Zebranie z Rodzicami

Zebranie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebrania z Rodzicami, które odbędą się w następujących terminach:

07.09.2021r. (wtorek) godz. 17.00 – gr. II „Wiewiórki”

07.09.2021r. (wtorek) godz. 17.15 – gr. III „Zajączki”

08.09.2021r. (środa) godz. 17.00 – gr. I „Kurczaczki”

08.09.2021r. (środa) godz. 17.15 – gr. IV „Pszczółki”

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Bożena Żółtko, Żaneta Nieckarz

Tematy kompleksowe:

 1. Moje  przedszkole
 2. Dary jesieni

Zadania:

 1. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych życiowych i zadaniowych sytuacjach;
 2. Poznanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu  i na placu zabaw;
 3. Nabywanie umiejętności reagowania na polecenia nauczycielki kierowane   do całej grupy;
 4. Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie;
 5. Rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych
 6. Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania się.
 7. Kształtowanie zdolności wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych, oraz zwracania się wprost do rozmówcy;
 8. Zdobywanie doświadczenia z zakresie orientacji przestrzennej w odniesieniu do własnej osoby,
 9. Poznanie kierunków od osi ciała: lewa, prawa,  w lewo, w prawo, góra, dół, w górę, do dołu, przód, tył, do przodu, do tyłu     
 10. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na dużej powierzchni, rysowania kredkami, lepienia, wydzierania,
 11. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek
 12.  Podejmowanie gry na niektórych instrumentów perkusyjnych:  grzechotka, bębenek

Temat kompleksowy: Moje przedszkole

Czas realizacji: od 01.09.2021r. do 17.09.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-zapoznanie z cechami dobrego kolegi zapoznanie z przedszkolem: sala, łazienka, szatnia
– orientacja w schemacie własnego ciała
-odróżnianie strony prawej i lewej
-dostrzeganie możliwości wyrażania treści za pomocą symboli (logo przedszkola, piktogramy)
-zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw
Kształtowanie umiejętności-kształtowanie umiejętności korzystania z zabawek zgodnie z przeznaczeniem
-rozwijanie umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie rysowania, malowania, lepienia i wycinania
– osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: hello,  it’s me, my name is”,  thank you” bye-bye, head, hand,  leg itd
Budowanie postaw-przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka
-nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami
-kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
-stosowanie zwrotów grzecznościowych
-dbanie o porządek w miejscu pracy i zabawy -odróżnianie pozytywnych i negatywnych zachowań  
  środa 01.09.2021r.  Inauguracja nowego roku szkolnego- „Witajcie w przedszkolu”    
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie naśladowczej    
czwartek 02.09.2021r. Rysowanie kredkami  – „Mój znaczek” w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego „Maczek”         Osłuchanie z piosenką – „ Trampolinek i my    
  piątek 03.09.2021r.              Rozmowa na podstawie utworu  „Trzymaj się Kamil”  – W Chotomskiej    
Zestaw ćwiczeńgimnastycznychw formie naśladowczej
Poniedziałek 06.09.2021r Rozmowa na podstawie serii obrazków „Nasze umowy”      
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie naśladowczej
Wtorek 07.09.2021r.  Opowiadanie nauczycielki w oparciu o utwór D. Kręcisz – „Tak czy nie”      
Tworzenie kompozycji z gotowych elementów „Logo przedszkola”
Środa 08.09.2021rMalowanie farbami – „Moje przedszkole”     Zabawa ruchowa do piosenki –  Trampolinek i my  
Czwartek 09.09.2021r.  (Orientacja przestrzenna) – „Ja i moje otoczenie”            
Zabawa ilustracyjna do piosenki –„Trampolinek i my      
  Piątek 10.09.2021rZabawa tematyczna – „Dbamy o porządek” z wykorzystaniem utworu U. Piotrowskiej – „Gdzie jest piłka zajączka?”    
Rysowanie pastelami – „Mój kolega”
Poniedziałek 13.09.2021r.Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego – „Na przyjaciół można liczyć”        
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
Wtorek 14.09.2021r.Opowiadanie nauczycielki –  „Jesteśmy różni” – B. Szelągowskiej        
Konstruowanie z rolek i różnych materiałów plastycznych – „O to mój przyjaciel”
Środa 15.09.2021r.Instrumentacja piosenki – „Trampolinek i my  
Malowanie farbami akwarelowymi – „Moja ulubiona zabawka”
Czwartek 16.09.2021r.  (Orientacja przestrzenna) – „Ja w przestrzeni”      
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
Piątek 17.09.2021r.    Rozmowa na podstawie plansz edukacyjnych – „Zmysły”        
Wycinanie – „Moje oczy”

Temat kompleksowy: Dary Jesieni

Czas realizacji: od 20.09.2021r. do 01.10.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-poznanie niektórych owoców i warzyw oraz ich wartości odżywczych
-rozróżnianie kolorów: żółty, czerwony, zielony
-poznanie nowych określeń dotyczących osób, zwierząt, rzeczy oraz stosowanie ich zgodnie ze znaczeniem  
Kształtowanie umiejętności– osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: how are you?, sit down, stand up, an apple, a pear, a carrot, a tomato, an onion
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchu
– nabywanie umiejętności wyznaczania kierunku w odniesieniu do osi swojego ciała
-rozpoznawanie w zabawach różnych elementów muzyki: tempa, dynamiki,
-kształtowanie pamięci przez osłuchiwanie się z treścią wierszy i piosenek
-nabywanie umiejętności sprawnego poruszania się w przestrzeni  
Budowanie postaw-przezwyciężanie niechęci do zjadania potraw z owoców i warzyw
-umiejętne zachowanie się przy stole w czasie posiłku  
Poniedziałek 20.09.2021r  Wycieczka do sadu – „Gdzie rosną owoce?”          
Wtorek 21.09.2021r.          Słuchanie wiersza „Entliczek – pentliczek” J. Brzechwy z wyk. teatrzyku sylwet      
Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej    
Środa 22.09.2021r.Osłuchanie z piosenką- „Owoce i warzywa”          
Konstruowanie z tworzywa przyrodniczego  – „Jabłuszkowe jeżyki”  
Czwartek 23.09.2021r.  (Orientacja przestrzenna) – „Czy jesteś do mnie podobny”        
Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Owoce i warzywa”    
Piątek 24.09.2021r            Rozmowa połączona z działaniem – „Sałatka owocowa”        
Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej  
Poniedziałek 27.09.2021r.Opowiadanie dzieci w oparciu o historyjkę obrazkową – „Chłopcy i dziewczynki jedzcie witaminki” Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej  
Wtorek 28.09.2021r.Słuchanie wiersza „Na straganie” J. Brzechwy z wyk. warzyw        
Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej    
Środa 29.09.2021r.Zabawa ilustracyjna do piosenki – „Owoce i warzywa”      
Lepienie z masy solnej – „Warzywa”  
Czwartek 30.09.2021r  (Orientacja przestrzenna) – „Od Kasi do przodu”      
Instrumentacja piosenki – „Owoce i warzywa”        
Piątek 01.10.2021r.Rozwiązywanie zagadek – „Witaminowe zagadki        
Drukowanie ziemniakiem – „Stempelki”  

Maczek

Cz. Janczarski

Przedszkolaczek jestem – proszę:

noszę torbę w niej bambosze.

Mam wyszyty na niej znaczek,

spójrz: czerwony polny maczek.

Jaś na torbie ma jaskółkę,

Krzyś motyla, Hania pszczółkę,

Wikcia wiśnie kolorowe…

Torbę swoją wieszam w szatni.

Znam swój wieszak  – przedostatni.

I wie każdy przedszkolaczek,

że ten znaczek to mój znaczek

Piosenka „Owoce i warzywa”    muzyka i słowa Michał Witecki

 1. Powiedział raz pomidor.

że arbuz to warzywo.

I tak przestraszył nać

Że chciała z grządki zwiać

Ref. A na drzewach gruszki

Opalają brzuszki

Huśtają się wiśnie,

Śliwki słodkie, pyszne

A tam w ziemi pory

Szczypior kalafiory

marzą o tym by

w zupie spędzać dni.

