia(słońce) i nocy (księżyc); dostrzeże rytm i stałe następstwo dnia i nocy; wymieni czynności wykonywane w ciągu dnia (idziemy do przedszkola, zabawa, jedzenie, itp.) i w nocy (śpimy).
 • Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej „ Las zasypia na zimę“ – wcieli się w postać wybranego zwierzątka leśnego; zareaguje na umówiony sygnał dźwiękowy.

Temat kompleksowy: Misie i miśki z bajek

Czas realizacji : 22.11.2021 r. – 26.11.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyPozna historię pluszowego misia
Pozna sławne misie z książek, bajek
Dowie się, czym jest portret
Dowie się, czym jest noc i dzień
Kształtowanie umiejętnościRozbudzi potrzebę obcowania z książką
Porówna wygląd zaprezentowanych misiów
Odgadnie nazwę bajki o misiu po fragmencie piosenki tytułowej
Rozwinie pamięć i logiczne myślenie
Dostrzeże przemienność dnia i nocy
Zobrazuje następstwo dnia i nocy
Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek
Budowanie postawKształtowanie szacunku do książki i dbania o jej wygląd
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
22.11 ponRozmowa na podstawie prezentacji multimedialnej „Historia pluszowego misia“
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą.
23.11 wtMalowanie farbami „Mój miś“
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą.
24.11 śrInstrumentacja piosenki „Ptaszek“
Lepienie z plasteliny „Miś z bajki“
25.11 czwRozwiązywanie zagadek „Zgadnij proszę dziś, który to jest miś?“
Zabawa muzyczno-ruchowa „Co robi miś?”
26.11 ptZabawa matematyczna „Dzień i noc“ (dostrzega przemienność i rytm dnia i nocy, układa graficzne kalendarze)
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą.