Administrator danych

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Mały Światek z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 40

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt dostępny pod adresem iod@malyswiatek.eu

Co robimy z Państwa Danymi:

 • przetwarzamy Państwa dane i dane Państwa dziecka w zakresie, jakim wymaga tego prawo:  Prawo Oświatowe i  Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej  (w myśl art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • jeżeli Państwo wyrazili  zgodę na kontakt telefoniczny i/lub mailowy zgoda ta jest nadal ważna (dane teleadresowe wykorzystywane są w celach statutowych Przedszkola)
 • jeżeli wyrazili Państwo  zgodę na publikację wizerunku, zgoda ta także jest ważna i dane osobowe jakim jest wizerunek także są przez nas przetwarzane w celu promocji przedszkola (w myśl prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO))

Jakie prawa Państwu przysługują:

 • prawo wglądu do swoich danych
 • prawo do poprawiania swoich danych
 • prawo do wycofania zgód
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Jeżeli jesteś użytkownikiem strony przedszkola to wiedz, że:

 • poza danymi z cookie i danymi logów błędów serwera, które zawierają Twój numer IP, jeśli taki błąd wystąpił (w myśl prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO)); rejestr błędów utrzymywany jest 48 godzin,
 • decydując się na wysłanie maila wiedz, że przekazujesz nam swoje dane osobowe, tzn adres mailowy i inne dane podane w treści maila, te dane przetwarzane są maksymalnie miesiąc od otrzymania maila.

Komentowanie niedostępne.