 • Upiera się marchewka:

Jam zdrowsza niż rzodkiewka

I jak donosi wieść

Mnie pierwszą trzeba jeść

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Natalia Urbańska, Natalia Jurkiewicz

Tematy kompleksowe:

 1. My jesteśmy przedszkolaki.
 2. Idzie do nas jesień.
 3. Magiczne słowa.

Zadania:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą poprzez wspólne zabawy
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
 • Wdrażanie i poznawanie zasad współżycia grupowego
 • Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z darami jesieni
 • Wyrażanie siebie i swoich uczuć w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową
 • Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Wyrabianie nawyków higienicznych
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach
Kształtowanie zasad zachowania się w lesie Orientacja w schemacie własnego ciała Nazywanie części ciała Określanie różnic w wyglądzie swoim i kolegów Określanie i porównywanie wielkości: duży i mały Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych

Tematyka kompleksowa: My jesteśmy przedszkolaki – integrowanie się z kolegami w przedszkolu, , utworzenie kodeksu grupowego

Czas realizacji: 1.09.2021 – 10.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZYzapoznanie z nową salą – poznanie znaczenia słowa koleżeński -poznanie sposobów radzenia sobie z tęsknotą za rodzicami -poznanie nazwy i symbolu grupy czterolatków -poznanie położenia zabawek w nowej sali
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem,reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki – nazywanie i wskazywanie części swojego ciała – utrwalenie umiejętność przedstawiania się imieniem i nazwiskiem – kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zagadek słownych
BUDOWANIE POSTAW– tworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka – wdrażanie do utrzymania porządku w nowej sali – kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej – nawiąznie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
1.09 śr„Tymek, Tomek i pierwszy dzień w przedszkolu“-rozmowa na podstawie opowiadania
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
2.09 czw„Zabawki w naszej sali“-zabawa dydaktyczna
„Hops czterolatek“-osłuchanie z piosenką
3.09 pt„To ja“-zabawa matematyczna z lustrem
„Hops czterolatek“-zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki
6.09 pon„ W szatni“-rozmowa na postawie zagadki słownej
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
7.09 wtMy jesteśmy wiewióreczki“-wyklejanie szablonu kawałkami krepy.
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
8.09 śrW przedszkolu jesteśmy grzeczni“-rozmowa na podstawie ilustracji(Kodeks przedszkolaka)
„Hops czterolatek“-instrumentacja piosenki
9.09 czw“Tu mam głowę, a tu ucho““-zabawa matematyczna na podstawie wiersza Bożeny Formy pt.“Części ciała“
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
10.09 pt„W przedszkolu jesteśmy grzeczni“-malowanie farbami
„Powitania nadszedł czas“-zabawa rytmiczno ruchowa

Tematyka kompleksowa: Idzie do nas jesieńrozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni

Czas realizacji: 13.09.2021 – 24.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– nazywanie cech charakterystycznych jesieni oraz poznanie ekosystemu – las
– nazywanie części ciała
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– kształtowanie umiejętności malowania farbami
– kształtowanie umiejętności odnajdowania takich samych obrazków
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
-śpiewanie piosenek w różnym tempie i o różnym natężeniu dźwięku
-instrumentacja piosenek za pomocą poznanych instrumentów (bębenek, grzechotka)
-kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
BUDOWANIE POSTAW– kształtowanie zasad zachowania się w lesie
– kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
13.09 pon„ Idzie jesień“ – wycieczka do lasu.
14.09 Wt„ Lato i jesień“- wyklejanie skrawkami papieru.
„ Idzie, idzie jesień“ – osłuchanie z piosenką.
15.09 Śr„Kolory jesieni” – rozmowa w oparciu o wiersz Agaty Dziechciaczyk. Zestaw zabaw ruchowych m. zabawowo- naśladowczą
16.09 czw„Idzie, idzie jesień“ – zabawa rytmiczno – ruchowa.
„Kolorowa jesień“- malowanie akwarelą na podkładzie z cukru
17.09 pt„ Na jesiennym spacerze“ – rozmowa połączona z działaniem.
Zestaw zabaw ruchowych m. zabawowo- naśladowczą
20.09 pon„ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka“- zabawy ruchowe.
21.09 wt„Jesienne liście“ – wyklejanie plasteliną.
„ Idzie, idzie jesień“ –instrumentacja piosenki
22.09 śr„Jesienne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych.
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.
23.09 czw„Taniec z listkami” – zabawa ilustracyjna
„Jesienna kompozycja” – tworzenie pracy metodą odciskania pomalowanych liści na kartonie.
24.09 pt„ Ja i Ty“ – Zabawa matematyczna
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.

