Aktualności

Aktualności

 Jeżeli jesteś rodzicem dziecka uczęsczającego do  przedszkola to wiedz, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Mały Światek z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 40

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt dostępny pod adresem iod@malyswiatek.eu

Co robimy z Państwa Danymi:

 • przetwarzamy Państwa dane i dane Państwa dziecka w zakresie, jakim wymaga tego prawo:  Prawo Oświatowe i  Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej  (w myśl art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • jeżeli Państwo wyrazili  zgodę na kontakt telefoniczny i/lub mailowy zgoda ta jest nadal ważna (dane teleadresowe wykorzystywane są w celach statutowych Przedszkola)
 • jeżeli wyrazili Państwo  zgodę na publikację wizerunku, zgoda ta także jest ważna i dane osobowe jakim jest wizerunek także są przez nas przetwarzane w celu promocji przedszkola (w myśl prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO))

Jakie prawa Państwu przysługują:

 • prawo wglądu do swoich danych
 • prawo do poprawiania swoich danych
 • prawo do wycofania zgód
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Jeżeli jesteś użytkownikiem strony przedszkola to wiedz, że:

 • poza danymi z cookie i danymi logów błędów serwera, które zawierają Twój numer IP, jeśli taki błąd wystąpił (w myśl prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO)); rejestr błędów utrzymywany jest 48 godzin,
 • decydując się na wysłanie maila wiedz, że przekazujesz nam swoje dane osobowe, tzn adres mailowy i inne dane podane w treści maila, te dane przetwarzane są maksymalnie miesiąc od otrzymania maila.

W Dniu Kobiet nasze przedszkolaki były w radiu:

 

Kalendarz

Kalendarz
Kalendarz

Kalendarz uroczystości, wyjść, teatrzyków, etc. Obejmuje zakres dat z aktualnego miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z wersji na telefony z androidem. Kalendarz dostępny jest w Google Play pod adresem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitab.maly&hl=pl

Nowości w aplikacji:

 • moduł aktualności,
 • zajęcia z dnia dzisiejszego, następnego i pojutrza wyświetlane są na samej górze listy

O nas

O nas

Przedszkole mieści się w budynku willowym, co nadaje mu charakteru domowego ciepła. Pomieszczenia budynku zostały dostosowane i wyposażone w taki sposób, aby spełnić potrzeby dziecka. W przedszkolu są cztery sale, artystycznie wymalowane przez plastyka, w których dzieci mogą do woli korzystać z zabawek i różnorodnych pomocy.

Czytaj dalej

GŁÓWNY KIERUNEK

GŁÓWNY KIERUNEK

PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZEJ na rok szkolny 2018/2019

„Bajki dobre na wszystko”

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społeczno – przyrodniczym,

 ze szczególnym uwzględnieniem znajomości polskiej literatury dla dzieci i jej autorów.

Cele priorytetowe:

 1. Wspieranie dziecka w jego całościowym rozwoju tak, by było przygotowane, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą i samym sobą.
 2. Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku mających na celu poznanie tego, co je otacza, obserwowanie, wyjaśnianie,  eksperymentowanie, badanie i przeżywanie.
 3. Umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.
 4. Budowanie świata wartości poprzez obcowanie z bohaterami literackimi.
 5. Bogacenie czynnego słownictwa i pojęć związanych z poznawaniem przyrody.
 6. Tworzenie sytuacji edukacyjnych do wyzwalania zainteresowań pisaniem.
 7. Wszechstronny rozwój potencjału dziecka, umożliwienie mu zdobycia umiejętności koniecznych do podjęcia nauki w szkole.    

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie zdolności wielozmysłowego poznawania środowiska przyrodniczego.
 2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk w świecie przyrody, tworzenie warunków do ich wyjaśniania, eksperymentowania, badania i przeżywania.
 3. Inicjowanie samodzielnych działań dziecka w naturalnym środowisku  oraz w „laboratorium badawczym” i kąciku przyrody.
 4. Ukazywanie wpływu człowieka na przyrodę oraz znaczenia przyrody dla człowieka.
 5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu.
 6. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt z literaturą i sztuką.
 7. Wzbogacanie słownika dziecka o nowe pojęcia.
 8. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej w celu przygotowania  do nabywania sprawności pisania.
 9. Osiągnięcie gotowości szkolnej.

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017 r poz. 356 ), która realizowana jest w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu wg. organizacji ustalonej w ramowym rozkładzie dnia. Realizujemy ją poprzez:

„Program wychowania przedszkolnego –Trampolina”  PWN autor : Elżbieta Kordos

Programy własne:

„Lubię tu przychodzić” – program adaptacyjny
„Ja i ty , to razem my” – program wychowawczo – profilaktyczny
„W magicznym świecie bajek” – program edukacji literackiej

Przedszkole prowadzi wczesną edukację przygotowującą dzieci do posługiwania się  językiem angielskim.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu:

1. logopedia
2. religia
4. rytmika
5. taniec towarzyski
6. zajęcia z ceramiki i malarstwa

W przedszkolu organizujemy

W przedszkolu organizujemy

imprezy i spotkania okolicznościowe, które integrują środowisko dzieci, rodziców i kadrę przedszkola, są to:

 • Dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
 • Rozpoczęcie roku przedszkolnego
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Świętujemy urodziny dzieci
 • Imprezy o charakterze ekologicznym – Sprzątanie Świata,
 • „Święto odzyskania Niepodległości”
 • Spotkania przy wigilijnym stole
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Powitanie wiosny
 • Dzień ziemi
 • „Święto mamy i taty”
 • Dzień dziecka
 • Zakończenie roku przedszkolnego