Tematyka kompleksowa: Magiczne słowa – wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do używania słów kulturalno – grzecznościowych.

Czas realizacji: 27.09.2021 – 1.10.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– poznanie „magicznych słów” – proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia
– dowie się, w jakich sytuacjach używamy słów : proszę, dziękuję, przepraszam
– dowie się, co to znaczy być życzliwym
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
– kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
– kształtowanie umiejętności kolorowania bez wyjeżdżania poza kontur
– kształtowanie poprawnego trzymania kredki
BUDOWANIE POSTAW– wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
– wdrażanie do używania słów kulturalno – grzecznościowych,
27.09 pon„ Piękne zwyczaje“ – rozmowa na podstawie teatrzyku kukiełkowego w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową
28.09 wt„Czarodziej Dobre Słówko“ – Lepienie z plasteliny
„Grzeczne słówka „ – Zabawa ruchowa do piosenki
29.09 śr„ Proszę, dziękuję, przepraszam“- Rozmowa na postawie filmu edukacyjnego
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.
30.09 czw„ Order Życzliwości“- Kolorowanie kredkami świecowymi
„ Grzeczny przedszkolak“ – Opowieść ruchowa
1.10 pt„ Duży i mały“ – Zabawa matematyczna
Zestaw zabaw ruchowych m. zadaniowo- zabawową

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Angelika Śniady, Żaneta Nieckarz

Tematy kompleksowe:

 1. Jesteśmy ,,Pszczółkami’’
 2. Jesień za oknami
 3. Bezpieczeństwo na drodze

Zadania:

 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania dłuższych wypowiedzi.
 3. Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenie w zabawach integracyjnych.
 4. Współtworzenie i przestrzeganie umów grupowych.
 5. Przestrzeganie zasad poruszania się w pomieszczeniach przedszkolnych oraz korzystania ze sprzętu na terenie ogrodu przedszkolnego.
 6. Przestrzeganie zasad poruszania się na drodze, przechodzenia przez ulicę.
 7. Rozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni, wyrabianie poczucia odpowiedzialności na przyrodę
 8. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na różnej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, wycinania nożyczkami z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 9. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 10. Poznanie znaczenia podstawowych przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych. Utrwalanie znajomości telefonu alarmowego 112
 11. Orientacja w schemacie własnego ciała
 12. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 13. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Tematyka kompleksowa: Jesteśmy ,,Pszczółkami’’-integrowanie się z kolegami w przedszkolu, zapoznanie z zasadami higieny i bezpieczeństwa, utworzenie kodeksu grupowego

Czas realizacji: 01.09 – 10.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie zasad higieny i bezpieczeństwa
-Poznanie zasad panujących w grupie przedszkolnej
-Poznanie nazwy i symboli grupy sześciolatków
-Poznanie położenia zabawek w nowej sali
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Ustalanie kierunków osi ciała drugiej osoby
-Utrwalenie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem
-Budowanie dłuższych wypowiedzi
BUDOWANIE POSTAW-Tworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka
-Wdrażanie do utrzymania porządku w nowej sali
-Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
-Nawiązywanie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy
01.09 (środa)Rozpoczęcie roku szkolnego Witajcie w zerówce!
Rysowanie kredkami Pszczółka- symbol naszej grupy
02.09 (czwartek)Rozmowa w oparciu o opowiadanie B. Formy ,,Pierwszy dzień w przedszkolu’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowo- zabawową
03.09.21 (piątek)Zabawa matematyczna. Orientacja przestrzenna ,,Ja i moi koledzy’’
Nauka piosenki ,,Dzień dobry’’
06.09 (pon.)Zabawa dydaktyczna ,,Nasz dzień w przedszkolu’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowo- zabawową
07.09 (wtorek)Konstruowanie z materiałów przemysłowych nt. ,,Pszczółka’’
Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki ,,Dzień dobry’’
08.09 (śr.)Rozmowa w oparciu o wiersz D. Gellner „Zły humorek”- Nasze emocje
Malowanie akwarelą ,,Moi koledzy i ja w przedszkolu’’
09.09 (czw.)Opowiadanie dzieci na podstawie serii obrazków,, Kodeks przedszkolaka’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniowo- zabawową
10.09 (pt.)Zabawa matematyczna. Orientacja przestrzenna ,,Co widzi mój kolega?’’
Zabawa ilustracyjna ze śpiewem ,,Dzień dobry’’

Tematyka kompleksowa: Jesień za oknami – rozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za przyrodę

Czas realizacji 13.09 – 27.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie darów jesieni – owoce, grzyby
-Poznanie warunków atmosferycznych występujących jesienią
-Poznanie nowych słów w języku angielskim
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Budowanie zdań w języku angielskim
-Prawidłowe posługiwanie się sztućcami
– Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Wytycza kierunki od obranego przedmiotu
-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny pod względem gramatycznym
-Prawidłowe chwytanie przedmiotów – kredek, ołówków, pędzli
BUDOWANIE POSTAW-Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za przyrodę
-Przestrzeganie zasad zawartych w kodeksie przedszkolnym
-Zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
13.09 (pon.)Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego z serii „Wędrówki Skrzata Borówki” Jesień w parku i ogrodzie
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. m. C. Orffa
14.09 (wtorek)Kolaż ,,Świat w jesiennej szacie’’
Instrumentacja piosenki ,,Dzień dobry’’
15.09 (środa)Rozmowa w oparciu o ilustracje ,,Jesienna pogoda’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. metody C. Orffa
16.09 (czwartek)Rozmowa połączona z działaniem ,,Sałatka z jesiennych owoców’’
Nauka piosenki ,,Tańcowała jesień’’
17.09 (piątek)Zabawa matematyczna Orientacja przestrzenna ,,Jabłko i koszyk’’
Konstruowanie z papierowych kubeczków ,,Jesiennelampiony’’
20.09 (pn.)Nauka wiersza na pamięć ,,Jesień u fryzjera’’ D. Gellner
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. m. C. Orffa
21.09 (wtorek)Malowanie palcami ,,Jesień za oknami’’
Zabawa rytmiczno- ruchowa przy piosence Tańcowałajesień
22.09 (środa)Opowiadanie dzieci w oparciu o historyjkę obrazkową ,,Grzybobranie’’
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z el. m. C. Orffa
23.09 (czwartek)Rozwiązywanie zagadek ,,Jesienna pora’’
Swobodna ekspresja ruchowa do piosenki ,,Tańcowała jesień’’
24.09 (piątek)Zabawa matematyczna. Orientacja przestrzenna ,,Grzyby w lesie’’
Praca techniczna z rolek po papierze toaletowym ,,Muchomor’’

Tematykakompleksowa: Bezpieczeństwo na drodze kształtowanie świadomości zachowywania zasad bezpieczeństwa na drodze oraz reakcji na zaistniałe zagrożenie

Czas realizacji: 27.09 – 01.10. 2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY-Poznanie sposobów w jaki należy zachowywać się na jezdni – spokojnie przechodzić przez pasy, przechodzimy tylko na zielonym świetle, rozglądamy się w lewo, prawo i lewo
-Poznanie sytuacji zagrożenia na jezdni oraz pozna sposoby radzenia sobie z tym zagrożeniem
-Poznanie numeru alarmowego – 112
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach
– Zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
-Dostrzega przemienność i rytm miesięcy
-Kształtowanie umiejętności czytania globalnego prostych wyrazów oraz dzielenie wyrazów na sylaby i wyodrębniania z nich pierwszych i ostatnich głosek
BUDOWANIE POSTAW-Wdrażanie do zachowywania bezpieczeństwa w okolicy jezdni oraz na drodze
-Uwrażliwianie na sytuacje, w których należy powiadomić służby ratunkowe
-Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki na przejście dla pieszych
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
27.09 (pon)Wycieczka w okolicy przedszkola ,,Przejście dla pieszych’’
28.09 (wtorek)
Instrumentacja piosenki ,,Tańcowała jesień’’
Rysowanie pastelami Bezpieczni na drodze
29.09 (środa)Rozmowa w oparciu o opowiadanie ,,Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę”
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą naśladowczą
30.09 (czwartek)Zabawa dramowa w oparciu o wiersz ,,Bezpieczeństwo na drodze’’
Rysowanie kredkami na wybrany przez dziecko temat
01.10 (piątek)Zabawa matematyczna. Rytmy i czas. ,,Miesiące’’
Zestaw ćwiceń gimnastycznych metodą naśladowczą

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

WRZESIEŃ 2021r.

 • Nauczyciele: Małgorzata Sawala, Natalia Jurkiewicz
 • Tematy kompleksowe:
 1. Chodzę już do Przedszkola
 2. Witamy jesień!
 • Zadania:
 1. Poznanie placówki, pomieszczeń, personelu.
 2. Nawiązywanie przyjaznych kontaktów z kolegami- adaptacja.
 3. Budowanie więzi w grupie przedszkolnej.
 4. Tworzenie i przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie grupowym.
 5. Kształtowanie samodzielności w zakresie samoobsługi.
 6. Dostarczenie wiedzy na temat cech charakterystycznych dla jesieni.
 7. Nabywanie doświadczeń w zakresie malowania farbami na dużej powierzchni, rysowania kredkami, wydzierania, posługiwania się klejem, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 8. Kształtowanie poczucia rytmu przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 9. Orientowanie się w schemacie własnego ciała, nazywanie części ciała.
 10. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 11. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 12. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 13. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Tematyka kompleksowa: Chodzę już do Przedszkola

Czas realizacji: 01- 17.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY
Zapoznanie z Przedszkolem: sala, łazienka, szatnia. Orientacja w schemacie własnego ciała, nazywanie części ciała. Rozróżnianie kolorów: żółty. Określanie i porównywanie wielkości: mały, duży

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Kształtowanie nawyków higienicznych: samodzielnie wykonywanie czynności dotyczących korzystanie z toalety, Zapamiętywanie tekstu piosenki i wiersza, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na sygnały słowne. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: hello, bye-bye, small- big, yellow; części ciała: głowa- head, oko- eye, nos- nose, ręka- hand, noga- leg

BUDOWANIE POSTAW
Tworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w Kodeksie Przedszkolaka. Nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami, kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej poprzez uczestniczenia w zabawach integracyjnych. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do dorosłych oraz rówieśników
DataSytuacja edukacyjna
01.09.21 (śr.)

Zabawy integracyjne przy muzyce Moja grupa
02.09.21 (czw.)

Rozmowa połączona z działaniem Moje przedszkole
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
03.09.21
(pt.)


Rysowanie kredkami ołówkowymi Mały Światek
Słuchanie piosenki Biegnę do przedszkola
06.09.21 (pon.)

Opowiadanie nauczyciela z wykorzystaniem wiersza Cz. Janczarskiego Kto misiowi urwał ucho
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
07.09.21 (wt.)

Zabawa ilustracyjna przy piosence Biegnę do przedszkola
Malowanie farbami Kurczaki to my
08.09.21 (śr.)


Rozmowa w oparciu o obrazki Nasze zasady (Kodeks grupowy)
Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniowo- zabawową
09.09.21 (czw.)

Konstrukcja z rolki papieru Kurczaki – nasza grupa
Instrumentacja piosenki Biegnę do przedszkola
10.09.21 (pt.)

Zabawa dydaktyczna Moja okrągła buzia (orientacja przestrzenna)
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
13.09.21 (pon.)

Rozmowa połączona z obserwacją W ogrodzie przedszkolnym
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
14.09.21 (wt.)

Zabawa rytmiczna Biegnę do przedszkola
Rysowanie pastelami Moja ulubiona zabawka
15.09.21
(śr.)

Słuchanie wiersza I. Salach Idę do przedszkola
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
16.09.21 (czw.)Śpiewanie piosenki Biegnę do przedszkola
Wyklejanie gotowymi elementami Ja i przedszkole
17.09.21 (pt.)
Zabawa dydaktyczna Nasze zabawki
Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą

Tematyka kompleksowa: Witamy jesień!

Czas realizacji: 20.09-01.10.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY
Nazywanie cech charakterystycznych jesieni: spadające kolorowe liście, kasztany, żołędzie. Rozróżnianie kolorów: czerwony. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
Nabywanie umiejętności składania obrazka z 2 części w całość. Zapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, reagowanie na sygnały dźwiękowe. Odpowiadanie na proste pytania. Osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: leaf, red, sit down, stand up;

BUDOWANIE POSTAW
Przestrzeganie zasad niezbliżania się do nieznanych zwierząt: wiewiórka, jeż. Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych
DataSytuacja edukacyjna
20.09.21 (pn.)

Zabawy ruchowe przy muzyce Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
21.09.21 (wt.)

Spacer po ogrodzie Szukamy jesieni
Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody C. Orffa
22.09.21 (śr.)

Rozmowa z wykorzystaniem ilustracji Wszystko jesienne
Drukowanie stemplem Jesienny liść
23.09.21 (czw.)

Osłuchanie z piosenką Kolorowe listki
Lepienie w plastelinie Jesienne stworki
24.09.21 (pt.)

Zabawa matematyczna Gdzie są kasztany? (orientacja przestrzenna)
Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody C. Orffa
27.09.21 (pn.)

Opowiadanie n-lki na podstawie utworu L. Krzemienieckiej Jesienny spacer Oli
Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody C. Orffa
28.09.21 (wt.)

Wyklejanie skrawkami papieru Sukienka Pani Jesieni
Nauka piosenki Kolorowe liście
29.09.21 (śr.)

Rozmowa w oparciu o serię obrazków Kogo spotkał Trampolinek
Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody C. Orffa
30.09.21 (czw.)Zabawa rytmiczno- ruchowa przy piosence Kolorowe listki
Układanie kompozycji z darów jesieni Jesienny obrazek
01.10.21 (pt.)

Zabawa matematyczna Gdzie jest koszyk? (orientacja przestrzenna)
Zestaw zabaw ruchowych z elem. metody C. Orffa

Piosenka

Biegnę do przedszkola

 1. Choć na niebie słońce

śpi na białych chmurkach,

wyskakuję z łóżka,

jak z dziupli wiewiórka.

Ref. I chociaż wczesna pora,

ja biegnę do przedszkola.

I chociaż wczesna pora,

ja bardzo cieszę się!

 1. Auta śpią w garażach,

a ptaszki na drzewach,

idę do przedszkola

i wesoło śpiewam.

Ref. I chociaż wczesna pora,

ja biegnę do przedszkola.

I chociaż wczesna pora,

ja bardzo cieszę się!

Wiersz I.Salach

Idę do przedszkola 

Kiedy idę do przedszkola,

mocno trzymam rękę mamy.

Przedszkolaki po ulicy

Nigdy nie wędrują sami.

Zawsze z mamą albo z tatą

Piotruś idzie do przedszkola.

Nie przechodzi przez ulicę

Nawet mała siostra Ola.

Piosenka

Kolorowe listki

1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło

szu, szu , szu wirowały w koło. / bis

2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

hop, hop, hop, w koło wirowały. / bis

3. Kolorowe listki spadły już na trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref. Cicho, sza, listki zasypiają,

cicho, sza, oczka zamykają. / bis

English song

Knock knock hello!

Hello! (Hello!)

Hello! (Hello!)

Come in.

Let’s sing.

Let’s play.

Hello! (Hello!)

Hello! (Hello!)

Knock, knock, knock.

Come on in!

Let’s sing.

And play.

And learn together.

Knock, knock!

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją Ministra Zdrowia

z dnia 25.03.2021r.

w dniach od 29.03.2021r. do 09.04.2021r. przedszkole pełni funkcję opiekuńczą

dla dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych (m.in. żołnierze, funkcjonariusze policji i straży pożarnej),

w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Saint Patrick’s Day

Saint Patrick’s Day

Tydzień od 15.03. do 19.03. upłynął nam pod hasłem: „Irish Tradition’s – Saint Patrick’s Day” (Irlandzkie tradycje – Dzień Świętego Patryka). Obchody tego bardzo popularnego święta w Irlandii rozpoczęliśmy od przedstawienia dzieciom „zielonej wyspy” – Irlandii. Dzieci poznały flagę tego państwa, jego tradycje oraz dowiedziały się, dlaczego Irlandia nazywana jest „zieloną wyspą”. W kolejnych dniach dzieci poznały postać Św. Patryka (kim był, dlaczego obchodzi się jego święto, jakie są tradycje związane z tym świętem). W Dzień Świętego Patryka (17.03) wszyscy ubraliśmy się na zielono i przystroiliśmy przedszkole w balony odpowiadające barwom flagi irlandzkiej. Oczywiście nie zabrakło też legendy o psotnym skrzacie Leprechaun oraz tańców irlandzkich do dziecięcych piosenek o wesołym skrzacie. oprócz zabaw i tańców dzieci nauczyły się podstawowych słów w języku angielskim dotyczących tego święta. Panie kucharki też zaangażowały się w to święto. W menu można było znaleźć tradycyjne potrawy irlandzkie, np.: Boxty czy Fish and chips oraz zaplanowały „zielony dzień”, gdzie na śniadanie, obiad i podwieczorek serwowane były „zielone” potrawy. Zwieńczeniem tego tygodnia było nasze tradycyjne powitanie wiosny.

Na dokładne fotorelacje z obchodów tego święta zapraszamy Rodziców na platformę Classroom.

E-BOOK

E-BOOK

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w V edycji konkursu literacko-plastycznego. Tegoroczny temat przewodni to:

„Nie marnuję, wykorzystuję!”

Celem konkursu jest zaprezentowanie własnej interpretacji literacko-plastycznej otaczającego nas świata, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szeroko rozumianą ekologię i recykling, a także pobudzenie wyobraźni dziecka oraz włączenie do współtworzenia książki w wersji cyfrowej.

Zachęcamy do zwrócenia uwagi na najbliższe otoczenie, wykorzystanie surowców wtórnych, działań na rzecz środowiska naturalnego.

Należy wymyślić i napisać krótki wierszyk (do 50 słów) oraz zilustrować go dowolną techniką plastyczną.

Wierszyk (plik.doc lub .txt) oraz ilustrację (zdjęcie o rozdzielczości minimum 1680×1050) należy przesłać e-mailem do p. Małgosi na adres: malgorzata.sawala@malyswiatek.eu

do dnia 16.04.2021r.

Wierszyki oraz ilustracje zostaną opublikowaną w formie

e-booka (za zgodą autorów).

Gorąco zapraszamy!

Talent Show

Talent Show

Przedszkolny Talent Show

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem do udziału w kolejnej edycji Przedszkolnego Talent Show.

W tym roku odbędzie się on pod hasłem: „ Żyj z przyrodą w zgodzie”.

Zachęcamy do przygotowania i przedstawienia wspólnie z dziećmi piosenek, wierszyków, scenek lub teatrzyków tematycznie związanych z przyrodą.

Z powodu pandemii, show nie może się odbyć w przedszkolu, dlatego uprzejmie prosimy o nagranie występów i dostarczenie nagrań na pendrive do pani Łucji Werner do dnia 15.03.2021r.

Życzymy twórczych pomysłów i świetnej zabawy.

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice

Informujemy, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrektorem- przedszkole zamknięte jest w dniach od 23.12.2020r. do 28.12.2020r. (włącznie).

Idą Święta Bożego Narodzenia

Idą Święta Bożego Narodzenia

4 grudnia 2020r. odbędą się w przedszkolu Mikołajki. W tym dniu dzieci otrzymają upominki oraz obejrzą online spektakl pt.: „Legenda o Św. Mikołaju Biskupie” w wykonaniu aktorów teatru EDEN z Wieliczki.

Od 10 grudnia zapraszamy Rodziców na spotkania świąteczne. Transmisje online odbędą się w następujących terminach:

10 grudnia 2020r. (czwartek) o godz. 15.00 dla gr. I „Kurczaczki

11 grudnia 2020r. (piątek) o godz. 15.00 dla gr. II „Wiewiórki”

14 grudnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 15.00 dla gr. III „Zajączki”

15 grudnia 2020r. (wtorek) o godz. 15.00 dla gr. IV „Pszczółki”

16 grudnia 2020r. odbędzie się w przedszkolu uroczysta Wigilia. Rozpoczniemy ten dzień spektaklem online w wykonaniu aktorów Teatru EDEN z Wieliczki pt.: „Opowieść wigilijna”. Następnie dzieci otrzymają świąteczne prezenty i na zakończenie usiądziemy do uroczystego obiadu.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

05.11.2020r. (czwartek) w przedszkolu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Nauczycielki w grupach przygotowały dla dzieci wiele ciekawych zabaw. O efektach tej zabawy dowiecie się Państwo na platformie Classroom. Już teraz życzę wszystkim dzieciom wspaniałej zabawy.